Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут АЕКСУ Факультет АКСУ Кафедра ПСПЗВІТ по соціологічному дослідженню на тему: &quo ;Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей&quo ;Виконала: ст. гр.1АМ-01 Баковська Н.О. Перевірила: Гречанюк Н.М.2005 Зміст1. Обґрунтування проблеми соціологічного дослідження 2. Визначення основних понять програми соціологічного дослідження за темою дослідження 3. Вибірка в соціологічному дослідженні 4. Структура та логічний аналіз анкети Література 1. Обґрунтування проблеми соціологічного дослідженняОб’єктом соціологічного дослідження є студентська молодь, а саме 20 студенти (віком 19-21 роки) групи 1АМ-01 факультету автоматики та комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету. Предметом соціологічного дослідження є погляди студентської молоді на мораль, дослідження змін у вимірюванні життєвих цінностей. Метою соціологічного дослідження є визначення стану життєвих цінностей в суспільстві, на основі з’ясування того, які життєві цінності мають для молоді найбільше значення, як стрімко вони змінюються і які фактори на них впливають. Завдання соціологічного дослідження: З’ясувати актуальність проблеми серед молоді; З’ясувати чи відбуваються зміна у вимірюванні цінностей; З’ясувати фактори, які мають найбільший вплив у формуванні світогляду; Визначити відношення молоді до поглядів їх батьків; З’ясувати ставлення молоді до політики; З’ясувати ставлення молоді до екології; З’ясувати, який вплив на формування життєвих цінностей має релігія. З’ясувати, які цінності мають для молоді найбільше значення. 2. Визначення основних понять програми соціологічного дослідження за темою дослідженняОсновними поняттями, які використовуються в даному соціологічному дослідженні є “цінність&quo ;, “ціннісні орієнтації”, “мотиви”: Мотиви - конкретні внутрішні збудники дії, безпосередньо ситуаційно визначають поведінку людей. Мотиви - відображення у свідомості людей їх об’єктивних потреб та інтересів у досягненні певних благ і бажань, умов діяльності. Цінність - особливе суспільне ставлення, в результаті чого потреби та інтереси людини або соціальної спільності верств, групи переносяться на речі, предмети, духовні явища, надаючи їм визначальні соціальні властивості. Цінностями особи виступають предмети людських прагнень, захоплень, бажань, явищ, процеси, факти, що залишають людину байдужою, здатні змусити її діяти упевнено. Ціннісні орієнтації - це поділені особою соціальні цінності, що виступають метою життя і основними засобами їх досягнення і тому набувають функції важливіших регуляторів соціальної поведінки індивідів. Гіпотеза соціологічного дослідження. На основі представленого та проаналізованого матеріалу ми висуваємо гіпотезу про те, що: а) переважна більшість студентської молоді віддає перевагу матеріальним цінностям, хоча й не нехтує повністю такими загальнолюдськими цінностями як дружба, кохання, сім’я; б) більшість молоді занедбує основні життєві цінності, згадуючи про них лише в екстремальних ситуаціях; в) спостерігається підсилення прагматизму серед молоді.

3. Вибірка в соціологічному дослідженніГенеральною сукупністю називають об’єкт дослідження, на який розповсюджуються висновки соціологічного аналізу. Вибіркова сукупність - це певне число елементів генеральної сукупності, відібрані за суворо заданим правилом. Репрезентативність вибірки характеризує ступінь відповідності думки елементів вибірки думці генеральної сукупності, і залежить від дизайну вибірку (стратегії та процедури її формування) та розрахунку її мінімального обсягу, який здатний забезпечити необхідну точність результатів. Суцільне соціологічне дослідження передбачає охоплення всіх елементів об’єкту дослідження. Використовується тоді, коли об’єкт дослідження є невеликим за кількістю і є можливість описати кожного представника об’єкту соціологічного дослідження. Вибіркове соціологічне дослідження застосовується тоді, коли генеральна сукупність дуже велика, а результати потрібно отримати за мінімальний проміжок часу. Так як об’єктом нашого дослідження є представники певної студентської групи 1АМ-06 факультету автоматики та комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету, і ми маємо можливість опитати кожного представника даної групи, то використовувати вибіркове дослідження недоцільно. Наше дослідження буде суцільним. Результати, які ми отримаємо в ході дослідження, будуть стосуватися лише даної групи. 4. Структура та логічний аналіз анкетиАнкета - це перелік логічно-послідовних запитань, які розкривають проблему. Анкета складається з трьох частин: вступної, основної та демографічної. У вступній частині міститься звернення до респондента, інформація про ініціатора, тематику соціологічного дослідження, обгрунтування важливості та необхідності відповіді респондента, інструкції щодо користування анкетою, запевнення щодо анонімності і подяка респонденту. Основна частина складається із запитань, які розкривають завдання соціологічного дослідження. За формою виділяють наступні типи запитань: закриті запитання (складаються з питання і запропонованих варіантів відповіді), відкриті запитання (запитання і можливість респондента дати відповідь у вільній формі), змішані запитання (запитання, варіанти відповідей і можливість відповіді у вільній формі). Демографічна частина анкети містить питання, які дають можливість з’ясувати інформацію про особистість респондента (вік, стать, освіта, сімейний стан та ін). Прошу Вас взяти участь у соціологічному дослідженні на тему “Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей”. В даному досліджені беруть участь студенти групи 1АМ-01 факультету автоматики та комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету. Опитування носить анонімний характер. Ваші відповіді будуть використані для вивчення ставлення студентів до життєвих цінностей. У запропонованій анкеті до всіх питань надаються варіанти відповідей. Оберіть варіант, який найбільше відповідає Вашій думці. Якщо Ви оберете “інший варіант&quo ;, то викладіть його у спеціально відведеному місці. 1. Скажіть, будь ласка, проблема моралі в наш час є актуальною? а) так б) в деякій мірі в) ні 2.

