Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Военное дело Военное дело     Военная кафедра Военная кафедра

Питання військового будівництва

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Поняття та принципи військового будівництва та їх правове закріплення Військове будівництво -система економічних , соціально-політичних , військових та інших заходів держави , що здійснюються з метою поліпшення військової організації , будівництва і зміцнення ЗСУ та зміцнення обороноздатності країни в цілому. Здійснюючи військове будівництво, держава спирається на основоположні начала , керівні ідеї і положення , які закріплені в Конституції та законах України (іншими словами принципи військового будівництва). Основні принципи військового будівництва закріплені у воєнній доктрині , яка є документом , що закріплює основний воєнно -політичний курс нашої держави. Основні принципи військового будівництва : -проведення оперативно -психологічної підготовки особового складу з урахуванням законів воєнного мистецтва. -комплектування їх на основі загального військового обов язку і за контрактом з поступовим переходом до професійної армії. -військово-патріотичне виховання допризовників та призовної молоді , особового складу на національно -історічних традиціях. -соціальний захист військовослужбовців. -повна департизація /заборона військовім приймати участь у діяльності політичних партій і рухів/. Структурно принципи поділяються на : Соціально -політичні ; організаційні ; навчання та виховання(не розглядаються в межах цього курсу); -1- а) демократія і гуманізм (право брати участь у референдумі, обирати і бути обраним до представницьких органів влади, право оскаржити в суд незаконні дії військових посадових осіб та організацій тощо, військовослужбовці мають рівні права з іншими громадянами ). б) гласність і збереження військової таємниці ( життя і діяльність ЗСУ , що не становлять державної або військової таємниці повинні висвітлюватись у ЗМІ). в) позапартійність (заборона військовім приймати участь у діяльності політичних партій і рухів). г) гарантованість соціально-правової захищенності військовослужбовців (законодавче закріплення відповідних пільг , гарантій соціального та правового захисту). -2- а) верховнство закону (будивництво ЗСУ відбувається тільки на підставі і у суворій відповідності до законів України). б) підзвітність конституційним органам законодавчої та виконавчої влади в) єдиноначальність та колегіальне вироблення рішення (побудова військової ієрархії таким чином , щоб кожна ланка вертикальної структури відповідала такому співідношенню: начальник відповідного рівня-штаб). г) загальна військова повинність громадян України д) добровільний вступ на кадрову військову службу є) дотримання військової дисципліни Принципи закріплені в : Конституції України; З.Про оборону ; З. Про ЗСУ ;З. Про загальний військовий обовязок та військову службу; Військовій Доктрині; Концепції оборони і військовому будівництву ЗСУ. Система та основні функції органів військового управління Апарат управління армією і флотом є відносно відокремленою системою органів військового управління , що об єднана МОУ. Ця система військового управління складається з відповідних частин /органів/ , що діють на різних рівнях системи та наділені певними повноваженнями.

