Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Самовільним зайняттям земельної ділянки є будь-які дії, що свідчать про її фактичне використання за відсутності відповідного вирішення органу виконавчої влади або органу місцевої самоврядності про його передачу у власність або надання в користування (оренду), або за відсутності укладеної операції відносно такої земельної ділянки, окрім дій, які, згідно із законом, є правомірними. Способами вказаного злочину можуть бути: незаконне огородження ділянки; знищення і встановлення «своїх» межових знаків; виставлення охорони, яка перешкоджає власнику земельної ділянки чи землекористувачеві здійснювати свої права на землю; протиправне використання землі у своїх потребах (обробка, удобрення землі, висів насіння, вирощування сільськогосподарських культур, насадження дерев або чагарників, меліорація, видобування корисних копалин, виконання інших робіт, розміщення товарів, техніки і будівельних матеріалів). Самовільне будівництво будівель і споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці має місце, якщо на зазначеній ділянці збудовано або будується (у тому числі реконструюється раніше збудований) житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно; при цьому земельна ділянка не відведена для будівництва названих об'єктів нерухомості, а забудова здійснюється без одержаного в установленому порядку дозволу чи належно затвердженого проекту або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Предметом злочину є конкретна земельна ділянка, тобто частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. Приводами до порушення справ про зазначені злочини, як правило, є: заяви громадян, постраждалих від незаконних дій; повідомлення службових осіб підприємств, установ, організацій, у віданні яких знаходиться незаконно зайнята земля; безпосереднє виявлення ознак злочину співробітниками оперативних підрозділів; повідомлення службових осіб органів, які здійснюють контроль у сфері землекористування; повідомлення, опубліковані в пресі. Відповідно до діючого законодавства, перевірка заяв і повідомлень про злочини за необхідності проводиться у строк не більше десяти днів шляхом відбирання пояснень, витребування необхідних документів, проведення оперативно-розшукової діяльності. Також до порушення справи про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво доцільно проводити огляд місця події. У результаті має бути зібраний первинний матеріал, який оцінюється слідчим. Для прийняття обґрунтованого рішення в цьому матеріалі повинні міститись достатні дані, які вказують на ознаки злочину (підтверджують об’єктивну сторону та об’єкт посягання). Тобто у первинних матеріалах мають бути документально встановлені такі обставини: а) факт зайняття встановленою або невстановленою особою (особами) земельної ділянки, яка має певне місце розташування та площу в складі однієї з категорій земель; б) правова належність цієї земельної ділянки певній фізичній чи юридичній особі, державі; в) відсутність правових підстав для розпорядження земельною ділянкою у особи (осіб), які її зайняли (тобто факт самовільності зайняття); г) значний розмір шкоди, завданої законному володільцю або власнику земельної ділянки.

Рішення про порушення кримінальної справи слідчий приймає на підставі аналізу матеріалів, наданих співробітниками органу дізнання, які проводили дослідчу перевірку, а саме: а) заяви або повідомлення, яке стало приводом до проведення перевірки, з усіма наданими заявником матеріалами; б) рапорту з ґрунтовним викладенням виявлених обставин самовільних дій із землею; в) оригіналів або копій документів, які посвідчують право володіння або користування земельною ділянкою та визначають її межі на місцевості (державний акт на право власності (або користування) землею; рішення державної адміністрації або місцевої ради про відвід земельної ділянки; договір оренди з усіма складовими частинами: план або схема ділянки, кадастровий план, акт визначення меж, викопіювання з топографічної карти відповідної місцевості тощо); г) протоколу огляду місця події; д) довідки територіального підрозділу земельних ресурсів про категорію земель, де знаходиться захоплена ділянка; е) акту обстеження земельної ділянки фахівцями територіального підрозділу Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Державного комітету України із земельних ресурсів (Держземінспекції); ж) акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства фахівцями Держземінспекції; з) розрахунків розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, здійснених фахівцями Держземінспекції; к) пояснень законного володільця або власника земельної ділянки; л) пояснень осіб, запідозрених у вчиненні злочину (якщо вони встановлені); м) пояснень очевидців протиправних дій. До матеріалів за наявності мають додаватись документи, надані зацікавленими особами, зокрема, листування з органами влади та самоврядування, судові рішення та інші документи у залежності від обставин події (наприклад, матеріали адміністративного провадження, довідки з місцевої ради про сплату земельного податку та ін.). У зв’язку з тим, що принципове значення для вирішення питання про порушення справи має встановлення розміру завданої шкоди, необхідно наголосити на обов’язковій наявності в первинному матеріалі та ретельному аналізові слідчим розрахунків розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, який проводився відповідними інспекціями Мінприроди або Держкомзему, а також аналізові розміру шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам, який проводився територіальними органами Держземінспекції, відповідно до чинних нормативно-правових актів. Оцінивши інформацію, одержану в результаті проведеної дослідчої перевірки, слідчий, прокурор або орган дізнання у залежності від наявності або відсутності підстав для порушення кримінальної справи повинні прийняти одне з рішень, передбачених ч. 2 ст. 97 КПК, а саме: порушити кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 197 КК; порушити кримінальну справу про інший злочин, якщо в результаті перевірки не встановлено факт діяння, передбаченого ст. 

