Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Бідність як соціальна проблема

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат На тему Бідність як соціологічна проблема ЗМІСТ Вступ Підходи до визначення бідності Типологія бідності Склад Причини Критерії бідності Висновок Список використаної літератури ВСТУП Не дивлячись на те, що історію бідності можна прослідкувати, починаючи з історії самого суспільства, в нашій державі даний феномен став предметом дослідження лише в сучасній вітчизняній соціології на початку 70 - 90-х років. Загроза зубожіння на даний момент - глобальна соціальна небезпека. Безробіття, економічна і соціальна нестабільність, нездійсненність надій, крах планів інтенсифікують процес маргіналізації населення. Стан бідності не дозволяє соціуму реалізувати свої потенційні можливості, а отже, розвиватися. Саме тому її пов'язують з регресом в суспільному розвитку. Соціальна проблема - це об'єктивна суперечність, що приводить до порушення пропорцій соціального функціонування і розвитку і на цій основі до дисбалансу інтересів різних соціальних груп, до руйнування домінуючих соціальних цінностей, унаслідок чого змінюються істотні властивості соціуму і виникає &quo ;загроза&quo ; його звичній, сталій (і в цьому сенсі нормальної) життєдіяльності. Проблема бідності виникає в результаті порушення пропорцій соціального відтворення: пропорцій діяльності (співвідношення соціально неоднорідних видів праці, співвідношення зайнятого і незайнятого в суспільному виробництві населення); пропорцій стану (диференціація населення по рівню забезпеченості матеріальними, духовними і соціальними благами, співвідношення між елементами добробуту і фазами його відтворення); пропорцій відносин: людина - суспільство - природа, людина - соціальна група - клас - суспільство. У їх основі лежить ключова пропорція між продуктивною і споживною силою суспільства, виразом якої є співвідношення робочого і вільного часу. Проблема бідності пов'язана з соціальними формами відчуження людини від людини (від суспільства), від передумов і результатів праці, від самої праці, з істотним обмеженням споживання основних життєвих благ, з формуванням таких умов, при яких субкультура бідних перетворюється на чинник дестабілізації життя суспільства. Актуальність даного питання полягає в тому, що соціальна поляризація, розшарування нашого суспільства на бідних і багатих є основним з її характеристик на даний момент і наш час. 1. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БІДНОСТІ Під бідністю в широкому сенсі слова ми розуміємо такий стан, при якому виникає невідповідність між досягнутим середнім рівнем задоволення потреб і можливостями їх задоволення у окремих соціальних груп, верств населення. Вона характеризується нерозвиненістю самих потреб, прагненням задовольняти матеріальні потреби і потреби в збиток духовним і соціальним, порушенням (розривом) соціальних зв'язків. Це приводить до низької матеріальної забезпеченості певних груп людей, до зміни їх системи цінностей, до формування особливого соціального миру і своєї культури (субкультури бідності), життєвого стилю, що дисонує із загальноприйнятим, таким, що затверджувався в суспільстві, що викликає загрозу нормального функціонування останнього.

