Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Збереження національних культур в епоху глобалізації

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

План 1. Глобалізація – новий етап розвитку цивілізації 2. Унікальність глобалізації як еволюційного процесу 3. Прогнозовані наслідки для розвитку особистості 4. Протиріччя між традиційними й сучасними цінностями Література 1. Глобалізація – новий етап розвитку історії Об'єктивний процес радикальної корінної зміни буття людини у світі обумовлений глибинними зрушеннями в способах і типах діяльного й міжособистісного спілкування в загальнопланетарному масштабі. Інформаційна революція кінця ХХ століття перетворила в реальність ідею про єдиний взаємозалежний і взаємопогоджуваний світ, що знаходить риси “світового села ” (ЮНЕСКО). Комп'ютеризація, Інтернет, супутникові комунікації зв'язують воєдино економіку, науку, культуру всіх країн і регіонів миру. Створюється ситуація комунікативної прозорості, вільного проходження, перетікання інформаційних потоків, що не знають ніяких границь і демаркаційних ліній. Всесвітня павутина, Інтернет, утворить нову віртуальну реальність, нову імперію зі своїми законами й нормами. І ніхто не в змозі протистояти цьому об'єктивному процесу, якщо не хоче виявитися на узбіччі світової історії. Глобалізація, сутнісною основою, який є інформаційна революція, впливає на всі сфери людського життя - економіку, політику, культуру, мову, утворення, духовно-моральний розвиток, міжетнічні й межконфесіональні відносини. Всі ці сфери, утягуючись у темп, що, більш швидким стає освоєння й обмін інформацією, здобуваються якісно нові риси. Під глобалізацією, автор розуміє, приєднуючись до думки відомого російського вченого В.М. Межуева, “взаємозалежність, що підсилюється, національних держав і регіонів, що утворять світове співтовариство, їхню поступову інтеграцію в єдину систему із загальними для всіх правилами й нормами економічного, політичного й культурного поводження ”. Як зауважує М. Делягин, один з перших у Росії дослідників розглянутого феномена, глобалізація характеризується такими рисами, як “руйнування адміністративних бар'єрів між країнами, планетарне об'єднання регіональних фінансових ринків, придбання фінансовими потоками, конкуренцією, інформацією й технологіями загального світового характеру. Найважливішою рисою глобалізації є формування в масштабах усього миру не просто фінансового або інформаційного ринку, але фінансово - інформаційного простору, у якому в усі більшому ступені здійснюється не тільки комерційна, але й вся діяльність людства ”. Відомий російський філософ С. Панарин уважає, що глобалізацію “визначають як процес ослаблення традиційних територіальних, соціокультурних і державно-політичних бар'єрів, інколи ізолював народи друг від друга, але в той же час застерігав від неупорядкованих зовнішніх впливів, і становлення нової, системи міжнародної взаємодії й взаємозалежності ”. Однак на сьогоднішній день немає загальновизнаної концепції глобалізації. У різних регіонах, суспільствах, наукових дисциплінах цей термін має свій специфічний зміст. Процес глобалізації, таким чином, ще має потребу в серйозному теоретичному осмисленні. Глобалізація будучи домінуючим цивілізаційним процесом сучасності, разом з тим, убирає в себе багато властивостей інших загальносвітових процесів, являючи собою явище принципово нове в історії людства, не будучи простим продовженням існуючих раніше інтеграційних загальносвітових тенденцій.

