Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту РЕФЕРАТ з дисципліни: «Організація обліку» ТЕМА Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована) Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована) Підвищення аналітичності та оперативності бухгалтерського обліку багато в чому залежить від раціональної організації облікового апарату. До засад раціональної організації бухгалтерського обліку відносяться: чітка структура бухгалтерського апарату; розподіл обов'язків між співробітниками; схема документообігу; вибір форми ведення бухгалтерського обліку; організація робочого місця тощо. Структура бухгалтерії залежить від виду діяльності підприємства та його об'ємних характеристик; виробничі структури підприємства; умов організації і технології виробництва, кількості філій, підрозділів; від обсягу та рівня автоматизації облікових робіт; чисельності персоналу тощо. Чисельність персоналу в апараті бухгалтерії і закріплення облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу залежать від обсягу і характеру господарської діяльності підприємства, його організаційної структури, оснащення технічними засобами обліку та ряду інших умов. Одним з найпоширеніших показників, який характеризує відносну чисельність облікового персоналу, є коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загального числа працівників підприємства на число співробітників бухгалтерії. Наприклад, в ХІХ-ХХ ст. в Німеччині на 1500 працюючих передбачалося від 3 до 5 облікових працівників. Головні ознаки правильної структури бухгалтерії — відсутність зайвих надбудов і інстанцій, дублювання, розпилення сил і складного зв'язку між окремими частинами. При побудові облікового апарату слід всіма способами уникати дрібних підрозділів, так як їх надмірне дублювання тягне за собою розпилення кваліфікованих бухгалтерських сил. Організацію облікового апарату визначають також регістри обліку. Застосування книг для обліку господарських операцій передбачає обробку кожної книги одним обліковим працівником, тоді як використання карток замість книг дає змогу ту ж саму облікову роботу розподілити між декількома працівниками бухгалтерії. Отже, регістри обліку впливають на метод обробки облікової інформації та організацію облікового апарату. Розподіл облікової-роботи між окремими виконавцями вимагає від головного бухгалтера уважного підходу, врахування індивідуальних особливостей та рівня знань виконавців. Правильна структура апарату передбачає встановлення на визначений період твердої взаємної залежності окремих частин та працівників апарату, вираженої у відповідній лінії підпорядкування та управління. Найбільші шанси на вдале вирішення організаційних завдань має така структура, яка проектується тільки після того, коли вивчено діяльність даного підприємства, виявлені та визначені поставлені перед апаратом цілі, а для забезпечення досягнення цих цілей своєчасно розроблено чіткі робочі процеси. Зрозумілість мети, знання завдань та конкретизація роботи, яку потрібно виконати, - основні передумови структури будь-якого адміністративного органу. Основні вимоги, яким повинна відповідати побудова бухгалтерського апарату, наступні: узгодженість між відділами та виконавцями; зв'язок між бухгалтерією та іншими структурними підрозділами підприємства, а також із зовнішніми організаціями; оперативність керівництва та швидкість виконання; високоякісне обслуговування підприємства, його кореспондентів та відвідувачів; доведення кількості операцій до необхідного мінімуму та ліквідація паралелізму; економія на штатах.

