Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічний моніторинг в Чернівецькій області

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського Національного торговельно-економічного університету ДОПОВІДЬ на тему Екологічний моніторинг в Чернівецькій області Виконали: студенти I курсу 111 групи Спец.:«Економіка підприємства» Білоус Анастасія, Будняк Тетяна, Грижинку Іван-Семен Чернівці 2010 Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації і забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування. Основні задачі екологічного моніторингу: спостереження за станом біосфери, оцінка і прогноз її стану, визначення ступеня антропогенного впливу на навколишнє середовище, виявлення факторів і джерел впливу. В кінцевому випадку метою моніторингу навколишнього середовища є оптимізація відносин людини з природою, екологічна орієнтація господарської діяльності. Отже, моніторинг довкілля - це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково - обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування. Нове в цій проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базується на законодавчих, організаційно-технічних рішеннях. Ця проблема на сучасному етапі є дуже гострою. Вона була сформована протягом двох століть і нині набула свого критичного значення. Тому існує об’єктивна необхідність втручання держави в природно-екологічну сферу з метою досягнення збалансованого стану, держава також повинна закласти основи глобального еколого-економічного партнерства між суб’єктами підприємництва, між іноземними партнерами, на рівні планетарного співробітництва заради виживання і подальшого розвитку України, а також всієї цивілізації. Вивчення, аналіз та узагальнення практики застосування законодавства про охорону навколишнього природного середовища передбачається здійснювати у двох напрямах: 1. Складання і затвердження екологічних нормативів природо-користування (стосовно надр, грунтів, води, повітря, рослинності тощо); 2. Складання і затвердження комплексу еколого - економічних показників державного контролю за станом довкілля та діяльністю господарчих структур. Державне регулювання у цій сфері не може існувати без ефективної системи нагляду за станом середовища, тобто без системи постійно діючого моніторінгу. Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації і забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.

Створення і функціонування Державної системи екологічного моніторингу довкілля повинно сприяти здійсненню державної екологічної політики, яка передбачає: Екологічно раціональне використання природного та соціально-економічного потенціалу держави, збереження сприятливого середовища життєдіяльності суспільства; Соціально-екологічне та економічно-раціональне вирішення проблем, які виникають в результаті забруднення довкілля, небезпечних природних явищ, техногенних аварій та катастроф; Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за довгостроковою Державною програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями, завданнями, територіями та об’єктами, часом (періодичністю) і засобами виконання дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності. Суб’єктами Державної системи екологічного моніторингу довкілля, відповідальними за обов’язкове здійснення Державної програми екомоніторингу довкілля, є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які згідно з своєю компетенцією отримують і обробляють дані про стан довкілля і виробляють відповідні рішення щодо нормалізації або поліпшення екологічної обстановки, раціонального використання і забезпечення якості природних ресурсів. Регіональний екологічний моніторинг (РЕМ) – це спостереження за природними і техногенними процесами і явищами в межах будь-якого регіону, аналіз їх впливу на місцеві екосистеми, на основі сучасних ноосфер них підходів та прогноз екологічної ситуації для вироблення ефективної екологічної політики в регіоні. Завдяки проведенню регіонального екологічного моніторингу прискорюється екологічний розвиток того або іншого регіону, відбувається вдосконалення соціальних структур останнього, відбувається прискорення процесу ефективного розв’язання екологічних проблем, використання фактора економіко - географічного стану регіону тощо. Специфікою регіонального моніторингу має бути акцентування уваги на тих специфічних природних і техногенних особливостях області, які є основними, що впливають на життя екосистем та здоров'я людей і які вимагають своїх специфічних методів спостережень, відбору проб і т.д. На сьогодні моніторингові спостереження проводяться за наступними складовими навколишнього природного середовища: повітряне середовище; водне середовище; тваринний і рослинний світ; ґрунт; клімат. В Чернівецькій області створена система моніторингу довкілля (далі – ОСМД). Ця інформаційна структура об’єднує організації, що здійснюють екологічні спостереження, і промислові підприємства, які забруднюють природне середовище або можуть своєю діяльністю негативно впливати на стан довкілля чи на його складові. В аналітичних підрозділах ОСМД виконуються аналіз та обробка проб складових довкілля. На структурній схемі обласної системи моніторингу довкілля показані організації, які входять до її складу та основні інформаційні потоки, якими надходить моніторингова інформація. Склад ОСМД не є постійним і збільшується за рахунок включення в систему нових установ і підприємств, тим паче, що на найближчі роки прогнозується зростання промисловості, розвиток підприємницької діяльності.

