Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Експлуатація дітей

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ РЕФЕРАТ з дисципліни «Кримінальне право» на тему: «Експлуатація дітей» Виконав: Копотієнко А.В. Дніпропетровськ 2008 План Вступ Експлуатація праці дітей Сексуальна експлуатація дітей Використання дітей молодшого віку при жебракуванні Висновок Список літератури Вступ Фактом приєднання до Конвенції ООН про права дитини та її ратифікацією Україна поклала на себе зобов’язання щодо захисту прав дітей та тим само визнала свою відповідальність перед світовим співтовариством щодо забезпечення на своїй території всіх положень даного документу. Не дивлячись на прогресивні кроки нашої держави щодо всебічного і найповнішого забезпечення прав дітей, дана проблема залишається актуальною й пріоритетною. З оглядом на останні зміни, які пронизують всі гілки влади та сфери життєдіяльності населення, права дитини в Україні реалізуються в умовах економічних та соціальних протиріч, нестабільності, що в свою чергу негативно впливає на розв'язання проблем захисту дітей. Основоположними пунктами щодо реалізації конвенції ООН про права дитини мають бути визнані: 1) забезпечення декларованих Конвенцією ООН прав дитини; 2) створення механізму реалізації прав кожної дитини; 3) захист порушених прав дитини та попередження таких порушень. Експлуатація праці дітей Згідно з Конвенцією про права дитини, у зв’язку з фізичною та розумовою незрілістю дитина потребує особливої охорони, турботи і допомоги, у т.ч. належного правового захисту, для повного і гармонійного розвитку її особистості дитині необхідно рости в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння. Експлуатація дитини знаходиться у явному протиріччі з наведеними вимогами. В цьому і полягає суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 150. Україна приєдналася до Конвенції МОП №138 про мінімальний вік при прийомі на роботу, а за Кодексом законів про працю не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, може прийматися на роботу особа, якій виповнилося 15 років. Для підготовки молоді до майбутньої праці та в позаурочний час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, яким виповнилося 14 років, але за умов, що ця робота є легкою, не порушує навчальний процес та не шкодить здоров’ю дитини. Для визначення державної стратегії у вирішенні проблеми використання дітей в найгірших формах були прийняті Концепція запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей (червень 2003) та План дій щодо впровадження цієї Концепції (жовтень 2003). Також була створена Координаційна Рада із представників відповідних міністерств, організацій працівників та роботодавців, а також інших громадських організацій. Дослідження, проведене Державним комітетом статистики України у співпраці з МОП у 1999 та 2000 роках, виявило 456 тисяч дітей, що працюють. З них 87 тисяч — це діти найуразливішої групи віком від 7 до 12 років. Хоча реальні цифри можуть перевищувати офіційну статистику, адже “методологія вибіркових статистичних обстежень, що використовувалася, дає змогу визначити трудову діяльність лише тих дітей, які живуть у сім'ях з батьками чи опікунами.