Чи змінились Ваші погляди на життя порівняно з роками навчання у школі? а) так б) в деякій мірі в) ні 3. Зміну у вимірюванні цінностей Ви пов’язуєте з: а) власним життєвим досвідом б) впливом оточуючих в) інший варіант 4. Які життєві цінності, духовні чи матеріальні, переважають серед людей? а) духовні б) матеріальні в) порівну 5. Які з життєвих цінностей для Вас є важливішими? а) міцна сім’я б) вірні друзі в) взаємне кохання г) матеріальне забезпечення д) успішна кар’єра е) інший варіант 6. Чия думка є вагомішою у формуванні Вашого світогляду? а) батьків б) друзів в) авторитетних людей 7. Чи прислухаєтесь Ви до порад друзів у вирішенні важливих життєвих питань? а) так б) в деякій мірі в) ні 8. Чи погоджуєтесь Ви з поглядами Ваших батьків на правила моралі, поведінки? а) так б) частково в) ні 9. Чи вважаєте Ви, що Ваше відношення до сексу суперечить поглядам батьків? а) так б) в деякій мірі в) ні 10. Який негативний вчинок Ви б могли виправдати? а) самогубство б) аборт в) наркоманія 11. Як сильно впливає релігія на Ваше життя? а) сильно б) незначний вплив в) зовсім не впливає 12. Який вплив має телебачення на формування Ваших життєвих цінностей? а) суттєвий б) частковий в) ніякий 13. Чи стали Ви більше цікавитись політичним життям через ситуацію в країні, пов’язану з виборами Президента України? а) так б) в деякій мірі в) ні 14. Чи цікавитесь Ви проблемами екології? а) так б) частково в) ні 15. Вкажіть Ваш вік: а) 19 років б) 20 років в) 21 рік 16. Ваша стать: а) жіноча б) чоловіча 17. Сімейний стан: а) одружений (а) б) неодружений (а) 5. Статистика та обробка інформації Запитання №1 Кількість Відсоток а) 13 65 б) 7 35 в) 0 0 Запитання №2 Кількість Відсоток а) 12 60 б) 6 30 в) 2 10 Запитання №3 Кількість Відсоток а) 9 45 б) 11 55 в) 0 0 Запитання №4 Кількість Відсоток а) 4 20 б) 6 30 в) 10 50 Запитання №5 Кількість Відсоток а) 7 35 б) 2 10 в) 2 10 г) 3 15 д) 1 5 е) 5 25 е) а) 3 7,5 б) 2 5 в) 1 2,5 г) 2 5 д) 2 5 Запитання №6 Кількість Відсоток а) 10 50 б) 7 35 в) 3 15 Запитання №7 Кількість Відсоток а) 4 20 б) 8 40 в) 8 40 Запитання №8 Кількість Відсоток а) 15 75 б) 4 20 в) 1 5 Запитання №9 Кількість Відсоток а) 14 70 б) 6 30 в) 0 0 Запитання №10 Кількість Відсоток а) 3 15 б) 12 60 в) 5 25 Запитання №11 Кількість Відсоток а) 3 15 б) 8 40 в) 9 45 Запитання №12 Кількість Відсоток а) 2 10 б) 7 35 в) 11 55 Запитання №13 Кількість Відсоток а) 18 90 б) 2 10 в) 0 0 Запитання №14 Кількість Відсоток а) 15 75 б) 4 20 в) 1 5 Запитання №15 Кількість Відсоток а) 2 10 б) 14 70 в) 4 20 Запитання №16 Кількість Відсоток а) 7 35 б) 13 65 Запитання №17 Кількість Відсоток а) 2 10 б) 18 90 6. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідженняВ ході соціологічного дослідження було опитано 20 осіб віком від 19 до 21 року. Респондентами були студенти групи 1АМ-01 факультету автоматики та комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету, із них 13 чоловічої, 7 жіночої статі, 2 одружених, 18 неодружених. В ході даного соціологічного дослідження були отримані наступні дані: При відповіді на питання “Скажіть, будь ласка, проблема моралі в наш час є актуальною?&quo ;, 65% сказали так, 35% - в деякій мірі.

