Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ПАНАС ФЕДЕНКО В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1920 рр.: ПОДІЇ ТА ОЦІНКИ Ланцюгова реакція європейських революцій XX століття, спровокована значною мірою катаклізмами та кровопролиттям Першої Світової війни, немов гострим скарпелем перекроїла мапу Старого світу, радикально змінила форми державного та суспільного життя Європи. Імперію Романових вона прирекла на загибель, натомість дала життя новим державам, які раніше були її складовими. Україна, природно, не могла залишитись осторонь цього процесу, тож й її територію охопив революційний вихор, який приніс багато непорозумінь та негараздів українському народові. Незважаючи на потужну компанію по висвітленню тих аспектів вітчизняної історії, бодай опосередковано пов’язаних з відродженням української державності, певні аспекти Української революції залишаються дослідженими не на належному рівні. До них можемо зарахувати й аналіз внеску та ролі окремих осіб у тих визначних подіях. Безперечно, що більшість з них належали до прошарку національної інтелігенції, тому постановка цієї проблеми зможе пролити додаткове світло й на питання про внесок та сприйняття цією верствою подій українських визвольних змагань 1917 – 1920 років. З огляду на це вважаємо за доцільне комплексно розглянути діяльність П.В.Феденка (1893 – 1981), відомого діяча Української Соціал-демократичної Робітничої партії у період Української національної революції та його погляди на неї. Зокрема, потрібно сконцентрувати увагу на його оцінках політики гетьмана П. Скоропадського та його роботі в уряді УНР за часів Директорії, як на найменш досліджених сторінках біографії Панаса Васильовича. Справедливо потрібно зазначити, що останнім часом багато було зроблено в справі повернення постаті П.Феденка із небуття, яку протягом не одного десятиліття дозволялось згадувався лише з брудними епітетами та принизливими тавром “буржуазного націоналіста.” Особа П.Феденка в першу чергу зацікавила краєзнавців та істориків Дніпропетровщини, які присвятили не одну розвідку цьому непересічному політику, громадському діячеві, журналісту та письменнику української діаспори1. Для створення цілісного образу П.Феденка - політика того періоду не завадить стисло ознайомитися з основними віхами формування його суспільно – політичних поглядів. П.В.Феденко походив з селища Веселі Терни (зараз це територія м. Кривого Рогу), де й з’явився на світ 13 грудня 1893 року. Освіту почав здобувати у Верхньодніпровській шестикласній школі, продовжив же навчання у гімназії м. Олександрія. З 1913 по 1917 роки був студентом Історико – філологічного Інституту у Петербурзі. Саме на ці роки й припадає початок його активної роботи в УСДРП, яка стала однією з головних напрямків його діяльності в еміграційний період. Революція застала Панаса Васильовича у Петрограді, де він закінчував навчання. Лютневу революцію він вітав, сподіваючись, що вона стане першим кроком до побудови нового, більш справедливого ладу в країні. Закінчивши навчання, у червні 1917 року, коли революція стала повновладною господаркою імперії Миколи Романова, П.Феденко повернувся на Україну, де відразу почав опікуватися революційними справами у рідному Верхньодніпровському повіті.

