Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Відповідальність за порушення законодавства про надра

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат: Відповідальність за порушення законодавства про надра План Вступ 1. Відповідальність за порушення законодавства про надра Висновки Література Вступ Згідно зі ст. 65 Кодексу України «Про надра» відповідальність за порушення законодавства про надра наступає при: - самовільному користуванні надрами; порушенні норм, правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному вивченню надр; - порушенні правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному середовищу; - вибірковому виробленні багатих ділянок родовищ, що призводить до наднормативних втрат корисних копалин; - наднормативних втратах і погіршенні якості корисних копалин при їх видобуванні; - пошкодженні родовищ корисних копалин, які виключають повністю або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації; - порушенні встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин; - невиконанні правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов’язаного з користуванням надрами; - знищенні або пошкодженні геологічних об'єктів, що становлять особливу наукову і культурну цінність, спостережних режимних свердловин, а також маркшейдерських і геодезичних знаків; - незаконному знищенні маркшейдерської або геологічної документації, а також дублікатів проб корисних копалин, необхідних при подальшому геологічному вивченні надр і розробці родовищ; - невиконанні вимог щодо приведення гірничих виробок свердловин, які ліквідовано або законсервовано, в стан, який гарантує безпеку людей, а також вимог щодо збереження родовищ гірничих виробок і свердловин на час консервації, — несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством України (ст. 65 Кодек України про надра). 1. Відповідальність за порушення законодавства про надра Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про надра полягає у застосуванні дисциплінарних стягнень до працівників, які вчинили дисциплінарні правопорушення (проступки). Такими правопорушеннями, зокрема, у сфері проведення гірничих робіт є: - невиконання правил безпеки та правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів, що регулюють безпеку проведення гірничих робіт, прийнятих у встановленому законодавством порядку; - прийняття технічних рішень, що не відповідають вимогам гірничого законодавства; - проведення гірничих робіт без затвердженої в установленому порядку технічної документації (проектів, паспортів тощо) або порушенням їх вимог; - перекручення розрахунків і показників безпеки гірничих робіт; - невиконання законних вимог спеціально уповноважених державних органів у сфері проведення гірничих робіт; - пошкодження вентиляційних приладів, засобів протипожежного захисту та порушення режиму вентиляції; - порушення встановлених правил вибухозахисту електроустаткування; - невиконання заходів щодо запобігання газодинамічним явищам; - куріння та користування вогнем на гірничих підприємствах, а також проведення вогневих і підривних робіт з порушенням правил безпеки; - проведення гірничих робіт на гірничих підприємствах без виконання протиаварійних заходів; - виведення з ладу апаратури газового, струмового та протиаварійного захисту, сигналізації та зв’язку, а також самовільне проникнення у підземні гірничі виробки; - інші передбачені законами України правопорушення (ст.

