Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Военное дело Военное дело     Военная кафедра Военная кафедра

Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Дніпропетровський Національний Університет Кафедра Військової підготовкиРеферат на тему:“ Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ.” Виконав: студ. 121 уч. взвода Селін Д.В.Дніпропетровськ 2003 План Вступ3 Служба військ і завдання виховної роботи по її забезпеченню.3 Виховна робота у період підготовки до несення служби військ.4 Висновок.7 Список використаної літератури:8 Вступ Однією з найважливіших морально-психологічних якостей воїна є його постійне прагнення до оволодіння військовою справою, своєю військовою спеціальністю, якісного виконання своїх обов‘язків. Без належного військового виховання неможливе виконання військовослужбовцями своїх службових обов'язків, обов'язку перед Батьківщиною як у мирний час, так і в бойовій обстановці. Морально-психологічний стан воїна є дуже важливим при несенні ним служби військ, однією із складових частин якої є вартова служба, яка є виконанням бойвого завдання. Служба військ і завдання виховної роботи по її забезпеченню. На ЗСУ покладено відповідальне завдання – пильно стояти на сторожі миру, постійно перебувати у стані повної бовойої готовності до відбиття можливого збройного нападу ворога нашої держави. Для підтримки такої готовності велике значення має добре поставлена служба військ. Чіткий статутний уклад війскового життя і побуту особового складу підрозділів допомагає формуванню у війсковослужбовців таких якостей як організованність, політична свідомість, дисциплінованість, патріотизм, постійна готовність до виконання бойових завданнь Служба військ – це складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення в підрозділі міцної військової дисципліни, точне виконання порядку і правил, встановлених законами, військовими статутами, наказами командирів і начальників, якими регламетується життя, навчання і побут особового складу як у мирний так і у воєнний час. Психологічне завданя командира і вихователя під час підготовки підлеглих до несення вартової служби та інших елементів служби військ, а також під час їх реалізації – це формування і підтримка безпосередньої готовності, тобто відповідного бойового настрою війсковослужбовця. Усвідомлення необхідності якісно виконувати свої обов'язки не виникає саме по собі. Воно формується в особового складу в процесі бойової та гуманітарної підготовки, повсякденного життя і служби, виховується шляхом використання широкого спектра форм і методів. ГОЛОВНИЙ ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ, СПРЯМОВАНОЇ НА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СЛУЖБИ ВІЙСЬК, СТАНОВЛЯТЬ ШІСТЬ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ. Глибоке роз'яснення воїнам значення служби військ у підтриманні постійної бойової готовності підрозділів; Виховання у військовослужбовців високого рівня свідомості, ідейної переконаності, пильності, особистої відповідальності за точне виконання обов'язків при несенні внутрішної та вартової служби, нетерпимості до порушень статутного порядку; вироблення в особового складу свідомої потреби і навичок глибоко вивчати положення законів України, тимчасових статутів, наказів, і директив МО України, інструкцій та інших документів, що стосуються вартової і внутрішної служби, їх безумовного і чіткого виконання.

Роз'яснення правових норм, якими взначаються відповідальність військовослужбовців за порушення правил несення вартової внутрішньої служби, статутного військового порядку; вивчення, узагальнення і втілення в практику передового досвіду несення внутрішньої і вартової служби підрозділами і окремими воїнами, пропаганда позитивних традиції, героїчних подвигів, здійснених при несенні служби; постійна турбота про задоволення матеріально-побудових і культурних запитів воїнів, що несуть службу в наряді. Виховна робота у період підготовки до несення служби військ. Виховна робота, спрямована на успішне виконання завданнь вартової і внутрішної служби, є повсякденним обов'язком командирів, офіцерів-вихователів. Вона повинна здійснювватися не тільки в дні безпосередньої підготовки воїнів до заступаня в добовий наряд, а й у процессі виконання завданнь служби. Попередній етап виховної роботи в армії розпочинається з вивчення особового складу молодого поповнення частини (підрозділу). Командир і його заступник з виховної роботи повинні ознайомитися з документами воїнів, їх анкетними даними, провести з ними індивідуальні бесіди, щоб мати уявлення про морально-психологічні якості кожного на предмет допущення їх до несення вартової та внутрішньої служби. Цього вимагають відповідні директивні документи МО України, командуючих видами ЗСУ. За їх рекомендаціями при вивченні особового складу слід використовувати такий психологічний інструментарій, як методики “Прогноз”, “Вартовий”. Офіцери виховної роботи після вивчення особового складу за всіма методами, що є в них на озброєнні, готують відповідні рекомендаці для атестаційної комісії. Атестаційни комісії частин, до складу яких входять начальники штабів, їх заступики зі служби військ, воєнні лікарі, офіцери виховної роботи, в присутності командирів частин і представників підрозділів на основі зібраної інформації вирішують питання про допущення солдат молодого поповнення до виконання завданнь вартової служби. Згідно з вимогами керівних документів, солдати, які за методикою “Прогноз” мають четверту групу нервово-психічної стійкості, до несення вартової служби не допускаються і повинні бути направлені на медичний огляд. За підсумками роботи атестаційної комісії видається наказ по частині про допущення молодого поповнення до виконання завданнь вартової служби. Командир роти і заступник з виховної роботи повинні чітко дотримуватися вимог наказу про підбір особового складу варти. Заступнику командира роти з виховної роботи необхідно звернути особливу увагу на можливі моменти кримінального минулого окремх воїнів, (приводи в міліцію і т. ін.). Таких солдат не бажано призначати на охорону об'єктів, де знаходяться великі матеріальні цінності. Слід проводити з ними попереджувальну індивідуально-виховну роботу. Тепер перейдемо до розгляду тих форм і засобів, які сприяють мобилизації особового складу на пильне несення вартової та внутрішної служб і використовуються командирами повсякденно чи під час бойової підготовки, тобто при проведенні власне виховної роботи. Першим головним напрямком повсякденної вихвовної роботи вважається гуманітарна підготовка, яка допомагає формуванню в особового складу високих морально-бойових якостей, що становить основу добросовістного виконання ним своїх обов'язків при несенні вартової та внутрішної служб.

