Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗмістВступ Розділ І. Організація обліку в Швеції Розділ ІІ. Організація обліку в Польщі Висновки Список використаних джерел ВступГлобалізація економіки та всебічний розвиток міжнародних відносин потребують вивчення особливостей обліку в зарубіжних країнах. Це дасть можливість створити передумови для уніфікації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів. На світовому рівні об’єктивними причинами інтернаціоналізації бухгалтерського обліку стали подальший розвиток продуктивних сил та поділ праці у світі. Досить істотно на наведені процеси протягом останніх десятиріч впливав і науково-технічний прогрес, а також активні процеси міграції. Крім того, поглиблення міжнародного поділу праці посилило процеси інтернаціоналізації виробництва, розширення міжнародної торгівлі та активізацію міжнародних інвестицій. Кожна національна система бухгалтерського обліку через трансформацію відповідних законодавчих актів дає змогу ефективно вирішувати тактичні й стратегічні завдання розвитку економіки відповідної країни. Розділ І. Організація обліку в ШвеціїБухгалтерське регулювання. Швеція - європейська держава, в якій розташовуються штаб-квартири багатонаціональних корпорацій, кількість яких значно перевершує в пропорційному відношенні чисельність її населення й економічну вагу в світі. Ці компанії у своїй діяльності спираються на ринок довготермінового позичкового капіталу, що вимагає подавати грамотно складену звітну бухгалтерську документацію, яка має відповідати кращим світовим стандартам. У світлі таких вимог фахівцям бухгалтерської справи країни вдається готувати свої документи відповідно до найсуворіших критеріїв. Варто підкреслити, що такий рівень надання необхідної інформації заснований на аналізі діяльності великих багатонаціональних компаній, зареєстрованих на фондових біржах. Найчастіше бізнесом у Швеції займаються компанії з обмеженою відповідальністю. Нині законодавчу базу для бухгалтерського забезпечення бізнесу становлять насамперед &quo ;Закон про діяльність компаній&quo ; 1975 р. і &quo ;Закон про бухгалтерську справу&quo ; 1976 р. У 1990 р. шведський уряд створив спеціальний комітет для доопрацювання першого закону та підготовки інших пропозицій, щоб привести законодавство країни у відповідність до вимог, зумовлених інтеграційними процесами в Європі. &quo ;Закон про бухгалтерську справу&quo ; 1976 р. передбачав заснування Ради з бухгалтерських стандартів. До цього органу, який перебував під контролем міністерства юстиції, ввійшли представники бухгалтерської сфери, податкової служби, промислових організацій, професійних спілок і вчені. Його діяльність забезпечувалася невеликою кількістю штатних співробітників. Рада повинна була надавати уряду та парламентові консультаційні послуги відповідно до запропонованих законів, котрі стосуються бухгалтерського регулювання. Вона займалася також розробкою загальних і необов'язкових до виконання рекомендацій щодо бухгалтерської справи. Професійна організація аудиторів, яка діє в країні, теж видає рекомендації з питань бухгалтерії й аудиту, хоч вони не є обов'язковими, але практично дуже впливають на діяльність фахівців.