49 Гірничого закону України). Застосування дисциплінарних стягнень до працівників гірничих підприємств регулюється Кодексом законів про працю України та Гірничим законом України (ст. 51). Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про надрокористування являє собою покладання на винувату фізичну чи юридичну особу в установленому порядку несприятливих майнових наслідків за вчинене конкретне правопорушення в межах, передбачених чинним законодавством, тобто обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду (збитки). Цей вид відповідальності, як правило, виражається в двох формах: відшкодуванні збитків і стягненні неустойки. Правовою підставою цивільної відповідальності за порушення нормативних приписів про надрокористування є ст. 67 Кодексу України про надра. Згідно з цією статтею підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства про надра, в розмірах і порядку встановлених законодавством України. При цьому слід розрізняти відшкодування збитків, заподіяних правопорушенням, і відшкодування збитків, заподіяних без правопорушення. Наприклад, коли надрокористувачу надається земельна ділянка, яка правомірно вилучається у землекористувача, надрокористувач зобов’язаний відшкодувати колишньому землекористувачу збитки в межах, встановлених спеціальним законодавством. У даному випадку немає правопорушення, однак у силу нормативного припису надрокористувач зобов’язаний відшкодувати втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст. 207 ЗК України). Гірничодобувні підприємства, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою для навколишнього природного середовища життя і здоров’я громадян, можуть бути зобов’язані відшкодувати шкоду згідно зі статтями 1187, 1188 ЦК України за відсутності безпосередньої вини в заподіянні шкоди. Можливі й інші випадки відшкодування надрокористувачами заподіяної ними шкоди без наявності їх вини. У переважній же більшості випадків цивільна відповідальність застосовується за умови наявності вини в діяннях заподіювана шкоди. Це загальний принцип юридичної відповідальності, який застосовується і в разі порушення вимог гірничого законодавства. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду передбачені ст. 1166 ЦК України. Поширеним правопорушенням у галузі надрокористування є невиконання багатьма надрокористувачами обов’язку по приведенню земельних ділянок, порушених при користуванні надрами, в стан, придатний для їх подальшого використання. Наявність значної частини невідновлених земель, порушених при розробці родовищ корисних копалин і торфу, пояснюється тим, що землекористувачі й органи прокуратури майже не пред’являють позовів про спонукання надрокористувачів до проведення робіт по рекультивації земель. Якщо землекористувачі самі виконали роботи по рекультивації земель, то вони мають право на стягнення з надрокористувачів усіх понесених ними витрат у межах проектної вартості робіт. Часто користувачі надр допускають псування земель. У цьому випадку вони зобов’язані відшкодувати збитки з урахуванням усіх вимушених витрат по відновленню родючості землі, а також доходів, які могли б отримати землекористувачі за час приведення земель у стан, придатний для використання за призначенням.

У процесі здійснення надрокористування збитки можуть бути заподіяні тваринному світу, водним і лісовим ресурсам, будівлям і спорудам, здоров’ю громадян і т.п. У цих випадках визначення заподіяної шкоди здійснюється відповідно до спеціальних нормативних актів, які регулюють порядок відшкодування збитків, або з урахуванням вимог ст. 1166 ЦК України, якщо порядок відшкодування шкоди не регулюється спеціальним законодавством. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про надра передбачена КпАП (зокрема, статті 47, 57, 58). Згідно зі ст. 47 КпАП посадові особи і громадяни несуть адміністративну відповідальність за порушення права державної ясності на надра, що проявляється в самовільному користуванні надрами, укладені угод, які в прямій чи прихованій формі порушують зазначене право. Статтею 57 КпАП передбачена відповідальність за порушення вимог щодо охорони надр. Самовільна забудова площ залягання корисних копалин, невиконання правил охорони надр і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, будівель і споруд від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами, знищення або пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні води, а також маркшейдерських і геодезичних знаків зумовлюють накладення штрафу на громадян від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вибіркова відробка багатих ділянок родовищ, яка призводить до необгрунтованих втрат балансових запасів корисних копалин, наднормативні витрати і наднормативне розубожування корисних копалин при видобуванні, псування родовищ корисних копалин та інші порушення вимог раціонального використання їх запасів зумовлюють накладення штрафу на посадових осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Втрата маркшейдерської документації, невиконання вимог щодо приведення гірничих виробок і бурових свердловин, які ліквідуються або консервуються, в стан, що забезпечує безпеку населення, а також вимог щодо збереження родовищ, гірничих виробок і бурових свердловин на час консервації зумовлюють накладення штрафу на посадових осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 58 КпАП передбачає відповідальність за порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр. Порушення правил і вимог по геологічному вивченню надр, яке може призвести чи призвело до недостовірної оцінки розвіданих запасів корисних копалин, або умов для будівництва та експлуатації підприємств по видобуванню корисних копалин, а також підземних споруд, не зв’язаних із видобуванням корисних копалин, і втрата геологічної документації, дублікатів проб корисних копалин і керна, необхідних при подальшому геологічному вивченні надр і розробці родовищ, зумовлюють накладення штрафу на посадових осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Кримінальна відповідальність передбачена за такі діяння, які становлять суспільну небезпеку і порушують законодавство про використання і охорону надр.

