Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Структура, апаратне забезпечення системи "клієнт-банк"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра економічної кібернетики Контрольна робота З дисципліни: «Інформаційні системи і технології у фінансах» Суми 2008 Зміст 1. Структура, апаратне забезпечення системи «клієнт-банк» 2. Автоматизація касових розрахунків в ПТК ОДБ 3. Підтвердження платежів СЕП Список літератури 1. Структура, апаратне забезпечення системи «клієнт-банк» Система «Клієнт-банк» складається з двох складових: банківського та клієнтського робочого місця. На клієнтському робочому місці вводяться платіжні документи, формуються в пачки і записуються в базу даних АРМ клієнта в файл «Платіжних документів» (PD). Введеним та записаним в БД документам спочатку присвоюється статус, який дає змогу їх переглядати, переміщувати в інші пачки, друкувати, редагувати та вилучати. Для передачі платіжні документи підписуються електронним цифровим підписом (ЕЦП) головного бухгалтера. Головний бухгалтер також має змогу до того, як поставив свій підпис, редагувати дані файла PD. Перед тим, як підписати, бухгалтер позначає потрібні документи, вставляє дискету чи картку зі своїм індивідуальним ключем, який є закритим, і викликає відповідну функцію, яка ставить ЕЦП. Після успішного завершення функції підпису документа змінюється його статус, а також файл PD доповнюється певними символами, які ідентифікують підпис бухгалтера. На другому етапі документи підписуються директором. З меню системи викликається відповідна функція, вставляється дискета чи картка з ключем директора і на екран видаються ті документи, які завірені підписом бухгалтера. Директор, переглядаючи платіжні документи, у разі необхідності має змогу вилучити деякі з них, а документи, готові до передачі, підписує. Після підпису директором файл доповнюється символами, які ідентифікують підпис директора. Далі файл шифрується і готується до передачі. Підписані й зашифровані платіжні документи формуються в пакет і передаються з клієнтського робочого місця в банк засобами електронної пошти у вигляді текстового файлу типу R. Документи, вилучені директором, автоматично змінюють свій статус. Ці документи можуть бути відредагованими і підписаними бухгалтером і повторно подані директору на підпис на наступних етапах функціонування системи. Після здійснення сеансу зв’язку з банком банківська частина системи, що знаходиться в банку, має сформувати транспортні квитанції (файл типу ) на платіжні документи й надіслати їх клієнту. Якщо при прийомі документів було виявлено помилки, файл типу Т містить коди помилок та інформацію тих платіжних документів, у яких вони виявлені. Якщо при передачі чи заповненні платіжних документів були допущені помилки, то банк до обробки їх не приймає. Клієнт повинен виправити помилки й ще раз зв’язатися з банком для відправки виправлених платіжних документів. Якщо файл типу R не має помилок, про що свідчать нульові коди помилок у файлі типу Т, то він приймається банком до обробки. Кожний прийнятий банком до обробки платіжний документ аналізується, і йому присвоюється відповідний статус, який свідчить про те, на якій стадії банківської обробки перебуває той чи інший документ.

Статус документа присвоює відповідальний працівник банку, за яким закріплені особові рахунки даного клієнта. Відповідальний працівник має можливість: оплатити документ; у разі відсутності достатніх коштів розмістити документ в картотеці; відхилити документ від оплати й передати його на розгляд кредитному інспектору, головному бухгалтеру чи керуючому і т.п. Кожне рішення, яке може прийматись по платіжному документу, має відповідне кодове позначення, що зберігається в довіднику статусів платіжних документів. На прийняті до обробки платіжні документи формується й передається клієнту файл-квитанція типу С про рух та оплату документів в банку. Цей файл містить дані кожного платіжного документа та дані про його статус, якщо ж документ був оплачений, то відповідно – дані про вид акцепту, вид платежу. Разом з файлом типу С банк передає клієнту файли типу I та V, які є виписками з особових рахунків клієнта. Виписка I є поточною, а виписка V – підсумковою. У виписці I банк надає клієнту поточні дані щодо списання й зарахування коштів на особовий рахунок та залишок коштів на момент формування виписки. Крім того, поточна виписка включає всі документи, які були передані клієнтом в банк і надійшли на адресу клієнта. Поточна виписка має інформативний характер. Періодичність її формування оговорюється в договорі, який підписує клієнт з банком, і залежить від інформаційних потреб клієнта. Підсумкова виписка дається щоденно по завершенні банківського дня і містить дані про обіг коштів за день та залишки коштів на рахунках на кінець дня. При такій технології обміну платіжними документами в електронному вигляді банк потребує раз на тиждень подавати їх в паперовому вигляді, завіреними підписами директора і головного бухгалтера та печаткою підприємства. Разом з паперовими документами клієнт повинен подавати в банк у роздрукованому вигляді щоденні реєстри переданих в банк та оплачених банком платіжних документів за допомогою системи «Клієнт-банк». Також раз на тиждень касир повинен доставляти в банк другі примірники вже оплачених платіжних документів, на яких у його присутності ставляться штампи банку, й забирати проштамповані виписки з рахунків клієнта. Ці виписки мають правову силу, оскільки вони завірені печаткою банку, а виписки, що їх можна отримати за допомогою системи «Клієнт-банк», мають лише інформативний характер. Вони хоч і містять достовірну інформацію, але правової сили не мають. Усі файли, що були сформовані чи прийняті системою «Клієнт-банк», архівуються і зберігаються в архіві. Крім обміну платіжними документами, квитанціями та виписками, за допомогою системи «Клієнт-банк» клієнт може отримати файли внесення змін до бази даних нормативно-довідкової інформації, а також по запиту допоміжні файли довідково-інформативного характеру, що містять дані про курси валют, котировки цінних паперів на фондовій біржі тощо. Інформаційну модель клієнтського робочого місця системи «Клієнт-банк» наведено на рис. 1. Рис. 1. Інформаційна модель клієнтської частини системи «Клієнт-банк» Вхідними повідомленнями для даного АРМ є платіжні документи, файли нормативно-довідкової інформації та файли, які надходять від банку електронною поштою.