Поняття багатства і бідності відносні. Так, наприклад, людина, матеріально не забезпечена, тобто що відноситься до бідних, може бути багата духом. В зв'язку з цим звертає на себе увагу те, що в російському православ'ї жебрацтво (крайня форма бідності), особливо добровільне, розглядалося як стан, який незрівнянно вище за стан багатства, - як особливий християнський подвиг, який здійснюється бідним. Причому останній приймає на себе турботу про дух тих, хто перебуває в добрості, підносячи за них молитви Богові. Про це писали В. Ключевський, З. Сперанський. Розбіжності з приводу визначення бідності зачіпають не тільки її суть, але також причини, наслідки і способи рішення даної проблеми. У своїй доповіді про бідність в Британії, проведеному в 1960 – 70-х рр., П. Таунсенд дав наступне визначення бідності: «Можна сказати, що індивіди, сім'ї і групи населення живуть в бідності, якщо їм не вистачає засобів на живлення, вести ту ж діяльність, що і більшість населення, мати житлові умови і вдаватися до краси життя, доступної більшості людей. Іншими словами, якщо вони не можуть жити в суспільстві, до якого вони належать, так, як живуть більшість населення». Можна також виділити визначення, дане в 1963 р. відомим економістом Р. Мюрдалем. Він визначив нижчий клас як &quo ;ущемлений в своїх інтересах клас, що складається з безробітних, непрацездатних і зайнятих неповний робочий день осіб, які з більшим або меншим ступенем безнадійності відокремлені від суспільства в цілому, не беруть участь в його житті і не розділяють його устремлінь і успіхів&quo ;. Ми можемо віднести до нижчого класу, що формується, не тільки найбільш знедолені шари суспільства, але і всіх громадян, що знаходяться за межею бідності, а також тих, хто отримує сьогодні дохід, що не перевищує половини доходу середньостатистичного індустріального працівника, зайнятого повний робочий день. Таким чином, до визначення бідності можна підходити з різних позицій і точок зору. 2. ТИПОЛОГІЯ БІДНОСТІ Бідність в сучасній Росії не гомогенна і має декілька рівнів, які розрізняються і по матеріальному положенню, і по соціально-професійній діяльності. У бідності, то принаймні два рівні виділяються досить виразно - просто бідність, представники якої склали в нашому дослідженні 19,0%. і убогість, в якій живуть 6,5% опитаних. Судячи по отриманих даних, рівень і образ життя, відповідні швидше поняттю &quo ;убогість&quo ;, чим &quo ;просто бідності&quo ;, відрізняють наступні характеристики: борги, що накопичилися, зокрема по квартплаті, відсутність таких предметів домашнього майна (нехай навіть дуже старих), як пилосос, меблева стінка або м'які меблі, килим, кольоровий телевізор, а також погані житлові умови. Серед тих, хто потрапив в категорію &quo ;жебраків&quo ;, частка тих, що проживали в гуртожитках, комунальних квартирах і що знімали житло (34,7%). виявилася удвічі більшою, ніж серед просто бідних. Причому понад половину в першій групі їх мали не більше 10 кв. м загальної площі на людину, тоді як в другій групі цей показник характеризував 28,7% респондентів. Додамо до цього недоступність будь-яких платних послуг, погані взаємини в сім'ї, в середньому нижчі, ніж у просто бідних, доходи.

В цілому можна сказати, що на рівні убогості в даний час сконцентровані в основному сім'ї &quo ;старих&quo ; бідних, які і за радянських часів відносилися до найблагополучніших шарів суспільства, а на рівні власної бідності - сім'ї &quo ;нових&quo ; бідних, які до початку реформ відносилися до цілком звичайних сімей. Існують також дві форми бідності: «стійка» і «плаваюча». Перша пов'язана з тим, що низький рівень соціальної забезпеченості, як правило, веде до погіршення здоров'я, декваліфікації, депрофесіоналізації, а кінець кінцем – до деградації. Бідні батьки відтворюють потенційно бідних дітей, що визначається їх здоров'ям, освітою, отриманою кваліфікацією. Соціальні дослідження стабільності бідності підтвердили цю гіпотезу і показали. Що люди, що «народжуються як постійно бідні», залишаються такими в перебігу всього свого життя. Друга форма, що набагато рідше зустрічається, пов'язана з тим, що бідні часом роблять неймовірні зусилля і «вискакують» з свого соціального, фактично замкнутого кола, адаптуючись до нових умов, відстоюючи своє право на краще життя. Зрозуміло, що в такому «стрибку» істотну роль грають не тільки суб'єктивні, особові чинники, але і об'єктивні умови, що створюються державою і суспільством. Тип бідності, що виражається в тому, що доходи тієї або іншої сім'ї, групи, шару не досягають даної величини, можна розглядати як бідність абсолютної, Кошти для існування — це мінімум, необхідний для підтримки життя, і, отже, бути нижче за цей рівень означає випробовувати абсолютну бідність, оскільки індивідові не вистачає засобів для підтримки життя. Тут абсолютно очевидна суперечність: як же ті, кому нема на що жити, живуть? Теоретики абсолютної бідності відповідають, що вони не живуть довго; якщо вони недостатньо забезпечені для підтримки існування, вони голодуватимуть або мерзнутимуть взимку. Визначення абсолютної бідності зв'язане, таким чином, з поняттям засобів існування. Показники, порівняння з якими дозволяє виділити абсолютно бідну частину суспільства, пов'язані з фізіологічними, соціальними, культурно обумовленими якісними порогами споживання. У сучасних суспільствах практично завжди існують декілька порогів. Тому при виділенні людей і груп, що знаходяться в ситуації абсолютної бідності, доцільно одночасно враховувати її ступінь. У нинішній Росії виразно виділяються три ступені абсолютної бідності: 1.Убогість, найбільш глибока гостра бідність; У положенні абсолютної убогості, найбільш глибокій бідності знаходяться люди, що не мають фізіологічного мінімуму коштів для життя. Це ті, хто стоїть на межі постійного недоїдання, якщо не голоду, живуть за цією гранню. У сьогоднішній російській обстановці умовним показником такої грані можна вважати вартість простого набору продуктів харчування, що входять в офіційний прожитковий мінімум. У 1992-1994 рр. цей па-бор коштував трохи більше дві третини прожиткового мінімуму. Поданим державної статистики, грошові доходи нижче за вартість продуктового набору в 1993 р. мало 10-15% населення, в перші вісім місяців 1994 р. — менше 10%. 2. Потреба, середня бідність; охоплює ті групи населення, яким вистачає засобів на прості фізіологічні потреби, але хто не може задовольнити соціальні потреби, навіть самі елементарні.

