Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ЗмістСписок скорочень слів та словосполучень Вступ 1 Зміст та організація бібліографічної роботи вузівської бібліотеки 2 Характеристика довідково-бібліографічного апарату бібліотеки вузу 2.1 Система каталогів і картотек 2.2 Довідково-бібліографічний фонд 2.3 Фонд виконаних довідок 3 Видавничо-бібліографічна діяльність бібліотеки 4 Бібліографічний сервіс бібліотеки 4.1 Бібліографічне інформування користувачів 4.2 Довідково-бібліографічне обслуговування 5 Бібліографічне навчання читачів Висновки Список використаної літератури та неопублікованих документів Список скорочень слів та словосполучень АПП – алфавітно-предметний покажчик АСК - алфавітний службовий каталог АЧК - алфавітний читацький каталог БІС - бібліографічне інформування споживачів БО - бібліографічний опис ДБА - довідково-бібліографічний апарат ДБВ – довідково-бібліографічний відділ ДБО - довідково-бібліографічне обслуговування ДБФ - довідково-бібліографічний фонд НУВГП – Національний університет водного господарства і природокористування Вступ Актуальність теми. Бібліотека є інформаційним закладом, атрибутом будь-якої сучасної соціальної системи. Її діяльність завжди базувалась на письмово фіксованих нормах та цінностях культури у вигляді їх трансляції і забезпечення доступу до них. Істотною характеристикою слід вважати спрямованість вузівської бібліотеки на задоволення потреб студентів і професорсько-викладацького складу даного закладу. У бібліотечній мережі вузівські бібліотеки посідають особливе місце. Вони одночасно забезпечують документами навчальний процес, науково-дослідницьку діяльність та загальноосвітні проблеми своїх користувачів. Ці бібліотеки зі своїм інформаційним потенціалом є основою розвитку освіти і науки, сприяють підготовці висококваліфікованих кадрів для різних соціальних сфер та галузей суспільства. Розвиток університетських бібліотек пояснюється прогресуючою теорією безперервної освіти та самоосвіти, яка призвела, в свою чергу, до зростання кількості вищих навчальних закладів та відповідно їх бібліотек. Серцевиною університетської бібліотеки є довідково-бібліографічний відділ. Саме сюди звертаються студенти з найскладнішими питаннями, відповідь на які не вдалося знайти в інших відділах обслуговування читачів. Адже бібліографічний відділ має всі ключі до документно-інформаційних скарбів, наявних у фонді бібліотеки. Саме тут студенти вчаться користуватись цими ключами, що є безцінними знаннями для подальшої навчальної та науково-дослідної роботи. Тут вони дізнаються про нові надходження до бібліотеки, знайомляться з оглядами літератури про визначних науковців, письменників та актуальних тем, що розвиває їх творче мислення і надає знання в культурній сфері. Довідково-бібліографічний відділ робить значний внесок в гуманізацію вищої технічної освіти. Його робота з читачами сприяє формуванню із студентів високоосвічених та культурних спеціалістів. Стан наукової розробленості теми: У професійному бібліотечному друку широко обговорюються проблеми вузівських бібліотек. Проблемами довідково-бібліографічного обслуговування споживачів та питання комплексного планування роботи з каталогами і картотеками присвячені публікації М.

