Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗмістВступ 1. Зміни в суспільному ладі після реформи 1861 р. 2. Правове становище селянства 3. Зміни у розвитку промисловості 4. Комерціалізація сільського господарства Висновки Список використаної літератури ВступНа початок XIX ст. українські землі у своїй більшості на Лівобережжі, Правобережжі і на Півдні знаходилися в складі Російської імперії. Західноукраїнські території - Галичина, Північна Буковина та Закарпаття - були окраїнами Австрійської імперії. Українські землі в Російській імперії офіційно називалися „Малоросія”. За Південною Україною закріплюється назва “Новоросія”. Підкреслимо, що ці назви мали суто російське походження. Український народ продовжував називати Лівобережжя - Гетьманщиною. Після правління Катерини II, яка знищила залишки автономії України, український народ покладав певні надії на імператора Павла І. Але все, що спромігся зробити останній, зводилося до відновлення в українських землях старої судової системи, дії магдебурзького права та старого адміністративного поділу на повіти. На краще українці сподівалися і тоді, коли імператором став Олександр І, який мав репутацію гуманного, ліберального правителя. Генерал-губернатором Малоросії було призначено князя Олексія Куракіна. Тактичний, освічений, він шанував традиції українського народу, користувався його повагою, але і йому не вдалося зробити хоч що-небудь для відновлення автономії України. У першій половині XIX ст. Україна залишається сільськогосподарською країною. Але той факт, що поміщикам належало біля 70 відсотків усієї землі, значно гальмував перехід сільськогосподарського виробництва до ринкової економіки. На поміщицьких землях вирощувалось до 90 відсотків товарного хліба. Переломним етапом економіки України, як і Російської імперії в цілому, став кінець 50-х - початок б0-х років. Кримська війна, яку розв'язав Микола І, закінчилася ганебною поразкою російської армії. Олександр II розпочав кардинальні реформи. В 1856 році він заявив, що кріпацтво має бути скасовано, і що це треба зробити зверху, а не чекати, коли воно почне скасовуватися знизу. 19 лютого 1861 року проголошується Маніфест про скасування кріпацтва. По реформі становище селян в Україні ставало дедалі гіршим, ніж у Росії, бо тут їхні земельні наділи до реформи були більшими. Селянська реформа була головною серед інших демократичних реформ. Реформи Олександра II можна сміливо назвати першою буржуазно-демократичною революцією в Росії, що була проведена зверху. Ще в 1860 році розпочалася фінансова реформа, в 1862 році - військова реформа. Було введено загальну військову повинність, а термін служби зменшено з 25 до 6 років Реформа 1861 року створила умови для подальшого розвитку промисловості. На якісно новій основі формуються металургійна, цукрова, паперова, вугільна галузі. Розвиток промисловості, сільськогосподарського виробництва, транспорту сприяв залученню визволеного від кріпосної неволі селянства в промислове виробництво. Падіння кріпацтва стало одним з найважливіших рубежів в історії Росії й України. Одержує перемогу основна умова розвитку капіталізму - вільний ринок найманої праці.

