Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Реконструкція автомобільної дороги

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Національний транспортний університет Кафедра проектування доріг ”Реконструкція автомобільної дороги” Виконав: ст. гр. БД-IV-1тех Тимощук О.Ю. Перевірив: керівник проекту Рахуба О.І. Київ – 2009 Вступ Проектування дороги здійснюється на перспективний період з урахуванням щорічного приросту інтенсивності руху. На протязі цього періоду технічні нормативи запроектованої дороги повинні відповідати вимогам руху. Проте з плином часу, а також зі зростанням значення дороги виникає необхідність в підвищенні нормативних вимог. Тоді дорогу перебудовують повністю або частково. На основі розрахунків перспективної інтенсивності, а також на основі спостережень за швидкістю та складом руху і з урахуванням кількості та тяжкості ДТП проводяться економічні дослідження щодо обґрунтування необхідності реконструкції дороги. Також одною з причин реконструкції дороги може бути різке погіршення екологічного стану придорожньої смуги. Це спонукає до вирішення таких проблем як: підвищення пропускної здатності дороги, покращення безпеки руху, зменшення забруднення навколишнього середовища, економія пального, раціонального використання ресурсів та покращення комфортності руху по дорозі в рамках розробки проекту реконструкції дороги. Реконструкція – корінна перебудова, вдосконалення та переобладнання дороги. При реконструкції дорогу переводять до вищої категорії. Реконструкція займає проміжне положення між новим будівництвом та капітальним ремонтом. Реконструкція дороги вимагає комплексне покращення всіх її елементів, але недоцільно перебудовувати під час реконструкції всі елементи відповідно до вимог технічних умов для проектування нових доріг. Перебудовують здебільшого лише ділянки з високою аварійністю або ділянки з недостатньою пропускною здатністю. Проект реконструкції повинен передбачати забезпечення безперебійного руху транспорту протягом доби і на протязі всього року. Склад та приведена інтенсивність руху Склад транспортного потоку наведено в завданні. На перспективний період відсотковий склад потоку зберігається. Дорогу відносять до тієї чи іншої категорії також і по приведеній до легкового автомобіля інтенсивності руху, якщо у транспортному потоці легкових автомобілів більш ніж 30%. Категорія дороги та розрахункова швидкість У відповідності до ДБН В.2.3 - 4 - 2000 автомобільні дороги в залежності від розрахункової інтенсивності, народногосподарського та адміністративного значення поділяють на 5 категорій. Вихідними даними для визначення категорії дороги, що підлягає реконструкції, є інтенсивність руху транспортних засобів на двадцятирічну перспективу, яку можна визначити з виразу , (2.1) де - перспективна інтенсивність руху, авт/добу; - інтенсивність руху в вихідному році, авт/добу; - коефіцієнт щорічного приросту інтенсивності руху; - тривалість розрахункового періоду, років. Інтенсивність руху у вихідному році визначається із завдання раніше виконаного курсового проекту автомобільної дороги. Значення коефіцієнта щорічного приросту інтенсивності руху надається в завданні на виконання проекту реконструкції дороги.