Це – охоплення нових територій системою екологічних спостережень, включення до неї нових складових, в тому числі – контроль стану біологічних ресурсів. Тож очікуємо суттєвого збільшення обсягів інформації, яка підлягає узагальненню. ОСМД створювалась як регіональна складова державної системи моніторингу довкілля . Інформація, що надходить, попередньо обробляється і передається до регіонального центру моніторингу довкілля держуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області, де вона розподіляється за напрямками, аналізується та оцінюється. Передбачений обмін інформацією з комісією техногенно-екологічної безпеки Чернівецької облдержадміністрації, обласною міжвідомчою комісію з питань моніторингу довкілля, засобами масової інформації, в тому числі електронними, а також з аналогічними системами моніторингу сусідніх областей. На сьогодні ОСМД контролює стан таких складових природних ресурсів: водні ресурси – поверхневі води, зворотні води, питна вода, рівень ґрунтових вод; атмосферне повітря – стан атмосферного повітря в м. Чернівці, викиди промислових підприємств, загальні викиди шкідливих речовин з розбивкою по районах області та за видами економічної діяльності; ґрунти – сільськогосподарського призначення, в місцях проживання та відпочинку населення, в межах санітарно-захисних зон головних промислових підприємств області; стан активізації екзогенних процесів на території області – зсуви, підтоплення, карстові явища, селі, землетруси; стан біоресурсів – лісів, мисливської фауни, сільськогосподарської рослинності та продукції. Зростання і накопичення екологічної інформації про стан довкілля в електронному вигляді означає необхідність переходу з ручного та напівавтоматичного отримання і обробки інформації до максимально комп’ютеризованих способів з використанням спеціального програмного забезпечення. Розробка такої автоматизованої системи передбачена обласною програмою «Еко-Моніторинг». Виходячи з регіональних природних особливостей, у рамках програми були визначені головні пріоритети екологічного моніторингу в області, розроблена система кодування екологічної інформації – пунктів спостереження, суб’єктів моніторингу, постійно ведеться Кадастр точок спостереження, створена база документів регіонального значення – законодавча основа інтеграції мереж спостереження організацій, які увійшли в ОСМД. Вона складається з двосторонніх угод між суб’єктами екологічного моніторингу в області, Положень про обласні та районні центри моніторингу довкілля, технічні завдання на обласні та районні центри, Положення про ОСМД, Положення про інформаційну взаємодію організацій, які виконують екологічні спостереження в області та ін. Інформація з даними екологічного моніторингу узагальнюється в держуправлінні у вигляді звітів та у відповідності до вимог чинного законодавства оприлюднюється в засобах масової інформації – як звичайних, так і електронних. Одним з таких звітів є оцінка стану поверхневих вод річок Дністер, Прут, Сірет за методикою розрахунку коефіцієнта забрудненості, яка прийнята в Мінприроді.

У його склад можна видлити етнографчн райони з чтко вираженими локальними особливостями культурно-побутових традицй. Волинь територя басейну верхв'я правих приток Прип'ят й середнього порччя Захдного Бугу, що охоплю пвденн райони тепершнх Волинсько та Рвненсько, пвденно-захдн Житомирсько, пвнчну смугу Хмельницько, Тернопльсько та Льввсько областей. У давнину Волинь заселяли праукранськ племена дулбв, бужан, волинян. Пзнше ц територ входили до Володимиро-Волинського та Галицько-Волинського князвств, були мсцем активно боротьби з ноземними поневолювачами. Основн заняття землеробство, народн промисли (ткацтво, гончарство, вишивка з переважаючим рослинним орнаментом, часто тльки блого кольору). Подлля район, що займа басейни межирччя Пвденного Бугу  лвобережного Середнього Поднстров'я. Це бльша частина Внницько, Хмельницько, Тернопльська та сумжна з нею на пвдн частина Чернвецько областей. Подлля подляться на Схдне  Захдне. До 13 ст. стосовно ц територ вживалися назви «Пониззя» та «Русь долшня»

1. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

2. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

3. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

4. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

5. Моніторинг навколишнього середовища

6. Екологічний зміст процесу антропогенезу
7. Значення глікемічного моніторингу крові спортсмена
8. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

