Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Министерство образования и науки Украины Таврический национальный университет им. Вернадского Юридический факультет Конституционное право Реферат Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практикаСимферополь 2005 Зміст Вступ 1. Поняття нормативно-правового акту 2. Підстави і критерії визнання конституційності нормативно-правових актів Конституційним Судом України 3. Сучасна практика визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України Висновки Література ВступПерехід України до нової, ринкової економіки, що відбувається одночасно з формуванням незалежної демократичної правової держави, вимагає кардинальних змін у правовій системі нашої країни, змісті та формах нормативно-правового регулювання. Передумовою вирішення цих завдань є істотне оновлення законодавства, забезпечення законотворчого повновладдя парламенту України, верховенства закону. В основу закону і нормативного акта мусить бути покладений соціальний ідеал справедливості, згідно з яким людина, її права, свободи й інтереси є вищою соціальною метою, незалежно від класової, національної чи партійної приналежності. У сучасних умовах зміни суспільно-політичного ладу України має йтися не стільки про поліпшення законодавства, підвищення його якості чи навіть про його оновлення, скільки про істотну переорієнтацію всього масиву законодавства відповідно до Конституції України, про формування багатьох принципово нових правових інститутів, які б відповідали умовам ринкової економіки, критеріям соціальної правової держави, міжнародним стандартом прав і свобод людини. Конституційна реформа, яка вже не перший рік проходить в Україні, викликала нагальну потребу в розробці ґрунтовної теоретичної бази діяльності Конституційного Суду України, здійсненні належної наукової аргументації необхідності ефективно діючого контрольного органу забезпечення верховенства Конституції. Виходячи з вищевикладеного, ціллю даної роботи є визначенні підстав для визнання нормативно-правових актів недійними Конституційним Судом України. Для вирішення цього завдання в роботі буде, насамперед, розглянуто поняття нормативно-правового акту, а потім — теоретичні питання та практичні аспекти діяльності Конституційного Суду України в напрямку перевірки на конституційність нормативно-правових актів та визнання в разі потрібності їх недійсними. 1. Поняття нормативно-правового акту Прийнято розрізняти три загальних юридичних джерела — джерела права: нормативний юридичний акт, санкціонований звичай та судовий прецедент. Нормативно-правовий акт — основне джерело права України. До ознак нормативно-правових актів відносяться: відсутність індивідуально-визначеного адресату, невизначеність числа випадків, на які розрахований припис, та можливість, що випливає звідси, неодноразового застосування, яке не вичерпує дії припису. Головна ознака, що характеризує зміст нормативного акту, в тому, що він є актом правотворчості, актом, якій оформлює встановлення, зміну чи відміну дії правових норм. Це відноситься до всіх нормативних актів, в тому числі до більшості, що не містять норми права.

Суть і цих нормативних актів (як юридичних джерел права) полягає не в тому, що вони викладають норми права, а насамперед у тому, що із прийняттям нормативного акту виникають нові правові норми, змінюються ті, що діяли раніш, тощо. До особливих актів здійснення нагляду загального характеру відносяться і акти нормативного тлумачення та роз’яснення закону, які також не повинні містити нових правових норм. Зміст роз’яснення в розкритті змісту правової норми, а не у встановленні нових положень, що не розв’язані в акті, який належить роз’ясненню. Практичне призначення такого обмежування роз’яснення від правотворчості є, по-перше, в тому, щоб забезпечити точне дотримання меж наданих органу повноважень. Право “давати роз’яснення” не рівнозначне праву “встановлювати правила та інструкції”. По-друге, акти роз’яснення необхідно відрізняти від правотворчих актів тому, що їм надається зворотна сила у тих випадках, коли це не може мати місця у відношенні нового нормативного акту. По-третє, з тієї ж метою правильного визначення меж дії акту не можна змішувати, наприклад, встановлення нового спеціального правила з тлумаченням загального змісту правової норми, яким не може бути встановлено спеціальних правил1. Важливою ознакою нормативно-правового характеру актів та їхніх окремих статей (пунктів) є обов’язковість норм, яка підкріплена можливістю застосування мір державного примусу до виконання обов’язку чи до захисту суб’єктивного права. Встановлення права та його вислів — різні функції нормативноправового акту. Нормативно-правовий акт — завершальна ланка та безпосередній юридичний результат правотворчої діяльності як особливої правової форми здійснення функцій держави. Основній зміст цієї діяльності є створенні правових норм. Основній зміст нормативних актів створюють норми права. З’ясувати зміст нормативного акту — це, по-перше, розкрити поняття норми права як державне веління, відокремив її таким чином від тих, що не мають юридичного значення закликів, побажань, декларацій тощо, та, по-друге, охарактеризувати зовнішні ознаки норми права, в яких наочно виявляється її сутність як загального (абстрактного) правила, обмежив тим самим норму права від ненормативних приписів, нормативний акт від ненормативного. Існують різні види нормативно-правових актів. Види нормативно-правових актів — це їхні підрозділи у відповідності з об’єктивно існуючою ієрархічною структурою. Вихідним критерієм для віднесення нормативного акту до того чи іншого виду слугує його юридична сила. Юридична сила нормативно-правових актів — це така їхня специфічна особливість, яка характеризує їхнє співвідношення та взаємозалежність по формальним обов’язкам. Юридична сила нормативних актів залежить від місця органа, що видав акт, в державному механізмі. Всі нормативні акти державних органів прийнято поділяти на закони та підзаконні акти. Провідне місце в системі нормативних актів займають закони. Акти останніх видів видаються на підставі та для виконання законів і тому мають назву підзаконних.