Навчальні плани з гуманітарної підготовки передбачають вивчення ряду тем, які відкривають великі можливості для планомірного і цілеспрямованого виховання особового складу в дусі чіткого виконання всіх завдань вартової на внутрішної служби. На заняттях з гуманітарної підготовки воїнам роз'яснюють вимоги МО України про підтримання високої бойової готовності під час несення вартової та внутрішної служб, відповідні накази, директиви, вказівки. Керівники груп гуманітарної підготовки повинні: пояснювати солдатам і сержантам державне значення вартової і внутрішної служби; на конкретних прикладах показувати, що означає для солдата бути в постійній бойовій готовності, пильно нести службу; широко популяризувати досвід воїнів, які відмінно виконують свої обов'язки при несенні варти та внутрішнього наряду. Заступник з виховної роботи періодично знайомить керівників груп гуманітарної підготовки з відомостями про стан вартової служи в частині, фактами негативного та позитивного характеру. Все це допомагає виховувати у воїнів відповідальність за виконання свої обов'язків у наряді. З приводу другого напрямку виховної роботи слід зазначити, що в загальному комплексі заходів чільне месце повинно надаватися роз'ясненню військових статутів, вихованню у військовослужбовців переконання в необхідності нести службу відповідно до статутних вимог. З особовим складом підрозділу проводяться бесіди, а з офіцерами, прапорщиками і сержантами – інструктивно-методичні заняття на теми: “Військовий статут - норма життя і діяльності воїнів”, “Несення вартової служби – виконання бойового завдання” і т. ін. Виправдовують себе додаткові заняттяі співбесіди з воїнами з метою вивчення статутів, а також відповідні контрольні завдання. Роз'ясненнюючи статути, необхідно звертати увагу військовослужбовців на знання обов'язків добового наряду, конкретних вимог, що пред'являються вартовому, днювальному, посильному, розводящому. З цією метою можуть проводитися: вікторини, наприклад : “Воїн! Як ти знаєщ статут гарнізонної та вартової (внутрішної) служби?”, з моральними або матеріальними заохоченнями переможців; доповіді або бесіди з популяризацією повчальних прикладів виконання воїнами вимог військової присяги і статутів при несенні внутрішної і вартової служб. Доцільно, щоб до пропаганди статутів залучалися ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій. Третій напрямок у повсякденній виховній роботі полягає в необхідності організовувати виступи перед особовим складом: командирів усіх ступенів, військових юрістів, представників військової прокуратури з роз'ясненням вимог Законів України, військових статутів про кримінальну та дисциплінарну відповідальність військовослужбовців за порушення віртової та внутрішної служб. У військах практикується обов'язкове доведення до відома кожного військовослужбовця (під особистий підпис) статей Кримінального кодексу про відповідальність за військові злочини (лист з підписом підшивається в особисту справу воїна). Щомісяця, під час правового інформування, до відома особового складу доводяться накази, директиви, телеграми, що стосуються вимог щодо організації вартової і внутрішної служб, а також телеграми керівних органів з наведенням випадків порушень та злочинів, що скоїлися в частинах при виконанні вартової та внутрішної служб, зберіганні та використанні зброї.