Важливим питанням організації роботи облікового апарату є правильне розміщення облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу і найбільш ефективне використання технічних засобів обліку, що забезпечують економічне, високоякісне ведення бухгалтерського обліку і здійснення контролю. Внаслідок великої кількості роботи облікового апарату на підприємствах, різних за масштабами і характером господарської діяльності, його структура не може бути єдиною. На великих та середніх підприємствах, які мають складну організаційну і виробничу структуру, ведення бухгалтерського обліку може бути централізованим і децентралізованим. На співвідношення централізації і децентралізації в управлінні підприємством в цілому безпосередній вплив здійснюють такі фактори, як розміри підприємства; технологія виробництва і послуг, навколишнє середовище. При централізованому обліку на підприємстві у виробничих підрозділах реалізуються функції збору бухгалтерських даних (можлива попередня обробка), а формування звітних даних за ними і розробку звітності здійснює головна (центральна) бухгалтерія підприємства. Схема централізованої структури бухгалтерії наведена на рис. 1. При централізації обліку обліковий апарат підприємства зосереджений в головній бухгалтерії, і в ній здійснюється ведення всього аналітичного і синтетичного обліку на основі первинних та зведених документів, що надходять з окремих підрозділів підприємства. В самих підрозділах здійснюють лише первинну реєстрацію господарських операцій. Головний бухгалтер підприємства Я Центральна бухгалтерія Я Обліковий персонал Рис. 7. Централізована структура бухгалтерії У тих випадках, коли доцільно збір, обробку і формування бухгалтерських даних здійснювати в окремих виробничих підрозділах, а головна бухгалтерія здійснює зведення балансів філій, складає зведений баланс і звіти підприємства, а також здійснює контроль за постановкою обліку в окремих частинах підприємства, - це децентралізована організація обліку. Схема децентралізованої організації обліку наведена на рис. 2. При децентралізації обліку обліковий апарат зосереджений по окремих виробничих підрозділах підприємства, де здійснюється синтетичний і аналітичний облік, складаються окремі баланси і звітності цехів, філій, структурних підрозділів. Головна бухгалтерія в цьому випадку здійснює зведення балансів філій, складає зведений баланс і звіти підприємства, а також здійснює контроль за постановкою обліку в окремих частинах підприємства. Рис. 2. Децентралізована структура бухгалтеріїЗ історії обліку. В цілому для німецьких бухгалтерів було характерне позитивне ставлення до централізованого обліку. Однак Иозеф Нертинг наполягав на обов'язковому децентралізованому обліку відділень і філій, кожен з яких повинен був, на його думку, обов'язково виділятися на окремий баланс. Останній потрібен для виявлення прибутку, а це необхідно для ухилення від оподаткування (одні філії штучно перетворювалися на збиткові, а інші, в тих землях Німеччини, де особливо низькі ставки прибуткового (промислового) податку, в прибуткові). Нертинг вважав недоцільним обов'язкове складання місячних оборотних відомостей (перевірка правильності розноски), місячних балансів (виявлення фінансового результату), які називаються проміжними.

В той же час почався пошук удосконалення облікової процедури Так, Ф. Фреге писав і про використання механічних апаратів, про те, що внаслідок зростання обсягів господарської діяльності вже не можна записувати в Головну книгу всі господарські операції (це не так, бо можна було користуватися і користувалися матеріальними ордерами), а слід було використовувати принцип накопичення підсумків. Він же вважав, що бухгалтерія повинна вести записи в а'жур (день у день, тобто кожен факт господарського життя повинен бути зареєстрований в той день, коли він виник) і &quo ;без труднощів давати кінцеві і загальні висновки&quo ;. Йому вторив австрієць Т. Драпала, який проголошував бухгалтерський лозунг: &quo ;Наочність, ясність і точність записів!&quo ;. З технічних засобів отримують розповсюдження вільні листи, приблизно в той же час завойовують визнання і картки. Розрізняють три типи організаційної структури апарату бухгалтерського обліку (рис. 3): Типи організаційної структур і апарату бухгалтерського обліку лінійна (ієрархічна) Ю безпосереднє підпорядкування виконавців головному бухгалтеру лінійно-штабна Ю делегування деяких прав головного бухгалтера керівникам секторів, відділів комбінована (функціональна) Ю поєднання лінійної і лінійно-штабної структур апарату Рис.3. Типи організаційної структури бухгалтерського апарату Вибір конкретного типу організаційної структури визначається різноманітними факторами. В основу лінійного типу організації бухгалтерії покладений принцип розпорядження, яке передається тільки через старшого бухгалтера на правах головного по всіх рівнях виконавців. Така організація бухгалтерії найбільш типова для невеликих підприємств. Організація за лінійним або ієрархічним принципом застосовується для бухгалтерії цих підприємств, тому що вона передбачає універсальність у виконанні облікових операцій в кожній лінійній ланці. Лінійна організація бухгалтерського апарату може застосовуватися при централізованому та децентралізованому обліку. При децентралізованому обліку лінійна організація бухгалтерської служби передбачає створення структури підрозділів бухгалтерії для обробки даних окремих виробничих та управлінських підрозділів (рис. 4). Головний бухгалтер підприємства Я Центральна бухгалтерія Я Відділи обробки даних і формування звітності Я по підрозділу № 1 по підрозділу № 2 по підрозділу № 3 . по підрозділу №. Я Я Я Я Я Обліковий персонал підрозділу № 1 Обліковий персонал підрозділу № 2 Обліковий персонал підрозділу № 3 . Обліковий персонал підрозділу №. Рис. 4. Лінійна організація бухгалтерського апарату Принцип організації бухгалтерії за лінійно-штабною системою передбачає створення спеціальних консультативних підрозділів на різних рівнях управління. При цій системі розповсюдження штабу (керівництва підприємства, головного бухгалтера) передаються не самому виконавцю, а через відповідного керівника, який очолює підрозділ бухгалтерії (старші групи). Лінійно-штабна організація бухгалтерії застосовується на середніх і великих підприємствах (рис. 5). Рис. 5. Лінійно-штабна організація бухгалтерського апарату Організація бухгалтерії за комбінованим (функціональним) типом будується .н

