Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Семья как объект социально-педагогической деятельности укр

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Рівненський державний гуманітарний університет Реферат на тему: Виконав студент ФТФ групи ФТТ-51 Скібко В.О. Рівне- 2001 р. Зміст 1. Функції та основні параметри сучасної сім'ї 2 2. Типологія сімей. 7 3. Напрями та зміст соціально-педагогічної роботи з проблемними сім'ями. 10 1. Функції та основні параметри сучасної сім'ї Сім'я - це соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, котрі перебувають у шлюбі, їх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів і здійснює сою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей. Сім'я завжди виступає моделлю конкретного історичного періоду розвитку суспільства, відображає його економічні, моральні й духовні суперечності. Отже, сучасні економічні перетворення, демографічні проблеми, криза в політиці, культурі - все це відбивається на життєдіяльності сучасної сім'ї, при цьому поглиблюється її дезорганізація. Сім'я як соціальний інститут перебуває у стані гострої кризи, що, звичайно, негативно впливає на виконання нею основних функцій, тобто на життєдіяльність сім'ї: матеріально-економічне забезпечення, житлово-побутові умови. Це, в свою чергу, створює певний морально-психологічний клімат, який впливає на духовність сім'ї, виховання дітей, організацію вільного часу членів сім'ї. В особливо складних умовах у період кризи опинилася молода сім'я, яка визначається як соціальна група, у якої вік чоловіка та жінки або одного з них не перевищує 28 років. В Україні налічується 10,3 млн. молоді (віком від 15 до 28 років), що становить 19,1 відсотка загальної кількості населення. В країні мешкає 2 млн. 400 тис. молодих сімей, в яких народжується 80 відсотків усіх народжуваних в Україні дітей. Тобто 46,6 відсотка молодих людей перебувають у шлюбі, і хоча статистика недосконала і не встигає за кількістю розлучень, можна сказати, що 50 відсотків молоді перебуває в шлюбі (або була в шлюбі). Є молодь, яка готується до шлюбу. Отже, питання шлюбно-сімейних відносин хвилюють молодь: як підготуватися до шлюбу, як обрати супутника життя, як одружитися, зберегти сім'ю, запобігти сімейним чварам, як виховувати дітей та ін. Перед молодою сім'єю стоять особливо гострі проблеми матеріально-економічного та житлово-побутового характеру. Невизначеність майбутнього, незайнятість у сфері суспільного виробництва, нестабільність заробітків, непідготвленість до сімейного життя та виживання у таких умовах негативно позначаються не лише на демографічній ситуації в Україні, а й на внутрісімейних процесах, характері взаємостосунків членів сім'ї, її стосунків з оточуючим середовищем, вихованні дітей, організації вільного часу. Державна політика, спрямована на підтримку молодої сім'ї, знайшла своє вираження у Законі про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні, галузевій програмі Мінмолодьспорту України щодо поліпшення становища молодих жінок, сім'ї, завдяки якій передбачається здійснити заходи, спрямовані на поліпшення становища молодої сім'ї, її соціальний захист.

Ці завдання реалізуються за допомогою соціальних служб для молоді, створених на початку 90-х років. Розглянемо кожну функцію сім'ї та визначимо, як сучасна сім'я справляється з її виконанням. Матеріально-економічну функцію сім '('становлять її бюджет, організація споживчої діяльності, участь у суспільному виробництві, здобуття професії, відновлення втрачених на виробництві сил. Сім'я повинна брати участь у суспільному виробництві, здобувати професію, заробляти собі на життя, на відновлення втрачених на виробництві сил. Чи може сучасна сім'я ефективно виконувати цю функцію? Як свідчать дані соціологічних досліджень (4), переважна більшість сімей має життєвий рівень нижче прожиткового мінімуму; більше 50 відсотків цих сімей перебувають за межею бідності, а прибуток молодої сім'ї удвічі нижчий за необхідні потреби. Крім того, чимало молодих людей не зайнято або не повністю зайнято у системі суспільного виробництва внаслідок його кризового стану, скорочень, має нестабільні заробітки. Тому, щоб утримувати сім'ю, люди змушені займатися так званою комерційною діяльністю. Особливо важко сім'ям, які виховують малих дітей, неповним, багатодітним сім'ям. Ці явища стають причиною зубожіння сімей, що позначається на здоров'ї членів сім'ї, їх інтелектуальному розвитку, а в майбутньому -на розвитку суспільства, генофонді країни. Житлово-побутова функція - це забезпечення сім'ї житлом, ведення домашнього господарства, організація домашнього побуту. Ця функція тісно пов'язана з попередньою. За даними соціологічних досліджень (4), лише 5-7 відсотків молодих сімей, що беруть шлюб, забезпеченні власним житлом. Через 5 років спільного проживання власне житло мають 23 відсотки молодих сімей, інші або проживають з батьками, або наймають (48,5 відсотка) окрему квартиру чи кімнату в гуртожитках (особливо це стосується студентської сім'ї). Молоді сім'ї навіть не мають чітких перспектив щодо одержання житла. Усі ці негаразди негативно позначаються на організації домашнього побуту і загалом - на мікрокліматі сім'ї. Отже, в активний період життя, сприятливий для здобуття професії, вдосконалення професійних якостей, народження та виховання дітей, молода сім'я не має належних економічних та побутових умов для свого становлення, нормального розвитку та виховання здорового покоління. , Репродуктивна (демографічна) функція сім "і полягає у відтворенні життя, продовженні людського роду, тобто в народженні дітей. Мається на увазі відтворення не тільки кількісне, а й якісне (народження фізично і психічно здорового покоління, без біологічних і психічних аномалій). Як відомо, для відтворення населення та його природного приросту кожна сім я повинна мати двох-трьох дітей. Статистичні дані свідчать про те, що особливістю сучасної молодої сім'ї є її малодітність (більшість сімей, десь біля 52 відсотків, має одну дитину), бездітність, відкладання народження дітей на невизначений період. У результаті з 1991 р. в Україні кількість померлих щороку перевищує кількість народжуваних. Наприклад, у 1992 р. кількість народжених в Україні становила 596785, а померлих - 697110.

