Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

“” Зміст1. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах 2. Напрямки і методи інвестиційної політики держави в сучасних умовах 2.1 Податкове регулювання 2.2 Бюджетне та грошово-кредитне регулювання 2.3 Проведення гнучкої амортизаційної політики 2.4 Регулювання участі інвесторів у приватизації 2.5 Регулювання фондового ринку 2.6 Експертиза інвестиційних проектів 3. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки Список використаної літератури 1. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовахВажлива роль в організації інвестиційної діяльності належить державі. Державна інвестиційна політика - це комплекс правових, адміністративних та економічних заходів, спрямованих на поширення та активізацію інвестиційних процесів. Аналіз світової практики інвестиційних процесів дає можливість виділити два типи державної інвестиційної політики: пасивну та активну. Пасивна державна інвестиційна політика полягає в тому, що держава застосовує методи переважно правового та економічного характеру, обмежуючи безпосереднє адміністративне втручання в інвестиційні процеси до мінімуму. У разі активної державної інвестиційної політики держава широко застосовує всі види методів і часто сама стає інвестором. В Україні інвестиційний процес регулюють понад 100 законів та інших нормативних актів, зокрема Закони України: &quo ;Про інвестиційну діяльність&quo ; від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХП (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 10 грудня 1991 № 1955-ХІІ, від 05 березня 1998 року № 185/98-ВР, від 21 травня 1999 року № 697-XIV, від 20 грудня 2001 року № 2899-ІІІ). З 1 січня 2003 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 04 липня 2002 року № 40-IV. &quo ;Про режим іноземного інвестування&quo ; (1996 p), &quo ;Про підприємництво&quo ; (1991 p), &quo ;Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україну&quo ; (1994р), &quo ;Про цінні папери та фондову біржу&quo ; (1991 р) та ін. &quo ;Про захист іноземних інвестицій на Україні&quo ; від 10 вересня 1991 року № 1540а-ХІІ На активізацію інвестиційних процесів була спрямована &quo ;Концепція регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки&quo ;, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995 p., яка визначає основні напрямки державної інвестиційної політики з урахуванням реальної економічної ситуації, перспектив залучення інвестицій та їх використання. Метою державної інвестиційної політики є створення конкурентного середовища, реалізація програм структурної перебудови економіки України, спрямування інвестицій у пріоритетні галузі та програми. В основу державного регулювання інвестиційної діяльності було покладено такі принципи: послідовна децентралізація інвестиційного процесу; збільшення частки внутрішніх (власних) коштів суб'єктів господарювання у фінансові інвестиційні проекти; перенесення центру ваги з безповоротного бюджетного фінансування у виробничій сфері на кредитування; виділення бюджетних коштів переважно для реалізації державних пріоритетів, програм (проектів), спрямованих на здійснення структурної перебудови економіки; фінансування об'єктів, будівництво яких починається за рахунок бюджетних коштів, як правило, на конкурсній основі; надання переваги раніше розпочатому будівництву, технічному переобладнанню та реконструкції діючих підприємств; здійснення відповідними державними організаціями контролю за цільовим використанням централізованих інвестицій; розширення змішаного фінансування інвестиційних проектів; удосконалення нормативної та правової бази з метою збільшення обсягів залучення інвестицій; запровадження системи страхування інвестицій.

