Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Основи інформаційної безпеки

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

РЕФЕРАТ на тему: Основи інформаційної безпеки Поняття інформаційної безпеки Під інформаційною безпекою (ІБ) слід розуміти захист інтересів суб'єктів інформаційних відносин. Нижче описані основні її складові - конфіденційність, цілісність, доступність. Приводиться статистика порушень ІБ, описуються найбільш характерні випадки. Перш ніж говорити про інформаційну безпеку необхідно з’ясувати, що таке інформація. Поняття «інформація» сьогодні вживається дуже широко і різнобічно. Важко знайти таку область знань, де б воно не використовувалося. Величезні інформаційні потоки буквально захльостують людей. Обсяг наукових знань, наприклад, за оцінкою фахівців, подвоюється кожні п'ять років. Що ж таке інформація? У літературі дається таке визначення: Інформація - данні про людей, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від форми їхнього представлення. Відомо, що інформація може мати різну форму, зокрема, дані, закладені в комп'ютерах, листи, пам'ятні записи, досьє, формули, креслення, діаграми, моделі продукції і прототипи, дисертації, судові документи й ін. Як і всякий продукт, інформація має споживачів, що потребують її, і тому володіє певними споживчими якостями, а також має і своїх власників або виробників. Відповідно до різноманітності інформації, словосполучення &quo ;інформаційна безпека&quo ; в різних контекстах може мати різний сенс. Інформаційна безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації. Закон України Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки Спеціальне законодавство в області безпеки інформаційної діяльності представлено низькою законів. У їхньому складі особливе місце належить базовому Закону «Про інформацію, інформатизацію і захист інформації», що закладає основи правового означення всіх найважливіших компонентів інформаційної діяльності: інформації й інформаційних систем; суб'єктів - учасників інформаційних процесів; правовідносин виробників - споживачів інформаційної продукції; власників (власників, джерел) інформації - оброблювачів і споживачів на основі відносин власності при забезпеченні гарантій інтересів громадян і держави. У даному посібнику увага буде зосереджена на зберіганні, обробці і передачі інформації незалежно від того, на якій мові (українській або іншій) вона закодована, хто або що є її джерелом і яку психологічну дію вона спричиняє на людей. Тому термін &quo ;інформаційна безпека&quo ; використовуватиметься у вузькому сенсі, так, як це прийнято, наприклад, в англомовній літературі. Під інформаційною безпекою (ІБ) ми розумітимемо захищеність інформації та інфраструктури, що її підтримує, від випадкових або навмисних дій природного або штучного характеру, які можуть завдати неприйнятного збитку суб'єктам інформаційних відносин, зокрема власникам і користувачам інформації та інфраструктури, що її підтримує.

Захист інформації - це комплекс заходів, направлених на забезпечення інформаційної безпеки. Таким чином, правильний з методологічної точки зору підхід до проблем інформаційної безпеки починається з виявлення суб'єктів інформаційних відносин та інтересів цих суб'єктів, пов'язаних з використанням інформаційних систем (ІС). Загрози інформаційній безпеці - це зворотна сторона використання інформаційних технологій. Тут необхідно зауважити, що трактування проблем, пов'язаних з інформаційною безпекою, для різних категорій суб'єктів може істотно різнитися. Для ілюстрації досить зіставити режимні державні організації і учбові інститути. У першому випадку &quo ;хай краще все зламається, ніж ворог дізнається хоч один секретний біт&quo ;, в другому - &quo ;немає у нас жодних секретів, аби все працювало&quo ;. Отже, інформаційна безпека не зводиться виключно до захисту від несанкціонованого доступу до інформації, це принципово ширше поняття. Суб'єкт інформаційних відносин може постраждати (зазнати збитки та/або одержати моральний збиток) не тільки від несанкціонованого доступу, але й від поломки системи, що викликала перерву в роботі. Більш того, для багатьох відкритих організацій (наприклад, учбових) власне захист від несанкціонованого доступу до інформації стоїть за важливістю зовсім не на першому місці. Повертаючись до питань термінології, відзначимо, що термін &quo ;комп'ютерна безпека&quo ; (як еквівалент або замінник ІБ) представляється нам дуже вузьким. Комп'ютери - тільки одна складових інформаційних систем, і хоча наша увага буде зосереджена в першу чергу на інформації, яка зберігається, обробляється і передається за допомогою комп'ютерів, її безпека визначається всією сукупністю складових і, в першу чергу, найслабкішою ланкою, якою в переважній більшості випадків виявляється людина. Згідно визначення інформаційної безпеки, вона залежить не тільки від комп'ютерів, але і від інфраструктури, що її підтримує, до якої можна віднести системи електро-, водо- і теплопостачання, кондиціонери, засоби комунікацій і, звичайно, обслуговуючий персонал. Ця інфраструктура має самостійну цінність, але нас цікавитиме лише те, як вона впливає на виконання інформаційною системою своїх функцій. Звернемо увагу, що у визначенні ІБ перед іменником &quo ;втрати&quo ; стоїть прикметник &quo ;неприйнятний&quo ;. Очевидно, застрахуватися від всіх видів втрат неможливо, тим більше неможливо зробити це економічно доцільним способом, коли вартість захисних засобів і заходів не перевищує розмір очікуваних втрат. Значить, з чимось доводиться миритися і захищатися слід тільки від того, з чим змиритися ніяк не можна. Іноді таким неприпустимими витратами є нанесення шкоди здоров'ю людей або стану навколишнього середовища, але частіше поріг неприйнятності має матеріальний (грошовий) вираз, а метою захисту інформації стає зменшення розмірів втрат до допустимих значень. Основні складові інформаційної безпеки Інформаційна безпека - багатогранна, можна навіть сказати, багатовимірна область діяльності, в якій успіх може принести тільки систематичний, комплексний підхід.