Тому що вони єдині по засобу формування, положення в правової системі держави та ролі в регулюванні суспільних відношень, закони поділяються на деякі види. Взагалі, по значенню змісту в них норм вони поділяються на конституційні та звичайні. Конституційні закони — це конституція та ті закони, що примикають до неї та присвячені головним питанням суспільного та державного ладу. До кола конституційних законів відносяться закони, які додають зміни, необхідність яких передбачена безпосередньо конституцією (наприклад, Закон України від 16.10.96 р. “Про Конституційний Суд України”. Між нормативно-правових актів України особливе місце займають укази Президенту України. По своєму правовому статусу, який визначений Конституцією, Президент України є головою держави, який видає розпорядження та укази. Розпорядження видаються Президентом звичайно по поточним питанням оперативного характеру та не повинні містити норми права. Укази Президента України як підзаконні акти не можуть протирічити Конституції та законам України. В іншому випадку діє норма Конституції та закону України. Нормативні акти Уряду (Кабінету міністрів) України це постанови та розпорядження, які він видає. Розпорядження звичайно містять конкретні приписи, тобто є актами індивідуального характеру. Постанови видаються по найбільш важливим питанням господарчого та культурного життя. Вони, як правило, мають загальний характер, містять норми права та тому відносяться до джерел права. Акти центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів та відомств) звичайно регулюють відносини, які складаються всередині системи цих органів. Але в ряді випадків їм надається право видавати акти, дія яких розповсюджується і на непідпорядковані їм об’єкти управління, а також і на громадян. Такі повноваження звичайно значні у Міністерства фінансів, Національного банку тощо. В юридичної літературі нормативні юридичні акти (зокрема, підзаконні), класифікуються в залежності від органу, що видав їх, та відповідно цьому по найменуванням актів. Наприклад, широко розповсюджена класифікація нормативних актів на такі види: а) закони; б) укази; в) акти місцевих органів державної влади; г) акти органів державного управління. 2. Підстави і критерії визнання конституційності нормативно-правових актів Конституційним Судом УкраїниВ умовах демократичної, правової державності конституційна законність у сфері законотворчості насамперед спрямована на забезпечення принципу верховенства Конституції (її ст. 8). При цьому правовий характер Основного Закону України презумується. Визнання нормативно-правових актів неконституційними є одночасно свідченням їх неправового характеру. Тому будь-який названий акт у правовій державі повинен за змістом відповідати конституції, бути прийнятим у межах компетенції владного органу з додержанням встановленої процедури і форми, надрукованим і введеним в дію у визначеному законодавством порядку. „Конституційний закон — складова режиму законності”2. У той же час режим конституційної „законності у правовій державі передбачає наявність якісного законодавства, що відповідає вимогам суспільного розвитку, а також повну і безумовну реалізацію законів на практиці”3.

