Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Принципи та норми моральної поведінки керівника

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ 1. Сутність поняття етикет 2. Моральні основи етикету 3. Норми поведінки керівника Висновки Список використаної літератури Вступ Найбільш яскраво людина виявляється в діяльності з іншими під час виконання професійних обов'язків. Від культури поведінки, говоріння, слухання та мови часто залежать результати професійної діяльності. Саме в цьому аспекті можна говорити про професійну культуру, тобто про відповідність поведінки, говоріння, слухання, мови у професійній діяльності загальноприйнятим нормам і принципам, насамперед моральним, а також вимогам, що ставляться саме до цієї професії. Людина, займаючись якимось видом діяльності, не тільки виявляє свої моральні якості, а й впливає через них на інших, йдучи до поставленої мети. Діяльність — це процес, за допомогою якого реалізується те чи інше ставлення людини до навколишнього світу, до завдань, які ставить перед нею життя, до інших людей. Є цілий ряд професій, представникам яких треба не тільки знати, а й діяти відповідно до моральних принципів, бо об'єктом їхньої діяльності є людина. Можна назвати професії лікаря, вчителя, судді, священнослужителя. Ці професії виникли дуже давно, і з їх появою пов'язане поняття професійної моралі. і хоч деякі професії, скажімо, менеджера або маркетолога, з'явилися не так давно, проте успішність їх діяльності теж цілком залежить від дотримання ними моральних норм та принципів. Професійна мораль — це те, що конкретизує загальнолюдські моральні цінності (норми, принципи, поняття) у конкретних професіях. Особливості професійної моралі вивчає професійна етика. Коли говорять про професійну етику, мають на увазі, що це такі моральні обов'язки, в яких відбивається ставлення представника певної професії до об'єкта розмови, до колег за професією, до партнерів, до суспільства загалом. Це насамперед усвідомлення своєї моральної відповідальності і готовність виконувати свій професійний обов'язок. Центральним поняттям професійної моралі є мораль професійного обов'язку, яке поєднується з поняттям відповідальності. Проаналізувати результати своєї праці з позицій загальнолюдських моральних цінностей спеціалісту допомагає професійна совість. Вона пересікається з такими поняттями як професійна честь, професійна гідність, професійна справедливість. Від професійного такту залежать взаємини з іншими людьми, вирішення з ними під час спілкування ділових проблем. Ділова етика регулює відносини бізнесмена з партнерами, керівника організації з підлеглими. На жаль, серед тих, хто сьогодні займається бізнесом, є люди, дії яких вступають у суперечність з чинним законодавством і моральними цінностями. За останні десятиріччя моральні цінності у професійній діяльності змінилися — раніше вищими були суспільні інтереси, тепер — індивідуальні. Кожний прагне власного самозбагачення, більше того — досягти успіху за рахунок інших. Це — шлях у нікуди. Професійна діяльність має бути спрямована на досягнення двох цілей: індивідуального і суспільного блага, які перебувають у взаємодії. Так і діє справжній професіонал. Він розвиває свою справу, і це сприяє розвитку суспільства.

