Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Контрольна робота Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ &quo ;Універсальна&quo ; Содержание Вступ 1. Загальна характеристика організації 2. Система обробки економічної інформації 3. Ведення історії курсу валют 4. Видатковий касовий ордер 5. Касова книга Висновки Список літератури Приложения Вступ Сучасний рівень розвитку характеризується комп'ютеризацією всіх сфер народного господарства країни: вирішенням принципово нових задач обліку, аналізу, контролю й управління; застосуванням автоматизованих систем управління, електронно-обчислювальних машин та автоматизованих робочих місць (АРМ) облікових працівників. Незважаючи на те, зо за допомогою ЕОМ вирішуються задачі обліку, продуктивність праці облікових робітників та робітників управління залишається низькою. Найбільший ефект від застосування ЕОМ в бухгалтерському обліку досягається за рахунок вдосконалення його методології та організації, підвищення контрольних властивостей, більш повного задоволення потреб управління. В наш час раціоналізація технології обробки облікової інформації, зниження трудомісткості - основні напрямки автоматизації бухгалтерського обліку, проте їх можливості дуже обмежені. Це пояснюється тим, що сучасна методологія та організація обліку сформувались при веденні обліку вручну. 1. Загальна характеристика організації Відкрите акціонерне товариство &quo ;Компанія страхування життя &quo ;Універсальна&quo ; (далі - , КСЖ&quo ;), кількість засновників - 12 фізичних осіб.15 квітня 1998 року Міністерством фінансів України було видано ліцензію її040/1022 на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя. Структура цього страховика доволі складна. Вона охоплює чотири рівні управління: центральний офіс (Правління компанії), обласні дирекції, міські та районні відділення й філії. Правління компанії Обласні дирекції Міські відділення Районні відділення ФІЛІЇ Рис.2 Організаційна структура КСЖ 2. Система обробки економічної інформації Обробку економічної інформації на КСЖ здійснює спеціалізований відділ. Обсяг і зміст економічної інформації значні, надзвичайно складні, характеризуються тісним взаємозв'язком і динамічністю. Це приводить до великої імовірності помилок при обґрунтуванні доцільності діяльності підприємства. Уникнути помилок можна тільки за умови постійного і систематичного відстеження інформації і змін у її складі і змісті, для чого доцільно використовувати спеціальні структури або доручати таку функцію окремому працівникові, підрозділові підприємства. Вхідна інформація для виробничого підприємства складається з інформації про стан зовнішнього середовища, що у свою чергу складається з двох груп, зміст яких значно розрізняється: ринкова кон'юнктура; механізм регулювання виробничого підприємства владними структурами. Для подальшого використання інформація кожного виду представлена у виді системи показників, тобто кількісних характеристик параметрів підприємства. Складність формування і використання економічної інформації полягає в тому, що не всі параметри підприємства легко піддаються формалізації для кількісного визначення, що вимагає визначеного професійного рівня для їхньої систематизації й обробки.