УрГЮА, заслуженный деятель науки РФ Раздел 1 Судебные постановления о признании нормативных правовых актов не соответствующими конституции РФ, федеральному, областному законодательству, международно-нормативным актамP Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 1998 года 20-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан» [1] Именем Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего В.PГ.PЯрославцева, судей Н.PВ.PВитрука, Г.PА.PГаджиева, Л.PМ.PЖарковой, А.PЛ.PКононова, Т.PГ.PМорщаковой, Н.PВ.PСелезнева, Б.PС.PЭбзеева с участием сторон и их представителей: граждан Е.PП.PСмирновой и Н.PФ.PШалотоновой, адвокатов Т.PН.PКущак, В.PК.PЛевковского, А.PГ.PМанова, К.PА.PМоскаленко, А.PН.PМусаткина, А.PП.PПетренко, A.PБ.PПетроваP представителей граждан А.PА.PГуральника, А.PЮ.PЖевченко, С.PН.PРоманцова, А.PЮ.PСвистельникова, О.PЮ.PСединко, Е.PП.PСмирновой, В.PА.PПадерова; адвоката

1. Конституційний суд України

2. Конституция как основной нормативно-правовой акт

3. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Нормативно-правовые акты

5. Действие нормативного правового акта в пространстве

6. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ
7. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?
8. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

9. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

10. Нормативно-правовой акт

11. Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы

12. Нормативно-правовой акт

13. Нормативно–правовые акты, их виды и значения

14. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

15. Организационный механизм подготовки и принятия нормативных правовых актов в Республике Беларусь и пути его совершенствования

16. Особенности работы с локальными нормативными правовыми актами

Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

18. Правовий статус комітетів Верховної Ради України

19. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

20. Деякі проблеми визнання правочинів недійсними

21. Проблеми визнання недійсними установчих господарських товариств

22. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)
23. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина
24. Современное состояние нормативно-правового регулирования в фармацевтической деятельности

25. Конституционно правовые акты России 1905-1906гг.

26. Ограничение прав работодателя межденародно-правовыми актами о труде

27. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

28. Нормативноправовое регулирование договоров

29. Нормативно-правовое обеспечение общественных объединений

30. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

31. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

32. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

33. Действие административно-правовых актов

34. Компетенция и правовые акты Президента РФ. Правила проведения пикетирования

35. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

36. Нормативно-правовая и методическая база современного делопроизводства

37. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

38. Нормативно-правові акти
39. Нормативно-правовое регулирование
40. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

41. Нормативно-правовой контекст инвалидности

42. Первые правовые акты советской власти

43. Правовая политика самодержавной монархии. Конституция РСФСР 1918 года

44. Создание нормативно-правовой базы для Интернет-класса в образовательном учреждении

45. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

46. Формирование государственной инновационной политики и нормативно-правовой базы, стимулирующей инновационную деятельность

47. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

48. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

49. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

50. Финансово-правовые акты

51. Нормативно-правовые основы кооперации

52. Поняття, форма та функції Конституції України

53. О проблеме мотивированности судебных актов, через призму Постановлений Европейского Суда по правам человека

54. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
55. Місце правової системи України серед правових систем світу
56. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

57. Правова система України

58. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

59. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

60. Правовий режим цінних паперів в Україні

61. Реалізація Конституції України

62. Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 р. і початок боротьби з німецькою окупацією

63. Пилип Орлик та перша Конституція України

64. Розвиток недільних шкіл в Україні

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки

65. Правова охорона природно-заповідного фонду України

66. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

67. Нормативные акты и их действие

68. Экологическая экспертиза в России: нормативная и правовая основа

69. Исторический опыт и современная организация правовой охраны Конституции

70. Проблемы обжалования нормативных актов
71. Об изменениях в нормативных актах по ЕСН
72. Понятие, сущность, правовые признаки Конституции РФ. Этапы развития конституционного законодательства

73. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

74. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности общества

75. Законодательные и нормативные акты по регулированию аудита в Российской Федерации

76. Закон і нормативний акт

77. Конституция Республики Беларусь как правовая основа идеологии государства

78. Конституция Российской Федерации – основной закон правового общества

79. Локальные нормативные акты как источники трудового права

80. Подзаконные источники трудового права и акты судебного нормативного толкования

Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Правовая охрана Конституции Российской Федерации

82. Правовое регулирование исполнения судебных актов

83. Сравнительная характеристика коллективного договора и локального нормативного акта

84. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

85. Сравнительная характеристика нормативных актов о франчайзинге различных стран

86. Правовая и нормативная база функционирования фондового рынка в России
87. Норми права та нормативні акти
88. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

89. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

90. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

91. Гражданское общество и правовая страна

92. Административно правовые отношения (Контрольная)

93. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

94. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

95. Административно-правовой статус государственных служащих в России

96. Административно-правовой статус граждан

Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

98. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

99. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.