Спектр інтересів суб'єктів, зв'язаних з використанням інформаційних систем, можна розділити на наступні категорії показані на рис.1.1: забезпечення доступності, цілісності і конфіденційності інформаційних ресурсів та інфраструктури, що її підтримує. Рисунок 1.1 – Основні складові інформаційної безпеки Іноді в число основних складових ІБ включають захист від несанкціонованого копіювання інформації, але, на наш погляд, це дуже специфічний аспект з сумнівними шансами на успіх, тому ми не станемо його виділяти. Пояснимо поняття доступності, цілісності і конфіденційності. Доступність - це можливість за прийнятний час одержати необхідну інформаційну послугу. Інформаційні системи створюються для отримання певних інформаційних послуг. Якщо за тими або іншими причинам надати ці послуги користувачам стає неможливо, це, очевидно, завдає збитку всім суб'єктам інформаційних відносин. Тому, не протиставляючи доступність решті аспектів, ми виділяємо її як найважливіший елемент інформаційної безпеки. Особливо яскраво основна роль доступності виявляється в різного роду системах управління - виробництвом, транспортом тощо. Зовні менш драматичні, але також вельми неприємні наслідки - і матеріальні, і моральні - може мати тривала недоступність інформаційних послуг, якими користується велика кількість людей (продаж залізничних та авіаквитків, банківські послуги тощо). Під цілісністю мається на увазі актуальність і несуперечність інформації, її захищеність від руйнування і несанкціонованої зміни. Цілісність можна поділити на статичну (тобто незмінність інформаційних об'єктів) і динамічну (що відноситься до коректного виконання складних дій (транзакцій)). Засоби контролю динамічної цілісності застосовуються, зокрема, при аналізі потоку фінансових повідомлень з метою виявлення крадіжки, переупорядковування або дублювання окремих повідомлень. Цілісність виявляється найважливішим аспектом ІБ в тих випадках, коли інформація служить &quo ;керівництвом до дії&quo ;. Рецептура ліків, наказані медичні процедури, набір і характеристики комплектуючих виробів, хід технологічного процесу - все це приклади інформації, порушення цілісності якої може опинитися в буквальному розумінні смертельним. Неприємно і спотворення офіційної інформації, будь то текст закону або сторінка Web-сервера якої-небудь урядової організації. Конфіденційність - це захист від несанкціонованого доступу до інформації. Конфіденційність – найбільш опрацьований у нас в країні аспект інформаційної безпеки. На жаль, практична реалізація заходів по забезпеченню конфіденційності сучасних інформаційних систем натрапляє на серйозні труднощі. По-перше, відомості про технічні канали просочування інформації є закритими, так що більшість користувачів позбавлене можливості скласти уявлення про потенційні ризики. По-друге, на шляху призначеної для користувача криптографії як основного засобу забезпечення конфіденційності стоять численні законодавчі перепони і технічні проблеми. Якщо повернутися до аналізу інтересів різних категорій суб'єктів інформаційних відносин, то майже для всіх, хто реально використовує ІС, на першому місці стоїть доступність.

