Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

 Мета: отримання практичних навичок проектування розподіленої інформаційної системи із використанням технології MIDAS.  Завдання: Створити оригінальну (!) розподілену триланкову інформаційну систему на основі технології MIDAS. Сервер прикладень повинен інкапсулювати та експортувати деякий набір даних з абиякої таблиці БД. Прикладення-клієнт повинен підключатися до сервера прикладень та відображувати отримані від сервера дані у вигляді мережі. Методика створення сервера прикладень за технологією MIDAS Сервер прикладень інкапсулює велику частину бізнес-логіки розподіленого прикладення і забезпечує доступ клієнтів до БД. MIDAS-сервери прикладень повинні підтримувати деякий набір SQL-запитів для змін в БД і надсилати їх серверу БД за командою клієнтського прикладення. Проектуємий тут сервер прикладень використовується для генерації запитів до БД через механізм BDE. Спочатку створимо головну форму прикладення, основне призначення якої - служити індикатором запущеного сервера (мал. 2.1). Малюнок 2.1 Форму можна розташувати де-небудь у кутку екрану, а її властивість FormS yle встановити рівною fsS ayO op, щоб не втратити її вікно серед інших відкритих вікон. Основною частиною сервера прикладень є віддалений модуль даних. Він є платформою для розташування невізуальних компонентів доступу до даних і компонентів-провайдерів. Розташовані на ньому компоненти з'єднань, транзакцій і компоненти, що інкапсулюють набори даних, забезпечують триланкове прикладення зв'язком із сервером БД. Це можуть бути набори компонентів для технологій BDE, ADO, I erBase Express, dbExpress та ін. Віддалений модуль даних реалізує основні функції сервера прикладень на основі надання клієнтам інтерфейсу IAppServer (або нащадка цього інтерфейсу). Для цього віддалений модуль даних повинен містити компонент-провайдер Da aSe Provider, який передає пакети даних клієнтському прикладенню, а точніше компонентам Clie Da aSe , а також забезпечує доступ до методів інтерфейсу IAppServer. Для створення віддаленого модуля даних треба виконати команду File ew O her і зі сторінки Mul i ier репозитарія об'єктів обрати піктограму Remo e Da aModule (мал. 2.2). Малюнок 2.2 У діалозі, що з'явився, слід задати ім'я компонентного класу сервера (SampleMIDASServer) і, при необхідності, встановити прапорець Ge era e Eve s suppor code (мал. 2.3). Малюнок 2.3 На одержаній порожній формі розташуйте компоненти (мал. 2.4): Sessio – для забезпечення сеансів зв'язку з БД; able (тут ableCus omer), встановивши необхідні значення властивостей: Da abase ame (тут BCDEMOS), Sessio (тут Sessio 1 1) і able ame (тут cus omer.db). Властивість Ac ive також слід встановити рівною rue (або встановити її значення динамічно при створенні модуля даних). Інакше компонент не міститиме ніяких даних, і не зможе надавати їх клієнтському прикладенню; Da aSe Provider і зв'яжіть його властивість Da aSe з ableCus omer. Якщо цього не зробити, клієнтське прикладення не матиме доступу до джерела даних. Малюнок 2.4 Після цього треба побудувати сервер прикладень і виконати команду Ru I s all COM Objec s.

для реєстрації сервера механізмом DCOM (мал. 2.5). Малюнок 2.5 Зареєстрований таким чином сервер повинен з'явитися у дереві Службы компонентов, яке можна оглянути командою Пуск Панель управления Администрирование Службы компонентов (мал. 2.6). Малюнок 2.6 І, нарешті, MIDAS-сервер треба запустити на виконання. Тепер MIDAS-сервер зареєстрований у реєстрі Wi dows як Ac iveX-сервер (т.н. об'єкт Автоматизації). За допомогою його контекстного меню командою Свойства можна дізнатися ім'я і код прикладення для подальшого використання у прикладенні-клієнті (мал. 2.7). Малюнок 2.7 Методика створення клієнтського прикладення Віддалене клієнтське прикладення повинне забезпечити з'єднання з сервером прикладень. Для цього можна використовувати компоненти з'єднань Da aS ap: DCOMCo ec io (використовує DCOM), Socke Сo ec io (використовує «кубла» Wi dows), WebCo ec io (використовує h p). Компоненти з'єднання Da aS ap надають інтерфейс IAppServer, використовуваний компонентами-провайдерами на боці сервера і компонентами Clie Da aSe на боці клієнта для передачі пакетів даних. Для роботи з наборами даних використовується компонент Clie Da aSe , що працює у режимі кешування даних. Для представлення даних і створення призначеного для користувача інтерфейсу в клієнтському програмному забезпеченні застосовуються стандартні компоненти зі сторінки Da a Co rols палітри компонентів. Створення клієнтського прикладення починається зі створення звичайного прикладення, на якому слід розташувати компоненти (мал. 2.8): Малюнок 2.8 кнопки Установить/разорвать связь с сервером, Загрузить, Применить, Сохранить; компонент DCOMCo ec io для встановлення зв'язку з віддаленим сервером, властивості якого слід встановити так: ServerGUID: {314929B6-CFC8-493D-874F-FC1CBBE6B802}чи ж Server ame (при заповненні одного з цих двох параметрів інший параметр зчитується з реєстру Wi dows і заповнюється автоматично); перевірити правильність DCOM-з’єднання можна встановленням властивості Co ec еd в значення rue. При цьому повинен автоматично запуститися MIDAS-сервер. джерело даних Clie Da aSe , властивості якого слід встановити так: Remo eServer у значення DCOMCo ec io 1; Provider ame у значення Da aSe Provider1 (обрати зі списку); компонент Da aSource і пов'язати його з джерелом даних Clie Da aSe 1; компонент DbGrid і зв'язати його з компонентом Da aSource для відображення даних таблиці БД, одержаних від сервера. Тепер тільки залишилося написати реакції на події від кнопок форми: #i clude &l ;vcl.h&g ; #pragma hdrs op #i clude &quo ;Clie Mai Form.h&quo ; #pragma package(smar i i ) #pragma resource &quo ; .dfm&quo ; Form1 Form1; fas call Form1:: Form1( Compo e Ow er) : Form(Ow er) { } void fas call Form1::Co ec Click( Objec Se der) { if (Clie Da aSe 1-&g ;Ac ive) // close a d disco ec { Clie Da aSe 1-&g ;Close(); DCOMCo ec io 1-&g ;Close(); } else // ope (will au oma ically co ec ) { //DCOMCo ec io 1-&g ;Ope (); Clie Da aSe 1-&g ;Ope (); } } void fas call Form1::ApplyClick( Objec Se der) { Clie Da aSe 1-&g ;ApplyUpda es(0); } void fas call Form1::SaveClick( Objec Se der) { dfBi ary); } void fas call Form1::LoadClick( Objec Se der) { } Клієнтське прикладення у триланковій моделі повинне володіти лише мінімально необхідним набором функцій, делегуючи більшість операцій з обробки даних серверу прикладень.