До файлів нормативно-довідкової інформації належать: довідник підприємств-кореспондентів (D KOR), довідник клієнта (КLIE ), довідник банків (BA K), довідник призначень платежів (PLA IG), довідник видів платіжних документів (D PD), довідник статусів (S A US), довідник кодів помилок (POMILKA), довідник касових символів (KASA). Довідник клієнта (КLIE ) містить такі поля: код клієнта, назву клієнта, код за ЄДРПОУ, МФО банку, № особового рахунку, відкритий ключ (адресу банку), відкритий ключ директора, відкритий ключ головного бухгалтера, реєстраційний номер в банку. Довідник підприємств-кореспондентів (D KOR) містить такі поля: код підприємства, назву підприємства, код за ЄДРПОУ, МФО банку, № особового рахунку. Довідник банків (BA K) містить такі поля: МФО банку, назву банку, нижню межу особових рахунків, верхню межу особових рахунків. Довідник видів платіжних документів (D PD) включає такі поля: код виду платіжного документа (ПД), вид ПД, тип ПД, код платежу. В цьому довіднику наведено всі види платіжних документів, які можуть передаватись за допомогою системи, наприклад такі: платіжні доручення, меморіальний ордер, відмова від акцепта, реєстр чеків, касові документи та ін. Тип платіжного документа може бути дебетовим чи кредитовим, що відповідно відображається в полі «тип ПД». Довідник призначень платежів (PLA IG) містить такі поля: код призначення платежу, зміст платежу. Довідник статусів (S A US) містить такі поля: код статусу платіжного документа, зміст статусу платіжного документа. Довідник кодів помилок (POMILKA) містить такі поля: код помилки та зміст помилки. Всі помилки, які можуть виникнути при передачі повідомлень в системі, згруповані в п’ять груп. Перший рівень включає помилки, які виникли під час передачі та формування файлу: в архіві вже є вхідний файл з таким ім’ям, власник вхідного файлу невідомий, клієнт не підключений до системи «Клієнт-банк», недопустима дата в імені файлу. Другий рівень включає помилки, що мають місце в структурі файлу чи документа. Третій рівень включає помилки, які виникли в результаті недопустимості значень поля документа. Наприклад, недопустиме значення МФО по дебету чи по кредиту, недопустиме значення коду платежу і т. п. Четвертий рівень включає помилки недостовірності та невідповідності значень поля тим значенням, які містять поля довідників бази даних. Наприклад, невідомий номер особового рахунку, код ЄДРПОУ не відповідає його паспортному значенню в довіднику і т.п. П’ятий рівень – це помилки дублювань значень документа в базі даних. Довідник касових символів (KASA) містить коди видів касових операцій та їхні відповідні назви. На основі платіжних документів формується файл PD, який містить такі поля: код виду платіжного документа (ПД), номер пачки, номер ПД, дата заповнення ПД, код платника, назва платника, МФО платника, назва банку платника, номер особового рахунку по дебету, сума платежу, код отримувача, назва отримувача, МФО отримувача; назва банку отримувача, номер особового рахунку по кредиту, призначення платежу. Файл PD зберігається в базі даних системи, а після підпису бухгалтером та директором трансформується у файл типу R та передається в банк.