Нарешт доставили бушлати. Будимо заспаних людей, вс допомагають один одному. До будвл Укранського Дому пдвезли покривала, матраци, пнопласт. Налагодилось системне розселення людей, кльксть котрих усе збльшувалася. Багато хто пропонував власну допомогу. Мй давнй знайомий Юрко, депутат Верховно Ради, прийшов з групою органзованих людей. Вони долучилися до охорони. У примщенн панувало небувале емоцйне пднесення. Готовнсть  ршучсть буквально були викарбуван на обличчях присутнх. Пригадалися гостр враження, яких набув псля першого виборчого туру. Псля призду до Кива купив «Дзеркало тижня». Вдкриваю чергову сторнку, а вона не мстить текств. Бла, лише з одним написом, зробленим друкарською машинкою: Се ж остання вйна, се до бою чоловцтво з звром ста... Вечр в органзацйних клопотах прийшов непомтно швидко. Навть не встиг вийти на Майдан. Проходячи черговий раз по Дому, Байрак, мй помчник, жартома зауважив: - Ну, Вовк, такого великого табору ми ще не органзовували... Я засмявся. (Вовк - це мо псевдо)

1. Ревізійні комісії підприємств і організацій

2. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

3. Організаційна структура управління персоналу підприємства

4. Організаційна структура управління підприємством

5. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

6. Організаційна структура митної системи України
7. Організаційна система управління природокористуванням України
8. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

9. Організація оплати праці на підприємстві

10. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

14. Організація облікового процесу на підприємстві

15. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

16. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

18. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

19. Організація обліку на торгівельному підприємстві

20. Організація виробництва на металургійному підприємстві

21. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

22. Формування організаційних структур управління підприємством
23. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)
24. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

25. Організація грошових розрахунків на підприємстві

26. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

27. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

28. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

29. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

30. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

31. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

32. Система маркетингового планування на підприємстві

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

33. Податок на прибуток підприємств

34. Суть комерційної діяльності на підприємстві

35. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

36. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

37. Планування діяльності підприємств

38. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
39. Економічний аналіз підприємств
40. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

41. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

42. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

43. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

44. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

45. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

46. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

47. Охорона праці на підприємстві

48. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

49. Доходи сільськогосподарських підприємств

50. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

51. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

52. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

53. Бухгалтерський облік на підприємстві

54. Звітність сільськогосподарських підприємств
55. Облік доходів підприємств
56. Облік неопераційних витрат на підприємстві

57. Організація і методика аудиту доходів підприємства

58. Організація облікової політики підприємства

59. Організація обліку запасів на підприємствах

60. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

61. Розподіл прибутку державних підприємств

62. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

63. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

64. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

65. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

66. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

67. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

68. Структура и система прокурорских органов

69. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

70. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"
71. Інтернаціоналізація підприємств
72. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

73. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

74. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

75. Організація роботи підприємства

76. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

77. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

78. Товарна структура організації маркетингових служб

79. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

80. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры

81. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

82. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

83. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

84. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

85. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

86. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
87. Дослідження та розробки на підприємстві
88. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

89. Організація управління персоналом підприємства

90. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

91. Особливості діяльності інноваційних підприємств

92. Персонал на підприємстві

93. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

94. Рух кадрів на підприємстві

95. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

96. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

98. Управління інноваційним розвитком підприємств

99. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

100. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.