Ситема органів по управлінню армією та ВМС : 1) центральні органи управління 2) органи управління регіонів /округів/ органи управління обєднань /місцеві органи військового управління/ начальники гарнізонів /старші морські начальники/ військові коменданти Специфічним видом органів військового упрвлиння є штаб (основний орган у розпорядженні командира по оперативному управлінню підлеглими йому військами і силами флоту). -1- Міністерство Оборони здійснює керівництво збройними силами України та запроваджує єдину воєнно-технічну політику тощо.До числа центральних органів належить також Генеральний Штаб (очолює начальник Генерального Штабу - перший заступник Міністра Оборони)-основний орган управління військами. -2- Ними є територіальне загальновійськове обєднання військових частин , військово-навчальних закладів , різних родів і видів ЗСУ. Регіон може охоплювати територію декількох областей та Республіку Крим. Командуючі військами регіонів /округів/ підпорядковані МО. У військових округах діють військові ради , які розглядають і вирішують найважливіші питання життя та діяльності регіону /округу/. Основним органом управління військами є штаб регіону /округу/. -3- Органи управління об єднань , корпусів , з єднань, в/ч на відміну від органів управління регіонів /округів/ здійснюють управління не за територіальним принципом і тому здатні до швидкого пересування. До органів управління об єднаннями відносяться : військові посадові особи , що командують /регіонами та ВМС/, командири об єднань , корпусів , з єднань , в/ч та їх заступники, також підлеглі штабні служби. Місцеві органи військового управління -військові комісаріати утворюються відповідно до адміністративно- територіального поділу країни. До їхнього відання відносяться: підготовка і здійснення мобілізації , підготовка молоді до служби у ЗС , призов громадян на військову службу та навчальні збори, також підготовка матеріалів про призначенням особам офіцерського складу , прапорщикам , мічманам та військовослужбовцям надстрокової служби пенсій. -4- Начальник гарнізону видає накази обов язкові для всіх посадових осіб частин гарнізону та військовослужбовців. Також : розробляє гарнізонні плани різних заходів і розташовує за вказівкою командуючого військами регіону /округу/ в/ч, які прибувають до гарнізону , призначає проведення дізнань , притягує до відповідальності військовослужбовців, які не належать до складу частин даного гарнізону за вчинені ними проступки. -5- Військовий комендант гарнізону підпоядковується начальнику гарнізону , який безпосередньо відповідає за підтриманням високої військової дисципліни серед військовослужбовців у громадських місцях та на вулицях , правильне і пильне несення служби гарнізонними караулами , патрулями та за належне тримання заарештованих на гауптвахті , веде облік усіх війсковосл-в , які прибули у відрядження чи у відпустку , засвідчує час їх прибуття і відбуття і вказує причини затримки у гарнізоні. Повноваження органів державної влади по керівництву ЗСУ Органи державної влади по керівництву ЗСУ поділяються на : а) органи державного керівництва б) органи безпосереднього керівництва військами.

Висвитлюючи це питання необхідно керуватись Конституцією України та Законом Про Оборону України . До повноважень Верховної Ради України належить: 1) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; 2) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України; 3) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;4) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами над звичайної екологічної ситуації;5)Формування і проведення воєнної політики держави, законодавче регулювання питань сфери оборони та військового будівництва здійснюються виключно Верховною Радою України. Верховна Рада України затверджує:1)воєнну доктрину і концепцію військового будівництва;2)обсяг бюджетних асигнувань на оборону, загальну структуру та чисельний склад Збройних Сил України; 3)основні напрями співробітництва України з іншими державами у воєнній сфері; 4)кандидатури на посади Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України; 5)військову присягу і військові статути, символіку Збройних Сил України; 6)державну програму розвитку озброєння та військової техніки, її фінансування. 7) заслуховує Президента України про стан оборони України, звіти Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України та інших посадових осіб з питань оборони; 8)визначає військові звання, свято - День Збройних Сил України, присвоює найменування кораблям першого і другого рангу. Президент України: 1)призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах; 2) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; 3) очолює Раду національної безпеки і оборони України; 4) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України; 5)приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; Закон Про Оборону України: Президент України як Верховний Головнокомандуючий Збройними Силами України і Голова Ради оборони України вживає необхідних заходів щодо забезпечення обороноздатності України та постійної бойової готовності Збройних Сил України.П

Політика Центральної Ради, писав командир корпусу Січових Стрільців полковник Є.Коновалець, "вводить у краї замість ладу щораз більшу анархію, яка не тільки виключає організацію війська, але веде державу до неминучої руїни...". Розмірковуючи над причинами занедбаності справи військового будівництва в Україні доби Центральної Ради, один з організаторів Вільного козацтва С.Шемет зазначав: "Головну причину, чому українське державне діло... представляється в такім кустарнім, мало серйозним вигляді, треба бачити в тому, що... провід належав виключно і неподільно такій однобічній, майже виключно по професії літераторській, нечисленній групі людей, серед яких не були представлені найважливіші фахові групи і соціальні шари нації" [148]. Подальша розбудова збройних сил і спеціальних служб України тривала після повернення Центральної Ради до Києва на початку березня 1918 р. в умовах австро-німецької окупації України. Як відомо, Брестський мирний договір УНР з країнами Центрального блоку (27 січня 1918 р.) передбачав збройну допомогу УНР в боротьбі з радянськими військами та перебування великого австро-німецького військового контингенту в Україні

