Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Лекции по истории международных экономических отношений

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

(іспит) Вступ. Викладач: Троненко Володимир Іванович. Доцент кафедри МЕВ. Правила гри. Кожного тижня лекція і семінар. Модульно-рейтингова система. 1 модуль: доісторичні часи – епоха феодалізму. 2 модуль: індустріальна цивілізація. 3 модуль: МЕВ першої половини 20-го століття. Приблизно 3 контрольні роботи (15 15 20=50 балів). Цілий ряд практичних завдань. Періодична перевірка конспекту. Максимум – 100 балів. Реальний максимум – 80-90 балів. Заохочення (можливий автомат за умов: постійна робота, відвідування). Присудження балів: Семінарське заняття: присутність 1 бал відповідь 1-3 бали фіксоване повідомлення 1-4 бали Реферат 1-4 бали Програма курсу в бібліотеці. Література. 1. Основа: "Історія міжнародних економічних відносин" (1 частина 3- томного видання "Міжнародні економічні відносини"). К.: 1992. 2. Лановик Б.Б, Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія господарства: Україна і світ. К.: 1995 рік. – новаторська спроба, стисле викладення стародавніх часів, гарне викладення феодалізму і індустріальної цивілізації, спроба визначити місце України як складової світового господарства. Зверніть увагу: це не підручник! Він містить лише деякі моменти нашої тематики. Сутність та форми прояву МЕВ. План. 1. Що вивчає курс "Історія МЕВ". 2. Теоретичні засади курсу. 3. Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення Історії МЕВ. 4. Основні категорії і поняття курсу. Що вивчає курс "Історія МЕВ". Формаційний та цивілізаційний підходи Історія МЕВ дає уявлення про такі етапи їх розвитку: 1) доісторичні часи; 2) часи стародавніх цивілізацій; 3) епоха феодального середньовіччя; 4) період капіталістичних відносин. В цілому, предметом вивчення курсу "Історія МЕВ" є розгляд їх в процесі історичного виникнення, становлення і розвитку від доісторичних часів до наших днів, тобто ми вивчаємо МЕВ в процесі їх еволюційного становлення, розвитку до сучасного рівня. Історія МЕВ вивчається через призму різних підходів вчених, різних підходів науки і науковців до розвитку людського суспільства. Одним із таких підходів є формаційний аналіз розвитку людського суспільства. Свого часу цей підхід (принцип формаційного аналізу) було запропоновано класиками марксизму. Він полягає у вивченні історії через етапи: від первісно- общинного ладу (1) через рабовласництво (2), феодалізм (3), капіталізм (4) до комунізму(5). Концепція формаційного підходу грунтується на принципах класової боротьби, соціальної революції і диктатури пролетаріату. Найбільш повно і глибоко ці принципи викладені в роботі К.Маркса "Маніфест комуністичної партії". Другим підходом до вивчення і дослідження людського суспільства є цівілізаційний. У відповідності з цим підходом історія людства розглядається через призму трьох цивілізацій: 1) аграрна; 2) індустріальна; 3) постіндустріальна. Такий підхід було запропоновано в 70-ті роки американським політологом і публіцистом Тоффлером. Такі цивілізації він назвав трьома хвилями в розвитку людського суспільства. В своїй відомій книзі "Футурошок" він показав кризу індустріальної цивілізації, шоковий елемент – зворотня сторона технічного прогресу і індустріального розвитку людського суспільства, співставивши позитивні і негативні сторони, що проявляються в проблемах використання сили атомної реакції, корисних копалин.

