Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Вінницький державний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління ЗАТВЕРДЖУЮ Зав. кафедри МПА ВДТУ, д. т. н., професор В. О. Поджаренко &quo ; &quo ; 2009 р. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН З ГАЗОМАГНІТНИМ ПІДВІСОМ Пояснювальна записка до дипломного проекту за спеціальністю 7.091401 – Системи управління та автоматики 08 – 03. ДП. 003. 00. 000 ПЗ Керівник проекту к. т. н., доц. П. І. Кулаков &quo ; &quo ; 2009 р. Розробив студент гр. 1 АМ – 09 В. І. Козловський &quo ; &quo ; 2009 р. Вінниця ВДТУ 2009 ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Зав. кафедри МПА ВДТУ, д. т. н., професор В. О. Поджаренко &quo ; &quo ; 2009 р. ЗАВДАННЯ на дипломний проект зі спеціальності 7.091401 – системи управління і автоматики студент групи 08 - 03. ДП. 008. 00. 000 ПЗ В. І. Козловський Тема проекту: &quo ;Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом&quo ; Вихідні дані. Діапазони вимірювання параметрів: середнього і миттєвого значення кутової швидкості від 10 до 6500 рад/с; приведеного моменту інерції від 10-3 до 10-2 Н·м; амплітуди крутильних коливань від 10-5 до 2·10-4 рад; Відстань від первинного вимірювального перетворювача до комп’ютера – не більше 2 метрів. Визначення: середньої кутової швидкості, миттєвої кутової швидкості, приведеного моменту інерції, амплітуди крутильних коливань. Зведені похибки вимірювань комп’ютерної системи: середнього значення кутової швидкості – 1%; миттєвого значення кутової швидкості – 5%; приведеного моменту інерції –10 %; амплітуди крутильних коливань – 7 %. Результат представлення вимірюваної інформації у вигляді числового подання на екран монітора персонального комп’ютера. Короткий зміст частин проекту 1 Графічна Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом. Схема електрична структурна. Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом. Схема електрична принципова. Первинний вимірювальний перетворювач параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом. Схема електрична принципова. Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом. Схема програми. Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом. Складальне креслення. 2 Текстова (пояснювальна записка). Огляд аналогів розробляємої системи. Техніко-економічне обґрунтування доцільності проектування. Розробка комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом. Розробка структурної схеми. Розробка принципової схеми. Вибір елементної бази. Розрахунок метрологічних характеристик. Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення. Електричні розрахунки. Економічна частина. Охорона праці. Цивільна оборона. Консультанти з окремих розділів дипломного проекту: 1 Спец. частина к.т.н.,

доцент підпис Вчений ступінь, вчене звання (посада) П. І. Кулаков ініціали та прізвище &quo ; &quo ; 2009 р. 2 Економічна частина асистент підпис Вчений ступінь, вчене звання (посада) Т. К. Мещерякова ініціали та прізвище &quo ; &quo ; 2009 р. 3 Охорона праці к. т. н., доцент підпис Вчений ступінь, вчене звання (посада) В. П. Якубович ініціали та прізвище &quo ; &quo ; 2009 p. 4 Цивільна оборона к. т. н., доцент підпис Вчений ступінь, вчене звання (посада) В. Ф. Сакевич ініціали та прізвище &quo ; &quo ; 2009p. Дата попереднього захисту проекту 17.06.2009 р. Офіційний рецензент к.т.н., ст. викл. каф. ЛОТ ВДТУ підпис Посада, організація (місце роботи) М. Г. Тарновський ініціали та прізвище &quo ; &quo ; 2009 p. Завдання видав керівник проекту к. т. н., доцент підпис Вчений ступінь, вчене звання (посада) П. І. Кулаков ініціали та прізвище &quo ; &quo ; 2009 p. Завдання отримав студент В. І. Козловський підпис ініціали та прізвище &quo ; &quo ; 2009 p. Примітка: Завдання на дипломний проект є підставою для розробки технічного завдання. Зміст Анотація A o a io Вступ 1. Огляд аналогів розробляємої комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом 2. Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом 2.1 Особливості вимірювання параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом 2.2 Проведення маркетингових досліджень 2.3 Розробка вимог до розробляємої системи 2.4 Порівняльна характеристика розробляємої системи 3. Розробка структурної схеми комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом 4. Розробка принципової схеми комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом 4.1 Аналіз лінійного фотоприймача 4.1.1 Розробка первинного вимірювального перетворювача 4.2 Розробка пристрою спряження перетворювача з ПЕОМ 5. Електричні розрахунки 5.1 Розрахунок компаратора напруг 5.2 Електричний розрахунок генератора прямокутних імпульсів, що запускає АЦП 5.3 Електричний розрахунок лінійних фотоприймачів 6. Розробка схеми програми роботи комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом та програмного забезпечення 6.1 Розробка схеми програми роботи пристрою 6.2 Розробка програмного забезпечення 7. Розрахунок похибок вимірювання комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом 7.1 Розрахунок похибок вимірювання моменту інерції 7.2 Розрахунок похибки вимірювання кутової швидкості 8. Економічна частина 8.1 Розрахунок витрат на розробку і впровадження комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом 8.2 Розрахунок виробничої собівартості комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом 8.3 Розрахунок ціни реалізації нового технічного рішення 8.4 Розрахунок чистого прибутку для виробника 8.5 Розрахунок експлуатаційних витрат для нового пристрою 8.6

