Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту Реферат на тему: «Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків» Виконала:студентка V курсу групи ЗМФЗ – 41 Дідаш Марина Анатоліївна зал. кн. № 501 Перевірила:викладач курсу «Ринок фінансових послуг» Шульга Ірина Петрівна 2008-2009 План 1. Визначення і види процентних ставок. 2. Структура процентних ставок. 3. Поняття і основні види ризиків. 4. Основні види фінансових ризиків 5. Список використаної літератури. 1 Визначення і види процентних ставок Процентна ставка є доходом інвестора від вкладення коштів на визначені цілі і визначений період часу в майбутньому. Процентна ставка — це ціна, яку сплачують інвестору за залучені грошові кошти. Для інвестора вона відображає дохідність його інвестицій, а для позичальника — витрати, які він має понести у зв'язку із залученням коштів. Вільні кошти можуть вкладатись інвестором у підприємницьку діяльність або в купівлю цінних паперів. При виборі будь-якого із способів вкладення коштів власник намагатиметься компенсувати упущені можливості, що передбачаються іншими варіантами інвестицій. Якщо інвестор займається підприємницькою діяльністю, то у міру розширення виробництва збільшується вартість його майна. Якщо вважати, що середні темпи приросту виробництва відображують темпи зростання економіки в цілому, альтернативні вкладання коштів мають компенсувати інвестору упущені можливості від економічного зростання. Розрізняють номінальну та реальну процентні ставки. Реальна процентна ставка відображає очікувані темпи зростання економіки за визначений період часу і реальний дохід інвестора на вкладені кошти. (Для країн з розвиненою ринковою економікою реальні темпи зростання становлять 2,5—4% за винятком нетривалих періодів стрімкого економічного зростання.) Номінальна процентна ставка відображає в грошовому вираженні дохід, отриманий з однієї грошової одиниці капіталовкладень. Вона перебуває під впливом попиту та пропозиції і виражає абсолютну плату за використання коштів. Реальна процентна ставка дорівнює номінальній процентній ставці за вирахуванням темпів інфляції. Якщо, наприклад, інвестор вклав кошти під 10% річних, а рівень інфляції за рік становить 4,5%, то реальна дохідність інвестицій за цей рік становитиме 10 - 4,5 = 5,5% при номінальній дохідності 10%. Реальна процентна ставка на визначений період у майбутньому невідома на початок періоду й оцінюється на основі рівня очікуваного економічного зростання за даний період та з врахуванням ризиків. 2 Структура процентних ставок Дохідність будь-якого активу, що перебуває в обігу на ринку, насамперед відображає його ризиковість та загальний стан ринку. На ефективно діючих ринках більш ризикові активи забезпечують, як правило, вищу дохідність. Якщо фінансовий ринок перебуває в стадії формування, він не завжди гарантує встановлення таких ринкових цін на активи, які відповідали б їх ризиковості. В таких випадках на ринку можуть бути в обігу активи одного рівня дохідності, але різного ступеня ризику. При цьому на будь-якому фінансовому ринку є в обігу активи, які забезпечують інвесторам мінімальний дохід і при цьому вважаються безризиковими.