Освічених кадрів катастрофічно не вистачало, і Панаса Васильовича Інформаційне бюро Української Центральної Ради уповноважило бути інструктором з питань політичної освіти та організатором українських національних сил. До того ж селяни Верхньодніпровського повіту на з’їзді у серпні 1917 року обрали П.Феденка своїм представником до Центральної Ради у Києві. Однак, йому не часто доводилося бувати на засіданнях цього представницького органу. Сам П.Феденко з приводу цього зазначав : “Хоч я і був членом Центральної Ради, але мені довелося тільки один раз протягом 1917 – 1918 років бути присутнім на її засіданнях. Обставини так склалися, що я мусив перебувати в Катеринославі, редагуючи органи соціал-демократичної партії “Наше слово,” “Голос робітника,”“Наша справа.””1 Отже, можемо стверджувати на разі лише про формальне перебування Панаса Васильовича у складі Центральної Ради, що він й особисто визнавав. Намагаючись дати оцінку політиці Центральної Ради, Панас Васильович відзначав, що вона намагалася здійснити українську революцію не стихійно, а надати їй якомога більш організованих форм. Втім, на його погляд, головною проблемою цього органу був брак кадрів, які б могли забезпечити функціонування міцного адміністративного апарату, дієвого війська. За Феденком, Центральна рада намагалась забезпечити населенню України матеріальний добробут, політичну свободу та дотримання прав трудового народу, хоч при цьому й потерпали колишні можновладці – поміщики та власники підприємств. Загалом політик високо оцінював роботу цього органу, особливо наголошуючи на її заслугах у справі організації українського народу для політичної боротьби, хоч при цьому було допущено багато помилок, а її лідери мали багато нездійснених ілюзій2. П.Феденко, перебуваючи в ейфорії від далекосяжних планів соціальних перетворень на Україні, різко негативно оцінив факт приходу до влади більшовиків у Петрограді у жовтні 1917 року та їх політичну тактику. Як редактора партійного органу УСДРП “Наше слово,” П.Феденка обурював факт запровадження більшовиками в країні суворої цензури, яку він порівнював з царською3. Згадував він й про репресії, що їх почали активно запроваджувати щодо незгодних з їх політикою більшовицькі комісари, сподіваючись таким чином пришвидшити перемогу пролетарської революції. Для П.Феденка вже тоді незаперечним фактом було те, що пролетарська (соціалістична) більшовицька революція була приречена на невдачу, адже для її реалізації на той період ще не склалися об’єктивні обставини. Ось, що він писав з цього проводу: “В тим то і є трагічне нещастя російської революції, що незважаючи на “декрети” і соціалістичну декларацію народних комісарів об’єктивні причини не дають найменших надій на остаточне повалення капіталістичного ладу. А об’єктивних обставин (недостаточний розвиток капіталізму в Росії, некультурність робітницьких мас і таке інше ) не посадовиш в тюрму. ”4 З цією цілком слушною думкою, гадаємо, важко не погодитися. Суперечки та чвари серед представників Центральної Ради не змогли стабілізувати ситуацію в країні, яка кардинально змінилася з моменту укладання у лютому 1918 р.

мирного договору у Бресті. На території України розташувалися війська німецької армії, чиї дії викликали загальне невдоволення населення. Хиткий політичний курс Центральної Ради призвів до появи думок про нагальну потребу зміни її одноосібною владою людини, вихідця з військового середовища, яка б змогла б забезпечити порядок та спокій в країні. І цією людиною виявився Павло Скоропадський, нащадок козацького роду, який поголосив себе одноосібним керманичем Української Держави, чим викликав невдоволення політичних сил, які намагалися забезпечити Україні республіканський шлях розвитку. П.Феденко різко негативно розцінював встановлення режиму П.Скоропадського, оскільки принципи керівництва державою, проголошенні гетьманом, принципово суперечили тим, що раніше декларувалися Центральною Радою, яку, як зазначалося, палко підтримував і Панас Васильович. Політику П.Скоропадського він визначав як “політику класового егоїзму”5 П.Феденко мав точку зору, що влада гетьмана сама готувала сприятливий грунт для більшовицької пропаганди та агітації серед пролетаріату України, бо чітко виражала інтереси лише поміщиків – землевласників. Як супротивник гетьманського режиму, Панас Васильович заперечував навіть здобутки П.Скоропадського в сфері політики українізації. Зокрема згодом він писав: “Загальна політика гетьманського уряду не сприяла організації української армії, проводилася організація російських військових частин. Російський курс уряду Скоропадського шкодив українській освіті, бо при ньому процвітали російськомовні школи. ”6 У цих рядках Феденко-критик, який негативно оцінював політичний курс своїх опонентів, затьмарив Феденка-історика, який мав би бути об’єктивним й не вдаватися до перекручення відомих, хрестоматійних фактів. Певно, що в справі своїх політичних ворогів, П.Феденко вдавався не лише до конструктивної критики, а й до перебільшення ступеня їх помилок. За часів гетьманату в березні 1918 року П.Феденко почав працювати в “Робітничий газеті”, що була центральним органом УСДРП й виходила у Києві. У своїх статях він вдавався до аналізу політичних подій, давав оцінки ситуації, що склалася не лише в Україні, а й поза її межами. У грудні 1918 року в наслідок збройного перевороту до влади в Україні прийшов колегіальний орган - Директорія, в якій також не було згоди переважно із-за прагнень С.Петлюри та В.Винниченка отримати лідерство. Для вирішення питань подальшої організації влади Директорією було оголошено про скликання Трудового Конгресу, на якому мали були вирішенні всі нагальні питання функціонування державного апарату країни. До речі, право обирати делегатів до Конгресу отримали лише представники трудящих класів. П.Феденка було обрано представником до цього органу від робітників Катеринослава на початку січня 1919 року. На засіданнях Конгресу виникла необхідність П.Феденку доводити неприпустимість підтримання більшовицької диктатури. В результаті бурхливої дискусії на Трудовому Конгресі було вирішено низку важливих питань, але, на жаль, більшість із них так і залишилися лише клаптиками паперу, бо до Києва входило більшовицьке військо, й Директорія готувалася до негайної евакуації з міста.