Дорога у фортецю 1976 ґфремов ¶. Туманнсть Андромеди Соцально-флософський  науково-фантастичшй роман Туманнсть Андромеди перша в радянськ й лтератур спроба намалювати всеосяжну картину життя високорозвиненого комунстичного суспльства. Письменник показу рзносторонньо  гармонйно розвинених людей далекого майбутнього, як керуються у свох думках та дях високою етикою гуманзму. Крм роману Туманнсть Андромеди, у книжц вмщено ряд науково-фантастичних та пригодницьких оповдань письменника. ___________________ Пашек М. Карнавал у Марокко Молодий чех Ота Скала, вткаючи вд злигоднв на батьквщин (дя вдбуваться в довонн роки), опиняться в Марокко ___________________ Самбук Р. Колекця професора Стаха. Портрет Ель Греко В запропонованих повстях вдомий укранський автор пригодницько лтератури Ростислав Самбук розповда про складну роботу працвникв карного розшуку та прокуратури. ___________________ Центкевич А. PЧ.PЛюдина, яку покликало море Автори розповдають у свой книз про вдомого норвезького полярного дослдника Рауля Амундсена. 1977 Бляв О

1. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

2. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

3. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

4. Сутність і значення соціального страхування

5. Сутність та соціальне призначення держави

6. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
7. Сучасне розуміння держави як соціального партнера
8. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

9. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

10. Соціологія як соціальна система

11. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

12. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

13. Право як спеціальне соціальне явище

14. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

15. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

16. Соціальна обумовленість державної служби

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

17. Соціальна цінність права

18. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

19. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

20. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

21. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

22. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
23. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
24. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

25. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

26. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

27. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

28. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

29. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

30. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

31. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

32. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

33. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

34. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

35. Суспільство як цілісна соціальна система

36. Сутність соціальної роботи

37. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

38. Освіта та соціальна мобільність
39. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
40. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

41. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

42. Поняття й проблеми соціальної етики

43. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

44. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

45. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

46. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

47. Необережність як форма вини

48. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

49. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

50. Роль власності у соціально-економічних процесах

51. АПК, його галузева структура і необхідність формування

52. Соціальна екологія

53. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

54. Мораль і соціальне управління
55. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
56. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

57. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

58. Соціальна інфраструктура України

59. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

60. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

61. Державна соціальна допомога

62. Злочинна недбалість, як вид необережності

63. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність. Стадії вчинення умисного злочину

64. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

65. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

66. Система соціального захисту в Україні

67. Соціальне партнерство в Україні

68. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

69. Суть та принципи соціальної держави

70. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності
71. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років
72. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

73. Історія України. Соціально-політичні аспекти

74. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

75. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

76. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

77. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

78. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

79. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

80. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

81. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

82. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

83. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

84. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

85. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

86. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
87. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
88. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

89. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

90. Соціально-духовні основи культури класицизму

91. Своєрідність інтерпритації сюжету про Едіпа у трагедії Софокла

92. Соціально-філософські погляди І.Франка

93. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

94. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

95. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

96. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

98. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

99. Міжнародна валютна ліквідність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.