Інвестиції є основою перебудови сектору матеріального виробництва, а тому держава повинна застосовувати весь комплекс економічних, правових та адміністративних засобів для подолання негативної тенденції скорочення обсягів інвестиції та підвищення інвестиційної активності. Усі методи державного регулювання інвестиційної діяльності є взаємозв'язаними, а тому застосування їх не може бути довільним. Кожна модель державної інвестиційної політики є певним поєднанням заходів та відповідних державних інститутів, що розробляють та реалізують ці заходи. Відповідність організаційних форм і методів державного регулювання інвестиційної діяльності залежить від стану розвитку ринкових відносин, структури економіки та конкретної економічної ситуації. Недостатнє врахування взаємовпливу різних заходів інвестиційної політики може суттєво обмежити їхню ефективність. Увесь комплекс засобів, котрі застосовуються з метою впливу на інвестиційні процеси, можна розподілити за кількома основними напрямами: визначення пріоритетних сфер та об'єктів інвестування; податкове регулювання; бюджетне регулювання; кредитне регулювання; проведення гнучкої амортизаційної політики; регулювання участі інвесторів у приватизації; регулювання фондового ринку; експертиза інвестиційних проектів; забезпечення захисту інвестицій; залучення іноземних інвестицій та регулювання умов здійснення інвестицій за межі держави. Головним питанням державної інвестиційної політики є визначення пріоритетних сфер та об'єктів інвестування, які мають відповідати як довготривалим національним інтересам держави, так і тим невідкладним завданням, які випливають із сучасного стану та структури економіки України. 2. Напрямки і методи інвестиційної політики держави в сучасних умовах 2.1 Податкове регулюванняПодаткове регулювання інвестиційної діяльності забезпечує спрямування інвестицій у пріоритетні сфери економіки встановленням відповідних податкових ставок та податкових пільг. Досвід розвинутих країн щодо стимулювання інвестиційної діяльності свідчить, що на неї позитивно впливає диференційований підхід до надання цільових податкових знижок або певних пільг. До методів податкового стимулювання інвестиційних процесів насамперед належить пільгове оподаткування прибутку. Методи податкового регулювання інвестиційних процесів можна поділити на чотири групи: запровадження диференційованих ставок оподаткування; звільнення від сплати податку на певний строк; зменшення бази оподаткування; усунення подвійного оподаткування. Система оподаткування повинна мати інвестиційну спрямованість, що досягається застосуванням в оподаткуванні обґрунтованої диференціації ставок податків залежно від розміру одержаного прибутку (доходу) та рівня використання прибутку на інвестиційно-виробничі цілі. Це дає змогу активізувати інвестиційну діяльність у пріоритетних напрямках. Крім цього, можливе застосування знижувальних коефіцієнтів залежно від приросту (порівняно з попереднім податковим періодом) частки прибутку, що використовується на виробничий розвиток. Ефективним методом податкового регулювання інвестиційної діяльності є запровадження механізму уникнення подвійного оподаткування прибутку та дивідендів акціонерних товариств.

Оподаткування дивідендів на рівні акціонерів доцільно здійснювати за більш низькою ставкою, ніж оподаткування інших доходів, що збільшить активність інвесторів щодо вкладання коштів в акції підприємств. Зменшення бази оподаткування передбачає виключення зі складу прибутку та доходу, що підлягає оподаткуванню, тих його частин, які спрямовуються на інвестування. Таке зменшення доцільно проводити після здійснення операцій вкладання коштів у сфери та об'єкти інвестування, що їх визнано пріоритетними. Інвестиційні пільги можна надавати лише на нетривалий термін, пов'язаний з виходом підприємства на проектну потужність, оскільки постійні пільги призводять до значних структурних деформацій в економіці, знижують конкуренцію. 2.2 Бюджетне та грошово-кредитне регулюванняБюджетні методи регулювання для України мають особливе значення, оскільки ринок інвестиційних ресурсів недостатньо сформований, існує гіпертрофована структура економіки, надмірна диференціація технічного рівня виробництв, високий рівень монополізації, незамкненість на внутрішній ринок виробничих циклів, банки майже не здійснюють довгострокового кредитування, а власних інвестиційних коштів підприємствам бракує. Для збільшення бюджетного інвестування необхідно реформувати структуру бюджетних видатків, зменшуючи при цьому витрати дотаційного характеру і відповідно збільшуючи фінансування інвестиційно-інноваційних програм. З цією метою в поточний бюджет країни доцільно ввести окремою статтею бюджет розвитку, основним завданням якого є фінансування державних інвестиційних проектів. Джерелом поповнення бюджету розвитку можуть бути кредити міжнародних організацій, кредити Нацбанку, виплати за раніше наданими позиками, надходження від випуску в обіг довгострокових інвестиційних облігацій з доходом, який гарантується заставою конкретного майна, що перебуває в державній власності. Розширення бюджетного інвестування має супроводжуватися реформуванням системи оплати праці, передусім збільшенням частки заробітної плати у витратах на виробництво продукції. Це можливо тільки за реалізації інноваційних проектів, запровадження яких підвищить продуктивність праці та стане підставою для зростання оплати праці. Збільшення заробітної плати дасть можливість відмовитися від багатьох соціальних програм та субсидій, дещо скоротивши видатки бюджету з одночасним вивільненням додаткових коштів на потреби структурної перебудови. Істотним чинником активізації інвестиційних процесів є грошово-кредитна державна політика. Така політика впливає на інвестиційні умови, регулюючи грошовий обіг та роботу банківської системи, яка мультиплікативно створює грошові кошти. Національний банк залежно від стану економіки здійснює кредитну експансію чи кредитну рестрикцію. Кредитна експансія проводиться в період економічного спаду для стимулювання економічного розвитку. Політика кредитної рестрикції проводиться з метою отримання інвестиційної активності. Подорожчання кредитних ресурсів примушує інвесторів вкладати кошти в найбільш ефективні, прибуткові проекти. 2.3 Проведення гнучкої амортизаційної політикиАмортизаційна політика є одним з головних важелів, що дають можливість державі на макрорівні впливати на інвестиційну сферу.