Аграрна цивілізація сформувалася і розвивалася із 7-6 тисячоліття до н.е. і тривала до 15-16 століття н.е. Потім завдяки індустріальному перевороту виникла індустріальна цивілізація, що проіснувала до кінця першої половини 20-го століття. Зараз людство, представлене окремими державами поступово входить в межі постіндустріальної цивілізації. Індустріальна цивілізація, особливо що стосується розвитку економічних зв'язків між державами, пов'язується з поглядами А.Сміта, Д.Рікардо, К.Маркса (будував свою теорію на критиці своїх попередників). Пізніше індустріальну епоху досліджували цілий ряд вчених в кожній країні. Що ж до постіндустріальної цивілізації, то в її аналіз і теоретичне обгрунтування внесли вклад переважно вчені західної формації (оскільки радянська наука базувалася на формаційному підході): Д.Белл, Г.Кан, З.Бжезінський. Вважається, що її розвиток пов'язаний із сферою послуг і інтелектуальною працею, на відміну від праці фізичної. В своїх роботах Тоффлер зазначав, що робітник постіндустріальної цивілізації буде корінним образом відрізнятися від робітника фізичної праці (робітника індустріальної цивілізації, створеної Марксом). Постіндустріальна цивілізація пов'язується з новим змістом розвитку сфери послуг і цей новий зміст полягає в тому, що суспільство здатне буде задовольняти індивідуальні потреби людини (можна навести приклад сучасного господарства США, в якому велика кількість галузь переорієнтовується на надання індивідуальних потреб). Основні категорії і поняття курсу. Через систему понять і категорій курсу МЕВ визначається зміст самих міжнародних економічних відносин. Через поняття і категорії визначаються форми прояву МЕВ, суб'єкти системи світогосподарських зв'язків, характер відносин між суб'єктами МЕВ. Сучасна економічна наука виділяє наступні форми прояву МЕВ: міжнародний поділ праці (1), міжнародна торгівля(2), міжнародні валютно-кредитні (3) та фінансові відносини (4), рух факторів виробництва (5), міжнародна інвестиційна діяльність (6), міжнародні науково-технічні зв'язки (7). Міжнародні економічні відносини пов'язані з діяльністю суб'єктів, що беруть в них участь: 1) Головним суб'єктом МЕВ являється держава. 2) На другий план виходять інтеграційні об'єднання держав. 3) На третьому місці – міжнародні економічні організації. 4) Транснаціональні корпорації і транснаціональні банки. Міжобщинні господарські зв'язки в доісторичні часи. План. 1. Перші ознаки прояву міжобщинних зв'язків в доісторичні часи. 2. "Неолітична революція" та її вплив на розвиток міжплемінної господарської взаємодії. 3. Перші прояви суспільного поділу праці. 4. Міжплемінний поділ праці за бронзової доби. 5. Характер міжплемінного обміну. Майже вся епоха кам'яного періоду характеризується привласнюючим способом життя людини. А це означає, що в кам'яний період людина займалася переважно збиранням, жила в безпосередньому контакті з природою і існувала за рахунок того, що давала природа. За часів пізньої доби мезоліту в людських спільнотах з'являються перші ознаки змін в привласнюючому господарюванні (декотрі вчені називають пізню добу мезоліту "кризою привласнюючого господарювання").

