Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Перехід на МСФЗ – міркування для вашого бізнесу Вступ Перехід на МСФЗ є більш технічною бухгалтерською справою - це вплине практично на всі аспекти діяльності компаній. Для багатьох компаній прийняття МСФЗ має значний вплив на фінансову звітність і наслідки будуть далекоглядні. Стратегія бізнесу і політика може вимагати змін. Увагу необхідно приділити тому, яким чином ці зміни донести до зацікавлених осіб, аналітиків. Компанії повинні впевнитися в тому, що вони мають внутрішні процеси і системи для того, щоб відповідати вимогам нової звітності. Необхідно багато часу для того, щоб спланувати і зробити всі необхідні зміни, і в той самий час продовжувати ефективно управляти компанією. На наступних сторінках ми розглядаємо деякі фактори, які компанії повинні почати розглядати. Управління відносинами Як Ви поясните вплив МСФЗ на інвесторів і аналітиків? Значна увага за МСФЗ на справедливу вартість, означатиме вищу вірогідність несталості прибутків. Поки рух коштів залишатиметься головним критерієм ведення бізнесу, незрозумілі коливання у доходах можуь впливати на аналітиків, керівників фондів та рейтингові агенства. Без належного обміну інформацією та пояснення впливів МСФЗ, існує можливість несприятливої реакції ціни акцій. Поки аналітики усвідомлюватимуть вдосконалення МСФЗ, окремі компанії повинні впевнитися в тому, що їхня поведінка за певних обставини чітко зрозуміла. Існує багато доказів того, що ринки не допустять несподіванок із заробітками. Притаманна несталість моделі визначення справедливої вартості за МСФС матиме постійний вплив на стосунки з інвесторами та обмін інформацією на ринку, який надзвичайно зосереджений на прозорості та точності фінансових звітів. Які відносини слід підтримувати із працівниками і профспілками? Необхідно взяти до уваги відносини з працівниками на випадок значних змін, і перехід до МСФЗ не являєься виключенням. Спілкування з працівниками та профспілками є дуже важливим для прийняття необхідних змін, особливо, якщо ці зміни пов'язані з обов'язками або угодами щодо оплати праці. Який вплив матиме МСФЗ на нормативно-правові відносини? Зміни до класифікації боргу/капіталу та впливи доходів від МСФЗ можуть вплинути на інформацію подану органам управління. Компанії повинні будуть перевірити їхнє дотримання, відповідно до МСФЗ, вимог оподаткування, таких як правила недостатньої капіталізації. Корпоративна стратегія і формування політики Для більшості компаній прийняття МСФЗ змінить їх результати діяльності. Зміни змінять їхні подані результати. Зміни в оцінюваннях, провірці на знецінення, визнанні та класифікації означатиме, що ті подані результати можуть бути іншими за МСФЗ. До того ж, частіше використання справедливої вартості може призвести до більшої несталості поданих результатів. Чи слід Вам переглянути Вашу політику винагород? Стимули і плани премій часто формуються на основі основних показників ведення бізнесу, таких як рентабельність. Без внесення поправок до цих механізмів, прийняття МСФЗ може призвести до того, що працівники отримуватимуть непередбачені доходи або зазнаватимуть певних збитків.