2. Унікальність глобалізації як еволюційного процесу Принципова новизна глобалізації полягає не в її масштабі й сфері впливу - хоча вони безпрецедентні, - але в явній свідомій спрямованості глобалізації. Вона тільки на перший погляд здається процесом дифузійним, вільно сформованим, природним і не залежним від волі й наміру людей. Процеси такого роду випадковими, виниклими самі собою й у цьому змісті природними не бувають. Такі процеси мають своїх ініціаторів, свого суб'єкта. Хто, для чого, з якою метою, яким образом ініціює, підтримує, направляє процеси глобалізації можна тільки припускати й догадуватися. В основі своєї глобалізація - це, насамперед культурна стратегія Заходу, спрямована на скорення й поневолення всього “іншого ”, незахідного, некультурного, нелюдського. Глобалізація - це прийняття норм, цінностей й інститутів західного буття всім людством як необхідність закону, “веління часу ”. У цій стратегії всі “незахідне ”, своєрідне, інше повинне зникнути або зайняти свою скромну нішу у встановленій системі цінностей. Очевидно, що глобалізація приносить відчутні вигоди одним країнам й є нещастям для інших; очевидно, що за анонімністю глобалізації хтось коштує й т.д. Але реконструювати суб'єкта глобалізації, виходячи із принципу “кому вигідно, хто зацікавлений ”; розкрити її зміст по формах її прояву - справа гранично складне. Тим більше, що всесвітня історія сьогодні взагалі носить анонімний характер: практично всі люди у всіх країнах відсторонені від реальної можливості впливати на хід подій; при зовнішній активності й навіть суєті люди реально є об'єктом керування й маніпулювання; поводження мас й окремих індивідів і планується й програмується (прориваючись досить часто в так званих немотивованих діях і вчинках). Причому реальна пасивність сучасної людини, при граничній зовнішній активності, практично не залежить від типу державного устрою, тому що кожна по-своєму відстороняє людей від реального впливу й на загальні процеси в суспільстві, і на процес особистісного розвитку. Можна навіть затверджувати, що демократичні режими відрізняються ще більшою витонченістю відсторонення людини від керування ситуацією. Глобалізація і є граничною формою продукування пасивності людини у всесвітньому масштабі. От у чому полягає основний її негативний зміст. Вона зазіхає на сутність людини - бути відповідальним творцем свого життя. Ті обрії розвитку, які процеси сучасності (синтезовані глобалізацією) залишають людині, примітивні. Людина, чим далі, тим більше уніфікується, втрачає особистісну специфіку, віддає себе, виступає супротивником глибоко битійного різноманіття, що є умовою знаходження людиною своєї сутності. Глобалізація, таким чином, відповідальна за ці негативні процеси. Можна й далі описувати основні характеристики глобалізації, що розуміє як сучасна форма світового ладу, як актуальний етап в історії світової цивілізації. Зрозуміло, що домінуючою тональністю такого дослідження буде насторожене відношення до глобалізації. Всі, крім її активних ініціаторів, перебувають у такому відношенні.

Попри все те не можна не відзначити, що глобалізація, особливо при поверхневому її розумінні, несе в собі дуже багато, якщо не позитивних наслідків, те, принаймні, позитивних можливостей, основна з яких - можливість максимально вигідного для тієї або іншої країни інтегрування у світове співтовариство. Наскільки така інтеграція реально можлива - питання надзвичайно хворобливий для більшості країн, його воліють не обговорювати, але сама можливість змушує приєднуватися до прихильників глобалізації, що підсилює її, а конкуренція за “тепле місце ” у глобальних процесах дає глобалізації енергію до росту й поглиблення. Можна й далі міркувати про глобалізації на абстрактному рівні, але більше продуктивний, буде, аналіз її впливу на конкретні області суспільного й особистісного буття. Насамперед, така її сфера, як культура й людські цінності й подивитися, яке вплив глобалізації на них. Так, у вересні 2000 р. глави держав й урядів прийняли Декларацію тисячоріччя ООН, де своїм головним завданням вони оголосили “забезпечення того, щоб глобалізація стала позитивним фактором для всіх народів миру ”. Це пов'язане з тим, що благами глобалізації зараз користуються досить нерівномірно й нерівномірно розподіляються її витрати. У виграші виявляються ті країни, які мають глобальну конкурентоздатність, тобто країни західного постіндустріального миру. Глобалізація у відомій мері відтворює у всесвітньому масштабі негативні сторони ринкового господарювання, які в цілому вдалося приборкати країнам Заходу шляхом побудови “соціальної держави ”. Нині у світовій економіці панують фінансово-олігархічні сили, що виносять на глобальний рівень самі грубі форми індивідуального й групового егоїзму. Глобалізація стає засобом зосередження багатства й влади в руках окремих людей й угруповань. Приведемо факти. Троє найбагатших людей Землі мають багатства, що перевищують багатства 47 бідних країн миру, 475 найбагатших осіб контролюють багатства, що перевищують надбання половини всього людства. Співвідношення між багатої однією п'ятою частиною світового населення й одного п'ятої найбіднішого населення Землі досягло 1:75. У результаті росту вбогості й нерівності основи глобальної безпеки перебувають під загрозою. З метою виживання людства необхідно змінити вектор глобалізації, а саме заохочувати й підтримувати соціально відповідальний і гуманістична орієнтований підхід до глобальних проблем сучасності. Сьогодні в суспільній думці багатьох країн глобалізація асоціюється з експансією західної цивілізації. Заради того, щоб зберегти свою “цивілізовану оболонку ”, незахідні країни намагаються вибрати шлях назад, в, формі “повернення традицій ”, що веде найчастіше до застою і їхньої ізоляції від сучасного миру. Глобалізація зовсім не тотожна вестернізації; хоча джерелом глобалізації є західний мир, воно являє собою закономірний результат соціальної еволюції, втілюючи собою загально цивілізаційний дух, властивому всьому людству. Інакше кажучи, що виходять від глобалізації імпульси є провісниками формування глобальної цивілізації.

