Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Президентські вибори 2004 року в Україні черговий раз підтвердили значимість участі в суспільно-політичному житті країни саме молоді, активність, наполегливість та цілеспрямованість якої мають велике значення у розвитку подій. В умовах стабільного суспільства фактично відбувається тільки відтворення молоддю соціального досвіду попередніх поколінь. А в умовах соціальних, тим більше революційних, змін потенціал молоді, позбавленої традиціоналізму та консерватизму, сприяє переходу суспільства на принципово інші історичні умови розвитку. Революція 1905-1907 рр. пожвавила громадсько-політичне життя в Російській імперії та сприяла актуалізації українського питання. І.Лисяк-Рудницький з цього приводу зазначає, що після 1905 року множаться симптоми, які віщують відродження України як соціально-здиференційованої та політично самосвідомої модерної нації 1. Історія першої російської демократичної революції 1905-1907 рр. частіше всього досліджувалася в комплексних працях, присвячених загальному вивченню національно-визвольного руху на початку ХХ століття. Це дослідження В.Сарбея, Р.Вєтрова і С.Донченка, А.Павка, А.Фартушного 2 та інших. Внесок студентської або учнівської молоді в розвиток революційних подій визначали О.Берендєєв, О.Бабіна, Н.Левицька 3. Але попри розмаїття існуючої наукової літератури історія молодіжного руху зазначеного періоду залишається недостатньо дослідженою. Тому метою даної статті є визначення ролі молоді в політизації суспільного життя в Україні 1905-1907 роках. Специфічною особливістю суспільно-політичного життя в досліджуваний період стало виникнення нового типу революційного руху, в якому переплелися три суспільні сили: рух селянства за аграрну революцію, робітничий рух і національно-визвольний рух народів національних окраїн. Зростання революційного руху в імперії було підтримано студентською молоддю. Першими серед українців, які зреагували на революційні події 1905 р., були студенти Петербурга. Уже з перших днів революції Головна студентська рада перетворилася у Тимчасовий український революційний комітет, який 2 березня випустив друковану відозву &quo ;До українського громадянства, студентства, робітництва і українських офіцерів у Петербурзі&quo ;. У ній, зокрема, були такі слова: &quo ;Гасло демократичної республіки, виставлене російською демократією, забезпечує громадянські права кожної окремої людини. Але українська демократія, українські маси потребують забезпечення не лише своїх загальногромадянських прав, але й своїх окремих прав національних. Найповнішим висловом ідеї національного визволення є національно-державна самостійність, і лише створення власного суверенного державного організму може забезпечити якнайширший культурний розвиток українського народу&quo ; 4. 14-15 січня 1905 р. в Київському політехнічному інституті відбулися збори 500 студентів, на яких обговорювалися можливі форми реакції на події в Петербурзі. Біля входу в КПІ була організована демонстрація. З цього приводу заарештовано 10 студентів, а Київський університет та Київський політехнічний інститут були тимчасово закриті 5.

Професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів м. Харкова того ж січня 1905 р. в привітальному листі Московському університетові з нагоди 150-літнього його ювілею зазначав, що &quo ;тисячі юнаків викинуто з університетів через те, що там немає культу істини і правди, а все ґрунтується тільки на культі системи наказів, яка закріпачила науку&quo ;. Молодші викладачі харківських середніх шкіл ухвалили й надіслали урядові резолюцію, в якій зазначили, що політичні умови країни не дають достатньої запоруки щодо введення по школах академічної автономії, вимагали негайно повернути на роботу всіх товаришів викладачів, яких усунено від педагогічної діяльності. &quo ;Двері академії, - говориться в резолюції, - треба негайно відкрити для студентів, викинутих адміністрацією за участь в політичнім житті країни та боротьбу за академічну волю&quo ; 6. В Києві діяльність студентських організацій активно розгорнулася з початком навчального процесу – з осені 1906 р. Крім персональної участі в загальноуніверситетських &quo ;Виконавчій комісії&quo ; та &quo ;Раді студентських представників&quo ;, студентська фракція (з 1905 р. фракція УСДРП, як наступниця РУП) віддавала перевагу веденню партійної роботи, що носила національний характер, приділяючи мало уваги академічним питанням 7. В революційний період у вузах надалі продовжувався процес поширення українських земляцтв та громад. Їх діяльність значно активізувалася також за межами України – в найбільших університетських центрах Росії – Петербурзі, Москві, Дерпті, Казані. Крім звичайних матеріальних та освітніх питань, вони ставили завдання участі в громадському житті України 8. В цей час велику актуальність серед студентів-українців, як членів політичних партій, так і безпартійних набули національно-державницькі питання. Протягом 1905-1907 рр. у вузах проводилися зібрання, на яких заслуховувалися реферати й відбувалися дискусії щодо можливих шляхів вирішення національного питання в Україні, найбільш популярною була ідея введення автономії 9. Українські студентські громади Києва, Харкова, Одеси і Москви виступали за перетворення Російської держави у федеративну демократичну республіку з наданням автономії для України, вимагали введення української мови у школах. Студентська молодь на початку ХХ ст. взяла участь в акції, яка отримала назву &quo ;рух за українізацію вищої освіти в Україні&quo ;. Ця проблема широко обговорювалася в українському суспільстві і розглядалася як складова формування національної свідомості. Такі вимоги постійно лунали з боку земств, міських рад та різних науково-просвітніх інституцій Наддніпрянської України. Напружена ситуація в Україні примусила уряд в кінці 1904 р. розпочати заходи щодо вирішення &quo ;української мовної проблеми&quo ;, але реальні кроки в цій справі були зроблені лише з початком російської революції 1905-1907 рр. Це було пов’язано з поширенням української періодичної преси, розгортанням діяльності українських політичних партій, насамперед – УСДРП та УДРП, заснуванням національних клубів, товариств &quo ;Просвіта&quo ;, виданням книг та підручників українською мовою 10.

Завдяки цим змінам проблема українізації вищої школи набула актуальності. Виключне місце у започаткуванні викладу українознавчих курсів у вищій школі України належала студентам. Ще восени 1905 р. студенти-українці Петербурзького та Одеського університетів порушили на своїх вічах питання про створення українознавчих кафедр. 1906 р. до них приєдналися кияни. Їхнє багаточисельне віче прийняло ряд резолюцій щодо українізації вищої освіти в Україні. Була також ухвалена петиція до університетського Сенату з вимогою заведення кафедр з історії України, української літератури, мови тощо. Вимога введення в навчальний процес українознавчих предметів була включена і до загальноуніверситетської резолюції, наданій професорській Раді Одеського університету. Це змусило адміністрацію висловитися за введення в університетський курс предметів, вказаних студентами – української мови, історії, літератури і географії України. Мова викладання предметів мала залежати від національного складу більшості студентів 11. На початку 1906 р. питання про українські курси було поставлене студентами історико-філологічного факультету в Харківському університеті. У відповідь на звернення студентських земляцтв, зокрема Чернігівського, Харківського, Полтавського, ректор університету в травні 1906 р. відповів, що справа заснування українознавчих кафедр (історії України, української літератури, мови, етнографії з викладом українською мовою) поки не можлива з причин відсутності матеріальних ресурсів, викладацького складу та необхідної кількості українських студентів. Лише у грудні 1906 р. за ініціативою історико-філологічного факультету Рада професорів Харківського університету звернулася до Міністерства освіти з проханням відкрити у вузі дві українознавчі кафедри з викладанням курсів українською мовою 12. Ідея введення українознавчих дисциплін у закладах вищої освіти набула значного поширення після її обговорення студентами Київського університету на загальній сходці 16 жовтня 1906 р. А газета &quo ;Рада&quo ; ще на початку жовтня 1906 р. опублікувала заклик до студентів Київського, Харківського та Одеського університетів продовжити активні дії щодо українізації вищої школи 13. Збори ухвалили ряд резолюцій щодо українізації вищої освіти в Україні і петицію до Ради професорів з вимогою відкриття кафедри українознавства для викладання таких предметів – історії України, української літератури, мови та права. Подібна заява була подана до Ради від слухачок Київських вищих жіночих курсів з 500 підписами (тобто абсолютної більшості їхнього складу) 14. Наприкінці жовтня 1906 р. збори студентів історико-філологічного факультету Київського університету прийняли резолюцію з вимогою до адміністрації виписати до студентської бібліотеки серію книг і журналів з українознавства, в тому числі збірки &quo ;Наукового товариства імені Шевченка&quo ;, праць М.Грушевського, Т.Шевченка, І.Франка, Б.Грінченка, І.Нечуя-Левицького та інших. Через місяць під петицією студентів до Ради професорів університету щодо заснування українських кафедр було зібрано понад 1400 підписів 15. В листопаді делегація в складі студентів Д.Д