Вона була затверджена Петлюрою як центр інформаційної роботи на Правобережжі, але така роль не задовольняла керівників організації. У вересні 1921 р. вони вирішили діяти і як центр підготовки повстання в Київській, Волинській, Миколаївській та Одеській губерніях. Головою обрали службовця Білоцерківської кооперації Павла Гайдученка (Гонта); начальником інформаційного бюро - Миколу Лозовика (колишній заступник голови інформаційного бюро при Директорії); уповноваженим пошт і телеграфу - М.Симака (колишній член "Цупкому"); "командуючим збройними силами повстанців північно-східної частини Правобережжя" - отамана Т.Бессарабенка, котрий мав мандат ППШ ДЦ УНР; командуючим північно-західною частиною - І.Шамуленка (Федорцев), який працював у районній спілці кооперації; генеральним писарем - Г.Григоренка. Активісти "Козачої ради" вербували прихильників. У роботі брали участь і деякі службовці Білоцерківського повітового військкомату, земельного відділу, пошти та інших установ. Проникнення у названий вище військкомат дозволило здобути і передати за кордон мобілізаційний план УСРР. Г.Григоренко залучив до організації співробітників штабу 45-ї радянської дивізії Ф.Галянта, В.Виговського, М.Малика, І.Білика, котрі здобули топографічні військові карти та передавали таємні відомості про наради, які відбувалися в штабі. "Козача рада" зав'язала стосунки з "8-м повстанським районом" і з "УНРівською підпільною контррозвідкою" в Києві, створеними ППШ, а також зі збройними загонами Гайового і Трейка [700]. Історія цієї підпільної контррозвідки така. У серпні 1921 р

1. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

2. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

3. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

4. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

5. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

6. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства
7. Методологічні основи міжнародного маркетингу
8. Психологічна основа різних релігій

9. Філософські і методологічні основи учення Лейбніца

10. Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

11. Економічна і національна безпека України

12. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

13. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

14. Законодательные и нормативные основы составления и представления бухгалтерской отчетности организаций

15. Системы учета "стандарт-кост" и нормативного метода - основа организации управленческого учета

16. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности общества

Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

18. Нормативно-правовые основы арендных отношений

19. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

20. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

21. Інформаційна безпека, пошук інформації

22. Інформаційно-довідкова система
23. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми
24. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

25. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

26. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

27. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

28. Організація науково-інформаційної діяльності

29. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

30. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

31. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

32. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

33. Нормативно-правовые основы кооперации

34. Нормативный и позитивный подход при анализе деятельности государства

35. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

36. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

37. Нормативно-правовые акты

38. Нормативные акты и их действие
39. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени
40. Современное состояние нормативно-правового регулирования в фармацевтической деятельности

41. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания (справочно-нормативные материалы для выполнения курсового и дипломного проектирования )

42. Совершенствование нормативного регулирования как важнейшего направления реформ бухгалтерского учета

43. Установление цены с применением нормативно-параметрических методов

44. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

45. “Нормативные представления” и повседневный опыт английской леди XVII века в сфере религиозного

46. Правовые последствия признания недействительными нормативных актов о налогах

47. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

48. Несостоятельность (банкротство): содержание, формирование нормативной базы

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

49. Действие нормативного правового акта в пространстве

50. Система нормативных документов в строительстве

51. Пределы действия нормативных актов в РБ

52. Проблемы обжалования нормативных актов

53. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов

54. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?
55. Нормативное поведение в группе
56. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

57. Нормативно правовые акты

58. Коллективный договор как локальный нормативный акт

59. Філософія інформаційного суспільства

60. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

61. Загрязнение природных сред и нормативные показатели

62. Нормативно-правовое оформление налоговой политики

63. Нормативный метод учета (стандарт директ костинг) Полиграфист г. Ханты-Мансийск

64. Нормативно – правовое регулирование договоров

Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

65. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

66. Системный подход к нормативному регулированию безопасности при обращении с ра-диоактивными отходами

67. Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие

68. Калькуляция себестоимости продукции нормативный метод

69. Нормативный метод калькулирования затрат на производство

70. Інформаційна політика США
71. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
72. Нормативно-правовое обеспечение общественных объединений

73. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

74. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

75. Нормативный и функциональный подходы к концептуализации проблем демократии

76. Нормативное регулирование конфликтов

77. Нормативные требования к технологическим умениям будущего лингвиста-переводчика

78. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

79. Компютерні інформаційні системи

80. Основи безпеки життєдіяльності

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Законодательные и нормативные акты по регулированию аудита в Российской Федерации

82. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

83. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

84. Нормативное регулирование бухгалтерского учета

85. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации

86. Нормативный и позаказный методы учета затрат
87. Нормативный метод учета затрат
88. Нормативный учет и стандарт – кост на базе полных затрат

89. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

90. Сущность нормативного метода учета "директ-костинг"

91. Теоретические, нормативные и практические аспекты учетной политики на предприятии

92. Учетные записи при нормативном методе учета затрат

93. Ведомственные нормативные акты

94. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

95. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

96. Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

98. Інформаційні відносини

99. Комментарии к нормативным законодательным документам, регулирующим права на селекционное достижение

100. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.