Я. Двойкіної, М. Дідик, А. Єфремової, І. Кліма та В. Немашкаленка, О.І. Онищенка, В.В. Шилова та багатьох інших дослідників. Адже вузівські бібліотеки складають особливий тип бібліотек, які повинні швидко та якісно надати необхідну допомогу. Ці бібліотеки служать для студентів головною навчальною та дослідною базою. І на допомогу в найскладніших питаннях приходить довідково-бібліографічний відділ. Найкраще розкрили тему бібліографічного навчання користувачів вузівської бібліотеки зарубіжний автор Х. Шултка та український науковець В. Холод, де розкрили власні концепції з приводу даного питання. За останні 10-15 років більшість науковців та дослідників у бібліотечній справі, такі як М.О. Булатецький, А. Широков, В.П. Юферов, І. Павлуша, І. Карпенко, розглядають проблеми нового довідково-бібліографічного обслуговування студентів, створюючи та запроваджуючи у діяльність вузівських бібліотек автоматизовані технології. На думку цих авторів старі традиційні методи повинні піти у небуття. В розвинутих зарубіжних країнах всі бібліотеки давно перейшли на новий, вищий щабель обслуговування користувачів. Для повноправного існування у світовому суспільстві вузівські бібліотеки повинні відкрити доступ до своїх колекцій, надаючи в користування електронні каталоги на свої фонди та оригінальні бази даних власної генерації. Мета роботи. Розкрити роботу довідково бібліографічного відділу бібліотеки НУВГП. Завдання Охарактеризувати зміст і організацію бібліографічної роботи вузівської бібліотеки. Проаналізувати довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Описати видавничо-бібліографічну діяльність бібліотеки. Розкрити зміст бібліографічного сервісу бібліотеки. Показати особливості бібліографічного навчання читачів. Об’єкт дослідження. Довідково-бібліографічний відділ бібліотеки НУВГП. Предмет дослідження. Діяльність довідково-бібліографічного відділу вузівської бібліотеки. База дослідження. Основною базою дослідження є бібліотека Національного університету водного господарства і природокористування. Також використовувались фонди Рівненського державного гуманітарного університету, та Рівненської обласної наукової універсальної бібліотеки. Методологічна база дослідження. Порівняльний аналіз таблиці основних статистичних показників роботи бібліотеки. Використання планів та звітів роботи бібліотеки. Наукова і практична значимість теми. Дана тема вносить в бібліотечну справу відомості про бібліографічний відділ ще одного вузу України, на який зверталося не досить уваги. Також дана тема вносить систематизацію в практичну діяльність самого відділу. Структура дипломної роботи. Дипломна робота має таку структуру: зміст, вступ, список скорочень, 5 параграфів, висновок, список використаної літератури та неопублікованих документів. 1 Зміст та організація бібліографічної роботи вузівської бібліотеки Найкраще про зміст та організацію бібліографічної роботи конкретної бібліотеки може розповісти лише „Положення про довідково-бібліографічний відділ». Адже саме в цьому документі регламентується вся робота відділу її зміст та організація. Загальна частина Довідково-бібліографічний відділ є самостійним структурним підрозділом бібліотеки і підпорядковується дирекції бібліотеки.

Правовою основою діяльності відділу є урядові документи з бібліотечної справи, накази ректора університету та розпорядження директора бібліотеки, регламентна і технологічна документація бібліотеки, правила внутрішнього розпорядку Бібліотеки та це Положення. Основні завдання. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування всіх категорій читачів. Виконання всіх видів довідок: тематичних, адресно-бібліографічних, уточнювальних та фактографічних. Вивчення інформаційних потреб споживачів бібліографічної інформації. Організація і ведення картотек різних типів за галузями знань. Складання бібліографічних покажчиків. Популяризація інноваційного вітчизняного та чужоземного досвіду роботи з питань вищої школи, методики викладання суспільних, природничих та гуманітарних наук. Поширення бібліотечно-бібліографічних знань серед різних категорій читачів для кращого забезпечення навчального процесу та науковій діяльності. Планування та звітність роботи відділу. Введення описів літератури з підручного фонду відділу в електронний каталог. Основні функції відділу Здійснення довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування всіх категорій читачів. Довідково-бібліографічного обслуговування: виконання усних і письмових довідок; консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату. Інформаційне обслуговування: інформування керівництва університету про нові надходження в бібліотеку з проблем вищої школи; організація у відділі виставок та оглядів довідкових і бібліографічних видань; випускає покажчик періодичних видань і джерел НТІ, виписаних бібліотекою на рік. 3.2. Складання картотек, покажчиків. 3.2.1. Організовує, доповнює і редагує картотеку журнальних статей, реферативну картотеку, тематичні і допоміжні картотеки. 3.2.2.Складає рекомендаційні покажчики і списки літератури. 3.3. Робота з фондом: комплектує довідково-інформаційний фонд відділу, організовує його, раціонально розміщує, видає читачам з читального залу довідково-бібліографічні видання; забезпечує збереження фонду; організовує списання застарілих видань. 3.4 Науково-бібліографічна робота: складання науково-допоміжних покажчиків на допомогу навчальному та виховному процесам і науково-дослідній роботі; складання проектів організаційно-методичної та технологічної документації відділу; вивчає і впроваджує передовий досвід роботи інших бібліотек; організовує підвищення професійного рівня співробітників відділу. Структура відділу. Сектор довідково-бібліографічного обслуговування (зав. сектором, бібліотекар, бібліограф). Сектор інформаційного обслуговування (головний бібліограф, 2 бібліографи). Працівники відділу ведуть самостійні ділянки роботи з галузевої бібліографії. Керівництво відділу: Відділом керує завідувач, якого призначає ректор університету за поданням директора бібліотеки. Завідувач організовує роботу відділу і відповідає за весь комплекс робіт. Розпорядження завідувача обов’язкові для всіх співробітників відділу. Працівники відділу призначаються і звільняються з роботи ректором Університету за поданням директора бібліотеки зі згоди заввідділу.