Бухгалтерські професії. З 1973 р. уряд Швеції вирішує завдання реєстрації присяжних бухгалтерів-аудиторів, використовуючи Раду з торгівлі. Кваліфікація уповноваженого присяжного бухгалтера-аудитора присвоюється після одержання фахової вищої освіти і 5-річної практичної аудиторської підготовки. Нижча кваліфікація зареєстрованого бухгалтера присвоюється після отримання відповідної освіти і 5-річної практики. Уповноважені присяжні бухгалтери-аудитори, загальна кількість яких близько 1400 осіб, об'єднані у Професійну організацію аудиторів. Окрім рекомендацій з питань бухгалтерської й аудиторської справи, ця організація також видає англійською мовою велику кількість реферативно-довідкової літератури, в якій пояснюються шведські бухгалтерські реалії. На розвиток теорії і практики бухгалтерської справи у Швеції помітний вплив справляють наукові інституції. У першій половині XX ст. професорами з бухгалтерії в Стокгольмській і Ґетеборзькій школах економіки спочатку були німці, а вчені-шведи, котрі прийшли їм на зміну, одержали освіту теж у Німеччині. Значний німецький вплив допомагає пояснити традиційний шведський підхід до об'єднання бухгалтерських та аудиторських норм. Однак із 60-х років у країні більшим став вплив американських теоретиків, чому особливо посприяв професор Стокгольмської школи економіки Свен-Ерік Йохансонн. У результаті чесного прагнення для досягнення загальних цілей шведські бухгалтери змогли домогтися високої якості своїх звітних документів, в основі яких лежать різноманітні вимоги та рекомендації, починаючи від обов'язкових для виконання і закінчуючи прийнятими добровільно. Аудит і подання бухгалтерських документів. Усі шведські компанії з обмеженою відповідальністю мають призначати аудиторів необхідної кваліфікації. Для великих компаній і деяких інших структур, чия діяльність помітно впливає на життя у країні, кваліфікація аудиторів має бути найвищою - уповноваженого присяжного бухгалтера-аудитора. &quo ;Закон про діяльність компаній&quo ; у країні висуває відносно невеликі вимоги до консолідації. Компанія, що має дочірні структури, має надавати консолідовані звітні документи згідно з прийнятою бухгалтерською практикою в основній і дочірній компаніях. Дочірня компанія - організація, в якій основна компанія володіє більше 50% акцій, які голосують. Коли основна компанія має вирішальний вплив на якусь структуру та володіє значною часткою її акцій, то ця структура теж вважається її дочірньою компанією. Професійна організація аудиторів надає детальні рекомендації щодо методики підготовки консолідованих звітних документів. Звичайно, консолідація застосовується методом придбання, але дозволяється використовувати і метод злиття, коли утворення групи компаній відбулося після роботи над якимось негрошовим проектом. &quo ;Закон про бухгалтерську справу&quo ; передбачає, що у випадках, коли в облікових бухгалтерських документах компанії з'являється гудвіл (наприклад, при придбанні акціонерної компанії), він може враховуватись як основний капітал, 10% котрого мають амортизуватися щорічно. Згідно з рекомендаціями Професійної організації аудиторів, консолідований гудвіл має враховуватися як основний капітал і амортизуватися протягом 10 років.

Складається враження, що такий підхід стає загальною практикою, хоч донедавна багато компаній розтягували термін амортизації до 40 років. Деякі компанії після злиття списують гудвіл із власного капіталу. Рекомендації Ради шведських фінансів стандартів передбачають, щоб грошові статті компанії в іноземній валюті перераховувалися за обмінним курсом на час закриття балансу. Різниця від перерахування має відображатися у звіті про прибутки та збитки, за винятком нереалізованих надходжень від перерахування довгострокових грошових статей, які включаються у валютний неоподатковуваний резерв балансового звіту, а нереалізовані збитки можна взаємопогасити з нереалізованими надходженнями від перерахування іншої валюти, що перебувають в неоподатковуваному резерві. Професійна організація аудиторів також видала свої пропозиції про перерахування бухгалтерських звітних документів іноземних дочірніх структур. Незалежна дочірня компанія - це така монополія, яка проводить свої операції незалежно від основної компанії, навіть коли обидві вони займаються однаковим бізнесом. Показники її бухгалтерських звітних документів необхідно перераховувати за методом обмінного курсу на час закриття балансу, а всі різниці від перерахування мають надходити безпосередньо у власний капітал. Інтегрована дочірня компанія - така, чиї операції проводяться в тісній взаємодії з основною компанією. Дочірні компанії, діяльність яких відбувається у країнах з дуже високим рівнем інфляції, повинні перераховувати свої показники методом обмінного курсу на час закриття балансу. У 1980 р. Професійна організація аудиторів видала свої пропозиції щодо інфляційної бухгалтерії, засновані на вимірі негрошових активів за поточною вартістю в балансовому звіті з відповідним коригуванням амортизаційних відрахувань і собівартості реалізації продукції при обчисленні поточних прибутків від основної діяльності. Реалізовані і нереалізовані прибутки та збитки потім повинні були додаватися до прибутку, що розраховується за поточною вартістю. У звичайних умовах основний капітал не враховується за вартістю, яка перевищує його собівартість. &quo ;Закон про бухгалтерську справу&quo ; дозволяє робити його переоцінку, щоб взаємно погасити списання інших статей основного капіталу, коли є підстави для такого зустрічного погашення. Цей закон розширює такі можливості і дозволяє робити переоцінку основного капіталу для забезпечення емісії акцій чи нагромадження коштів у нерозподіленому фонді переоцінки. На практиці більшість переоцінок у Швеції застосовується переважно до нерухомості й інвестицій. &quo ;Закон про бухгалтерську справу&quo ; вимагає, щоб основний капітал систематично амортизувався. На практиці, звичайно, для цього застосовується прямолінійний метод. У компаніях, які займаються операціями з нерухомістю, загальною практикою є неамортизація інвестицій чи застосування до них суто символічних ставок 1%. Рекомендації Професійної організації аудиторів дозволяють капіталізувати витрати на виплату процентів із залучених коштів як частини собівартості основного капіталу при його освоєнні, але не дозволяють цього робити стосовно процентних платежів.

