Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Розробка підприємства LOMAPAK

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

План.Вступ Глава 1. Створення та організація підприємства. 1. Законодавча база підприємницької діяльності. 2. Складання установчих документів. 3. Реєстрація підприємства. 4. Стисла характеристика діяльності підприємства. 5. Бізнес–план. Глава 2. Розрахункова частина. 2.1 Розрахункова частина варіант 1 2.2 Розрахункова частина варіант 12 2.3 Розрахункова частина варіант 22 Додаток 1 Додаток 2 Список літератури. Вступ. Группа однодумців, які мають вільні кошти, проаналізувавши ситуацію на ринку вирішила створити підприємство по наданню послуг по пакування сипучих продуктів харчування. Провівши детальний аналіз ринку з виробництва упаковок засновники вирішили створити підприємтсво у м.Запоріжжі, оскільки ця сфера діяльності у Запорізській області слабко розвинута. Тому створене підприємство може досить швидко знайти замовників на свою продукцію та зайняти відповідну нишу на ринку. На ринку Запорізьської області вже діє декілька фірм, які надають послуги пакування, але вони користуються застарілим обладнанням та іх продукція не задовільняє потреби замовників, або використовують імпортне обладнання та ціна продукції досить висока, оскільки ім необхідно окупити це обладнання. Наше підприємтсво розглянувши ринок пакувального обаднання на Україні визначило, що доцільніше використовувати вітчизняне обладнання, яке за попередніми рохрахунками окупиться приблизно за 6–7 місяців. Також на цьому обладнанні виготовляється якісна продукція, тому ми вважаємо що будемо взмозі знайти свій сегмент ринку та працювати досить ефективно. 1. Законодавча база підприємницької діяльності. Згідно з законом України “Про підприємництво” від 7.02.91 р. підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконання робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Згідно з законом України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу). Незважаючи на те, що процес вільного підприємництва почався в Україні давно і кожен день створюються десятки, а то і сотні нових підприємств, до сьогоднішнього дня перед багатьма особами стоїть питання: який вид діяльності вибрати для здійснення підприємницької діяльності. Еволюція законодавства України трохи спростила цю задачу. На сьогоднішній день передбачається шість видів підприємств, які можна створювати. Згідно зі ст. 2 закона України “Про підприємства в Україні” на Україні можуть діяти та створюватися підприємства таких видів: 1) індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи; 2) колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу; 3) господарське товариство; 4) підприємство, засноване на спільній власності громадян; 5) комунальне підприємство, засноване на власності територіальної громади; 6) державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі скарбне підприємство. Ми зупинили свій вибір на господарському товаристві, а саме на одному з його видів – товаристві з обмеженою відповідальністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, який має статутний фонд розподілений на частки, розмір яких визначається статутними документами. Цей вибір ми зробили виходячи з переваг товариства з обмеженою відповідальністю над іншими видами господарських товариств: 1) простота при створенні (від засновників вимагається внесення 30 % свого вкладу та підписання установчих документів); 2) невеликий мінімальний статутний фонд (100 мінімальних заробітних плат або 11800 гривень); 3) потрібна невелика кількість засновників, що дає можливість оперативно збиратися для вирішення важливих питань діяльності товариства. Підприємницька діяльність в Україні розподіляється за такими напрямками: 1) виробнича діяльність; 2) комерційна діяльність. Наше підприємство буде займатися виробничою діяльністю. Цей вибір ми зробили тому, що в Україні досить мало підприємств, які займаються виробничою і багато, які займаються комерційною діяльністю (здебільшого які є торговими посередниками). 1 Складання установчих документів. Установчими документами для товариства з обмеженою відповідальністю є статут та установчий договір. Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників, найменування та місце знаходження, порядок утворення статутного фонду, відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства. Статут і Установчий договір товариства з обмеженою відповідальністю “ЛОМАПАК” (назва нашого підприємства) буде наведено у Додатку 1. Формування уставного капіталу підприємства залежить від форми власності підприємства. Пункт 4 ст. 2 закону України ”Про власність” від 07.02.91 року передбачає наступні форми власності: 1) приватна; 2) колективна; 3) державна. Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛОМАПАК” має колективну форму власності, оскільки воно засновано на основі поєднання майна та підприємницької діяльності трьох фізичних осіб, з метою отримання прибутку. Як вже було зазначено вище, статутний капітал “ЛОМАПАК” повинен складати не менше 11 800 гривень. До моменту реєстрації підприємства кожен з учасників повинен внести не менш як 30% вказаного в установчих документах вкладу, що підтверджується документами, які видаються банківською установою. Для внесення вкладів в грошовій формі відкривається спеціальний рахунок в будь- якому відділенню банку, гроші з цього рахунку перераховується тільки на поточний рахунок за реєстрованого підприємства, або повертається засновником. Учасник зобов’язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року після реєстрації товариства. Якщо це зобов’язання не виконується в зазначений строк, та інше не передбачене установчими документами, учасник сплачує за період прострочки 10% річних з недовнесеної суми.