1. Режим оподаткування капітального будівництва

2. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

3. Реалізація права на житло шляхом будівництва

4. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

5. Деревина у будівництві

6. Підсилення основ, реконструкція і ремонт фундаментів. Будівництво в умовах щільної забудови
7. Ціни і ціноутворення у будівництві
8. Спорудження земляного полотна для будівництва дороги

9. Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

10. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

11. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів

12. Ціноутворення в інвестиційній сфері будівництва

13. Фитопланктон как начальная стадия в рационе питания гидробионтов

14. Раздельное питание

15. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием работающих

16. Лечебное питание при постхолецистэктомическом синдроме

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

17. Организация и контроль питания больных

18. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

19. Питание детей старше года

20. Задачи и принципы лечебного питания

21. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

22. Задачи и принципы лечебного питания
23. Материально-техническая база общественного питания
24. Разработка микроблока питания

25. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания

26. Универсальный блок питания

27. Питание с учетом различных вероисповеданий

28. Рациональное питание

29. Рациональное питание

30. Химия пищеварения рационального питания

31. Культура питания

32. Режим питания спортсмена

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

34. Блоки бесперебойного питания

35. Организация питания

36. Теория рационального питания

37. Развитие Украинского питания

38. Будь или не будь
39. Досье ОАО ВимБильДанн Продукты питания
40. Рекомендации по питанию для больных, перенесших операцию на желчном пузыре

41. 20 привычек умного питания

42. Цинк и другие элементы в питании человека

43. Питание полугодовалого pебенка-искусственника

44. Питание и здоровье

45. Макро и микроэлементы в питании

46. Парентеральное питание

47. Принципы рационального питания

48. Основы рационального питания

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

49. Детское и специальное питание сегодня

50. Світові ринки зброї та військового спорядження

51. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

52. Источник бесперебойного питания

53. Будем менять Уголовный кодекс?

54. Основные предприятия размещения и питания, расположенные на территории Санкт-Петербурга
55. Источник питания
56. Тиристорные устройства для питания автоматических телефонных станций

57. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания

58. Батареи и элементы питания (Аккумуляторы)

59. Техническое оснащение и охрана труда общественного питания

60. Питание спортсменов-ориентировщиков

61. Новая автоматизированная система оптимизации рационов питания спортсменов

62. Чем я буду заниматься по окончанию занятий в спецгруппе

63. Витамины и питание

64. Биохимические аспекты коррекции питания борцов

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Нейродермит. Лечебная физическая культура и лечебное питание.

66. Режим питания спортсмена

67. Особенности учета и аудита на предприятиях общественного питания

68. Анализ товарного рынка основных продуктов питания

69. Гигиена питания

70. Влияние питания на развитие патологии скелета у собак
71. Питание и пища
72. Бухгалтерский учеты общественном питании

73. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

74. Законодавство України про військову службу

75. Фінал дев’ятої симфонії л. Бетховена до питання виконавської інтерпретації

76. До питання етики сімейного життя

77. Ремонт блоков питания

78. Интеллектуальные UPS (Источники бесперебойного питания)

79. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

80. Раздельное питание

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Особенности третьего возраста. Питание пожилых людей

82. Источник бесперебойного питания

83. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

84. Инверторные источники питания для электродуговой сварки

85. Новая автоматизированная система оптимизации рационов питания спортсменов

86. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці
87. Упаковочные материалы, применяемые для продуктов питания и их влияние на здоровье человека
88. Рекомендации по гигиене питания и профилактическим мероприятиям

89. Безопасность питания

90. Економічні і законодавчі питання охорони праці

91. Навчання з питань охорони праці

92. Навчання працівників з питань охорони праці

93. Обмен веществ и энергии. Питание

94. Питание и биоценотические отношения волка

95. Роль витаминов в питании

96. Физиология и питание растительных организмов

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

97. Исследование роста микромицетов на различных источниках углеродного питания

98. Выращивание растений в водной культуре на полной питательной смеси и с исключением элементов питания (вариант без азота)

99. Значение плодов и ягод как продуктов питания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.