Отже, природний приріст дорівнював - 100325 (3). Тобто населення України має тенденцію до старіння та вимирання. Цей процес торкнувся й сільської місцевості, де раніше в сім'ях налічувалося двоє-троє, а то й більше дітей. Нині більшість сільських сімей також має лише одну дитину. Отже, скрутні матеріально-економічні та житлово-побутові умови існування молодої сім'ї негативно відбиваються на відтворенні населення України, що в свою чергу через певний час справлятиме негативний вплив на загальний розвиток суспільства: не вистачатиме робочих рук, спостерігатиметься недостатній розвиток науки, подальше зменшення кількості населення тощо. Складність ситуації, у якій перебуває зараз молода сім'я, негативні явища, що мають місце в молодіжному середовищі (алкоголізм, наркоманія, захворювання, що передаються статевим шляхом) позначаться і на якісному відтворенні населення. Комунікативна функція сім'ї передбачає створення сприятливого сімейного мікроклімату, необхідного для психічно-емоційного відтворення сил членів сім'ї, внутрісімейного спілкування подружжя, батьків і дітей, сім'ї та оточуючого мікро- і макросередовища, а також її спілкування з духовними та інтелектуальними надбаннями суспільства (засоби масової інформації, література, мистецтво тощо). Психологічний клімат сім'ї -це стійкий емоційний настрій, результат особливостей і якості взаємостосунків членів сім'ї. Психологічний клімат сім'ї може змінюватись і залежати від самих членів сім'ї. Він може бути сприятливим, несприятливим (конфлікти, сварки, знервованість), суперечливим (чи то повна злагода, чи то сварки). Характерні ознаки сприятливого сімейного мікроклімату - згуртованість членів сім'ї, доброзичливість, почуття захищеності, терпимість, взаємна повага, взаємодопомога, чуйність, співчуття, прагнення допомагати один одному, співпереживання, відповідальність за сім'ю та кожного її члена. Велике значення для психологічного клімату сім'ї має внутрісімейне спілкування. Сімейний мікроклімат, на який впливають стійкий позитивний емоційний настрій, взаєморозуміння, доброзичливість, позначається на настрої членів сім'ї, загальному стилі їхнього життя. У такій сім'ї наявне бажання разом проводити вільний час, віхідні дні, відпустку. Вона відкрита як для внутрісімейного (між подружжям, подружжям і дітьми, подружжям і батьками), так і для позасімейного (з друзями, сусідами, знайомими) спілкування, створює душевний комфорт, рятує від нервових перевантажень. Знервованість, відсутність побутових вигод, постійна роздратованість, грубість, сварки, чвари, піклування лише про власний комфорт, відсутність милосердя у членів сім'ї призводять до негативного емоційно-психологічного мікроклімату. Такі життєві умови подружжя, а також дітей зумовлюють депресивні стани, емоційне перенапруження, дефіцит позитивних емоцій, стресові ситуації. До останніх можуть призводити невміння раціонально вирішувати матеріально-економічні та житлово-побутові проблеми, сексуальна дисгармонія, конфліктність, що прогресує на основі алкоголізму, аморальної поведінки, наявності у членів сім'ї таких якостей особистості, як ревнощі, надмірна образливість, егоїзм, небажання поступатись власними інтересами, зручностями заради ближнього.