Велика вірогідність того, що діти, які проживають в асоціальних сім'ях, жебракують, утримуються в школах-інтернатах, діти нелегальних мігрантів не були обстежені.” За результатами інтерактивних дискусій, проведених у 2004 році в десяти областях України (на заході, сході, півдні та в центрі України), можна говорити, що певні види найгірших форм праці є характерними для всієї країни. До них належить: дитяча проституція, жебракування, залучення дітей до кримінальної активності (крадіжки, розповсюдження наркотиків тощо), збір склотари та металобрухту, праця на базарах, що в основному передбачає вантажні роботи. На запитання моніторингу «Чи відомі вам факти порушення роботодавцями законодавства стосовно працевлаштування неповнолітніх?», зазначили, що відомі майже 30% опитаних спеціалістів з центральних областей України, близько 50% спеціалістів з південної частини України, 68% - із заходу, та 32% із сходу. Серед форм праці, які найчастіше зустрічаються називалися: вантажні роботи, миття машин, продаж речей, харчова промисловість, сільське господарство, розповсюдження листівок (в т.ч. під час виборчих перегонів), прибирання, робота офіціанта, на авто заправках, кур’єри тощо. Але на практиці, більшість працюючих дітей є залученими до неформального сектору праці, без укладання відповідного договору між дитиною та працедавцем. За таких обставин відповідний захист прав дитини на безпечну унормовану працю та на оплату цієї праці, незважаючи на те, що законодавством передбачені відповідні види покарань (ст. 150 ККУ) для використання праці неповнолітніх, є майже неможливим. Сексуальна експлуатація дітей Відповідно до ст. 3 Конвенції про права дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 20 жовтня 1989 р, кожна дитина (людина віком до 18 років) має право на повний захист від усіх форм сексуальної експлуатації та насильства Сексуальна експлуатація – одна з найжорстокіших форм насильства до дітей. Діти, які стали її жертвами, зазнають фізичних, психо-соціальних і емоційних страждань, наслідки яких впливають на все життя і навіть загрожують йому. Простежується тісний зв'язок між торгівлею дітьми, дитячою проституцією та порнографією. Проституція неповнолітніх стала справжньою галуззю тіньової економіки, яка приносить великі прибутки організованим злочинним угрупованням. Тепер розповсюдження й експлуатація дитячої порнографії – проблема світового рівня. Для реалізації такої продукції, а також для організації її комерційного обігу та подальшого розміщення в різних виданнях, злочинці використовують широко розгалужену мережу книжкових магазинів та секс-шопів. Одним із сучасних засобів передачі продукції дитячої порнографії є розповсюдження її каналами міжнародної комп'ютерної мережі Інтернет. Такі приклади є і в Україні. Зокрема, в м. Києві було порушено кримінальну справу за ознаками ст. 211 КК України &quo ;Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів&quo ;, за фактом виявлення в сервері фірми &quo ;Релком Україна&quo ; дитячої порнографічної продукції та розповсюдження її через комп'ютерну мережу Інтернет.

Використання дітей молодшого віку при жебракуванні Жебраки з немовлятами та маленькими дітьми на руках стали звичним явищем життя великих міст України. Слід визнати, що зараз існує розгалужена система жебрацького “бізнесу” (в тому числі – в організованих системних формах), що робить ставку саме на дітей. Причому, чим меншим є вік дитини, тим більший прибуток вона може принести особі, яка її фактично експлуатує, спекулюючи на її віці. За даними кримінальної міліції у справах неповнолітніх, у 2004 р. в Україні було порушено 1 500 кримінальних справ за фактом втягнення неповнолітніх в заняття жебрацтвом, хоча наявні серйозні підстави сумніватись у повноті цих показників. Проблема залучення дітей до асоціальної діяльності дорослих не є новою для юридичної науки. Зокрема, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність було предметом дослідження таких відомих вчених, як Ю.М. Антонян, В.Д. Безрук, К.М. Бейсебаєв, А.І. Долгова, В.М. Дрьомін, О.П. Закалюк, К.Є. Ігошев, Г.Є. Казанцева, І.П. Лановенко, А.І. Міллер, Г.М. Міньковський, А.П. Тузов, Н.В. Шость та ін. Але їх праці в основному були присвячені проблемам юридичної кваліфікації та профілактики діянь, пов’язаних із втягненням в злочинну діяльність та асоціальну поведінку дітей середньої та старшої вікових груп. Молодші діти та, зокрема, немовлята, які використовуються дорослими при жебракуванні, залишились поза увагою дослідників (окремо зазначимо, що проблема законодавчого розмежування правового статусу та правового захисту різних вікових груп дітей потребує спеціального дослідження). Крім того, більшість праць цих шанованих авторів написана на матеріалах 60–80-их років минулого століття, або ще більш раннього періоду, коли існувала інша соціальна ситуація та дещо інші детермінанти протиправної поведінки. Незважаючи на об’єктивні економічні труднощі, сучасна Українська держава здійснює заходи щодо викорінення зазначеного явища, бореться з причинами та обставинами, що сприяють втягненню неповнолітніх в злочинну чи іншу антигромадську діяльність. Стратегія подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання неправомірним діям дорослих щодо дітей та молоді детально розроблена у державних програмних документах та нормативно-правових актах. Зокрема, прийнятий у 2001 році Кримінальний кодекс України виділив у самостійний склад злочину втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, в пияцтво, заняття жебрацтвом, азартними іграми (ст. 304 КК України), тим самим підкресливши важливість цієї проблеми. Але диспозиція зазначеної статті, як ми покажемо в подальшому, є не зовсім вдалою. Зважаючи на складнощі її практичного застосування, Пленум Верховного Суду України прийняв Постанову “Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність” . Складність кваліфікації використання дітей при жебракуванні, отже й реагування на нього, полягає, по-перше, в тому, що само по собі жебракування не становить складу правопорушення за національним законодавством. З теоретичної точки зору, воно є зловживанням правом, тобто використанням суб’єктивного права всупереч його соціальному призначенню.