Наприклад, з гудвілом, який більше не амортизовується, доходи будуть більшими, але у випадку уцінки такого гудвілу, подані доходи будуть меншими у рік уцінки. Чи впливатиме хоч один з цих факторів на суму виплачених премій? Як щодо впливу змін у справедливій вартості, яку необхідно віднести до прибутку? Чи необхідно коригувати механізми виплати премій, щоб взяти до уваги цю несталість? Кожна компанія повинна подумати над цими та іншими питаннями наперед, оскільки зміни у спілкуванні з працівниками та внесення необхідних змін до контрактів займуть певний час. На даний час, поширеним є застосування опціону на акції як частина пакету наданого працівникам. Однак, із запровадженням МСФЗ, матимуть місце відрахування з рахунку прибутків та збитків, щоб відобразити “собівартість” цих опціонів. Можливо необхідно буде розглянути альтернативні шляхи мотивування та утримання персоналу. Чи Вам необхідно переглянути договора про виконання? Договора про виконання дуже часто включають положення про заробітну плату, яка базуються на показниках якості робіт. Необхідно взяти до уваги вплив МСФЗ, щоб впевнитися у тому, що у результаті умов контракту робітники будуть вмотивовані. Чи плануєте Ви купувати або продавати будь-який бізнес? При злитті компаній необхідно брати до уваги МСФЗ, оскільки це структура, яка застосовується як до облікової політики при злитті так і до впливу результатів після злиття. Питання, на які необхідно звернути увагу: Якщо фінансова звітність п-ва, яке купують, не готується у відповідності із МСФЗ, розуміння впливу на результати і звітні активи і зобов'язання. Спектр нематеріальних активів (не гудвіл), які необхідно визнати при злитті є набагато ширшим ніж це дозволено існуючими стандартами в багатьох країнах. Необхідно знати, що буде визнаватися окремо і . here eeds o be bo h k owledge of wha will be separa ely recog ised a d he ex e o which assis a ce will be required wi h associa ed valua io s. Імовірний залишок за гудвілем відповідно до МСФЗ у порівнянні з місцевим GAAP (загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку). Вартість запровадження МСФЗ у придбаній компанії. Якщо планується ліквідувати компанію, необхідно буде подати план дотримання вимог . If pla i g o dives of a busi ess co sidera io will eed o be give as o how o mee he dema ds for IFRS i forma io abou he busi ess. Чи Вам потрібно буде змінювати стратегію виплати дивідендів? Багато із коригувань, які можуть вимагатися при прийнятті МСФЗ, будуть опосередковано впливати на нерозподілені прибутки і майбутні прибутки можуть змінитися. Тому, для компаній буде важче отримувати запланований дивідендний дохід. В багатьох державах компанії можуть сплачувати дивіденди лише із прибутків отриманих за рік і будь-яких нерозподілених прибутків. Якщо нерозподілені прибутки зменшені при переході на МСФЗ і майбутні прибутки передбачити важче, може стати важче виплатити наперед визначені суми дивідендів. Це вимагатиме уважного розгляду і моніторингу стратегій інших компаній в цьому секторі. Внутрішні процеси і системи Чи Ви матимете достатньо ресурсів для переходу на МСФЗ? Збір додаткової інформації необхідної для реалізації переходу на МСФЗ та введення в дію нових супутніх процедур і методів може вимагати значних додаткових ресурсів.

Не вистачатиме відповідно кваліфікованих кадрів і чим ближче до дати переходу, тим дорожчими будуть їхні послуги. Чи плануєте Ви тренувати Ваш штат? Для того, щоб гарантувати достатню кількість ресурсів як при переході так і після нього, належне навчання займає надзвичайно важливе значення. Складність певних стандартів і потреба у глибоких знаннях працівників фінансового відділу означає, що це може бути значним інвестуванням як з фінансової точки зору так і з точки зору затраченого часу на виконання. Чи ви дослідили наявне навчання? Чим ближче до кінцевого терміну переходу, тим дорожчим буде навчання. Для навчання Вам потрібно буде якісний матеріал для посилання та частіше консультуватися з кваліфікованими консультантами. Ви вирішили де потребуватимете допомогу експертів? Навіть за умови хорошої програми навчання на місці, МСФЗ може вимагати більшого вкладу від іноземних експертів. Від актуаріїв вимагатиметься оцінити сальдо та дефіцит в окреслиних планах виплати пенцій. Потребуватиметься допомога експертів з оцінки у проведенні деяких більш комплексних оцінювань, які вимагаються МСФЗ (наприклад, опціон на акції) та для того, щоб пройти суворі тести на уцінку. Які зміни системи будуть вимагатися? В багатьох компаніях може виникнути потреба надати інформацію щодо МСФЗ раніше, ніж вони цього очікують. В деяких країнах від компаній вимагають надати інформацію про вплив МСФЗ в їх фінансовій звітності. Відносні показники у фінансових звітах підготовлених на час переходу повинні відповідати МСФЗ. Необхідно уважно обдумати системні зміни, які необхідні для того, щоб це відбулося. Це може бути відносно простим завданням або може вимагати детального розгляду. МСФЗ може вимагати нову та значно більшу кількість зібраних даних. Наприклад, детальна документація, яка вимагається для обліку хеджування. Ці зміни необхідно буде включити не лише у зовнішню систему збору даних по фінансовій звітності, але й у систему бюджетної та адміністративної звітності. Необхідно буде розширити засоби та систему контролю, щоб охопити ці нові дані, більшість з яких необхідно буде взяти з відділів, які знаходяться далеко від головного офісу і це повинні зробити особи, які зазвичай не займаються збором та контролем такої інформації. Необхідно буде чимало часу, щоб перевірити всі процедури перед тим як почати функціонувати. Чи достатньо грошей виділено у вашому бюджеті для переходу? Багато компаній очікують, що витрати на перехід на МСФЗ можуть бути значні. В бюджеті повинні бути передбачені ці витрати. Етап планування Хороше планування є ключем до успішного переходу. Всі компанії повинні розуміти різниці в обліковій політиці і розкриття інформації між МСФЗ і місцевими загальноприйнятими принципами бухобліку і можливий вплив. Існує необхідність в плані проекту, в якому розглядаються такі питання як відношення до зацікавлених осіб, зміни і системи, вимоги оцінки, перегляд контрактів і схем заохочувальних винагород. План вимагає вкладу із багатьох дисциплін в межах компанії і ці особи повинні пройти належне навчання. Перехід до МСФЗ є також ймовірною можливістю для реструктуризації ліній звітності, підвищення інтеграції і вирішення довготривалих операційних питань.