Працював столяром, механком на завод м. Крова в Маквц, з 1938 р. - в органах НКВД Орджонкдзе, Краматорська, Ворошиловграда, Красного Лиману, Старобльська (Сталнська обл. ), Саратова, Баку. На фронтах Велико втчизняно вйни не був. Ддушенко - ровесник мо бабус. Працював в органах НК@Б Коломи, Станслава (¶вано-Франквська) - 1945-1947. З 1.01.47 - заступник начальника Сторожинецького райвддлу М@Б, з 1.09.47 - начальник Вижницького райвддлу М@Б (Чернвецька обл. ), до якого тод адмнстративно належало с. Розтоки. Нагороди - бойова зброя за успшно виконану роботу НК@Б в умовах вонного часу (1944). 1950 - член бюро  пленуму Вижницького РК КП(б)У Чернвецько обл. Стягнення - 20.01.44 - 20 дб арешту за безвдповдальнсть  злочинне ставлення до виконання запитв (у Краматорську). У Станслав - 18.01.45 - догана за грубе порушення норм Кримнально-процесуального кодексу. 27.10.50 - 5 дб арешту за пиятику, вдсутнсть належно вимогливост  низьк показники в робот (у Вижниц). 1952 р. - пдполковник НК@Б

1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

2. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

3. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

4. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

5. Матераільна відповідальність працівників

6. Відповідальність аудитора
7. Відповідальність бухгалтера
8. Адміністративна відповідальність

9. Адміністративна відповідальність в Україні

10. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

11. Кримінальна відповідальність в Україні

12. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

13. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

14. Кримінальна відповідальність медичних працівників

15. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

16. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки

17. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

18. Юридична відповідальність

19. Юридична відповідальність у підприємництві

20. Відповідальність за згвалтування

21. Відповідальність за податкові правопорушення

22. Відповідальність у житловому праві
23. Етика і відповідальність в менеджменті
24. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

25. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

26. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

27. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

28. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

29. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

30. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

31. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

32. Дальний Восток как ПТК

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

33. Владимир Клавдиевич Арсеньев — выдающийся исследователь Дальнего Востока

34. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

35. Первооткрыватели Дальнего Востока

36. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

37. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

38. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие
39. Особенности развития физических качеств у школьников, проживающих на Дальнем Востоке
40. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

41. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

42. Інвестиційна діяльність страхових компаній

43. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

44. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

45. Железный век на Дальнем востоке

46. История Дальнего Востока России

47. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

48. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

49. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

50. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке

51. Творчість Рембрандта

52. Некоторые вопросы дальнейшего изучения лирики Ф.И. Тютчева

53. Очерки становления и развития астрономии на Дальнем Востоке. Китайская астрономия: Откуда есть пошла...

54. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
55. Виробничо-торговельна діяльність підприемства
56. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

57. Сутність та зміст сучасного менеджменту

58. Порошковая металлургия и дальнейшая перспектива ее развития

59. Советская школа и педагогика в период восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития социалистического общества

60. Некоторые направления дальнейшего развития брачно-семейного законодательства

61. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

62. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

63. Компетентностный подход как дальнейшее углубление кризиса в образовании

64. Система права і законодавства

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

66. Рассуждения о дальнейшем исследовании вопроса полового диморфизма в спорте

67. Свідомість та творчість

68. Суспільна свідомість та її структура

69. Математическая теория познания А.Ф.Лосева и возможности ее дальнейшего развития

70. Сбалансованість бюджета України
71. Эколого-экономическая характеристика Дальнего Востока
72. Организация пассажирских перевозок в дальнем и местном сообщениях

73. Інтегральна ефективність діяльності

74. Бідність в України

75. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

76. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

77. Рентабельність підприємства

78. Сутність витрат та методи їх зниження

79. Экономика Дальнего Востока

80. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

81. Ліквідність банку

82. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

83. Ратификация Договора между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений

84. Анализ экономических связей Республики Беларусь со странами СНГ и дальнего зарубежья

85. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

86. Підсудність і її види
87. Легка промисловість України i транспорт
88. Сільське господарство i харчова промисловість України

89. Активність і творчість учнів на уроках історії

90. Грошові потоки, звітність, планування

91. Діяльність уряду України в галузі екології

92. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

93. Проблеми золотоносності надр України

94. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

95. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

96. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

97. Суспільно-політична діяльність Костомарова

98. Дальние странствия древнерусских гостей

99. Даниэль Дефо. Дальнейшие приключения Робинзона Крузо


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.