За свою працю він має отримувати добру платню, користуватися повагою, відчувати, що цінують його професійний талант. Тоді людина відчуватиме задоволення життям. І, навпаки, незадоволеність професійною діяльністю може призвести до появи в людини негативних рис, навіть до душевного розладу. Розуміючи це, багато компаній, фірм, організацій вживають заходи щодо створення в колективах такого морально-психологічного клімату, який би сприяв професійному зростанню працівників, встановленню довірчих відносин у спілкуванні між колегами, з партнерами та клієнтами, приділяють багато уваги дотриманню працівниками службового етикету. 1. Сутність поняття етикет Культура спілкування має не тільки внутрішню (моральну, психологічну), а й зовнішню сторону — етикет, норми якого досить значущі в моральному плані. Етикет — це сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків (ставлення до інших людей, форми звертання, поведінку, манери тощо). Це складова зовнішньої культури окремої людини і суспільства загалом. Людина, спілкуючись відповідно до загальноприйнятих норм і правил, демонструє свою готовність зважати на ту спільноту людей, серед яких вона живе Гідна поведінка людини цінувалася ще в античному суспільстві. Однак греки вважали, що людина може поводитися добре лише тоді, коли вона має певні моральні якості, гармонію &quo ;духу та тіла&quo ; (за Платоном), зовнішнього та внутрішнього. Проте зовнішня поведінка людини, що відповідає нормам етикету та правилам доброго тону, тільки тоді набуває особистісного смислу, коли в основі її лежать моральні мотиви. Пристойна поведінка — це результат осмисленого ставлення до власних вчинків, відповідальності за їх наслідки. Не випадково, великі гуманісти минулого про етикет говорили так: гарні манери складаються з дрібних самопожертв&quo ; (Р. Емерсон); &quo ;Поведінка — це дзеркало, в якому кожен показує свій образ&quo ; (Й.В. Гете); &quo ;Спілкуючись з людьми, думай не про свою користь, а про користь того, з ким спілкуєшся, і не про те, як ти будеш судити про нього, а як він буде судити про тебе&quo ; (Л. Толстой); &quo ;У будь-якому дрібному, навіть незначному, непримітному вчинку вже виявляється весь наш характер: дурень і входить і виходить, і сідає і встає з місця, і мовчить і посувається інакше, аніж розумна людина&quo ;.(Ж. де Лабрюйєр). Етикет наслідує кращі моральні принципи, норми, звичаї, традиції поведінки та культуру спілкування всіх народів. Вони є загальнолюдськими або притаманними певному народові. Наприклад, японець, як правило, у спілкуванні не вживає заперечення &quo ;ні&quo ;. Те, як він вклоняється під час зустрічі, залежить від статусу особи, з якою він вітається: чим вищий статус особи, тим нижчим буде уклін. Деякі з правил етикету, що спочатку були звичаєм одного народу, поступово стають надбанням всього людства (наприклад, зі Стародавнього Китаю та Японії — прояв поваги до старших за віком людей, зі Стародавнього Риму — звичай гостинності). 2. Моральні основи етикету Етикет містить ті вимоги, які набувають характеру більш-менш регламентованого церемоніалу і для дотримання яких особливе значення має певна форма поведінки.

Етикет, як правило, відбиває певні моральні принципи, притаманні суспільству, й певною мірою стає ритуалом. Водночас етикет має суто зовнішню, часом відірвану від свого морального змісту, форму. Він визначається системою детально розроблених правил чемності, чітко класифікує правила поведінки з представниками різних класів і прошарків, з посадовими особами (відповідно до їхнього рангу), а також правила поведінки в певних місцях. Проте, якщо за суворим дотриманням правил етикету криється недоброзичливе ставлення до інших, то він стає формою лицемірства Моральною основою етикету є розроблені суспільством правила співжиття людей, які забезпечують умови для нормальної громадської та особистої життєдіяльності. Ці норми виражають природне прагнення людини до встановлення з іншими справді людських стосунків, що базуються на взаємоповазі, гуманності та справедливості. Спілкування між людьми сприяє їхній здатності відчувати та співчувати, переживати та співпереживати, бути совісними, милосердними, доброчесними та порядними. Завдяки соціальному та моральному прогресу відбувся перехід від ритуалізованого стереотипу поведінки до розвиненої раціоналізованої мотивації, де головну роль відіграє моральна рефлексія, тобто осмислення своїх дій та вчинків. Водночас правила етикету залежать від моральної культури особистості, відбивають її суть — тобто мотиви, потреби, цілі, установки тощо. Крім того, моральна сторона етикету тісно пов'язана з естетичною. Безпосередньо з мораллю пов'язані такі норми етикету як ввічливість (уміння поводитися чемно), тактовність (уміння дотримуватися певної міри у відносинах з людьми), коректність (уміння тримати себе в межах пристойності, не принижуючи гідності інших), вихованість (уміння поводитись пристойно будь-де). Часом чуємо, що якусь людину називають інтелігентною чи порядною. Ця людина має внутрішню межу, яку вона не може переступити за будь-яких умов (незалежно від статі, віку, посади і т. ін.). Вона не втратить рівноваги, далека від зарозумілості, пихатості, роздратованості, вередливості, уникатиме таких ситуацій, коли можна принизити іншого (тим паче підлеглого), буде з ним ввічливою, тактовною, коректною, ніколи не виявить брутальності. Інтелігентність — це категорія моральна, рівень якої визначається не освітою, а культурою. Ось, наприклад, деякі правила етикету, прийнятого на світських раутах: розмовляти лише про приємні та цікаві речі; не обговорювати особисте життя та зовнішність присутніх, ставлення до релігії та політики, ділові проблеми; не скаржитися; посміхатися та ін. Є етикетні вимоги, які виявляють повагу одне до одного: молодшого до старшого за віком, чоловіка до жінки. Існують спеціальні протокольні служби, які стежать за дотриманням етикету у взаєминах з іноземцями, особливо на рівні офіційних переговорів. Іноді ці етикетні тонкощі дратують, але водночас вони Допомагають висловлювати почуття поваги і симпатії (іноді и антипатії), бо етикет — це мова символів. Треба пам'ятати, Що не етикет керує людиною, а людина використовує етикет Для того, щоб краще взаємодіяти з іншими. Людина протягом життя перебуває &quo ;у стані становлення&quo ;, розвитку.

