Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

УКООПСПІЛКА ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ Кафедра менеджменту Реферат на тему: “Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні” Виконала: Студентка групи МЗД-31 Шапошнікова Т.В. Полтава-2003 р. У сучасних умовах глобалізації економічного життя розвинуті країни, де наука виконує роль головного економіко-відтворювального фактора, забезпечують свій розвиток за рахунок вдосконалення існуючих технологій, техніки та використання принципово нових наукових досягнень. Міжнародний технологічний та науковий обмін, трансфер інтелектуального потенціалу — одна з ознак нашого часу. Зрозуміло, що Україна стане процвітаючою державою тільки тоді, коли вона зможе комплексно і ефективно освоїти в своїх інтересах території та ресурси, якими володіє. Але зробити це неможливо без тісної економічної і технологічної співпраці з розвинутими країнами. Тому стратегічною метою для України повинно бути її входження до міжнародних науково-технічних потоків, які дозволять модернізувати вітчизняне виробництво, забезпечити конкурентоспроможність основних галузей промисловості. Охарактеризуємо стан науково-технічної сфери в Україні. За 1998 рік науково-технічними організаціями України було створено 268 зразків нової техніки, або 5,3 зразків на 1 млн. населення (в Росії відповідний показник склав 6,8 зразків на 1 млн. населення). Розрахунки свідчать, що за останні роки їхня кількість щорічно зменшується в середньому майже на 20%. Серед створених зразків нової техніки переважало електротехнічне, хімічне, компресорне, нафтопромислове та нафтогазопереробне устаткування, автомобілі, технологічне устаткування для харчової промисловості. Хоча в останні роки було створено менше зразків нової техніки ніж у попередні, питома вага прийнятих до опанування об'єктів нової техніки загальною кількістю була в середньому на 6,6% вищою. Оцінка технічного рівня створених зразків свідчить, що їх переважна частина не відповідає сучасним вимогам. Так, частка зразків, при створенні яких використовувалися принципово нові технічні рішення, в останні роки не перевищувала 7% (у Росії цей показник минулого року склав 44,1%). У результаті лише 7 (2,6%) із загальної кількості створених минулого року зразків нової техніки за своїми техніко-економічними характеристиками перевищили кращі світові аналоги. Суттєво, що технічний рівень кожного третього зразка не визначався через відсутність на підприємствах інформації про кращі світові аналоги. У зв'язку з цим без урахування кращих світових аналогів було створено 60% зразків устаткування для чорної та кольорової металургії, харчової промисловості, понад 30% - апаратури та устаткування засобів зв'язку, електротехнічного устаткування, землерийних машин та устаткування культурно- побутового призначення. Таке становище спричинене насамперед тим, що на початку 90-х років з набуттям підприємствами та організаціями господарської незалежності (згідно із Законом України Про підприємства в Україні ) останні з метою економії стали ліквідовувати патентно-ліцензійні структури. Упродовж останніх років спостерігається процес скорочення чисельності винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій - їх кількість постійно зменшується, що, безумовно, негативно впливає на процес створення нової техніки.