Хоч Сполучен Штати Америки в бльшй мр, нж нш ве-ликодержави Заходу,  схильн не допустити до дальшого просування большевицького наступу на жадному терен, одначе через короткозорсть  кволсть свох союзникв не можуть засадничо й ршучо змнити розвитку подй. В такому уклад розбжних тенденцй захднього свту далеко до того, щоб полтика захднх держав вирвала у большевикв нцятиву й перейшла до протинасту-пу, замсть продовжувати безвиглядну стратегю стримування ворога на щораз грших для себе позицях. В такй безраднй настанов Заходу супроти свого смертельного ворога корниться легковажне вдношення до визвольно боротьби Украни й нших поневолених Москвою народв. Укранська нацонально-визвольна боротьба, по сут,  обороною самобутнього снування  свобдного розвитку власно нац. Але разом з тим вона влуча в саме серце большевицького мпе-рялзму. Перемога укранських визвольних змагань, знищення московсько-комунстичного панування в Укран та створення Самостйно Укрансько Держави означало б основне зламання сил московсько аAрес

1. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

2. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

3. Митна політика України на сучасному етапі

4. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

5. Основні напрямки зовнішньої політики України

6. Інформаційна політика України
7. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України
8. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

9. Митна політика України

10. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

11. Сучасний стан сільского господарства України

12. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

13. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

14. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

15. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

16. Інвестиційна політика банків в Україні

Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы

17. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

18. Центристські партії в політичній системі сучасної України

19. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

20. Політичні права і свободи громадян України

21. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

22. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
23. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
24. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

25. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

26. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

27. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

28. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

29. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

30. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

31. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

32. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

33. Історія України. Соціально-політичні аспекти

34. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

35. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

36. Суспільно-політичне та культурне життя України

37. Шевченкове кредо і сучасне відродження України

38. Геополітика та геостратегія України
39. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках
40. Вибори та їх роль у політичному житті України

41. Партійна система України. Політичний маркетинг

42. Розвиток політичної думки України

43. Регіональні особливості відтворення населення України

44. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

45. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

46. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

47. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

48. Сучасний стан фондового ринку України

Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая

49. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

50. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

51. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

52. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

53. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

54. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
55. Громадянство України
56. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

57. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

58. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

59. Історія України

60. Історія соборності України

61. Господарство України періоду утвердження капіталізму

62. Походження людини та її поява на території України

63. Історія держави та права України

64. Культура України в 30-х рока

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

65. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

66. Економічне районування України

67. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

68. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

69. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

70. Поняття, форма та функції Конституції України
71. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
72. Суверенітет України

73. Бюджет України: актуальні проблеми

74. Державній бюджет України

75. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

76. Управління фінансами України

77. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

78. Організаційна система управління природокористуванням України

79. Машинобудування України

80. Бідність в України

Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Вплив російської кризи на економіку України

82. Місце України в глобалізаційних процесах

83. Машинобудівний комплекс України

84. Роль і значення АПК для господарства України

85. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

86. Грошовий обіг України
87. Органи внутрішніх справ України
88. Грошові розрахунки в господарському обороті України

89. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

90. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

91. Інформаційна політика США

92. Конституційні засади виконавчої влади України

93. Судова система України

94. Грошова система України

95. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

96. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Хімічна промисловість України

98. Чорна i кольорова металургія України

99. Регіональний розвиток харчової промисловості України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.