Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти та науки України Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. КороленкаМЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМ УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ - КОНЦЕПЦІЯ &quo ;ТАНДЕМ&quo ;Виконала студентка групиПолтава 2007 Реабілітація дітей з органічним ураженням нервової системи має на меті поліпшення соціальної адаптації дітей цієї групи, зниження дитячої інвалідності, максимально можливе залучення цього контингенту дітей до суспільно корисної праці та самозабезпечення. Пріоритетним на сучасному етапі, узгодженим з міжнародною практикою реабілітації, є створення медико-соціальних центрів реабілітації дітей з патологією нервової системи. Залучення реабілітаційних, переважно немедикаментозних методик, спрямованих на відновлення функціональних систем забезпечує максимально можливу соціальну адаптацію та ранню профорієнтацію дітей з органічним ураженням нервової системи. В Українському медичному центрі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України започаткована концепція реабілітації &quo ;Тандем&quo ; (партнерство, співпраця), яка Всесвітньою організацією охорони здоров'я визначена однією з провідних концепцій реабілітації. Основна тенденція цієї концепції полягає в інтегральному об'єднанні зусиль фахівців медичного та соціально-педагогічного напрямків реабілітації хворої дитини для її пристосування до життя, суспільно корисної праці. Головне в партнерстві - &quo ;дитина-сім'я-фахівець&quo ;. Реалізація концепції &quo ;Тандем&quo ; визначається в функціонально-системному підході до реабілітації, відновленні систем з урахуванням індивідуальних особливостей рівня розвитку або ураження нервової системи дитини. Виділені 4 основні функціональні системи: 1) функціональна система сенсорної сфери (від чутливості та елементарних відчуттів до сприйняття навколишнього світу, соціальної перцепції); 2) функціональна система моторної сфери (від первинного рефлекторного рухового акту до усвідомленої цілеспрямованої дії); 3) функціональна система когнітивної сфери і мовлення (від пізнання предметного світу та ігрових навичок, від елементарних мовних сигналів до формування пізнавальної діяльності та мовлення); 4) функціональна система емоційно-комунікативної сфери та мотивацій (від елементарних емоційно-комунікативних реакцій до формування мотиваційної сфери і способів адаптації особистості у соціальному середовищі). Визначення реального рівня розвитку функціональних систем та їх особистостей і вад у дітей з органічним ураженням нервової системи проводиться сумісно дитячим неврологом та медичним психологом за методиками Войта поетики, Мюнхенської функціональної діагностики та інших. Попередня діагностика дає можливість розробити індивідуальну інтегральну програму реабілітації для кожної дитини. Реабілітаційні методики, які впроваджені в Центрі, поєднують медичний та соціально-педагогічний напрямки: лікувальна фізкультура, масаж, елементи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації В. Козявкіна, Войта-терапія, Бобат-терапія, сенсорна інтеграція, біомеханічна стимуляція м'язів, магнітотерапія, рефлексотерапія, фармакопунктура, Монтессорі-терапія, логопедична та психологічна корекція тощо.