197 КК, але є достатні дані, які вказують на ознаки вимагання, шахрайства, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем; відмовити у порушенні кримінальної справи, якщо за наслідками перевірки не встановлено достатніх даних про ознаки злочину; направити матеріали за належністю (наприклад, органам Держземінспекції для прийняття рішення щодо накладення адміністративного стягнення за ст. 531 КУпроАП). Основними завданнями, які постають перед слідчим після порушення кримінальної справи з метою успішного завершення розслідування, є: припинення злочинної діяльності, якщо вона продовжується; усунення прогалин та недоліків огляду місця події; одержання показань від потерпілих; встановлення всіх свідків злочину та одержання від них показань; уточнення розміру заподіяної шкоди та вжиття заходів щодо забезпечення цивільного позову; забезпечення збереження документів – джерел доказів; одержання показань від підозрюваного; збір і перевірка даних про наявність кваліфікуючих ознак самовільних діянь, ознак інших злочинів (службових, проти довкілля та ін.), обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність; висунення обвинувачення; збір інформації про особистість обвинуваченого; встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, та вжиття заходів щодо їх усунення. Найбільш характерними для зазначеного виду кримінальних справ слідчими діями є: огляд місця події, допит потерпілих, свідків, підозрюваних (обвинувачених), виїмка документів, призначення судових експертиз. Огляд місця події рекомендується проводити до порушення кримінальної справи, оскільки саме ця дія дозволяє встановити та зафіксувати ознаки самовільного зайняття земельної ділянки. До участі в огляді як спеціалістів у залежності від обставин доцільно залучати: землевпорядників місцевих рад; працівників Держземінспекції або відділів земельних ресурсів; працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції; працівників територіального підрозділу Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища; інших фахівців (інженерів, геологів, агрономів тощо). Завданням огляду є фіксація ознак самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва, а також слідів злочинця. Зокрема, слід звертати увагу на: наявність на ділянці огорожі, межових знаків; сліди знищення раніше встановленої огорожі чи межових знаків; сліди обробки та удобрення землі; сліди висіву насіння, вирощування сільськогосподарських культур; наявність насаджених дерев або чагарників чи сліди їх знищення; наявність засобів і слідів меліорації; наявність слідів видобування корисних копалин; ознаки виконання будівельних та інших робіт; наявність розміщених матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, техніки, сміття; наявність будівель або споруд; сліди рук, ніг, транспортних засобів, які можуть бути використані для ідентифікації. Загалом при огляді місця події застосовується тактичний порядок і правила огляду ділянки місцевості. У разі наявності на захопленій території будівель або споруд, вони також мають бути оглянуті, у першу чергу, з точки зору зовнішніх ознак.

На наш погляд, те, що старші провідники були безпосередніми співучасниками геноциду українців та інших народів із метою встановлення суспільного устрою, приписаного комуністичною доктриною, а молодше покоління продовжує мовчазно виправдовувати це, дозволяє розглядати це питання як досить доречне (щодо війни, то приклад Афганістану свідчить сам за себе). Від подій, описаних у цій книзі, не можна відмахнутися як від чогось надто віддаленого, щоби зберігати актуальність. І доки правителі СРСР не створять умови для вільного й відкритого розслідування трагедії, вони залишаться вірними спадкоємцями своїх попередників. * * * Як вже неодноразово згадувалося, лише в небагатьох радянських белетристичних творах післясталінської доби можна було знайти деякі правдиво висвітлені факти, що стосуються нашої теми, і ставлення до цих фактів із належною людяністю. Що ж до радянських істориків та експертів, то під час хрущовської «відлиги» та протягом кількох наступних років вони також дістали можливість розкрити певний обсяг фактів і дискутувати на раніше заборонені теми, — втім, ніяким чином не виступаючи проти курсу 1930-х років

1. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

2. Забруднення атмосферного повітря атомобільним транспортом в м. Києві

3. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

4. ПУП в рамках закона и морали. Программа самой благозвучной партии России - партии умеренного прогресса

5. БУДДА: Победить самого себя

6. Аристотель - самая "универсальная голова" среди философов Древней Греции
7. Государство Само
8. Самая бюрократическая эпоха. Первая половина XIX века

9. Государство Само

10. Айзек Азимов. Сами боги

11. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

12. "Сам необыкновенный язык наш есть еще тайна..."