Розрахунок економічного ефекту на експлуатаційних витратах для споживача 8.7 Розрахунок економічного ефекту на ціні для споживача від придбання нового пристрою 8.8 Розрахунок терміну окупності витрат 9. Охорона праці 9.1 Характеристика об’єкта, що проектується 9.2 Погіршення стану здоров’я користувачів ЕОМ, які пов’язані зі стресом 10. Оцінка стійкості роботи комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин газомагнітним підвісом в умовах дії іонізуючих та електромагнітних випромінювань 10.1 Дія іонізуючих випромінювань та електромагнітного імпульсу на радіоелектронні системи 10.2 Оцінка стійкості роботи комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом в умовах дії іонізуючих випромінювань 10.3 Оцінка стійкості роботи комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом в умовах дії електромагнітного імпульсу Висновки Список літератури Додатки Додаток А (обов’язковий) Технічне завдання на дипломне проектування Додаток Б (обов’язковий) Фрагмент програми вимірювання та контролю моменту інерції Додаток В (обов’язковий) Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом Перелік елементів Анотація У дипломному проекті розроблено комп’ютерний пристрій для контролю моменту інерціі ротора синхронної гістерезисної електричної машини з газомагнітним підвісом ротора. Розроблено високоточний первинний перетворювач амплітуди крутильних коливань та вимірювальний канал на основі аналого-цифрового перетворювача, дані з виходу якого передаються через порт до ПЕОМ, де обчислюється значення моменту інерції та здійснюється його контроль. Розраховано похибку вимірювання моменту інерції та показники достовірності його контролю. Також у дипломному проекті проведено розрахунок економічного ефекту від впровадження пристрою у виробництво та розглянуто питання охорони праці та екології. A o a io I he degree projec he compu er device for mo i ori g a mome of i er ia of a curl of he sy chro ous hys eresis elec rical machi e of he machi e gas-mag e ic ha ger of a curl is developed. he precisio primary co ver er of ampli ude of orsio al oscilla io s a d measuri g cha el is developed o he basis of a a alog- o-digi al co ver er, he da as from which exi are ra smi ed hrough a por o he compu er, where he value of a mome of i er ia is evalua ed a d i s mo i ori g is carried ou . he measuri g error of a mome of i er ia a d i dexes of reliabili y of i s mo i ori g is calcula ed. Also i he degree projec he accou of eco omic be efi from i roduc io of he device i ma ufac ure is carried ou a d are co sidered of a ques io of pro ec io of work a d ecology. Вступ Момент інерції ротора будь-якої електричної машини є однією з найважливіших її характеристик. На жаль, вимірювання та контроль цього параметру електричних машин трудомісткий і в умовах промислового виробництва а також в процесі періодичного контролю стану електричних машин не завжди виконується.