У 60-х - на початку 80-х років відбулися зміни у структурі промисловості України; зростає вага добувної промисловості, посилено розвивається металургія, машинобудування, залізнична справа, річкове і морське пароплавство. В цей же час Україна стає головним центром харчової промисловості Російської імперії. Особливо технічно розвинутими були цукрова, спиртогорілчана і млинарська галузі. На початку 90-х років в Україні зосереджувалося майже 32 відсотки машинобудівних заводів Російської імперії, котрі давали близько 16 відсотків загальноросійської продукції машинобудування. Україна стає головним районом сільськогосподарського машинобудування. 1. Зміни в суспільному ладі після реформи 1861 р.Після селянської реформи 1861 року дворянство України, як і все дворянство Російської імперії, вступило у період кризи і розладу. Неспроможність більшої частини дворянства перебудуватися в нових економічних умовах привела до втрати ним на кінець XIX ст. значної кількості земель. Але цей факт ще не дає підстав для висновку про занепад дворянства. За ним зберігаються всі права та привілеї, якими воно користувалося до реформи. Більш того, приймаються нові нормативні акти, що зміцнюють привілейоване становище дворянства. Так, дворянам було надано право кредиту в Дворянському банку і приватних земельних банках під заставу земель, встановлювались премії за реалізацію сільськогосподарської продукції тощо. Пануюче становище займало дворянство і в державному механізмі. У створених за земською 1864 року та міській 1870 року реформами органах земського та міського самоврядування дворянству відводилося чільне місце. Дворяни очолювали училищні ради, визначали особовий склад мирових судів. Попри щедрі земельні наділи, фінансову підтримку уряду й цілий ряд переваг та привілеїв дворянство також стрімко занепадало в період після 1861 р. Причина цього крилася головним чином у тому, що поміщики не вміли перетворити свої маєтки на прибуткові комерційні підприємства. Замість вкладати гроші в техніку, вони витрачали їх на розгульне життя; призвичаївшись до дармової кріпацької праці, вони не здатні були наймати собі допоміжну силу; а необхідних для успішного господарювання дисципліни, ініціативності та працьовитості багато дворян просто не знали. Щоб вирішити свої фінансові проблеми, дворяни брали позички. У 1877 р. близько 77% дворян мали великі борги, а тому багато з них продавали землі підприємливим куркулям. Відтак між 1862 та 1914 рр. дворянські землеволодіння на Україні зменшилися на 53%. Однак це не стосувалося Правобережжя, де надзвичайно багаті польські магнати могли легше долати труднощі і утримувати свої величезні маєтки. Доля дворянства свідчила про те, що традиційна еліта на Україні, як і в усій Імперії, поступово відходила у небуття. Продавши свої землі, дворяни переїздили до міст, де ставали чиновниками, офіцерами чи представниками інтелігенції. В умовах становлення товарного виробництва відбувалося народження соціальної групи населення - буржуазії. Буржуазні прошарки рекрутувалися з різних соціальних станів: дворян, селян, міщан, купців, що йшли шляхом підприємництва.

Перетворення певної частини цих станів у буржуазію було довготривалим і складним. Цей процес відбувався в межах загальних для всієї Російської імперії закономірностей. Але формування буржуазії в Україні мало свої особливості, які визначалися рівнем розвитку промисловості та сільського господарства, спеціалізацією виробництва. 2. Правове становище селянстваНайбільші зміни в розглядуваний період відбулися у правовому становищі селянства. До реформи 1861 року правове становище селян України характеризується посиленням кріпосного гніту. Указами 1800, 1804, 1808, 1828 років завершується юридичне закріпачення селян України. Напередодні реформи 1861 року в руках поміщиків зосереджувалося понад 70 відсотків усієї землі та біля 60 відсотків загальної чисельності селян. Селяни поділялися на дві великі групи: кріпосні та державні селяни. Незначну групу складали удільні селяни. Те, що в XVIII ст., після указу Катерини II 1783 року, з юридичного погляду було прикріпленням селянина до землі, яку він не мав права залишити, в XIX ст. обернулося на повне рабство. Селянин перетворився на об'єкт, на повну власність поміщика, з ним останній міг робити все, що йому заманеться: перевести на інше місце, продати разом з землею чи без землі, з родиною чи окремо, обміняти, подарувати, заслати в Сибір. Поміщик був суддею кріпака і навіть міг розглядати справи між кріпаками і сторонніми особами. Поміщики мали право карати своїх селян різками, а деякі з них мали свої в'язниці. Пан вершив життя і смерть кріпака. Переважаючою формою експлуатації кріпосних селян була панщина. Офіційно панщина обмежувалася трьома днями на тиждень. Проте поміщики вдавалися до урочної системи, тобто давали селянину такі завдання, які не під силу було виконати за три дні. На Лівобережній Україні панщина становила 3-4 дні на тиждень, а на Правобережній доходили до б днів. У Південній Україні, де кріпацтво було введено пізніше і сільське господарство будувалось на вільнонайманій праці, панщина не перевищувала два дні на тиждень. Щоб ще більше закабалити селян, поміщики переводили їх на місячину, поселяли в бараках, змушували виконувати безперервну панщину і платили їм лише місячним пайком і одягом. Панщина доповнювалася різноманітними натуральними і грошовими поборами: селяни мусили возити поміщикам дрова з лісу, прокладати та ремонтувати шляхи, мости, збирати ягоди, гриби тощо. Надзвичайно тяжким видом панщини була праця на поміщицьких промислових підприємствах. Крім того, кріпаки мали сплачувати податки державі. Царський уряд розумів, що селянам тяжко нести такий тягар кріпосницького гніту, і щоб якось покращити їхнє становище в 1847-1848 роках він проводить інвентарну реформу. Тут, в Правобережній Україні, кріпосницький гніт був найтяжчим. Згідно з „Інвентарними правилами&quo ; в Київській, Волинській та Подільській губерніях було введено „інвентарі” - описи поміщицьких маєтків. На основі інвентарів були визначені розміри земельних наділів кріпаків і встановлювалися розміри панщини та інші повинності. Земля, якою користувалися селяни, залишалася в їхньому вічному користуванні, панщина встановлювалася в розмірі трьох днів для чоловіка і одного дня для жінки.