Це короткострокові державні боргові зобов'язання: казначейські векселі, облігації внутрішньої державної позики таін. Вони забезпечують досить невисокий порівняно з іншими інвестиціями рівень доходу, але є високоліквідними активами, які гарантують отримання доходу на рівні і в терміни, передбачені умовами випуску. Реальна дохідність короткострокових цінних паперів знаходиться на рівні 2—4%. Середньо- та довгострокові державні папери вважаються більш ризиковими і характеризуються переважно вищим рівнем дохідності. Номінальний дохід може бути різним залежно від інфляційних очікувань у державі. Там, де інфляція становить 2—4% на рік, дохідність державних цінних паперів знаходиться на рівні 5—7%. При високих рівнях інфляції дохідність державних цінних паперів може досягати десятків процентів. Наприклад, дохідність облігацій внутрішньої державної позики України в 1995 р. становила 90%. Оскільки при розрахунку процентних ставок за державними цінними паперами використовуються очікувані чи прогнозовані рівні інфляції, на час виплати процентів такі папери можуть мати реальну дохідність, яка дорівнює нулю, або приносити збитки. Схематично залежність рівня доходу за різними фінансовими активами від ступеня їх ризиковості показано на рис. Крива 1 відображає дохідність фінансових активів, які перебувають у обігу на фінансових ринках, що знаходяться в стадії формування, а крива 2 — на розвинених фінансових ринках. Рис. Залежність рівня доходу за фінансовими активами від ступеня їх ризиковості На розвинених фінансових ринках існують ефективні механізми встановлення дохідності активу на рівні, що відповідає ступеню його ризиковості. А саме, дохідність будь-якого фінансового активу визначається дохідністю безризикового активу та премією за ризики, характерні для такого активу. Іншими словами, будь-яка процентна ставка k на ринку є сумою без-ризикової, або безпечної, процентної ставки kб та премії за ризик kр: k = kб kр. Безризикова процентна ставка — це номінальна процентна ставка за короткостроковими державними цінними паперами, яка є, в свою чергу, сумою двох складових — реальної процентної ставки kо та поправки на інфляцію kі: kб = kо kі Складова к{ розраховується на основі прогнозованих рівнів інфляції, і тому у разі нестабільної економічної та політичної ситуації в країні може суттєво відрізнятись від реальних темпів інфляції. Наприклад, на початку року були емітовані 12-місячні державні облігації з купонними виплатами на рівні: kб = kо kі = 24%, де kо = 4% — запланована реальна дохідність облігацій і kі = 20% — прогнозований рівень інфляції на рік. Якщо реальний рівень інфляції за рік становив 27% , купонні виплати наприкінці року в обсязі 24% не тільки не принесуть доходу власнику облігацій, а й не збережуть інвестовані кошти від інфляції. Цей приклад свідчить про те, що в умовах нестабільної економічної ситуації та нерозвиненого фінансового ринку державні облігації не можуть відігравати таку роль, як на розвинених фінансових ринках. Так, на розвинених ринках, де рівні інфляції невисокі і більш прогнозовані, короткострокові державні цінні папери є високонадійними, високоліквідними активами, рівень доходу за якими є основою для формування ринкових процентних ставок.

В Україні, де фінансовий ринок перебуває в стадії розвитку, основою для формування ринкових процентних ставок, орієнтиром ціни на гроші виступають ставки рефінансування та облікова ставка Національного банку України. Ставка рефінансування — це виражена у процентах плата за кредити, що надаються комерційним банкам. Облікова ставка НБУ, що є найнижчою серед ставок рефінансування, — це виражена у процентах плата, яку бере Національний банк України за рефінансування комерційних банків через купівлю векселів до настання строку платежу за ними і утримує з номінальної суми векселя. Складова процентної ставки kр відображає ризик інвестування в конкретний фінансовий актив і є сумою трьох складових kр = kл kп kч, де kл — премія за ризик ліквідності; kп — премія за ризик неплатежу; kч — премія за ризик, пов'язаний з терміном обігу даного фінансового активу. Розглянемо докладніше ці складові. Всі вони відображають ступінь непевності в отриманні доходу за фінансовим активом, а саме ступінь непевності в отриманні доходу від володіння даним фінансовим активом та доходу від продажу його на ринку. Премія за ризик ліквідності kл відображає ризик неотримання доходу від продажу фінансового активу і є платою за те, що даний актив не можна буде швидко і без втрат продати на ринку, тобто швидко і без втрат перетворити на готівку. Чим більш ліквідним є актив, тим менша премія за ризик ліквідності в загальній величині процентної ставки. У межах одного фінансового ринку більш ліквідними є державні цінні папери та облігації і акції відомих корпорацій. Такі папери перебувають в обігу, як правило, на біржах та в позабіржових торговельних системах високого рівня. Цінні папери нових компаній, які потрапляють до рук інвесторів через приватне розміщення, є ризиковими як з погляду їх ліквідності, так і з погляду вчасного отримання доходу запланованого рівня. Дохід від володіння активом складається з регулярних періодичних процентних чи дивідендних виплат та суми, отриманої при його погашенні. Чим більша міра непевності в отриманні даних виплат за активом, тим більшою буде премія kп за ризик неплатежу. Ризик неплатежу відображає ризики несвоєчасної сплати доходу (процентів чи основної суми боргу), сплати доходу не в повному обсязі або повної його несплати. З цього погляду привілейовані акції є більш ризиковими, ніж облігації, а прості акції — більш ризикованими, ніж привілейовані. Власники облігацій є кредиторами підприємства-емітента. Зобов'язання за облігаціями щодо виплати процентів та суми основного боргу виконуються емітентом у першу чергу. Після цього задовольняються вимоги власників привілейованих акцій, а потім власників простих акцій. Чим більшим є ризик несплати за фінансовим активом, тим більшою буде відповідна премія за ризик, а отже, загальна дохідність активу. Премія за ризик, пов'язаний з терміном обігу фінансового активу, як правило, збільшується із його збільшенням. Більший період часу пов'язаний з більшою невизначеністю, а отже, більшим ризиком, тому спрогнозувати майбутню ситуацію на ринку чи майбутні процентні ставки тим важче, чим більший термін прогнозу.