9. Екологічний туризм

10. Державний моніторинг навколишнього природного середовища

11. Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

12. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

13. Еколого-соціальній моніторинг

14. Ландшафтний моніторинг

15. Екологічний аудит

16. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов

17. Моніторинг виробничої програми підприємства

18. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

19. Чехов: Черный монах

20. Ссавці Чернігівської області

21. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

22. Економіко-географічний комплекс Харківської області
23. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів
24. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

25. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області

26. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

27. Екологія Сумської області

28. Екологічна ситуація в Полтавській області

29. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

30. Черные дыры

31. Черные дыры

32. Бузина черная

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

33. Исследования Ивана Петровича Павлова в области физиологии пищеварения

34. Подготовка населения в области защиты населения от ЧС

35. Мерзлотные явления в земной коре (кpиолитология) (. Иpкутская область. Доклад)

36. Золотодобывающая промышленность Амурской области

37. Природные условия Магаданской области и Чукотского Автономного Округа

38. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
39. Физико-географический очерк Тульской области
40. Смоленская область

41. Калининградская область

42. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

43. Анализ демографической ситуации Ивановской области

44. Разработка региональной справочной общегеографической карты Смоленской области для Атласа Центра РФ

45. Азовское и Черное моря

46. Оползни в Саратовской области

47. Заповедники Челябинской области

48. Экономическая характеристика Псковской области

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Использование ассимиляционного региона /в экономике Курганской области/

50. Регулирование естественной монополии /тарифная политика в области электросвязи/

51. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

52. Система законодательства в области СМИ Германии

53. Кодификация в области международного частного права

54. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения
55. Современная законодательная база Украины в области страхования
56. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

57. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

58. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

59. Костюм Нидерландов XVII века. Голландское барокко. Гармония черного и белого

60. Чуваши Самарской области

61. Свадебный обряд в Тамбовской области

62. Стендаль. Биография и творчество. "Красное и черное"

63. Курская область в годы Великой Отечественной войны

64. Оккупация Псковской области немецко-фашисткими захватчиками. "Новый порядок"

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

65. Запорожская область в годы Великой отечественной войны

66. Различные классы баз данных по предметным областям использования

67. Профилактика и лечение телязиоза крупного рогатого скота в АОЗТ “Бердское” Искитимского района Новосибирской области

68. Черно-пестрая порода крупного рогатого скота

69. Деятельность государственной службы медико-социальной экспертизы в Тамбовской области

70. Специфические воспалительные заболевания челюстно-лицевой области
71. Методическое пособие для подготовки к сдаче экзамена по огневой подготовке и спецсредствам, рядовым и младшим начальствующим составом подразделений УИН Камчатской области
72. Чрезвычайные ситуации антропогенного происхождения связанные с промышленными выбросами в окружающую среду на территории Нижегородской области

73. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works, ТХТ)

74. Психологическая проблема в области экологии

75. Загрязнение атмосферы Кемеровской области

76. Экология Жамбылской области

77. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

78. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

79. Инженерно-экологические изыскания по строительству автомобильной дороги на участке А-Б Новосибирской области

80. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

81. Обучение и воспитание слепоглухих детей на примере деятельности Детского Дома для слепоглухих в г.Сергиев Посад (Россия, Московская область).

82. Черная металлургия

83. Топливо. Его виды и характеристика. Области эффективного использования. Топливный баланс страны

84. Ремонт металлорежущего оборудования хозяйств Луганской области

85. Статистика ДТП в Новосибирской области

86. Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/
87. Товароведение и экспертиза серебристо-черной лисицы
88. Оптимизация состава машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях на примере ОАО "Эфко-Победа" Алексеевского района Белгородской области

89. Прогноз экономического развития в Самарской области

90. Анализ себестоимости продукции плодоводства в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

91. Выдающиеся деятели сельского хозяйства Липецкой области

92. Назначение и область применения лазеров

93. История открытий в области строения атомного ядра

94. Учет и анализ основных средств и инвестиций (на примере закрытого акционерного общества «Перелешинский сахарный завод», Воронежская область)

95. Отчет о прохождении практики по бухучету в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

96. Маркетинговые исследования в области международного туризма

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

97. Рынок высокотехнологичной продукции и его особенности в Самарской области

98. Функциональные области логистики: дистрибьюция и физическое распределение в логистике

99. Состояние и пути совершенствования организации финансов в аграрных формированиях на примере ОАО «Бахус» Елецкого района Липецкой области


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.