Ментальные характеристики присущи (имманентны) комплексу в целом. Этот холистский характер очевиден даже в очень простых самокорректирующихся системах. В паровой машине "с регулятором" само слово "регулятор" будет ошибочным употреблением термина, если подразумевает, что эта часть системы обладает односторонним контролем. По сути, регулятор - это чувствительный орган или преобразователь, получающий трансформу различия между актуальными оборотами двигателя и некими идеальными (или предпочтительными) оборотами и преобразующий эти различия в различия неких эфферентных сигналов (например, сигналов подачи топлива или торможения). Другими словами, поведение регулятора определяется поведением других частей системы, а также косвенно его собственным поведением в прошлом. Холистический и ментальный характер системы наиболее ясно демонстрируется этим последним фактом, т.е. тем, что поведение регулятора (и, разумеется, любого другого участка каузальной цепи) частично определяется его собственным предшествующим поведением. Послание (т.е. последовательные трансформы различия) должно пройти через весь контур, и время, требуемое для того, чтобы послание вернулось в точку отправления, является базовой характеристикой системы в целом

1. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

2. Вимірювальні прилади та засоби захисту

3. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

4. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

5. Цифрові вимірювальні прилади

6. Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади"
7. Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології
8. Вычислительные машины и системы

9. Расчёт параметров режима, элементов сварочного контура и трансформатора машины для контактной точечной сварки

10. Система человек-машина

11. Система машин для комплексной механизации возделывания гороха в ОАО АПО Нива Шаблыкино

12. Гибридные интеллектуальные человеко-машинные вычислительные системы и когнитивные процессы

13. Охрана труда и экологическая безопасность: оптимизация рабочей среды в системе "человек-машина"

14. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

15. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

16. Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

17. Планирование машинного эксперимента с имитационной моделью системы массового обслуживания

18. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

19. Методи і способи вимірювання діагностичних параметрів

20. Розрахунок електричних параметрів і характеристик польового транзистора з керуючим р-n-переходом

21. Оценка индекса массы тела, некоторых параметров сердечнососудистой системы и биохимических показателей сыворотки крови больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца

22. Выработка решений в системе "человек-машина"
23. Разработка системы автоматического контроля технологических параметров газоперекачивающего агрегата
24. Тестомесильная машина системы Н.И. Ткачева

25. Человеко-машинные системы, их классификация и свойства

26. Планово-предупредительная система обслуживания и ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин

27. Мікропроцесорна система вимірювання рівня рідини

28. Машинна імітація випадкових параметрів

29. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

30. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

31. В поисках системы мира

32. Малые тела Солнечной системы

Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Происхождение Солнечной системы

34. Строение солнечной системы

35. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

36. Солнечная система

37. Происхождение солнечной системы

38. Спутниковые системы местоопределения
39. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
40. Двигательные системы организма

41. Нервная система

42. Нервная система

43. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

44. Бактериальная система секреции белков первого типа

45. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

46. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

47. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

48. Транспортная система Украины

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

50. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

51. Банковская система Франции

52. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

53. Налоговая система

54. Налоговая система России
55. Налоговая система РФ
56. Налоговая система РФ на современном этапе

57. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

58. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

59. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

60. Планирование в системе государственного управления

61. Система таможенных органов РФ

62. Расходы бюджетной системы на социальные цели

63. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

64. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

65. Задачи, основные функции и система ОВД

66. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

67. Природа и система административного права

68. Место обязательственного права в системе гражданского права

69. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

70. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса
71. Правовые системы современности. Мусульманское право
72. Возникновение и система развития права Канады

73. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

74. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

75. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

76. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

77. Государственная служба Приказной системы управления

78. Характеристика налоговой системы Великобритании

79. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

80. Система законодательства в области СМИ Германии

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Финансовая система Республики Узбекистан

82. Судебная власть и судебная система РК

83. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

84. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

85. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

86. Разделение властей в системе государственных органов
87. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
88. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

89. Судебная система РФ и пути ее реформирования

90. Местное самоуправление в системе публичной власти

91. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

92. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

93. Налоговая система (шпаргалка)

94. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

95. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

96. Налоговые системы зарубежных стран

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Современная налоговая система РФ

98. Налоговая система Кыргызстана

99. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.