Джерела формування інформаційних масивів різні в залежності від виду інформації. Для характеристики ринкової інфраструктури залучають дані, що приводяться в офіційній літературі, статистичних оглядах, комерційних публікаціях, рекламних виданнях і т.д. Доцільний і результативним є пошук інформації у формі прямого опитування, анкетування й інших прийомів, широко використовуваних у практиці маркетингові дослідження. Найбільш регламентованою і на визначений період досить однозначної є інформація про механізм регулювання діяльності підприємства, оскільки як економічні, так і адміністративні важелі державного керування установлюються відповідними нормативними актами - законами, затверджуваними законодавчою владою (Верховною Радою), указами Президента, декретами, виданими виконавчою владою (Кабінетом Міністрів), або інструкціями, положеннями, рішеннями, листами, прийнятими тими організаціями, що наділені відповідними правами (від державних міністерств до міських органів самоврядування). Тому показники, які характеризують механізм регулювання, мають нормативний характер, тобто є обов'язковими, і зневага ними приводить до економічних або адміністративних санкцій. Система 1С Бухгалтерія, що використовується на розглядуваному підприємстві, є універсальною бухгалтерською програмою. Основні особливості цієї програми: ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства; можливість ведення кількісного багатоваріантного обліку; одержання всієї необхідної звітності та різнорідних документів по синтетичному й аналітичному обліку; повна настроюваність: можливість доповнювати і змінювати план рахунків бухгалтерського обліку, систему проводок, ведення аналітичного обліку, форм первинних документів, форм звітності; можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів. Висхідними даними для програми є господарські операції, що вносяться до Журналу господарських операцій. Програма 1С - Бухгалтерія дозволяє вводити господарські операції декількома способами: ручне введення операцій; використання типових операцій; використання режиму &quo ;документи і розрахунки&quo ;. На підставі введених господарських операцій програма формує звітність по синтетичному обліку та різні допоміжні документи, зокрема: оборотно-сальдову відомість за рахунками і субрахунками; &quo ;шахматку&quo ;; аналіз рахунка за підсумками і кореспонденцією даного рахунка з відповідними рахунками; обороти по дебету і кредиту рахунка і відповідне сальдо, також обороти і сальдо по рахунках за відповідний період; журнал-ордер і відомість по рахунку; зведені проводки-підсумки за відповідною кореспонденцією; аналіз рахунка за датами; звіт по журналу операцій - вибірку проводок із журналу операцій за визначеними рахунками, кореспонденцією та іншими ознаками; картку рахунка і всі проводки з даним рахунком. Програма може утримувати відомості за будь-який період часу. Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити необмежену кількість довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто): за видами продукції, матеріалами, підприємствами, співробітниками та ін.

Усі документи по аналітичному обліку формуються у грошовому, а якщо це потрібно, то і в натуральному виразі. Зокрема, видаються такі документи: оборотно-сальдова відомість, що утримує дані про сальдо та обороти за об'єктами обліку; картка субконто, що містить усі проводки з даним об'єктом обліку; аналіз рахунка за субконто - кореспонденції з різними рахунками кожного об'єкта обліку; аналіз субконто - зведення всіх підсумків за даними субконто; обороти між субконто. Крім цього, програма дає змогу створювати звіти довільної форми, що використовують дані не лише синтетичного, а й аналітичного обліку. Системи програмування в основному використовуються для проектування економічних інформаційних систем (ЕІС) і представляють мову програмування і програму перекладу (компілятор, інтерпретатор) з цієї мови в машинні коди. Найбільш перспективним є об'єктно-орієнтоване програмування. Об'єктно-орієнтоване програмування останнім часом стає візуальним. Це значить, що міняється інтерфейс середовища програмування. Воно стає багатовіконним. Виділяються головне меню, вікна модулів і об'єктів. Головне вікно містить піктограми стандартних модулів. Щоб почати роботу, необхідно створити (запрограмувати) новий додаток. Він породжується автоматично і для нього генерується своє вікно. Програма додатка являє собою комбінацію модулів і об'єктів. Об'єктами можуть бути вікна, меню, кнопки, форми введення, області введення й інші ресурси. Модулі служать для ієрархічної організації програми й об'єднання її частин. Звичайно для додавання візуального об'єктно-орієнтованого інтерфейсу в існуючі пакети додається візуальний редактор. Програми технічного обслуговування надають сервіс для експлуатації комп'ютера, виявлення помилок при збоях, відновлення зіпсованих програм і даних. Прикладне програмне забезпечення визначає розмаїтість інформаційних технологій і складається з окремих прикладних програм або пакетів, називаних додатками. Для використання частини додатків потрібна кваліфікація проектувальника. Ряд додатків можуть застосовувати всі користувачі. До засобів проектування можна віднести системи керування базами даних (СКБД), експертні системи, системи автоматизації проектування (САПР), типові пакети прикладних програм (ППП), системи електронного документообігу (СЕД), інформаційні сховища, геоінформаційні системи (ГІС), системи штучного інтелекту. Графічні процесори являють собою інструментальні засоби, що дозволяють створювати і модифікувати графічні образи з використанням наступних інформаційних технологій (I ): комерційної графіки; ілюстративної графіки; наукової графіки; когнітивної графіки. I комерційної, або ділової, графіки забезпечують відображення інформації, що зберігається в табличних процесорах, базах даних і окремих локальних файлах у виді двох - або тривимірних графіків, кругової діаграми, стовпчикової гистограми, лінійних графіків і ін. (Excel, Access, Foxpro і т.д.). I ілюстративної графіки дозволяють створювати ілюстрації для різних текстових документів у виді регулярних структур - різні геометричні фігури (так називана &quo ;векторна графіка&quo ;) і нерегулярних структур - малюнки користувача (&quo ;растрова графіка&quo ;).