Концепція &quo ;Тандем&quo ; розглядається в різних напрямках (векторах): 1) співпраця &quo ;сім'я-дитина-фахівець&quo ;; 2) співпраця фахівців різного профілю; 3) взаємодія методик медичного і соціально-педагогічного напрямку - в кожній методиці відновлюються всі функціональні системи; 4) взаємодія різних функціональних систем в процесі реабілітації. У напрямку &quo ;сім'я-дитина-фахівець&quo ;, який є пріоритетним у концепції &quo ;Тандем&quo ;, визначаються і вирішуються такі питання: 1.1 за функціональними системами; 1.2 розуміння батьками проблем, що виникають у дитини в разі спілкування її з оточуючим світом; 1.3 виявлення та ознайомлення батьків із можливостями дитини пристосуватись до навколишнього середовища; 1.4 усвідомлення батьками своїх відносин з дитиною та їх корекція; 1.5 сумісна (&quo ;батьки-фахівець&quo ;) розробка напрямку та завдань реабілітації дитини, складання індивідуальної інтегральної програми реабілітації; 1.6 ознайомлення батьків з методиками комплексної медико-соціальної реабілітації (спільні зібрання батьків, пацієнтів та фахівців, лекції та співбесіди з фахівцями); 1.7 навчання батьків методикам або їх елементам індивідуальної реабілітації (Войта-терапія, Бобат-терапія, лікувальна фізкультура, логопедична та психолого-педагогічна корекція, поведінкова терапія); 1.8 визначення (сумісно &quo ;батьки-фахівець&quo ;) ефективності реабілітаційних заходів у відношенні до дитини в динаміці її розвитку (анонімне анкетування батьків); 1.9 встановлення попереднього прогнозу розвитку функціональних систем дитини для виявлення напрямку до навчання та виховання; 1.10 сприймання батьками своєї дитини не як інваліда, а як рівноправної людини з деякими особливими потребами, для формування психо-соціального мікроклімату навколо неї. 2. &quo ;Тандем&quo ; фахівців в процесі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи з метою подальшого розвитку та реалізації функціональних систем хворої дитини визначає доцільність означення наступних аспектів: 2.1 сумісна діагностика дитячим неврологом та медичним психологом рівня розвитку функціональних систем та їх порушень; 2.2 встановлення причин порушень розвитку функціональних систем (біологічні та психосоціальні чинники); 2.3 визначення можливостей реалізації функціональних систем кожної дитини та причин, які блокують їх; 2.4 спеціальна діагностика порушень функціональних систем за професійним напрямком фахівця (лікувальна фізкультура, Войта-діагностика, Бобат-діагностика, психологічна та нейропсихологічна діагностика, педагогічна та логопедична діагностика інше); 2.5 визначення фахівцями напрямку реабілітації на сумісних обговореннях проблем кожної дитини; 2.6 складання фахівцями індивідуальних комплексних інтегральних програм реабілітації дитини; 2.7 вивчення на сумісних міжфахових консиліумах питань динаміки розвитку функціональних систем та подолання їх вад для оцінки ефективності реабілітаційного процесу; 2.8 обговорення додаткових проблем дитини в разі їх виникнення в процесі реабілітації (поява ускладнень, порушення контакту з дитиною та інше), наприклад - психолог-Войта-терапевт, психолог-невролог, невролог-лікар лікувальної фізкультури, невролог-нейро-ортопед тощо; 2.9

в кінці курсу реабілітації на сумісних зборах фахівців аналізуються результати та ефективність індивідуальної програми реабілітації; 2.10 визначаються напрямки та перспективи подальшої реабілітації кожної дитини за ступенем їх можливої адаптації (повторні курси реабілітації в Центрі, лікування в інших реабілітаційних закладах в тому числі освіти і системи соціального захисту, санатарно-курортне лікування тощо); 2.11 колегіально вирішуються навчальні та соціальні питання. 3. Взаємодія методик медичного і соціально-педагогічного профілю (&quo ;Тандем&quo ;-методик) впроваджується через основний методичний напрямок - в кожній методиці відновлюються всі функціональні системи (сенсорна, моторна, когпітивна і мовленнєва, емоційно-комунікативна та мотиваційна). Наведемо ряд прикладів. Так, наприклад, методика Войта-терапії, насамперед, спрямована па відновлення функціональної активності сегментарного апарату й дуги безумовного рефлексу для формування рухових навичок відповідних вікові. Водночас, покращання в руховій сфері сприяють розвиткові сенсорної сфери через підновлення елементарних відчуттів та формування сприйняття навколишнього середовища, мотивації пізнавальної діяльності та регуляції уваги і вольової поведінки. &quo ;Методики поведінкової терапії та психотерапевтичних технік Мілтона і Ріпссона передусім орієнтують батьків та дитину на позитивне сприйняття варіабельності розвитку дитини, що сприяє розвитку особистості дитини, її здібностей. Методика лікувальної фізкультури (класичний варіант), спрямована на відновлення довільних цілеспрямованих рухів, їх оцінки батьками та дитиною, що спонукає до розвитку сприйняття, пізнавальної та мовленнєвої активності, формування вольової поведінки. Методика Монтессорі-терапії (М. Монтессорі) орієнтована на розвиток комплексного сприйняття, прискорення та вдосконалення розвитку здібностей дитини, вправності, через стимуляцію ініціативи, сприйняття емоційних та сенсорних розвиваючих процесів із перспективою можливості, подальшої готовності до самоорганізації, саморегулювання в повсякденному житті. Методика сенсорного інтеграційного лікування - це направлений процес підвищення здатності дитини сприймати і організовувати сенсорну інформацію, проявляється у виробленні адаптивних реакцій у відповідності з її психоневрологічними потребами, що забезпечує направленість та поступальність мимовільних рухових актів і лежить в основі набуття практичних трудових навичок і соціалізації. Сучасна концепція Бобат-терапії спрямована на створення умов і мотивацій, які сприяють фізіологічному розвитку дитини з урахуванням всього розмаїття варіабельності неврологічного розвитку. 4. Взаємодія функціональних систем прослідковується на всіх етапах реабілітації дитини з органічним ураженням нервової системи. Цей &quo ;Тандем&quo ; лежить в основі розвитку дитини, без нього поступальний розвиток усіх функціональних систем неможливий. Гармонічний розвиток функціональних систем та їх взаємодія забезпечує достатню адаптацію дитини в оточуючому середовищі. У дітей з органічним ураженням нервової системи, за даними Мюнхенської функціональної діагностики, функціональні системи розвинуті нерівномірно, що порушує їх взаємодію.