Учаснику товариства, який повністю вніс свій вклад видається свідоцтво товариства. В ТОВ “ЛОМАПАК” статутний капітал складає 14 500 гр. Частка кожного з учасників в статутньому капіталі, по взаємній згоді складає: Гармаш Євген Васильович 34% (4930 гривень) Нестерук Сергій Миколайович 33% (4785 гривень) Шевченко Володимир Олександрович 33% (4785 гривень). В товаристві створюються такі органи керування: . вищий орган керування – збір учасників товариства . виконавчий орган – дирекція . контрольний орган – ревізійна комісія. Ціллю ТОВ “ЛОМАПАК” є отримання прибутку, та заняття ниші на ринку виробництва упаковки. Місія підприємства - ми надамо вашому товару найпривабливіший вигляд. 2 Реєстрація підприємства. Підприємство набуває чинності лише після державної реєстрації. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності” державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті Ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єктів. Алгоритм реєстрації ми привели у вигляді схеми 1. Схема 1 1) Відкриття в банку тимчасового рахунку для формування статутного капіталу (відкривається тому, що перед реєстрацієй засновники повинні внести частку статутного капіталу). Для відкриття такого рахунку необхідні наступні документи: а) рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого надпису при веденні грошових операцій по цьому рахунку. Це розпорядження оформлюється у вигляді нотаріально засвідченого доручення б) нотаріально засвідчена копія установчого договору в) заява про відкриття рахунка, яка підписана уповноваженою особою г) картка із зразком підпису особи, якій надано право розпорядчого напису. 2) Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльности проводиться в районному виконавчому комітеті районної Ради. Для цього необхідно мати: а) нотаріально засвідчений статут (два оригіналу і одна копія) б) нотаріально засвідчений установчий договір (два оригіналу і одна копія) в) протокол збору учасників г) реєстраційна картка встановленого зразку (оригінал і чотири копії) д) документ, який засвідчує внесення платні за державну реєстрацію є) довідка, яка засвідчує сплату кожним власником внеску в статутний капітал ж) документ, який засвідчую наявність у засновників у власності або в користуванні приміщення, частки приміщення (договір купівлі-продажу, дарування, оренди і т. д.) 3 ) Реєстрація в податковій міліції. Хоча така реєстрація прямо не передбачена нормативними документами, але у наказі ДНАУ від 19.02.98 № 80 вказано лише, що перевірку паспортних даних засновників здійснюють підрозділи податкової міліції. Для цього необхідно мати: а) нотаріально засвідчена копія статуту б) дві заповнені реєстраційні картки в) документ, який підтверджує юридичну адресу г) ксерокопія паспорту директора. 3)Реестрація в органах статистики. В управлінні статистики необхідно отримати довідку про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

2. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

3. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

4. Розробка маркетингової стратегії підприємства

5. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

6. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
7. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
8. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

9. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

10. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

11. Бізнес-план підприємства

12. Корпоративні підприємства

13. Планування діяльності підприємства

14. Фінанси підприємства контрольна

15. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

16. Інноваційна діяльність підприємства

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

17. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

18. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

19. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

20. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

21. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

22. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
23. Управління утворенням прибутку підприємства
24. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

25. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

26. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

27. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

28. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

29. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

30. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

31. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

32. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки

33. Облік основних засобів підприємства

34. Облік створення підприємства

35. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

36. Організація обліку власного капіталу підприємства України

37. Попередній фінансовий аналіз підприємства

38. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
39. Формування облікової політики підприємства
40. Аудит доходів підприємства

41. Аудит установчих документів підприємства

42. Правовий статус приватного підприємства

43. Реєстрація приватного підприємства

44. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

45. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

46. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

47. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

48. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки

49. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

50. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

51. Асортиментна політика підприємства

52. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

53. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

54. Непрямі податки підприємства
55. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"
56. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

57. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

58. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

59. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

60. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

61. Ціноутворення та цінова політика підприємства

62. Збутові стратегії підприємства

63. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

64. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские

65. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

66. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

67. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

68. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

69. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

70. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
71. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи
72. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

73. Мотивація робітників промислового підприємства

74. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

75. Операційна система підприємства

76. Організаційна структура підприємства

77. Організація діяльності підприємства

78. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

79. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

80. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

81. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

82. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

83. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

84. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

85. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

86. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
87. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
88. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

89. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

90. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

91. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

92. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

93. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

94. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

95. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

96. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.