Так чем же возразить, этому «примазавшемуся» к Украине брату, этому представителю русской элиты, хранителю ценностей нации и верующему человеку? Так о себе он говорит. Совсем о Боге Вы позабыли, Глазунов. Бог всем завещал равенство и свободу. А что же вы сделали в Чечне, верующий человек? Или надеетесь, что Русская Церковь в очередной раз простит ваши грехи «во славу матушки России»? Поглядите, совсем распутной бабой была Императрица Екатерина II. До самой смерти любовников меняла, как перчатки. А подобные деяния строго осуждаются и Богом, и церковью. Да и правление государством получила из рук убийцы любовника Орлова, прикончившего ее законного мужа. Или Ваша церковь и Ваши верующие все прощают деспотам и развратникам, лишь бы их деяния были во имя «великой России». Ай да мораль у русского интеллигента! Жестоко, Глазунов, вела себя Императрица и с народом: всех загнала в крепостничество, что сродни рабству. Послушайте, что писал еще при жизни Екатерины II секундант-майор Петр Иванович Челищев в рукописи «Путешествие по Северу России»: «Сия драгоценнейшая половина землеродных жителей (речь идет о крепостных крестьянах.P В.Б.), без которых ничто в человеческих обществах не может прийти в совершенство, обременена узами рабства»

1. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

2. Зміни в українському правопису в наш час

3. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

4. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

5. Досвітня експлуатація засобів вимірювання

6. Методи і способи вимірювання діагностичних параметрів
7. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки
8. Систематична похибка опосередкованих вимірювань

9. Зміни під час зберігання м’яса

10. Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом

11. Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину

12. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

13. Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД

14. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

15. Вимірювання лінійних та кутових розмірів

16. Вимірювання температури

Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Пристрій для вимірювання температури та артеріального тиску

18. Зміни в церковному житті незалежної України

19. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

20. Вимірювання відносної вологості повітря

21. Побудова амперметру та вольтметру. Методи вимірювання фазового зсуву

22. Мікропроцесорна система вимірювання рівня рідини
23. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб
24. Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту

25. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

26. Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко

27. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

28. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

29. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

30. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

31. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

32. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

33. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

34. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

35. Громадянство України

36. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

37. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

38. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
39. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"
40. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

41. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

42. Христианская мораль (Контрольная)

43. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

44. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

45. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

46. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

47. Історія України

48. Історія соборності України

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

50. Господарство України періоду утвердження капіталізму

51. Постмодернізм та українська історична наука

52. Центральна Рада і пролетаріат України

53. Історія держави та права України

54. Мораль, этические воззрения средневековья. Рыцарский эпос
55. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.
56. Стихотворение А.А. Ахматовой «Мне ни к чему одические рати ...» (Восприятие, истолкование, оценка)

57. Любовна лірика Ліни Костенко

58. История становления и развития математического моделирова-ния

59. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

60. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

61. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

62. Сутність та зміст сучасного менеджменту

63. Податкова політика України

64. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

65. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

66. Основні напрямки зовнішньої політики України

67. Политика и мораль в России: единство или противоречие

68. Господарське право України

69. Конституційний суд України

70. Цивільне право України
71. Двойная мораль
72. Іудаїзм - релігія євреїв

73. Мораль иудаизма

74. Религиозная мораль

75. Мораль и этика священнослужителя церкви

76. Закончив половой акт оргазмом, мужчина ни в коем случае не должен...

77. Государство, право, мораль

78. Право и мораль

79. Суверенітет України

80. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее

81. Проект кримінального кодекса України

82. Мораль и нравственность: проблемы духовности личности

83. Філософські погляди Г.С. Сковороди

84. Бюджет України: актуальні проблеми

85. Державній бюджет України

86. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
87. Управління фінансами України
88. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

89. Організаційна система управління природокористуванням України

90. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

91. Машинобудування України

92. Американський неолібералізм. Монетаризм

93. Використання трудових ресурсів Західної України

94. Господарський механізм

95. Міжнародний ринок туристичних послуг України

96. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

97. Особливості перехідної економіки України

98. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

99. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.