Псля поразки першо росйсько революц Мхновський зробив спробу прилучитися до пдпримництва. Разом з М. Бленьким купують вони маток, а спльно з промисловцем ¶льнком Мхновський взяв участь в органзац соляного промислу в Донбас. Пд впливом Мхновського обидва компаньйони включаються в укранський нацональний рух[545]. Але досягти успхв у пдпримництв йому не вдалося: занадто багатоплановою була його дяльнсть  занадто мало часу залишалося для пдпримництва. Характерно, що ця свтоглядна еволюця не залишилася поза увагою противникв укранського визвольного руху. С. Щоголв у свой книз циту одну з редакцйних статей «Снопа»: «Укранц повинн пам'ятати, що сучасна наця складаться з багатьох шарв суспльства. Коли ми хочемо, щоб укранц були нацю в новочасному розумнн слова, ми повинн мати нацональну, патротичну лберальну, багату буржуазю»[546]. Певно, еволюця свтогляду Мхновського спричинила його конфлкт з кервництвом Укрансько народно парт його дтища, що врештрешт призвело до розриву з УНП

1. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

2. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

3. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

4. Формування українського національного руху

5. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

6. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.
7. Регіональна економіка промисловості України
8. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

9. Працевлаштування громадян України за кордон (Росія)

10. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

11. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

12. Національна політика СРСР в роки перебудови

13. Національно визвольний рух в Індії

14. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

15. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

16. Національний банк України

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты

17. Національний банк України та особливості його функціонування

18. Функції Національного банку України

19. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

20. Національна депозитарна система України

21. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

22. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період
23. Національно-визвольний рух в Царстві Польському
24. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

25. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

26. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

27. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

28. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

29. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

30. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

31. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

32. Етнонаціональні відносини й національна політика

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

33. Українська національна ідея

34. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

35. Економічна і національна безпека України

36. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

37. Політичні права і свободи громадян України

38. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
39. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
40. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

41. Основні напрямки зовнішньої політики України

42. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

43. Валовий національний продукт

44. Національне багатство, прибуток

45. Інформаційна політика України

46. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

47. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

48. Етикет та його національні особливості

Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Регіональна економіка сільського господарства України

50. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

51. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

52. Принципи розробки та оцінки державної політики України

53. Сучасна мовна політика України

54. Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України
55. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
56. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

57. Національне відродження Чехії

58. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

59. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

60. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

61. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

62. Суспільно-політичне та культурне життя України

63. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

64. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

66. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

67. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

68. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

69. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

70. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках
71. Конкурентоспроможність національної економіки
72. Національні моделі корпоративного управління

73. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

74. Вибори та їх роль у політичному житті України

75. Національний розвиток у контексті демократії

76. Розвиток політичної думки України

77. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

78. Особливості цінностей студентської молоді з різним електоральним вибором

79. Регіональні особливості відтворення населення України

80. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Збереження національних культур в епоху глобалізації

82. Митна політика України на сучасному етапі

83. Сучасна митно-тарифна політика України

84. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

85. Національна депозитарна система

86. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія
87. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України
88. Концептуальні основи аналізу національної економіки

89. Національне відтворення

90. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

91. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

92. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

93. Національні меншини на Рівненщині

94. Атомна енергетика України і РПС

95. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

96. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

98. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

99. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.