Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка Інститут дошкільної, початкової і мистецької освіти Кафедра теорії, методик і психології дошкільної освіти та родинного вихованняУкраїнська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку КУРСОВА РОБОТА зі спеціальності 6.010100 „Дошкільне виховання”Виконав(ла) Шаталова Лариса Павлівна ІІІ курс 31 ДВ Науковий керівник Поротнікова Галина Сергіївна Допущено до захисту Робота захищена: Зав. кафедри „ ” (підпис) „ ” з оцінкою КИЇВ 2008 ЗмістВступ 1. Теоретичні засади виховання дітей дошкільного віку засобом народної іграшки 1.1 Проблема використання народної іграшки як засобу виховання дітей в творах педагогів світової і вітчизняної науки 1.2 Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей 1.3 Історія виникнення і розвитку української народної іграшки 1.4 Види української народної іграшки, їх зміст 2. Методика використання української народної іграшки у виховній роботі з дітьми дошкільного віку 2.1 Народна іграшка як засіб морального виховання 2.2 Аналіз програмових вимог щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з народною іграшкою 2.2.1 Перша група раннього віку (перший рік життя) 2.2.2 Друга група раннього віку (другий рік життя) 2.2.3 Перша молодша група (третій рік життя) 2.2.4 Друга молодша група (Четвертий рік життя) 2.2.5 Середня група (П’ятий рік життя) 2.2.6 Старша група (Шостий рік життя) 2.3 Досвід експериментальної роботи Висновки Список використаних джерел Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 ВступАнтон Семенович Макаренко назвав іграшку &quo ;матеріальною основою&quo ; гри. А відомий вчений Юхим Аркін говорив, що іграшка є &quo ;життєвим нервом&quo ; гри. Іграшка - річ, призначена дітям для гри. В народі її ще називають цяцька, лялька, цяцянка, виграшка, забавка. Без неї гра неможлива. Як найсуттєвіший компонент гри, вона відіграє важливу освітню, розвивальну, виховну, навіть організаційну ролі. Як і гра, іграшка є важливим фактором психічного розвитку дитини, що забезпечує поступове здійснення нею усіх видів діяльності на більш високому рівні. Гра - це не розвага, це справжнє, теперішнє, яскраве, самобутнє життя дитини, разом з цим це і підготовка дитини до дорослого відповідального життя. Вона завжди була пов'язана з сімейними традиціями, працею і діяльністю дорослих, оточенням дітей турботою і увагою. Іграшки, котрі використовувалися як елемент гри, їх тематика і форми знаходилися в тісному взаємозв'язку з матеріальним життям суспільства, з розвитком його духовної культури, а також відображали еволюцію поглядів на виховання. У вихованні дітей дошкільного віку існує багато проблем і, серед яких однією з найголовніших є така: як прищепити дитині, зберегти й посилити в ній відчуття причетності до родових, етнонаціональних ціннісних основ і водночас підготувати її до сприйняття та засвоєння найсучасніших інтелектуальних, технічних, технологічних і художніх здобутків людства? Розв'язання цієї проблеми - справа сучасних педагогів, і саме іграшка може тут істотно допомогти.

Іграшка - пам’ять етносу, нації, народу, людства про своє історичне та доісторичне минуле. Її форма є однією з початкових субстанціональних форм щодо освоєння людиною навколишнього середовища. Народна іграшка є спадщиною подібно до рідної мови, казки, пісні. Народні іграшки перевірені дитячою любов'ю до неї, дитячою грою. Народна іграшка несе в собі художню культуру народної творчості, розвиває самобутні риси естетики свого народу. Культура іграшки - важливий елемент загальної культури нації. Колись у колиску ліворуч для доньки клали ляльку, для хлопчика праворуч - сопілку. За старими повір’ями, то були символічні атрибути - обереги, які прийшли з часів язичництва і мали в собі магічну силу. З давніх-давен діти робили собі іграшки самі - народ виховував майбутніх майстрів. А зараз діти буквально засипані масою дорогих іграшок. Вони яскраві, ефектні, але, як ми знаємо, швидко набридають і рідко стають улюбленими - дитячій фантазії до них нема що додати. Українська народна іграшка здавна привертає увагу дослідників чарівним світом її образів, сповнених поезії та казковості, що упродовж століть панували в уяві дітей, пробуджуючи фантазію і спонукаючи до творчості. Народна іграшка має також неабиякі високі мистецькі якості і широкі виховні можливості. Емоційна дія образів, утілених у народній іграшці, широко застосовується педагогами в естетичному вихованні дітей, допомагає залучити їх до споконвічної культури свого народу. Українська народна іграшка містить у собі момент істини, своєю мовою виголошує правду про народ, його земну сутність та історичне призначення. Тому тему дослідження вважаємо актуальною для педагогічної теорії і практики. Об’єкт дослідження: використання народної іграшки у виховному процесі дошкільного навчального закладу. Предмет дослідження: процес використання народної іграшки для морального виховання. Мета дослідження: з’ясувати історію виникнення і розвитку української народної іграшки, її види, зміст та методика використання як засобу морального виховання. Завдання дослідження: 1. Вивчити проблему використання народної іграшки як засобу виховання дітей в творах педагогів світової і вітчизняної науки. 2. З’ясувати історію виникнення і розвитку української народної іграшки, її значення у різнобічному вихованні дітей, її види та зміст. 3. Проаналізувати вимоги програм виховання і навчання дітей в дошкільному навчальному закладі стосовно використання народної іграшки у виховному процесі. 4. Розробити систему роботи по ознайомленню дітей з українською народною іграшкою в старшій групі та експериментально її перевірити. 5. Розробити методичні рекомендації для вихователів старшої групи щодо використання української народної іграшки. Гіпотеза: За умови використання української народної іграшки на заняттях та в повсякденному житті можна сформувати знання та повагу до окремих зразків української народної культури. Методи дослідження: аналіз наукової літератури; опрацювання державних документів про освіту; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент (констатуючий); бесіда; вивчення продуктів діяльності.