У першй частин Кетрн Ваннер з'ясову, як совтська система трактувала поняття нацональност, пдпорядковуючи його вищй, «наднацональнй», совтськй дентичност; чому дея державно незалежност здобула соб стльки прихильникв у сильно зрусифкованй Укран та яку роль у цьому вдграв сторичний ревзонзм; як  чому стар совтськ модел мовлення й поведнки збергають донин свою живучсть, репродукуючи совтськ суспльн цнност та орнтац. У другй частин авторка дослджу «ареали нацоналзац», тобто мсця, чи под, чи галуз, у яких вдбуваться «артикуляця, обговорення , по змоз, нституалзаця нацонально культури». Чотири роздли друго частини присвячено вдповдно чотирьом таким «ареалам» - школам, фестивалям (власне, одному з них, найбльш «нацоналстичному» - «Червонй рут»), офцйним святам у державному календар та органзац мського простору (старим  новим пам'ятникам, назвам вулиць тощо). Йдеться, як пише Кетрн Ваннер, про т мсця, де «постсовтська нацональна культура артикулються , вдповдно, оспорються - в рамках ширшого проекту утвердження чи, навпаки, заперечення ново держави»

1. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

2. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

3. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

4. Національна політика СРСР в роки перебудови

5. Українська національна революція 1649-1657рр

6. Валовий національний продукт
7. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
8. Національне багатство, прибуток

9. Генеза української національної мови

10. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

11. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

12. Національна депозитарна система в Україні

13. Національний банк України

14. Національний Банк України

15. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

16. Аудиторська перевірка Національного банку України

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

17. Національне та міжнародне право

18. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

19. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

20. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

21. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

22. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях
23. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття
24. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

25. Національно визвольний рух в Індії

26. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

27. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

28. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

29. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

30. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

31. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

32. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили

33. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

34. Формування українського національного руху

35. Українська національна кухня

36. Духовна культура епохи Просвітництва

37. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

38. Культура епохи Відродження
39. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка
40. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

41. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

42. Глобалізація і процеси соціального розвитку

43. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

44. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

45. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

46. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

47. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

48. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

50. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

51. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

52. Глобалізація: ілюзія або реальність?

53. Етнонаціональні відносини й національна політика

54. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
55. Українська національна ідея
56. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

57. Глобалізація, научно-технічний прогрес і приватна сфера

58. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

59. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

60. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"

61. Національна депозитарна система

62. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

63. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

64. Економіка України в умовах глобалізації

Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки

65. Економічна і національна безпека України

66. Концептуальні основи аналізу національної економіки

67. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

68. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

69. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

70. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні
71. Національні меншини на Рівненщині
72. Народность, нация и проблема национальных культур

73. Створення Організації Об’єднаних Націй

74. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

75. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

76. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

77. Основні принципи і типи організаційної культури

78. Формування організаційної культури

79. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

80. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Ментальность и политическая культура украинской нации

82. Поняття "реальність", "цивілізація" й "культура"

83. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

84. Культура Германии

85. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

86. Россия. Культура 18 века
87. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки
88. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

89. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

90. Правосознание и правовая культура

91. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

92. Хип-хоп культура. Возникновение хип-хопа

93. Ценообразование в сфере культуры

94. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России

95. Культура Древней Индии

96. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

97. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

98. Культура Древней Руси

99. Культура Индии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.