Алеж соняшн переживання недавно минулого, геройська й кривава боротьба за Державнсть, обднала усх укранцв усього свту в одну велику Нацю, що скована звязками крови, культури й традиц нколи вже не поверне до стану розбиттй й розднання, що так тяжко заважили на  минулому. НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТ¶ Величавий державно-творчий зрив, що його пережила Украна в 1917-1920 роках, був несподванкою тльки для тих, що не мали змоги слдкувати за повльним, деколи утаним, але послдовним процесом еманципац укрансько нацонально-полтично думки, що позбавлена змоги вияву в державницькй полтиц, суспльному життю та економц, найшла соб вияв у лтератур, науц й мистецькй культур. Ми бачили, що укранське нацональне вдродження XIX в. сталося наче справою й питанням лтератури, яка з свох романтично-народолюбських пеленок дуже скоро вилилася в стихйну манфестацю збрно вол нац на вльне життя й державнсть. Котляревський здобув для укрансько народньо мови горожанськ права в слов й друц

1. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

2. Відродження української держави

3. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

4. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

5. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

6. Українська національна революція 1649-1657рр
7. Український національний рух напередодні Першої світової війни
8. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

9. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

10. Проблеми відродження української державності

11. Етап першого відродження української нації

12. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

13. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

14. Стан української мови

15. Становище Української журналістики в 20-х роках

16. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Розвиток української мови

18. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

19. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

20. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

21. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

22. Основи ділової української мови
23. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови
24. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

25. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

26. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

27. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

28. Архаїчне значення слів у словнику української мови

29. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

30. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

31. Запорізька Січ - зародок української державності

32. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

33. Останні спроби аристократії відновити Українську державу

34. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

35. Поняття "української діаспори"

36. Процес перетворення української народності в націю

37. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

38. Становлення української діаспори в пострадянських країнах
39. Українське національне відродження ХІХ ст.
40. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

41. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

42. З історії української кухні

43. Витоки української художньої культури

44. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

45. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

46. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

47. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

48. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Українсько-бельгійські відносини

50. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

51. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

52. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

53. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

54. Вивчення української мови в початкових класах
55. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
56. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

57. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

58. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

59. Концепції української державності

60. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

61. Особливості української демонології

62. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

63. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

64. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

65. Революция 1917 года глазами современников

66. Октябрьская социалистическая революции 1917 г. В России. Первые преобразования Советской власти

67. Революция 1917 года в России

68. Революции 1917 года в России

69. Революция 1917 года: почему Февраль? почему Октябрь?

70. Российское государство в революции (1917 - 1921 гг.)
71. Российская революция 1917 года и ментальность больших социальных групп: проблемы изучения
72. Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года

73. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

74. Революция 1917 года в России

75. Революция 1917 г.

76. Профессиональное и производственное самоуправление в русской революции 1917 года: Природа конфликта

77. Національна депозитарна система в Україні

78. Національний банк України

79. Національний банк України та особливості його функціонування

80. Функції Національного банку України

Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее

81. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

82. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

83. Судова система України. Конституційний Суд України

84. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

85. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

86. Національне відродження Чехії
87. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова
88. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

89. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

90. Революция 1917 года

91. Революция 1917 года в Казахстане. Установление советской власти

92. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

93. Февральская революция 1917 г. Свержение самодержавной власти

94. Февральская революция 1917 года

95. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

96. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

97. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

98. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

99. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

100. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.