В педагогической деятельности офицеров есть определенные сложности. Они, в частности, связаны с тем, что изменился социальный портрет армии, среди молодого пополнения, поступающего на военную службу, снизился образовательный уровень, ухудшилось физическое здоровье и психическое состояние призывников. При этом значительно увеличилось количество военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту. Военно-специальная функция в деятельности офицера предполагает выполнение задач военного специалиста, знание теории и практики военного дела, оружия и боевой техники своего подразделения, части, а также знание вероятного противника, его сильных и слабых сторон. Сложность состоит в том, что с каждым годом происходят изменения качественных и количественных характеристик техники и вооружения. Это требует больших материальных и финансовых затрат, высокой квалификации специалистов. В своей деятельности офицер реализует и административно-хозяйственную функцию. Быт военнослужащих, питание, одежда, размещение, проживание, бытовое обслуживание, экология, проживание членов семей военнослужащих и много других вопросов все становится предметом внимания

1. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

2. Мова як символ соціальної солідарності

3. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

4. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

5. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

6. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)
7. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности
8. Семья как объект социологического исследования

9. Дети из социально-неблагополучных семей как объект профилактики злоупотребления наркотиками

10. Демократія як соціальне явище

11. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

12. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

13. Організація як соціальне утворення

14. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

15. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

16. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

18. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

19. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

20. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

21. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

22. Бідність як соціальна проблема
23. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи
24. Культура як соціальне явище

25. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

26. Соціально-педагогічна діяльність як професія

27. Соціологія як наука

28. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

29. Суспільство як цілісна соціальна система

30. Неполная семья как объект социальной работы

31. Молодая семья как объект социальной работы

32. Молодь як об’єкт соціальної роботи

Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

34. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

35. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

36. Неопознанные летающие объекты

37. Организационно-технические вопросы обучения по темам безопасной эксплуатации радиационно-опасных объектов

38. Перечень радиационно-опасных объектов Москвы
39. План ГО объекта N135: Механический завод
40. Радиационно опасные объекты

41. Режим пользования водными объектами

42. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности

43. Наследственная масса как объект правоотношений

44. Объекты гражданских прав

45. Ценные бумаги как объект гражданского права

46. Субъекты и объекты гражданского правоотношения

47. Римское право. (Семья. Семейные правоотношения. Агнатское и когнатское родство)

48. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы

49. Муниципальная собственность как объект муниципального управления (на примере МО “Город Архангельск”)

50. Романо-германская правовая семья

51. Приемная семья

52. Социология семьи

53. Объект правоотношения

54. Основные правовые семьи мира
55. Животный мир как объект правовой охраны
56. Франсиско Гойя "Семья короля Карла IV"

57. Разрушение института семьи - разрушение национальной культуры

58. Фронтовая поэзия Семена Гудзенко

59. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

60. Роль семьи в жизни Сталина

61. Семь чудес света

62. Китайская семья

63. Последние годы жизни царской семьи

64. Динамические объекты /TurboPacal/

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

65. Разработка информационно-справочной системы "Каталог строительных объектов" /Prolog/

66. Интеграция Word с приложениями и объектами

67. Разработка приложений на языке VBA в среде MS EXCEL по обработке данных для заданных объектов

68. Модули и объекты в языке Турбо Паскаль 7.0

69. Изотопы и радиометрия объектов ветеринарного надзора

70. Психологическая подготовка беременной и ее семьи к родам
71. Объект и предмет преступления
72. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

73. Режим пользования водными объектами

74. Проблемы взаимодействия семьи и детского дошкольного учреждения в формировании готовности ребенка к школьному обучению

75. Особенности воспитания в семье мальчиков и девочек

76. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам

77. Особенности взаимоотношений в различных по структуре семьях и их социально-педагогическое влияние на развитие ребенка

78. Социально-педагогическая работа с детьми, перенесшими насилие в семье

79. Инженерно-техническое обеспечение охраны объектов

80. Порядок использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных средствах и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок в пределах административных границ Мурманской области в прибрежной полосе Баренцева и Белого морей

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

81. Насилие в семье

82. Гендерные стереотипы и семья

83. О психологии семьи как малой группы

84. Оптимизация общения в семье (учет доминантности полушарий головного мозга в консультативной работе с семьями)

85. Понятие семьи и брака

86. Медико-социальная работа с женщинами и детьми, подвергшимися насилию в семье
87. Особенности функциональных и дисфункциональных семей
88. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

89. Социальный институт - семья по Селзеру

90. Социально-этнические общности как субъекты и объекты политики

91. Социальные институты. Семья

92. Социология семьи, брака и пути их укрепления

93. СЕМЕЙНОЕ ЕДИНСТВО И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ

94. Семья как важнейший социальный институт

95. Структура и функции семьи

96. Экономика семьи и роль Сбербанка в улучшении жизни населения

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

97. Труд как объект изучения социологии

98. Семья в жизни женщины

99. Мир дискретных объектов - физика частиц. Модель частицы /корпускула/. От физики Аристотеля до физики Ньютона


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.