З формально-позитивстського погляду, досить змнити систему, встановити нов правила гри -  весь спосб життя, мислення, поведнки поступово повернеться до норми. Проблема, по сут, розглядаться в механстичних категорях подолання нерц (мислення, поведнки тощо), а не в складнших психоаналтичних категорях лкування глибоко ( часто неусвдомлено) травми. Полишаючи осторонь полтичний аспект проблеми, пов'язаний з тим, що глибоко совтизоване укранське населення та його не менш совтизован кервн елти мають витягнути сам себе за чуприну з болота совтизму, звернмо увагу на антропологчний аспект, пов'язаний з усебчною суспльною анемю та вдсутнстю будь-якого консенсусу щодо т «норми», до яко начебто слд повертатися. Маючи даметрально протилежн уявлення про «нормальнсть» практично в усх длянках суспльного розвитку, укранське населення перебува фактично в стан «холодно громадянсько вйни», яка не ста «гарячою» лише тому, що населення надто втомлене, вдчужене  «лоботомзоване». (Хвалена укранська «стабльнсть»  пд цим оглядом лише зворотним боком не менш уславлено укрансько стагнац.) Люди справд живуть у мфчних свтах «культурно та сторично амнез» (за влучним спостереженням Кетрн Ваннер)  реагують на будь-яке проникнення у ц хн свти «розгублено й апатично»

1. Особливості психології сучасної жінки-керівника

2. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

3. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

4. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

5. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

6. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня
7. Моделювання поведінки виробників та споживачів
8. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

9. Правила поведінки на підприємстві

10. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

11. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

12. Принципы, задачи и морально-этнические основы оперативно-розыскной деятельности

13. Роль та місце жінки у общині

14. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму

15. Ціна як фактор споживчої поведінки

16. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

18. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

19. Стиль роботи керівника

20. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

21. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

22. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру
23. Мотивація агресивної поведінки підлітків
24. Особливості прояву агресивної і конфліктної поведінки в підлітковому віці

25. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

26. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

27. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

28. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

29. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

30. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

31. Теорія поведінки споживача

32. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

33. Основные принципы философии ПоВеды

34. Керівництво та лідерство

35. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

36. Моральные принципы биомедицинской этики

37. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

38. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка
39. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії
40. Моральні принципи і моральні мотиви

41. Поняття, види та принципи страхування

42. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

43. Виробнича травма та критерії її оцінки

44. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

45. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

46. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

47. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

48. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

49. Поняття та система принципів трудового права

50. Право, джерела права та дія норм права ЄС

51. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

52. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

53. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

54. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
55. Моральний та юридичний аспекти свободи преси
56. Будова та принципи комп’ютерних мереж

57. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

58. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

59. Види, параметри та принцип роботи антен

60. Морально-естетична культура та спілкування

61. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

62. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

63. Норма та патологія системи виділення

64. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

65. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

66. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

67. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

68. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

69. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

70. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення
71. Формирование морально-нравственных норм дошкольника
72. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

73. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

74. Фізичні основи, принцип дії та параметри фотоелектронних приладів

75. Принципи одержання та використання алкінів

76. Моральные нормы и нравственное поведение в отношениях "человек – общество - природа"

77. Норми права та нормативні акти

78. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

79. Принципи дипломатичного протоколу та етикету

80. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Принцип работы и назначение телескопа

82. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

83. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

84. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

85. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

86. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов
87. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ
88. Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

89. Толкование норм гражданского права

90. Принципы гражданского процессуального права

91. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

92. Нормы права. Структура норм права

93. Принципы и формы налогообложения на Украине

94. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

95. Понятие, содержание и принципы исполнительной власти

96. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Коллизионные нормы

98. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

99. Толкование норм права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.