Ещё один тип строя психики люди породили сами. g Опущенный в противоестественность строй психики когда субъект, принадлежащий к биологическому виду «Человек разумный», одурманивает себя разными психотропными веществами: алкоголем, табаком и более тяжёлыми наркотиками наших дней. Это ведёт к противоестественному искажению характера физиологии организма как в аспекте обмена веществ, так и в аспекте физиологии биопoля, что имеет следствием множественные и разнообразные нарушения психической деятельности во всех её аспектах (начиная от работы органов чувств и кончая интеллектом и волепроявлением) [27], характерных для типов строя психики животного, зомби, демонического (носители человечного типа строя психики не одурманивают себя). Так человекообразный субъект становится носителем организации психики, которой нет естественного места в биосфере, и по качеству своего не отвечающего складывающимся обстоятельствам поведенияоказывается худшим из животных [28]. И за это нарушение им самим предопределённого для него статуса в биосфере Земли он неотвратимо получает воздаяние по Жизни

1. Войта-терапія в лікуванні органічного ураження нервової системи

2. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

3. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

4. О психологических аспектах формирования личности руководителя органов внутренних дел

5. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

6. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
7. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету
8. Біонічні аспекти проектування

9. Методологічні основи міжнародного маркетингу

10. Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом

11. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

12. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

13. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

14. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

15. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри

16. Методологічні проблеми історії філософії

Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы

17. Філософські і методологічні основи учення Лейбніца

18. Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

19. Екологічні аспекти економічного розвитку

20. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

21. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

22. Акты органов исполнительной власти в системе административного права
23. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених
24. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

25. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

26. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

27. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

28. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

29. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

30. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

31. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

32. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

33. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

34. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

35. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

36. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

37. Загальні основи реабілітації

38. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
39. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони
40. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

41. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

42. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

43. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

44. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

45. Медична реабілітація хворих з застарілими пошкодженнями кистьового суглоба

46. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

47. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

48. Особливості використання механотерапевтичних апаратів у реабілітації

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

49. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

50. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування

51. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію

52. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

53. Фізична реабілітація при інсульті на лікарняному етапі

54. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді
55. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз
56. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

57. Україна та міжнародні економічні організації

58. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

59. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

60. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

61. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

62. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

63. Психологічні стани дітей дошкільного віку

64. Реабілітаційна психологія

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

65. Організаційні аспекти соціальної роботи

66. Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами

67. Туберкулёз органов дыхания

68. Биоэтические аспекты использования животных в биомедицине

69. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

70. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях
71. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории
72. Социальная защищенность таможенных органов

73. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке

74. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

75. Контроль в системе органов государственной власти

76. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

77. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

78. М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

79. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

80. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

82. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

83. Разделение властей в системе государственных органов

84. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

85. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти

86. Правовые аспекты международного коммерческого контракта
87. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)
88. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

89. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

90. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

91. Структура налоговых органов Российской Федерации

92. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

93. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

94. Правоохранительная деятельность таможенных органов

95. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

96. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты

97. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

98. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

99. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.