Вдповдно до цього кажуть речники ц концепц нам треба в закордоннй дяльност нтерпретувати сучасн визвольн змагання, як боротьбу за змну державного устрою  режиму в СССР, а не як боротьбу за саму державу, за  снування. Зокрема перед зовншнм свтом нам не можна заступати становища, що УССР не  укранською державою. Тепер, мовляв, треба справу ставити так, що УССР не ма повно суверенности  ми боремося за ту сувереннсть, за повне вдокремлення вд СССР, вд Москви, а так само за змну влади й устрою держави на демократичний, за усунення комунстично диктатури. Така постанова потрбна для того, щоб не пдривати користей для справи укрансько державности на мжнародньому форум, як можна витягнути з факту мжнароднього визнання УССР. Так погляди найсильнше акцентуються у два перш пслявонн роки. Тепер уже надто очевидна помилковсть тих мркувань  сам хн речники охололи в свому захопленн  рожевих сподванках, що присутнсть УССР на мжнароднй шахвниц, в рол шахово фгурки в гр Кремля допоможе самостйницькй зовншньо-полтичнй прац

1. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

2. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

3. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

4. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

5. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

6. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.
7. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів
8. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

9. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

10. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

11. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

12. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

13. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

14. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

15. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

16. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

18. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

19. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

20. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

21. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

22. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року
23. Предмет, метод, джерела та система фінансового права
24. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

25. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

26. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

27. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

28. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

29. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

30. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

31. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

32. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

34. Порядок складання фінансової звітності

35. Фінансова звітність

36. Фінансова звітність підприємства

37. Аудит фінансової звітності

38. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")
39. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації
40. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

41. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

42. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

43. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

44. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

45. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

46. Характеристика антитіл та імуноглобулінів

47. Відкриття та характеристика генетичного коду

48. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая

49. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

50. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

51. Призначення, будова, таврування, фарбування, маркування боєприпасів та гранат і порядок їх зберігання у військовій частині

52. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

53. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

54. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка
55. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження
56. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

57. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

58. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

59. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

60. Характеристика та використання систем відеоспостереження

61. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

62. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

63. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

64. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

66. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

67. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

68. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

69. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

70. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
71. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
72. Форми державності та їх загальна характеристика

73. Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

74. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

75. Енргоносії та їх характеристика

76. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

77. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

78. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

79. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

80. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Фінанси та фінансова система

82. Фінансова політика та бюджетний процес

83. Фінансова санація та банкрутство підприємств

84. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

85. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

86. Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти
87. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"
88. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

89. Сучасний склад: характеристика та функції

90. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

91. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

92. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

93. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

94. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

95. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

96. Исследование "Тактика морского боя"

Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Органы технического и тылового обеспечения, создаваемые в танковом батальоне в оборонительном бою

98. Характеристики ВМС Великобритании

99. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

100. Экономико-географическая характеристика Юга США


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.