Так, у 1998 році вона складала 47,2 тис. чоловік або 85,8% від рівня 1996 р. Через брак необхідної інфраструктури та умов для плідної діяльності, “інноватори”, у західному розумінні, в Україні по суті так і не з'явилися, а винахідники працюють здебільшого “на износ”, на декваліфікацію і на “утечку мозгов”. Структура науково-технічних робіт (НТР) за своєю номенклатурою та питомою вагою складових в останні роки практично не відрізняється і в середньому складає: . науково-дослідні роботи (39,6%); . проектно-конструкторські і технологічні роботи (35,2%); . виготовлення дослідних зразків виробів (15,7%); . науково-технічні послуги (6,5%); . проектні роботи для будівництва (6,5%). Фінансування НТР 1998 року здійснювалося з наступних джерел : . кошти держбюджету (28,8% від загального обсягу фінансування); . кошти замовників НТР (62,2%); . власні кошти організацій, що виконували НТР (3,1%); . кошти Держіннофонду (1,9%); . кошти інших джерел (4,0%). Порівняння показника чисельності спеціалістів, які працюють у науково- технічній сфері України, з розрахунку на 10000 зайнятих в економіці держави (у 1997 р. - 84 чол.) з відповідним показником ряду європейських країн і Росії вказує на те, що Україна поступається останній (143 чол.), а також таким країнам, як Німеччина (125 чол.), Франція (122 чол.), Великобританія (97 чол.), Бельгія (95 чол.). Але за цим показником Україна поки що знаходиться попереду таких країн, як Австрія (67 чол.) та Італія (60 чол.). Україна впевнено посідає перше місце у світі за густиною кадрового науково-технічного потенціалу‚ значно випереджаючи Японію‚ Ізраїль‚ Росію і США. В той же час за рівнем продуктивності національної економіки Україна займає тільки 82-ге місце у світі‚ програючи Японії у 10,8 рази; Ізраїлю - у 7,8; Росії - у 1,9; США - у 13,2 рази. Такий вражаючий розрив між наявним ресурсом одного з головних факторів економічного росту та рівнем національної продуктивності є характерним для всіх постсоціалістичних країн. Так‚ відповідно за показниками‚ що порівнюються‚ ці країни займають місця: Росія - 4 та 59; Болгарія - 5 та 61; Білорусь - 10 та 52; Естонія - 11 та 50; Словенія - 13 та 26; Словаччина - 22 та 36; Румунія - 28 та 58; Польща - 35 та 46; Угорщина - 33 та 39. Скористаємося статистичними даними щодо фінансування науково-технічної сфери у державному секторі окремих країн OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку) та фактичними даними Держкомстату України за 1997 рік. Статистика OECD репрезентує економіку розвинутих країн світу і вважається найбільш достовірною для міжнародних порівнянь. Для цілей статистичного аналізу були вибрані держави‚ що є представниками різних за продуктивністю національної економіки груп країн OECD і також можуть розглядатися як аналоги України за своїм природним і ресурсним потенціалом (чисельність населення‚ територія‚ географічне положення). Дані для міжнародного порівняльного аналізу показників витрат на НДПКР у державному секторі вибраних країн OECD та України представлені у таблиці. Міжнародні порівняння показників витрат на НДПКР у державному секторі вибраних країн OECD і Європейського Союзу та академічного сектору України (1997 р.)

Країна, регіон Витрати на НДПКР Дослідники‚ що Витрати на НДПКР у у державному виконують НДПКР у державному секторі секторі (за ПКС), державному секторі на 1 дослідника (за млн. дол. ‚ тис. осіб ПКС)‚ тис. дол. Канада 1457,42 7,5 194,3 Франція 5603,37 25,9 216,3 Німеччина 5498,05 36,3 151,5 Греція 174,40 1,9 91,8 Італія 2841,01 13,1 216,9 Японія 6917,53 29,9 231,4 Іспанія 913,00 7,7 118,6 Туреччина 145,04 1,8 80,6 Великобританія 2977,63 14,0 212,7 Європейський 20529,72 117,8 174,3 Союз Україна 305,48 34,9 8,8 (академічний сектор) З таблиці добре видно‚ який значний розрив із розвинутими країнами ми маємо щодо відносних обсягів фінансування державного сектору науково- технічної сфери. Так‚ рівень витрат на НДПКР у академічному секторі України на одного дослідника складає тільки 5% середньоєвропейського рівня. Навіть якщо ми розглянемо наших сусідів – Туреччину та Грецію, що історично відіграють для нас роль аналогів у міжнародних порівняннях ‚ але у науково- технічній сфері Європи погоди не роблять‚ ми чітко побачимо катастрофічно неконкурентний режим фінансування української науки. Названі дві країни витрачають коштів на фінансування одного дослідника приблизно у десять разів більше, ніж Україна. Виникає риторичне запитання: Про який інноваційний вектор економічного розвитку може йти мова при збереженні такого стану речей? В українській науково-технічній сфері утворилася ситуація зачарованого кола: великий ресурс не може бути адекватно профінансований‚ що у свою чергу спричиняє низьку його економічну ефективність‚ що‚ далі‚ спричиняє брак коштів для фінансування. В цих умовах урядом вибрана дивна тактика фінансової політики щодо підтримки науково-технічної сфери - вибіркове і нерегулярне виділення коштів тільки на заробітну плату‚ та ще й у розмірах‚ які не забезпечують елементарних потреб науковців. Ясно‚ що ця практика створює ілюзію фінансування науки‚ а реально виконує функцію допомоги по безробіттю. То ж звернімо увагу на те, що в умовах відкритого науково-технічного простору необхідні соціально-економічні витрати на проведення успішних НДПКР уніфікуються між країнами. Українські вчені‚ як і їх колеги з практично всіх куточків світу‚ за тими ж самими цінами купують обладнання‚ матеріали‚ прилади та інформацію‚ сплачують реєстраційні внески‚ транспортні тарифи та кошти за помешкання і харчування при участі в міжнародних наукових конференціях‚ семінарах‚ школах‚ програмах стажування. До того ж їм всім треба мати відносну матеріальну незалежність для вирішення стандартних побутових проблем і родинних зобов'язань з тим‚ щоб вони могли повністю віддаватись улюбленій справі і реалізувати свої таланти і здібності. Виходячи з цього, зрозумілим є висновок‚ що відносні витрати на одного ефективного дослідника не можуть в Україні так сильно відрізнятися від середньоєвропейських‚ як це фактично склалося. Тим паче‚ що і на українському ринку сьогодні більшість товарів та послуг вже давно реалізуються за світовими цінами. Провал у політиці фінансування науки і‚ зокрема‚ заробітної плати вчених‚ який допущений низкою урядів‚ у жодному разі не може вважатися природним і повинен бути ліквідованим якнайшвидше.