При учете векселей банк выплачивает предъявителю векселя его номинальную стоимость за вычетом скидки (дисконта), соответствующей плате за банковский кредит. Право требования денег по векселю переходит к банку, который либо ждет истечения срока и получает с векселедателя сумму, указанную на векселе, либо перепродает (также со скидкой) вексель на денежном рынке. Если реализация векселя на рынке затруднена, частный банк может переучесть вексель в центральном государственном банке с уплатой за эту операцию установленной банком официальной учетной процентной ставки. Официальная учетная ставка используется для регулирования всей структуры процентных ставок на денежном рынке страны и служит одним из важных инструментов экономики, в частности, к повышению официального УЧЕТНОГО ПРОЦЕНТА прибегают для борьбы с инфляцией, к понижению - для стимулирования капиталовложений в экономику. Удельный вес учета векселей в банковских операциях сокращается по сравнению с удельным весом ссуд и инвестиций в государственные облигации

1. Передліцензійні угоди

2. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

3. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

4. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

5. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

6. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
7. Отруйні речовини та їх класифікація
8. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

9. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

10. Критерії класифікації відпусток на види

11. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

12. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

13. Комп’ютерні віруси. Класифікація

14. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

15. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

16. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

17. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

18. Класифікація документів

19. Мета і напрямки класифікація витрат

20. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

21. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

22. Методи навчання: їх класифікація і характеристика
23. Вимірювання тиску: класифікація приладів
24. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

25. Класифікація важковиховуваних дітей

26. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

27. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

28. Класифікація закладів ресторанного господарства

29. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

30. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

31. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

32. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

33. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

34. Реферат о Пугачеве

35. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

36. Реферат по книге Фернана Броделя

37. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

38. Несколько рефератов по Исламу
39. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)
40. Реферат по информационным системам управления

41. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

42. реферат

43. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

44. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

45. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

46. Реферат по менеджменту

47. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

48. Сборник рефератов о конфликтах

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Реферат по экскурсоведению

50. Реферат по экологии

51. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

52. Реферат для выпускных экзаменов

53. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

54. Реферат о США
55. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)
56. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

57. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

58. Типы и элементы планировочной структуры города

59. Структура организации материи

60. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

61. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

62. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

63. Структура транспорта в Европе

64. Аппарат государственной власти и его структура

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Нормы права. Структура норм права

66. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

67. Двухпалатная структура Федерального Собрания

68. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

69. Понятие и структура компетенции местного самоуправления

70. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции
71. Структура налоговых органов Российской Федерации
72. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

73. Структура правовых норм

74. Структура и функции государственного аппарата

75. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

76. Структура культуры. Классификация ее видов

77. Загальна структура мовної системи

78. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта

79. Структура ораторской речи

80. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Интернет: административное устройство и структура глобальной сети

82. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

83. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

84. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

85. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

86. Программа сложной структуры с использованием меню
87. Структуры данных: бинарное упорядоченное несбалансированное дерево
88. Моделирование структуры книги

89. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

90. Структура сходящихся последовательностей

91. Структура аффинного пространства над телом

92. Структура отитов у детей по данным ЛОР-отделения ПЦ НЦМ-РБ

93. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

94. Структура и управление МВД КР (Киргизской Республики)

95. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок

96. Биосфера и её структура

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Особенности взаимоотношений в различных по структуре семьях и их социально-педагогическое влияние на развитие ребенка

98. Политика (как социальное явление, ее структура)

99. Материалы оптоэлектроники. Полупроводниковые светоизлучающие структуры

100. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.