13. Очарованный странник — самый значительный герой Н. С. Лескова

14. "Сами звёзды, только сердца не сжимавшие"

15. Наташа Ростова — самый обаятельный женский образ в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

16. “Самый русский” роман В.Набокова

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Что нового в жизни и в самом себе Вы нашли, прочтя роман

18. Не спасавший России, не спасется и сам

19. Вопросы классической теоретической физики: какие мы и кто мы на самом деле?

20. Самые живучие мифы менеджмента

21. Что самое главное в оценке персонала?

22. Очень коротко и самое главное о стратегиях
23. Самые спрашиваемые сочинения на английском языке
24. Общение - золото и самое полезное ископаемое Интернет!

25. Самый лучший проект

26. Экзистенциально-гуманистический подход Джеймса Бюджентала: человек в поисках самого себя

27. Лучшее открытие то, которое ребенок делает сам

28. Выставка: шагаем сами

29. Свидетельствуют сами сатанисты: "Я боюсь, что мне придется ответить"

30. Индуизм - религия самого долгого пути

31. Самые романтичные поцелуи

32. Большой – это на самом деле большой?

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

33. Преступность порождается самим обществом

34. Субєктивна сторона складу злочину

35. "Чешский вопрос": попытки разобраться в самих себе

36. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

37. "Как бы" и "На самом деле"

38. Ленточные конвейеры - самые опасные. Пожарная безопасность угольных шахт
39. Самая редкая российская порода - уральский рекс
40. Что мы знаем о сове, или Какая птица самая умная?

41. Самый центр Сибири

42. Танзания: все самое-самое на черном континенте

43. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

44. Палітыка расейскага самаўладдзя адносна яўрэйскай супольнасці Беларусі

45. Андрій Самійлович Малишко

46. Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського "Тіні забутих пpедків"

47. Как самому сделать plug-in к FAR на Visual C++

48. Как сделать чтобы запущеный exe сам себя удалил?

Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки

49. Самый таинственный герой романа Л.Н. Толстого “Война и Мир”

50. «Самого главного глазами не увидишь»

51. Гуава - самый полезный в мире плод

52. TV остаётся самым востребованным носителем рекламы

53. О сексе, девственности и о том, как мы сами себя дурачим

54. Квазари – сама вражаюча загадка астрофізики
55. Гігієна повітряного середовища житлових приміщень
56. Запиленість повітря виробничих приміщень

57. Рекордисти з швидкості і повільності пересування

58. Двадцать самых красивых световых явлений

59. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

60. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

61. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

62. Токио – самый большой город мира

63. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

64. Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Юридичний склад злочину

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

65. Договір зберігання за цивільним законодавством України

66. Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування

67. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

68. Злочини проти волі, честі та гідності особи

69. Злочинна жорстокість

70. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення
71. Комплекс законодавства про протидію злочинності
72. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

73. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

74. Негативні обставини при розслідуванні злочинів

75. Особливості початкового етапу розслідування злочинів

76. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність. Стадії вчинення умисного злочину

77. Поняття злочину у кримінальному праві України

78. Поняття та склад злочину

79. Права, вільності і зобов’язання громадян України

80. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

81. Притримання речей як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання у судовій практиці

82. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

83. Розкриття злочину

84. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

85. Суб’єктивна сторона злочину

86. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів
87. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"
88. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

89. Повоєнне мовознавство в СРСР. Українське мовознавство у 20-80-х рр.

90. Автоматизований аналіз злочинності по областям

91. Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень

92. Найти самое длинное общее слово двух заданных предложений.

93. Розв’язання задач з елементарної математики в пакеті Maple-8

94. Розв’язання задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку методом Ейлера

95. Відбудова металургійного комплексу Донбасу у перші повоєнні роки (1945-1950)

96. Тої слави козацької повік не забудем

Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды

97. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

98. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

99. Мобільний термінал охоронної системи для автомобіля


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.