Базою дослідження є дошкільний навчальний заклад &quo ;Оберіг&quo ; Дарницького району з 10 березня по 11 квітня 2008 року. 1. Теоретичні засади виховання дітей дошкільного віку засобом народної іграшки 1.1 Проблема використання народної іграшки як засобу виховання дітей в творах педагогів світової і вітчизняної наукиВ Законі України про дошкільну освіту вказано, що одним із завдань дошкільної освіти є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; Як визначено в Коментарі до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, іграшка є засобом формування світосприймання. Дитина сприймає іграшку як образ предмета реального чи казкового світу, партнера, товариша. Розуміє її зовнішні особливості та інші характеристики як втілення художньої, технічної та інших видів культур. Іграшка є складовою предметно-ігрового середовища та передумова розвитку гри. Дитина творчо застосовує образ іграшки у предметно-ігровому середовищі. Використовує іграшку відповідно до призначення, змісту, класифікації Знає варіативні можливості використання різних іграшок. Застосовує іграшку для відображення соціальних взаємин людей. Розрізняє народну іграшку, знає її призначення, роль, використання. Свідомо використовує для розгортання сюжету іграшки-замінника та власноруч виготовлені іграшки. Одним із ефективних засобів формування творчої активності особистості учнів є різновид українського народного мистецтва - іграшка. Вона є відтворенням у тій чи іншій спрощеній, узагальненій та систематизованій формі предметів і явищ життя й діяльності суспільства. Для визначення місця іграшки у системі матеріальної та духовної культури суспільства важливими є роботи М. Киященко, О. Постнікової, Л. Столовича, в яких з філософсько-культурологічних позицій розкривається позитивна роль іграшки у житті суспільства та її соціокультурні функції. Найбільш цінними для розуміння морфології, функціонування народної іграшки, її естетичної виразності є історико-мистецтвознавчі дослідження (М. Бартрам, А. Бакушинський, О. Бенуа, Б. Бутнік-Сіверський, Г. Блинов, В. Василенко, М. Грушевський, І. Дайн, Р. Захарчук-Чугай, Г. Локуцієвська, І. Макарова, О. Найден, М. Некрасова, Т. Перевезенцева, О. Сокович, Д. Фіголь, С. Ханемен, М. Церетеллі та ін.), в яких виявлено генезис та основні етапи розвитку народної іграшки. У роботах зазначених авторів привертає увагу виділення художньої специфіки народної іграшки як особливого різновиду декоративно-ужиткового мистецтва, в якому виражено локальні, національні та загальнолюдські риси матеріальної і духовної культури. Значний інтерес представляють погляди сучасних науковців на народну іграшку як засіб формування національної культури (О. Батухтіна, Н. Заглада, Л. Івахненко, С. Кулачківська, Т. Сакович, Є. Саявко, М. Стельмахович); моральних якостей (Н. Дзюбишина-Мельник); як засіб духовного відродження (Н. Буркіна, Л. Данішевська, Т.

Соборная площадь кремля. 17—18 вв. Слева — Успенский собор (1672—82). Коломыйка Коломы'йка (от названия г. Коломыя ),   1) короткая песенка, напоминающая частушку, жанр украинского народнопоэтического творчества. К. — рифмованное двустишие или четверостишие; каждая строка имеет 14 слогов с цезурой после 8-го слога. Заспiвали синi гори, зашумiли pikи; Закарпаття й Україна зєднались навikи!   К. распространена в западных областях УССР. Т. Г. Шевченко положил К. в основу своего тонического стиха. Многие украинские поэты пользовались ритмикой К. (И. П. Котляревский, О. Ю. Федькович, С. В. Руданский, И. Я. Франке).   2) Украинский гуцульский массовый танец, сопровождаемый шуточной песней. Музыкальный размер: 2 /4 . Темп оживлённый.   Лит.: Українська радянська народна пicня, Львiв, 1950; Грiнченко М. О., Хоменко В. Г., Коломийки i частушки, в кн.: Українська народна поетична творчicть, т. 1, Київ, 1958. Коломыя Коломы'я, город в Ивано-Франковской области УССР, на р. Прут. Железнодорожный  узел. 41 тыс. жителей (1970)

1. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

2. Історія Західноукраїнської Народної Республіки

3. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

4. Проблеми вивчення історії української журналістики

5. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

6. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)
7. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття
8. Образ козака в українських народних думах

9. Українська народна пісенність

10. Традиції українського народного харчування

11. Виникнення писемності та історія кодування інформації

12. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

13. Від іскри до радіо: історія виникнення радіо

14. Казка - жанр усної народної творчості. Творчість А. Барто

15. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

16. Історія виникнення технології виробництва коньяку

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Історія забобонів на прикладі США. Причини виникнення

18. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

19. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

20. Народное хозяйство Украины

21. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

22. Чили: создание блока Народное единство и президентские выборы 1970 года
23. Народно-освободительная борьба в период присоединения Казахстана к России
24. Восстановление народного хозяйства в 1945 – 1964гг. после Великой Отечественной войны

25. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

26. Русские народные художественные промысла

27. Народные традиции в современном костюме

28. Специфика народного орнамента русских

29. Специфика народного орнамента русских

30. Пушкин: Биография; Народность сказок Пушкина; Всемирность Пушкина (критика)

31. Украинские народные думы

32. Мустай Карим

Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу

33. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

34. Коренные народности севера: история, культура, быт

35. Народные и церковные праздники старой Москвы

36. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

37. Формирование интереса подростков к народной музыке через их участие в фольклорных ансамблях

38. Народная педагогика
39. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
40. Взаимоотношения мужчины и женщины в белорусских народных сказках

41. Народная художественая промышленность, её зарождение и развитие на територии Украины

42. История экономических реформ в Китайской Народной Республике (TXT)

43. Методы научного анализа размещения и территориальной организации народного хозяйства Украины

44. «Народный депутат»

45. История России в народной памяти

46. Венчание на царство Ивана IV . Народное восстание против Глинских

47. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

48. Історія України

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Виникнення та формування українського етносу

50. История народного хозяйства

51. Народное образование Сибирского края

52. Образование казахской народности

53. Славянский месяцеслов и народные приметы

54. Таблиця дат з історії (1917-21)
55. Народное движение Февраля 1917 г. в оценках лидеров Думского комитета
56. Зеленин о народной вере восточных славян

57. Таблиця дат з історії (1917-21)

58. Народний демократ Т.Г. Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство

59. Стрижка Каре

60. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов

61. Народные игры казахов Южного Алтая

62. Кижи - музей-заповедник народного деревянного зодчества

63. О народной фразеологии

64. Русские народные праздники

Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее

65. Традиционные народные промыслы и ремесла чеченского народа

66. Народный костюм 18-19 вв.

67. Народное творчество Чувашии

68. К вопросу о народной культуре Средневековья

69. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

70. Устное народное творчество Казахстана
71. Тема народных страданий в поэзии Н.А. Некрасова
72. Образы народных заступников в произведениях Некрасова

73. Подлинная народность на страницах поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники»

74. Мысль народная как основа художественного содержания романа-эпопеи Л. Н. Толстого "Война и мир"

75. Народный мир в движении (часть «Последыш»)

76. Народность и гражданственность лирики Некрасова

77. Образ народного героя в поэме А. Твардовского «Василий Теркин»

78. Н.А.Некрасов - народный поэт.

79. Изображение народного характера в произведениях А.Т.Твардовского и М.А.Шолохова

80. "Мысль народная" и "мысль семейная" в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

81. Кутузов – народный полководец

82. Карпенко-Карый

83. Народно-православный "большевизм" как основа социальной утопии в поэзии и мировоззрении Сергея Есенина

84. Устная народная поэзия в украинской литературе

85. В поисках народного счастья (по поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо")

86. Русское народное сознание в литературе ("Капитанская дочка")
87. Пушкин: Народность сказок Пушкина
88. Особенности народного характера в прозе В.М.Шукшина на примере одного из рассказов ("Микроскоп")

89. Традиция заговаривания в болгарской народной медицине

90. Слово в защиту народности церковного пения

91. Программа обучения игре на народных инструментах (балалайка)

92. Использование процессов, присущих объемному взрыву в различных областях народного хозяйства

93. Советская школа и педагогика в период восстановления народного хозяйства и социалистической индустриализации (1921-1930)

94. Церковно-приходская народная школа

95. Состояние народного образования и школы в капиталистических странах в середине ХХ века

96. Использование русских народных (подвижных) игр в детском саду

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Народные сказки как средство воспитания детей школьного возраста

98. Программа "Народное пение"

99. «В область народного духа» (педагогические традиции К. Д. Ушинского в наше время)

100. Влияние традиций народной педагогики на развитие нравственной культуры личности младшего школьника


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.