Он способствует циркуляции крови и всех жидкостей внутренней среды организма и движению энергии вообще по всему телу. Нарушение какой-либо из перечисленных выше функций приводит к болезни и к росту восприимчивости организма к инфекционному началу. Влияниями нарушенного состояния Вата обусловлены вполне определенные болезни: ревматизм, вывихи, хромота, спастические состояния, нарушение подвижности суставов, нерегулярность перистальтики, всевозможные подергивания и дрожания, депрессивные состояния, - т.е. все, так или иначе относящееся к движению, напряжению, расслаблению, расширению, сокращению, кровообращению, метаболизму, искривлению. Это - деформации членов, болезни брюшной полости, менструальные расстройства, бесплодие, галлюцинации, конвульсии. Спектр нарушений крайне широк, в основании же лежит нарушение деятельности одной Системы Регуляции - системы Вата. Не следует забывать, что русские эквиваленты санскритских наименований Стихиальных Сил - всего лишь символы, обозначающие сложнейшие интегративные регулирующие системы организма, не всегда совпадающие с теми или иными анатомическими функциональными системами (сердечно-сосудистая, пищеварительная, мочеполовая и другие), однако проявляющиеся в определенном спектре признаков и нарушений, им соответствующих

1. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

2. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

3. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

4. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

5. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

6. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України
7. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
8. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

9. Інформаційно-довідкова система

10. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

11. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

12. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

13. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

14. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

15. Компютерні інформаційні системи

16. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

18. Інформаційна система НБУ

19. Інформаційні системи (20 питань)

20. Інформаційні системи і технології на підприємстві

21. Корпоративна інформаційна система R/3

22. Основи інформаційної безпеки
23. Програмування універсальних мікропроцесорів на мовах Асемблер
24. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

25. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

26. Організація науково-інформаційної діяльності

27. Інформаційні системи в маркетингу

28. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

29. Інформаційні системи в управлінні підприємством

30. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

31. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

32. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

34. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

35. Ефективність використання універсальних різців. Проектування спрощеної конструкції державки різців

36. Аналіз сучасної системи оподаткування

37. Інформаційні системи в економіці

38. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"
39. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
40. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

41. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

42. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

43. Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

44. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

45. Аналіз доктринальних змін японської правової системи

46. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

47. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

48. Автоматизована система обробки економічної інформації

Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая

49. Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

50. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

51. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

52. Системи оброблення економічної інформації

53. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

54. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації
55. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації
56. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

57. Аналіз системи маркетингу туристичної фірми "Вир Мандрів"

58. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

59. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

60. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

61. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

62. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

63. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

64. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

65. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

66. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

67. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

68. Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"

69. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

70. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
71. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"
72. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

73. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

74. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

75. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

76. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

77. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

78. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

79. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

80. Происхождение Солнечной системы и Земли

Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Вселенная, Галактика и Солнечная система

82. Происхождение и развитие солнечной системы

83. Солнечная система в центре внимания науки

84. Обзор солнечной системы

85. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

86. Солнечная система
87. Происхождение солнечной системы
88. Спутниковые системы местоопределения

89. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

90. Двигательные системы организма

91. Нервная система

92. Нервная система

93. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

94. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

95. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

96. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Транспортная система Украины

98. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

99. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.