состояние боевой и политической подготовки личного состава военизированной стрелковой охраны и внутренней надзирательской службы; ж)Pразрабатывает указания по работе личного состава военизированной стрелковой охраны и внутренней надзирательской службы, режиму содержания и охране заключенных на основе и во исполнение приказов и инструкций МВД з)Pорганизует оперативную работу в исправительно-трудовых лагерях, колониях и пересыльных тюрьмах

1. Подготовка студентов к воспитательной работе в сельской школе

2. Особенности воспитательной работы в спецшколе-интернате

3. Типы темперамента учащихся и учет его особенности в учебно-воспитательной работе

4. Воспитательная работа в начальных классах средней общеобразовательной школы

5. Физическая подготовка студентов - гидов-экскурсоводов для работы в условиях горной местностности

6. Методы воздействия в информационно-воспитательной работе
7. База данных заместителя директора по воспитательной работе приюта г. Аксу
8. Понятие воспитательной работы. Роль и место воспитательной работы в системе работы с кадрами

9. Воспитательная работа в инновационных школах

10. Воспитательная работа социального педагога в микрорайоне

11. Классное собрание как форма воспитательной работы

12. Лидеры детского коллектива, воспитательная работа с ними

13. Особенности воспитательной работы в специальном (коррекционном) учреждении

14. Педагогика воспитательной работы с персоналом правоохранительного органа

15. Современные формы и методы воспитательной работы

16. Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

17. Этнопедагогические аспекты воспитательной работы

18. Психологические предпосылки осуществления воспитательной работы в школе

19. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

20. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

21. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

22. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
23. Несколько рефератов по культурологии
24. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

25. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

26. Учебно-воспитательная деятельность учителя. Личностные качества учителя (Доклад)

27. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

28. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

29. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

30. Доклад на защите дипломной работы "Анализ финансового состояния рассмотрен на примере лечебно-профилактического учреждения - санаторий им. Лермонтова"

31. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

32. реферат

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

34. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

35. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

36. Реферат по менеджменту

37. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

38. Подготовка учеников к докладам
39. Реферат кондитерское изделие
40. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

41. Реферат Евро

42. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

43. Лесные пожары - реферат

44. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

45. Реферат по Мексике

46. Контрольная работа №1 по компьютерной подготовке ИЗО ГУУ (г. Москва)

47. Подготовка дисков к работе

48. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры

49. Организация и повышение эффективности работы по подготовке, переподготовке, повышению квалификации персонала на предприятии

50. Воспитательные возможности спортивной школы при работе с младшими школьниками

51. Организация работы по подготовке школьного актива органами ВЛКСМ в 60-80-хх годах ХХ века

52. Совершенствование системы подготовки специалистов по социальной работе в России

53. Деревянные конструкции (лабораторные работы)

54. Разработка основных разделов проекта производства работ
55. Кровельные работы
56. Реактивные двигатели, устройство, принцип работы

57. Оценка безотказной работы технической аппаратуры (задачи)

58. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

59. Kитообразные и их особенности (Доклад)

60. Подсолнечник (Доклад)

61. How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)

62. Контрольная работа по физиологии

63. Планирование повседневной деятельности воинской части

64. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки

65. Лекции "Строевая подготовка"

66. Подготовка войск специального назначения в России

67. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

68. Строевая подготовка

69. Планирование обеспечения горючим воинской части в мирное время

70. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы
71. Обеспечение работы с/х предприятия в условиях радиактивного заражения (WinWord)
72. Применение ЭВМ для повышения эффективности работы штаба ГО РАТАП

73. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах поражения

74. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

75. Газовая промышленность (Доклад)

76. Италия: географические особенности и экономика (Доклад)

77. Народы Европейской части РФ (Доклад)

78. Реки России (Доклад)

79. Сельское хозяйство в Индии и Китае (Доклад)

80. Таиланд (Доклад)

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

81. Чили (Доклад)

82. Итоги работы портов: Одесса, Ильичёвск, Николаев, Мариуполь и Херсон за 2003 год

83. Буровые работы

84. Понятие государственного бюджета (Доклад)

85. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

86. Мусульманское право (Доклад)
87. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права
88. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

89. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

90. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

91. Контрольная работа по Римскому праву

92. Порядок увольнения с работы и его оформление

93. Прием на постоянное место работы

94. Лабораторные работы по охране труда в Угольной промышленности

95. Контрольная работа по курсу экологического права

96. Подготовка к TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

97. Контрольная работа по Английскому языку

98. Контрольная работа по английскому языку (Тюмень)

99. Принципы работы редактора над статьями в энциклопедическом издании (на примере детских энциклопедий издательства "Дорлинг Киндерсли")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.