Машиностроение; химическая, текстильная, пищевая и деревообрабатывающая промышленность. Строительство Харбина началось в 1898 в связи с постройкой Россией Китайско-Вост. ж. д. В 1932-45 под японской оккупацией. Освобожден Советской Армией (август 1945) и возвращен Китаю. ХАРБОУ (Harbou) Теа фон (1888-1954) - немецкая писательница. Киносценарии в духе экспрессионизма. Роман "Индийская гробница" (1917; положен в основу одноименного фильма). ХАРГЕЙСА - город в Сомали, административный центр Северо-Зап. обл. 400 тыс. жителей (1988, с пригородами). ХАРГРИВС (Hargreaves) Джеймс (?-1778) - английский ткач. Построил (1765) прядильную машину периодического действия "Дженни", получившую широкое распространение. ХАРДАНГЕР-ФЬОРД (Hardangerfjord) - залив Северного м., у юго-западных берегов Норвегии. Длина 172 км, ширина 7 км, глубина до 891 м. ХАРДВЕР (англ. hardware от hard - жесткий - твердый и ware - изделие, продукт), конструктивная, материальная часть компьютера, "железо", в противоположность компьютерной программе - софтвера

1. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

2. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

3. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

4. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

5. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

6. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства
7. Правові відносини батьків та дітей
8. Соціальна захищеність дітей в Україні

9. Визначення походження дітей

10. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

11. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

12. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

13. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

14. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

15. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

16. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское

17. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

18. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

19. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

20. Кінезотерапія при сколіозах у дітей

21. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

22. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії
23. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі
24. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

25. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

26. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

27. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

28. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

29. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

30. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

31. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

32. Види та причини порушень розвитку дітей

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

33. Адаптація дітей до навчання

34. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

35. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

36. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

37. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

38. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі
39. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами
40. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

41. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

42. Підготовка дітей до шкільного навчання

43. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

44. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

45. Розумове виховання обдарованих дітей

46. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

47. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

48. Страхи дітей молодшого шкільного віку

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Формування комунікативної компетенції у дітей

50. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

51. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

52. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

53. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

54. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей
55. Неврози в дітей і підлітків
56. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

57. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

58. Особливості стресових станів у дітей різного віку

59. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

60. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

61. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

62. Психологічні стани дітей дошкільного віку

63. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

64. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки

65. Класифікація важковиховуваних дітей

66. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт

67. Причини десоціалізації дітей в Україні

68. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

69. Соціально-правовий захист дітей-біженців

70. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах
71. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо
72. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

73. ...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )

74. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

75. Изучение плоских диэлектрических волноводов для ТЕ поляризации

76. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

77. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

78. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

79. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

80. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки

81. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

82. Особливості використання ідіом

83. Використання казки під час навчання граматики англійської мови

84. Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів

85. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

86. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті
87. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
88. Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій

89. Регламентація діяльності облікових працівників

90. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

91. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

92. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

93. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

94. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

95. Розвиток дизайну, його використання в діяльності ТОВ "Інкопмаркбудсервіс"

96. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

98. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

99. Парадокси свободи в праці Е. Фромма "Втеча від свободи"

100. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.