Визначивши інтенсивність дороги, встановлюємо категорію дороги. Для =1337 це буде ІV категорія. Основні норми проектування Елементи плану поздовжнього та поперечного профілів дороги в даному курсовому проекті не розраховуються. Нормативні значення елементів: ширина проїзної частини та земляного полотна, мінімальні радіуси кривих у плані й поздовжньому профілі, максимальні поздовжні похили тощо, - виписуються з ДБН В.2.3 – 4 2000 для відповідної категорії дороги Категорія дороги 5 Показник Величина Кількість смуг руху 2 Ширина смуги руху 3,0 Ширина проїзної частини 6,0 Ширина узбіччь 2,0 Ширина зупинкової смуги - Ширина укріпленої смуги узбіччя 0,5 Ширина земляного полотна 10,0 Найбільший поздовжній похил 60‰ Найменша відстань видимості -для зупинки авто -зустрічного автомобіля 150 250 Найменші радіуси кривих -у плані -у поздовжньому профілі -опуклих -угнутих 300 5000 2000 Вибір напрямку траси На основі вже запроектованого плану дороги вносять в нього зміни, які викликані підвищенням категорії дороги. Ці зміни можуть включати в себе: - вирівнювання частини дороги /тобто прокладання її по новому напрямку/; - збільшення радіусів горизонтальних кривих; - об'єднання кутів повороту із вписуванням в новий кут більшого радіусу горизонтальної кривої. Для запроектованого плану дороги складають відомість кутів повороту, прямих та кривих, форма якої наведена в табл. Д.ІІІ.І. В описі плану дороги визначають пікетажне положення початку та кінця траси, довжину дороги, в тому числі по населених пунктах. Пояснюються причини зміни місцеположення вершин кутів повороту та радіусів горизонтальних кривих. Вказують довжину перехідних кривих, що вписані в ці кути. Узгодження елементів дороги з ландшафтом Узгодження траси дороги з рельєфом ґрунтується на відповідності елементів дороги елементам ландшафту та урахуванні закономірностей сполучення елементів плану та поздовжнього профілю. Для узгодження елементів дороги з ландшафтом потрібно дотримуватися наступних рекомендацій: - криві в плані та поздовжньому профілі, як правило, слід суміщати, причому криві в плані мусять бути на 100-150 м довшими за криві в поздовжньому профілі; - потрібно уникати поєднання кінців кривих у плані з початком кривих у поздовжньому профілі. Відстань між ними має бути не меншою за 150 м. Довжину прямих в плані слід обмежувати: для доріг І категорії до 3500-5000 м у рівнинній місцевості та до 2000 -3000 м у пересіченій місцевості; для доріг II та III категорій до 2000 - 3500 у рівнинній та 1500-2000 у пересіченій місцевості; для доріг ІV та V категорій 1500-2000 у рівнинній та 1500 у пересіченій місцевості; - слід обмежувати сумарну довжину прямих, поєднаних короткою кривою в плані; - бажано, щоб радіуси суміжних кривих в плані не відрізнялися більше, ніж у 1,3 разів; - не рекомендується проектувати короткі прямі вставки між двома кривими в плані, спрямованими в один бік. При довжині прямої вставки меншій за 100 м, слід замінювати обидві криві однією кривою більшого радіусу; - при довжині прямої вставки 100-300 м доцільно замінювати її перехідною кривою; - у поздовжньому профілі не слід допускати довгих ділянок з постійним похилом.

Добавляю дозу, потом еще одну, минут через 10 больная просится в туалет. Мы облегченно улыбаемся — это признак, что лечение сработало, значит, она начнет выходить из отека. Больше всех доволен Гиль — если бы мочегонное сработало не сейчас, а на пути в больницу — ему пришлось бы мыть машину — такое периодически случается. Да, на этот раз быстро сработали. Все лечение заняло минут 15. Теперь можно везти больную в приемник. Гиль исчезает, через пару минут возвращается со складным креслом. Ребята усаживают пациентку, берутся за специальные рукоятки и поднимают ее. Таскать больных — это их функция, поэтому беру свой ящик и относительно налегке двигаюсь за ними. Спустившись, мы пересаживаем пациентку на складывающееся кресло — носилки, заносим ее в амбуланс, рассаживаемся и трогаемся. Гиль снова включает сирену и мигалку, машина мчится, автомобили на дороге от нас шарахаются, мы проскакиваем на красный свет — в общем, несемся, как на пожар. Тем резче контраст с видом машины изнутри. Полное спокойствие, деловая рабочая обстановка

1. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

2. Організація експлуатації автомобільної техніки

3. Проектирование, строительство и реконструкция железных дорог

4. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

5. Военно-эксплуатационная оценка автомобильных дорог

6. Финансирование железнодорожного транспорта на примере Тюменского отделения дороги
7. The history of railways (История железных дорог)
8. Анализ отрывка стихотворения Некрасова "В дороге"

9. Нахождение кратчайшего маршрута между двумя городами по существующей сети дорог

10. Охрана труда и окружающей среды при строительстве внутрихозяйственных дорог

11. Содержание федеральной дороги Бийск-Новосибирск-Ташанта

12. Инженерный проект строительства автомобильной дороги "А-Б"

13. Реконструкция основного оборудования отделения абсорбции

14. Развитие железных дорог мира во второй половине 19-20 вв.

15. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах

16. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы

17. Инженерно-экологические изыскания по строительству автомобильной дороги на участке А-Б Новосибирской области

18. Реконструкция субъективного семантического пространства

19. Исследование престижности, популярности, объемов продаж, спроса и предложения на автомобили различных фирм на российском рынке

20. Переход к информационному обществу: дорога в будущее

21. Основные средства, их ремонт и реконструкция, отражение в бухгалтерском учете на предприятиях различных форм собственности

22. Внешнеэкономическая деятельность Забайкальской железной дороги
23. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог
24. Социалистическая реконструкция экономики и производства. Индустриализация и коллективизация. Трудности и итоги

25. Политическая эволюция южных штатов в период Реконструкции

26. Железная дорога им. В.В. Куйбышева в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг

27. Автомобильные дороги США

28. Железные дороги в военное время

29. Общая реконструкция истории оружия и вооружения народов и государств

30. Проектирование первичной сети связи на участке железной дороги

31. О реконструкции Немецкого рынка

32. "На железной дороге"

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. "Дорога на океан" Л.Леонова

34. Драма народа в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога»

35. Стихотворения Некрасова "В дороге"

36. Стихотворение Сергея Есенина «Спит ковыль. Равнина дорогая…»

37. Анализ стихотворения С.А. Есенина Спит ковыль, Равнина дорогая

38. Куда ведет дорога очарованного странника?
39. Реконструкция костной ткани
40. Международный Банк Реконструкции и Развития и его роль в МЭО

41. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

42. По старой Смоленской дороге

43. Новая жизнь старой дороги

44. Самые надежные автомобили

45. Расчёт целесообразности проведения реконструкции установки

46. Эксплуатация автомобильных дорог

47. О проблемах эффективности расходов на содержание дорог Владимирской области

48. Разборки на дорогах

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

49. Проект реконструкции кабельной магистрали на участке Ленинск – Амурзет

50. Развитие железных дорог России

51. Проблемы развития и планирования работы Львовской железной дороги и хозяйство района ее обслуживания

52. Железные Дороги России

53. Экология на железной дороге

54. Исследование престижности, популярности, объемов продаж, спроса и предложения на автомобили различных фирм на российском рынке
55. Организация грузоперевозок на железной дороге
56. Финансирование железнодорожного транспорта на примере Тюменского отделения дороги

57. Дорога из розового кирпича

58. Проект реконструкции пункта послеуборочной обработки зерна

59. Эксплуатация военных автомобильных дорог

60. Проектирование автомобильных дорог

61. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

62. Суспільно-політична діяльність Костомарова

63. Дорогами последних пятилеток: экономика должна быть экономной

64. Куда ведет дорога очарованного странника

Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке

65. Каширская дорога

66. Анализ ремонтно-оперативной радиосвязи на участке железной дороги Киев-Пассажирский – Киев-Московский

67. Железные дороги в России

68. Карьерные автомобильные дороги

69. Европейский банк реконструкции и развития

70. Изучение трехмерной структуры с помощью рентгеновской дифракции и реконструкции изображения
71. Цивільно-правові аспекти аудиту
72. Проведення допідготовки водіїв автомобілів

73. Система цивільної оборони

74. Исследование технического состояния аварийных участков набережных р. Иртыш и Омь и методы их реконструкции

75. Засоби цивільно-правового захисту права власності

76. Право спільної сумісної власності подружжя

77. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

78. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

79. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

80. Уплата земельного налога. Размещение наружной рекламы в пределах полосы отвода автомобильных дорог. Арендная плата за землю

Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды

81. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

82. Цивільно-правовий договір

83. Цивільно-правовий статус об’єднань громадян

84. Сравнительно-историческое языкознание и типология: реконструкция индоевропейской фонологии

85. Автоматизована реєстрація і облік автомобілей

86. Автоматизований облік власників автомобілей
87. Учёт движения поездов по железной дороге
88. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

89. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

90. Путешествие по дороге времени

91. Реконструкция картины мира человека сталинской эпохи

92. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

93. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

94. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

95. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

96. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

97. Реконструкция оборудования ОС п. Гастелло Жаркаинского района Акмолинской области на базе ЦАТС МС-240

98. Мобільний термінал охоронної системи для автомобіля

99. Проект реконструкции цеха винзавода АПК "Виноградный" по приготовлению столового белого выдержанного вина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.