З'являються перші ознаки землеробства, людина починає приручати диких звірів. Відтак, на завершальному етапі мезоліту, землеробство і тваринництво стають факторами, що обумовили перехід людського суспільства до нового способу життя і господарювання – до відтворюючого способу господарювання. Перехід до цього способу бере свій початок в кінці епохи мезоліту і завершується в неолітичну епоху (останній період кам'яного віку). В епоху неоліту (приблизно 7-6 тисячоліття до н.е.) відбувається повний перехід людини до відтворюючого господарства; від збирання, мисливства, рибальства людина, протягом цих тисячі років, переходить до землеробства і тваринництва. За своїм значенням, перехід до відтворюючого типу господарювання докорінно змінив спосіб життя і носив певною мірою революційний характер. Дослідники назвали цей перехід "неолітичною революцією". В науковому розумінні значення "неолітичної революції" полягає ще й в тому, що з нею вчені пов'язують початок аграрної цивілізації. З переходом людського суспільства до відтворюючого способу господарювання пов'язують вчені перехід людини до осідлого способу життя; осідлість стає головною ознакою життя людини після неолітичної революції (хоча кочовий спосіб життя подекуди зберігається і сьогодні). В цей же період людина переходить до побудови постійних і більш міцних жител. Зрештою неолітична революція в цілому означала перехід людини до сільського побуту. Вважається, що центром неолітичної революції були райони Близького Сходу. Дослідники вважають, що на території українських земель явища, пов'язані з неолітичною революцією мали місце в 4-3 тисячолітті до н.е. Головні наслідки неолітичної революції. Відбувається концентрація людських спільнот в досить великих поселеннях. У зв'язку з цим відбуваються зміни в соціальному устрої, соціальній структурі суспільства. Людські спільноти об'єднуються в нову соціальну спільність – племена. Осідлий спосіб життя призводить до значного природного приросту суспільств і в зв'язку з цим мають місце великі (для тих часів) переміщення землеробів і скотарів на нові місця з метою освоєння нових земель і пасовиськ. Набирають поширення міжплемінні господарські зв'язки. Обмін продуктами харчування доповнюється виробами домашнього вжитку, гончарними виробами. Внаслідок неолітичної революції новим явищем обмінів стає розгалужена мережа багатоступеневого обміну (обмін заради нового обміну: обмін одного продукту на продукт-посередник з метою подальшого його обміну на потрібний продукт). Неолітична революція одержує подальший розвиток в часи бронзового віку. Поглиблюється спеціалізація виробництва. Якщо в результаті неолітичної революції спеціалізація зазначається на рівні тваринництва, зернового господарства, гончарства тощо, причому найчастіше всередині одного племені (хоча були і виключення); то бронзова доба поглиблює спеціалізацію появленням таких галузей як видобування руди, виплавка бронзи, виготовлення різних предметів і знарядь і бронзи та інших металів, причому помітно визначається спеціалізація по регіонах. Розширюється предметна структура обміну, предметами обміну стають метали (бронза, мідь, золото), готові вироби з цих металів, гончарство доповнюється виготовленням фаянсових виробів.

Мне повезло оказаться на одном из первых заседаний этого клуба, затем я стал его членом и, в конце концов, даже вроде как одним из его соорганизаторов. В «Синтезе» делались доклады и проводились их обсуждения по экономике, истории, по тому, что сейчас называется «политическая теория». Уровень и докладов и обсуждений был очень высоким — по крайней мере, ни в Ленинграде, ни в Москве того времени мне не приходилось участвовать в обсуждениях такого уровня. А в «Синтезе» я встретил хороших ребят, молодых, умных, талантливых. Круг общения с интересными людьми постоянно расширялся. Причем настолько, что в 1990 году по приглашению одного из них — Сергея Александровича Васильева — я перешел из университета в Финансово-экономический институт, с кафедры международных экономических отношений в лабораторию региональных исследований. — Это было повышение? Карьерный рост? По тогдашним (и, наверняка, не только по тогдашним) временам шаг этот мог выглядеть совершенно необъяснимым. В статусном рейтинге Ленинградский университет был гораздо выше Финансово-экономического института, международные экономические отношения несопоставимы с региональными исследованиями внутри России, основной преподавательский состав несравним с сотрудниками вспомогательной исследовательской лаборатории

1. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

2. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

3. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

4. Австрия: от французской революции до 1 мировой войны

5. Первая мировая война 1914—1918 годов и Февральская буржуазно-демократическая революция

6. Первая мировая война и революция в России
7. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
8. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

9. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

10. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

11. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

12. Реформація в Європі і її подальший вплив на розвиток європейської історії

13. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

14. Розвиток політичної думки України

15. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

16. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки

17. Розвиток перукарського мистецтва в різні історичні часи

18. Английская буржуазная революция 17в.