Все! Прикладення готове до запуску.  Контрольні запитання: Опишіть процес спілкування сервера прикладення з клієнтом за технологією MIDAS. З якою метою у прикладенні використані компоненти DCOMCo ec io , Clie Da aSe ? Яку роль виконує Remo e Da a Module?. Дайте вичерпні пояснення до розробленого вами прикладення.

Величезний приплив нових мешканців створював у містах надзвичайно важкі умови існування й особливо загострив дефіцит житла. Новоприбулих, що нерідко лишали свої родини в селі, розміщували в переповнених гуртожитках, де вони часом жили роками. А ті, що привозили з собою сім'ю, часто не мали іншого вибору, як селитися в убогих халупах у передмісті. Продукти харчування розподілялися за картковою системою. Єдина втіха для багатьох робітників у новій ситуації полягала в тому, що яким би тяжким не здавалося нове становище, все ж воно було кращим, ніж життя на селі. Колективізація. Ще більш драматичними й радикальними, ніж у містах, були перетворення на селі. Однак тут «друга революція» супроводжувалася такою, жорстокістю й страхіттями, що її можна назвати не інакше, як війною режиму проти селянства. По суті, не буде перебільшенням сказати, що колективізація з її спустошливими наслідками стала однією з найжахливіших подій в українській історії. Більшовики завжди доводили, що рано чи пізно колективне сільське господарство має замінити дрібні селянські господарства

1. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

2. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

3. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

4. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

5. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

6. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
7. Інформаційно-довідкова система
8. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

9. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

10. Проектування операційної системи

11. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

12. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

13. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

14. Інформаційні системи і технології підприємства

15. Компютерні інформаційні системи

16. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

18. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

19. Інформаційні системи

20. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

21. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

22. Корпоративні інформаційні системи
23. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази
24. Розробка операційної системи реального часу для цифрового сигнального процесора MicroDSP-RTOS

25. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

26. Організація науково-інформаційної діяльності

27. Інформаційні системи в маркетингу

28. Інформаційно-консультаційні послуги

29. Інформаційні системи в управлінні підприємством

30. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

31. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

32. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

34. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

35. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

36. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

37. Системы адаптивного управления роботами

38. Системы адаптивного управления роботами
39. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
40. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

41. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

42. Автоматизована система обробки економічної інформації

43. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

44. Операційні системи та робота з ними

45. Проектування інформаційних систем

46. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

47. Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

48. Системи оброблення економічної інформації

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

49. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

50. Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

51. Проектування цифрової системи комутації EWSD

52. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

53. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

54. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
55. Норма та патологія системи виділення
56. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

57. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

58. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

59. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

60. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

61. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

62. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

63. Проектирование механической системы промышленного робота манипулятора

64. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

66. Використання енергії хвиль системою осцилюючих поверхневих розподілів тиску

67. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

68. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

69. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

70. В поисках системы мира
71. Малые тела Солнечной системы
72. Происхождение Солнечной системы

73. Строение солнечной системы

74. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

75. Солнечная система

76. Происхождение солнечной системы

77. Спутниковые системы местоопределения

78. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

79. Двигательные системы организма

80. Нервная система

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

81. Нервная система

82. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

83. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

84. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

85. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

86. Транспортная система (Восточного Казахстана)
87. Экономическая система Дании
88. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

89. Схема системы налогообложения

90. Денежная система России

91. Налоги и налоговая система РФ

92. Налоговая система государства, налоги и их виды

93. Налоговая система Российской Федерации

94. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

95. Налоговая система Японии

96. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Проблемы реформирования налоговой системы в России

98. Судебная система Российской Федерации

99. Система расходов бюджета


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.