Як згаду полковник М. Середа, отримавши дозвл Державного Секретарату, вн з своми адютантами М. Письменним та С. Дзюбою виздить у район дислокац Запорзького корпусу. Наслдки подорож виявилися трагчними: С. Дзюба був убитий, М. Письменний важко поранений, лише П. Болбочанов пощастило вирватися живим 214. Суспльно-полтична ситуаця в кран Як уже зазначалось, протягом тривалого часу представники правих партй не полишали надй досягнути порозумння з лдерами Директор для залучення до державотворчо прац дячв, не заангажованих у полтику, спецалств з рзних сфер суспльного життя, у тому числ й вйськових. 15 березня 1919 р. один з провдникв Укрансько демократично-хлборобсько парт С. Шемет звертаться до Головного отамана С. Петлюри з листом, у якому заклика зважити на «реальн обставини»  мжнародне становище, «котре вимага аби негайно ми показали себе здбними припинити анархю  будувати нормальну правову державу». Вн просить призначити в Одес командувача укранських вйськ, як «тут формуються при допомоз французв» з огляду на те, що «французи розрвали з Денкним». На цю посаду С

1. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

2. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

3. Українізація: її суть та наслідки

4. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

5. Поняття, форма та функції Конституції України

6. Культура та побут населення України
7. Населення та трудові ресурси України
8. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

9. Монголо-татарська навала на Русь та її наслідки

10. Причини та наслідки голоду 1932-1933 рр.

11. Суспільно-політичне та культурне життя України

12. Геноцид голодом на Вінниччині (Поділлі) у 1932-1933 рр.: передумови, причини та наслідки

13. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

14. Зміст та структура документознавства як науки

15. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

16. Забруднення атмосфери. Джерела та наслідки забруднення

Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники

17. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

18. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

19. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

20. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

21. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

22. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)
23. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
24. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

25. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

26. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

27. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

28. Походження людини та її поява на території України

29. Сутність та зміст сучасного менеджменту

30. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

31. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

32. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов

33. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

34. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

35. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

36. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

37. Етикет України та Росії

38. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
39. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
40. Формування та розвиток банківської системи України

41. Найбільші техногенні катастрофи та їх наслідки

42. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

43. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

44. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

45. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

46. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

47. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

48. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные

49. Адміністративно-правовий статус Президента України

50. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

51. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

52. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

53. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

54. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)
55. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
56. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

57. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

58. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

59. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

60. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

61. Правова система України

62. Правовий режим використання і охорони надр України

63. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

64. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

66. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

67. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

68. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

69. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

70. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)
71. Історія України до ХVI ст
72. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

73. Окупація України військами Німеччини та її союзників

74. Пилип Орлик та перша Конституція України

75. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

76. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

77. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

78. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

79. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

80. Культура України в XVIII–XIX ст.

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

81. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

82. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

83. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

84. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

85. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

86. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України
87. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США
88. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

89. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

90. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

91. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

92. Вища освіта України і Болонський процес

93. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

94. Структура та зміст віщої освіти

95. Вибори та їх роль у політичному житті України

96. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

97. Предмет політології, сутність та зміст

98. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

99. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.