Эти организации, тесно связанные с биржей при получении от нее уведомления о заключении сделки, одновременно передают деньги продавцу, а бумаги - покупателю, обеспечивая тем самым безрисковое исполнение сделок - поставку против платежа. Конечно, депонирование денег и ценных бумаг, как и сами услуги депозитария и банка, стоят денег. Это - цена, которую приходится заплатить за надежность исполнения сделки. (4) СИСТЕМЫ КЛИРИНГА Исполнение сделки - поставку бумаг и денежный платеж мы описали выше. Отметим особенности, связанные с большими оборотами на бирже. Задачи клиринговой системы При больших оборотах на бирже контроль за каждой отдельной сделкой, даже стандартизованной, оказывается очень хлопотным и дорогим делом. Для его реализации вводят так называемые системы клиринга, в задачи которых как раз и входит контроль за тем, чтобы все сделки, заключенные на бирже, правильно адресовались и выверялись. Задачей клиринговой системы является установление и подтверждение параметров всех заключенных в данной системе сделок и иногда подведение итогов. (5) СИСТЕМА ПЛАТЕЖА Клиринговый банк Система платежа - часть банковской системы, используемая для обеспечения денежных операций, связанных с торговыми сделками

1. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

2. Апаратно-програмний комплекс для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку

3. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

4. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

5. Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной системы

6. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
7. Структура центральной нервной системы и общие принципы её функционирования
8. Структура соціальної системи

9. Состав и структура расходов бюджетной системы на оборону и обеспечение безопасности государства

10. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

11. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

12. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

13. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

14. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы РФ

15. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

16. Экономические вопросы развития системы торговых предприятий в муниципальных структурах

Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Экономические системы: виды, понятие, структура

18. Структура и функция АРUD-системы и ее освещение в учебной литературе

19. Правосознание: понятие, структура и роль в правовой системе

20. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк

21. Государственная система занятости: структура, основные направления развития на современном этапе

22. Структура программного обеспечения региональной экоинформационной системы
23. Структура западной финансовой отчетности. Система финансовых отчетных документов
24. Системы и структуры Франции, Германии и Молдовы

25. Финансовая система: сущность, структура, принципы построения

26. Банківська система України

27. Коммерческий банк как основное звено банковской системы

28. Японский опыт внедрения системы консолидированного налогообложения интегрированных структур и его значение для России

29. Апаратне і програмне забезпечення

30. Банківська система

31. Лазерная система для измерения статистических характеристик пространственных квазипериодических структур

32. Пути интеграции функциональной системы налогового менеджмента в организационную структуру коммерческих банков

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

33. Ліквідність банківської системи України

34. Национальный банк Украины как главное звено банковской системы страны

35. Преимущества системы банк-клиент перед традиционными способами обслуживания

36. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

37. Система "Клиент-банк"

38. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
39. Історія світової банківської системи
40. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

41. Банківська система та пропозиція грошей

42. Банківська система України

43. Банковская система, ее структура и сущность

44. Липиды центральной нервной системы и структура клеточных мембран

45. Анализ системы и структуры органов государственной власти на примере Новосибирской области

46. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

47. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

48. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Система, состав и структура хозяйственных судов в Республики Беларусь. Статус судей

50. Современная организационная структура в системе муниципального управления

51. Структура системы права

52. Федеральный орган исполнительной власти: понятие, система, структура, отрасли и сферы управления

53. Имитационное моделирование системы, осуществляющей модель локальной вычислительной сети (ЛВС) кольцевой структуры

54. Структура информационной системы
55. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок
56. Система забезпечення безпечності харчових продуктів НАССР (Hazard Analysis Control Critical Points)

57. Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування

58. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

59. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

60. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

61. Всемирный банк и его роль в развитии системы международных отношений

62. Анализ и совершенствование организации системы управления персоналом на ОАО "УРСА Банк"

63. Организационная структура системы управления персоналом

64. Организационная структура системы музыкального образования в СССР

Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

66. Структура и система международных отношений

67. Политические партии и партийные системы. Сущность, структура и типология

68. Педагогическая психология: становление и место в системе научного знания, предмет, задачи и структура

69. Структура и система категорий юридической психологии

70. Структура системи соціального захисту населення і політики України
71. Соціальна система та її структура
72. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

73. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

74. Денежно-кредитная система и её структура

75. Критерии формирования и структура налоговой системы Российской Федерации

76. Финансовая система государства: её структура, функции и современные проблемы

77. Налоговая система РФ, её структура и значение

78. Понятие и структура экономической системы общества

79. Ценовая система и ее структура

80. Типы и элементы планировочной структуры города

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

82. В поисках системы мира

83. Малые тела Солнечной системы

84. Происхождение Солнечной системы

85. Строение солнечной системы

86. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)
87. Солнечная система
88. Происхождение солнечной системы

89. Структура организации материи

90. Спутниковые системы местоопределения

91. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

92. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

93. Нервная система

94. Синапсы (строение, структура, функции)

95. Нервная система

96. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

98. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

99. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.