Нмц поводились брутально  жорстоко з всма людьми, однаково вивозили х на невльничу працю до Нмеччини та використовували х на вс потрбн м послуги. До певно мри, х цль була досягнута, бо мж слабшими людьми цей подл створив пдсвдому ворожнечу, яка нездорово впливала на дружнсть чи спвпрацю громадян то само крани. В цьому також допомогли доконан совтською окупацю в 1939-41 роках злочинства, як були тльки пдсиленням гнву галичан до всього, що було совтське. Брак взамного зрозумння та пошанування, як побачимо пзнше, позначуться як у прац, в суспльно-громадському сектор, так  в спвдружност вояцького життя. Вертаючись до порвняльно аналзи рзниць, як органзацйного, так  вишкльного характеру обох Дивзй, можна прийти до висновку, що Друга Дивзя ма зовсм нше сторичне пдложжя, нж Перша. Молод добровольц, як зголосилися до Першо Дивз, були майже того самого вку, з тих самих повтв - знайом мж собою, а то й спорднен, не служили нколи у вйську, мряли про геройськ подвиги, бажали стати спадкомцями слави Счових Стрльцв та першунами вдбудови Укрансько держави

1. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

2. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

3. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

4. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

5. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

6. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО
7. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики
8. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

9. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

10. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

11. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

12. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

13. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

14. Етапи організації бухгалтерського обліку

15. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

16. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

17. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

20. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

21. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

22. Організація обліку в магазині "Світанок"
23. Організація обліку власного капіталу підприємства України
24. Організація обліку запасів на підприємствах

25. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

26. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

27. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

28. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

29. Організація складського обліку запасів в установах

30. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

31. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

32. Організація управлінського обліку на підприємстві

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

33. Основи організації бухгалтерського обліку

34. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

35. Організація обліку на торгівельному підприємстві

36. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

37. Організація облікового процесу на підприємстві

38. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
39. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку
40. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

41. Суспільна організація життя слов

42. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

43. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

44. Організація праці менеджера

45. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

46. Організаційна система управління природокористуванням України

47. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

48. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

49. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

50. Основи побудови обліку праці та її оплати

51. Організація евакуаційних заходів

52. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

53. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

54. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
55. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
56. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

57. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

58. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

59. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

60. Організація касових операцій у банківських установах

61. Організація ресурсної бази банків в Україні

62. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

63. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

64. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

66. Організація охорони праці на виробництві

67. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

68. Організація охорони праці на виробництві

69. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

70. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
71. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
72. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

73. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

74. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

75. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

76. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

77. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

78. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

79. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

80. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

82. Організація документування господарських операцій

83. Організація і методика аудиту грошових коштів

84. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

85. Організація праці бухгалтера

86. Основи бухгалтерського обліку
87. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
88. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

89. Рахунки бухгалтерського обліку

90. Ревізійні комісії підприємств і організацій

91. Система та процес бухгалтерського обліку

92. Становлення професійних бухгалтерських організацій

93. Сучасні моделі управлінського обліку

94. Теоретичні основи обліку та аудиту

95. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

96. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

97. Форми бухгалтерського обліку

98. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

99. Аудит в організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.