Саме це дасть змогу ефективно здійснювати превентивні заходи. 2. Органи безпеки функціонують зараз в умовах подальшої розбудови Української держави та виходу її з економічної кризи, гострої боротьби різних партійно-політичних сил та їхніх намагань встановити контроль над спецслужбами й підпорядкувати своїм інтересам. Це ховає в собі загрозу втрати ними можливості виконувати загальнодержавні функції. Така перспектива неприпустима. Історичний досвід попереджує, що саме політична заангажованість, намагання використати спецслужби в кон'юнктурно-політичних цілях призводять до втрати ними професійного змісту своєї діяльності і перш за все головної функції - захисту національної державності. 3. Органи безпеки покликані зробити вагомий внесок у формування економічної бази нової України. При цьому слід мати на увазі, що майбутнє є тільки у тієї держави, економіка котрої спирається на новітні технології. Тому, на думку автора, першорядного значення в діяльності спецслужб повинні набути економічна й науково-технічна розвідка. 4

1. Організація і проведення науково-технічної експертизи

2. Сучасний стан перестрахування в Україні

3. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

4. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

5. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

6. Сучасний стан активного туризму в Україні
7. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції
8. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

9. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

10. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

11. Науково-технічна революція

12. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

13. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

14. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

15. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

16. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая

17. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

18. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

19. Розвиток та сучасний стан соціології

20. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

21. Глобальні кризи й проблема цінності науково-технічного прогресу

22. Науковий потенціал незалежної України
23. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів
24. Сучасний стан державних органів управління економікою

25. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

26. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

27. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

28. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

29. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

30. Стан української мови

31. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

32. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

33. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

34. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

35. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

36. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

37. Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан

38. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні
39. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України
40. Норми сучасної української мови у спілкуванні

41. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

42. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

43. Сучасна мовна політика України

44. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

45. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

46. Вивчення сучасної української літературної мови

47. Зведення України до стану окраїни російської імперії

48. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

49. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

50. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

51. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

52. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

53. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

54. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів
55. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги
56. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

57. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

58. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

59. Україна-Румунія: співробітництво в гуманітарній сфері

60. Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі

61. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

62. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

63. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

64. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

66. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

67. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

68. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

69. Аналіз стану соціальної політики в Україні

70. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми
71. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку
72. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

73. Митна політика України на сучасному етапі

74. Визначення технічного стану дизельних двигунів

75. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

76. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

77. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

78. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

79. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

80. Аналіз економічної нестабільності в Україні

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

82. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

83. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

84. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

85. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

86. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
87. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
88. Основные задачи сферы государственного регулирования

89. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

90. Государственное управление в социально-культурной сфере

91. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

92. Преступность в банковской сфере

93. Преступления в сфере экономической деятельности

94. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

95. Громадянство України

96. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

97. Социальное партнерство в сфере труда

98. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

99. Преступления в сфере таможенного дела


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.