Лідер УНР змушений визнати, що подібні дії спричинили гостру ворожнечу до Директорії, яка не обмежувалась настроями, а й зумовила низку організаційних кроків. Так, на Харківщині й Полтавщині в другій половині грудня 1918 р. під проводом боротьбистів створювались повстанські загони, але вже не проти ліквідованої гетьманщини, а проти Директорії. «І вже "Славний отаман" і "також національний герой" Балбочан то тут, то там вступав з ними в бої, посилаючи Директорії донесення, що геройськи бореться з військами російських комуністів, — зовсім невесело іронізує В. Винниченко. — Та навіщо так далеко ходити: в самому Київі, в резиденції "соціалістичної" влади на другий же день по вступі Директорії розпочалась реальна, дійсна (а не деклараційна) політика її. Я не кажу вже про те, що без потреби й без пуття було поставлено змучене гетьманщиною й місяцем усяких гетьманських "воєнних і осадних положеній" місто на "стан облоги". Не кажу про те, що зразу було введено немилосердну цензуру на пресу, заборонено збори, зібрання, що, словом, не дано було населенню навіть вільніше зітхнути й почути хоч якусь ріжницю між Гетьманщиною й Директорією

1. Інформаційно-довідкова система

2. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

3. Довідкова система по кримінальному праву

4. Бібліографічні класифікації

5. Бібліографічне забезпечення франкознавства

6. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя
7. Бібліографічне інформування
8. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

9. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

10. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

11. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

12. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

13. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

14. Системы адаптивного управления роботами

15. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

16. Надежность машин: станки, промышленные роботы

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

17. Использование роботов в промышленных предприятиях

18. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

19. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

20. Шарль Луи Монтескье: французское просветительство

21. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

22. Персидские письма. Монтескье Шарль Луи де
23. Жак Луи Давид
24. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

25. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

26. Энцефалит Сент-Луи

27. Нано-роботы

28. Теорія розподілу влад

29. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами

30. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

31. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

32. Рушійні сили єкономічного прогресу

Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

34. Анри Луи Югюст Рикар де Монферран

35. Шарль Луи Альфонс Лаверан

36. Селин Луи Фердинанд

37. Дагер, Луи Жак Манде

38. Луи де Бройль
39. Луи Пастер и значение его трудов для человечества
40. Представництво. Види довіреностей

41. Біографія М.С. Грушевського

42. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

43. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

44. Проблеми використання роботів /Укр./

45. Вивчення біогеохімічного циклу магнію

46. Луи Себастьян Мерсье. 2440 год

47. Маркетингова програма відкриття нового відділення ТОВ "Укрпромбанк"

48. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

50. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

51. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

52. Небезпека роботи з електромережами

53. Формування ботанічного саду навколо школи

54. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
55. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин
56. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

57. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

58. Ревізія як елемент методу економічного контролю

59. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

60. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

61. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

62. АПК Північного Кавказу

63. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

64. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Організація роботи Верховної Ради України

66. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

67. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

68. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

69. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

70. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин
71. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України
72. Робота радіожурналіста

73. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

74. Переклад Біблії на англійську мову

75. Рекомендації по підготовці і проведенню публічного виступу (доповіді)

76. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

77. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

78. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

79. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

80. Изучение роботы модуля "Складской учет" системы "Галактика"

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора

81. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

82. Операційні системи та робота з ними

83. Основи роботи в системі символьної математики MATLAB 5.2

84. Программное обеспечение системы принятия решений адаптивного робота

85. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

86. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)
87. Робота з "потоками" в середовищі Delphi
88. Робота з вікнами

89. Робота з записами мови ассемблера

90. Робота з пакетом MathCAD 2000 Pro

91. Робота з таблицями баз даних в MS Excel

92. Робота з шаблонами

93. Роботы в ближайшем будущем

94. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

95. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

96. Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

97. Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access

98. Графічні роботи на комп’ютері

99. Довідник по Хмельницькому


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.