19. Буржуазная революция в Японии. Конституция Японии 1889г.

20. Революция Мэйдзи в Японии

21. Тамбовский край в первой русской революции

22. Объективные причины октябрьской революции 1917 г.
23. Революция 1905-1907гг. Избранное
24. Революция 1905-1907гг.

25. Політичні права і свободи громадян України

26. Тема "Революции" в Творчестве Блока

27. Литература эпохи войн и революций

28. Путь среди революций (Блок-лирик и его современники)

29. Сопоставление позиций лирических героев в стихотворениях "Ангел-Хранитель" А. Блок и "Рыцарь на час" Н.А. Некрасов

30. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

31. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

32. Русская революция 1917г. от февраля к октябрю

Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

33. Путч - незавершенная революция

34. Бронзовый век (4000 –500 гг. до н.э.)

35. Конспект статьи Н. Бердяева "Духи русской революции"

36. Мыслители Русского зарубежья о русской революции

37. Петровская революция. Век Просвещения (Методические указания)

38. Революция 1905 года
39. Революция 1917 года глазами современников
40. Термидорианский переворот (Французская революция)

41. Франко-Прусская война 1870-71, Французские революции 19 века

42. Великая Французская революция конца XVIII века и Россия

43. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

44. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

45. Влияние революции в России на ситуацию в мире

46. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

47. Часы - величайшее техническое изобретение человечества

48. Личность и общество: сексуальная революция

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

49. Технологическая революция, как новейший этап современной НТР

50. Информационная революция и становление информационного общества

51. Первая научная революция. Гелиоцентрическая система мира(Концепции современного естествознания)

52. Социальные перспективы и последствия компьютерной революции

53. Научные революции

54. Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки – революция в сфере технологии наночастиц
55. Кейнсианская революция /Д. Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"/
56. Бретань: годы Революции

57. Революция 1848 года во Франции. Установление II-й империи

58. Общая характеристика Великой Французской Революции 1789 - 1814 годов

59. Революции в российской политической истории и их последствия

60. Дзёмон - японский неолит

61. Россия после первой Февральской революции. Октябрь 1917 г. Первые преобразования советской власти

62. Революция 1905 - 1907 гг.

63. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.

64. Октябрьская социалистическая революции 1917 г. В России. Первые преобразования Советской власти

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

65. Партия эсеров после Февральской революции

66. Буржуазные революции в Италии 1820 – 1821 годов

67. Буржуазная революция в Испании 1820 – 1823 годов

68. Революция 1905-1907 годов

69. Революция 1917 года в России

70. Особенности первых российских революций 1905 -1907 гг.
71. Культурная революция в Китае
72. Первая российская революция 1905 - 1907 гг.

73. Нидерландская революция XVI века

74. Октябрьская революция и её влияние в Башкирии

75. Революция 1905-1907 гг.

76. Французская революция 1793 года

77. Три революции в России

78. Английская буржуазная революция и её роль в развитии парламентаризма

79. Борьба Кубинского народа против режима Батисты и победа революции 1 января 1959 года

80. Бронзовый век на территории Казахстана

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

81. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

82. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

83. Интелегенция и революция

84. Культурная революция 30-х годов

85. Марат, деятель Великой француской революции

86. Нестор Махно: історично-політичний портрет
87. Октябрьская Революция и Установления Советской власти в Армении
88. Первая русская революция

89. Революційні події 1905-1907 р.р

90. Революция 1905-1907 гг.

91. Революция 1918 года в Германии

92. Россия в период буржуазно-демократических революций

93. Февральская революция и футуризм

94. революция 1905 года

95. Великая французская революция

96. Социально-экономические предпосылки Английской буржуазной революции

Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили

97. Российское государство и революция (1861 - 1917 гг.)

98. Казачество в революции и гражданской войне 1917 — 1922 гг.

99. Петр I и исторические результаты совершенной им революции

100. Англия накануне революции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.