Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Негативні фактори, що впливають на населення України

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство науки та освіти України Харківський Національний Економічний Університет Кафедра БЖД.Реферат: На тему: «Негативні фактори, що впливають на населення України»Перевірила: Виконав: Курновська М. О. студент ф-ту Е та П 2 курсу 8 групи Шевченко В.Г.Харків, 2005 Зміст.Вступ3 1. Вплив виробничого середовища на здоров'я та працездатність населення України4 2. Основні причини виникнення екологічних криз та їх вплив на населення6 3. Породження екологічних криз чисельністю населення7 4. Зростання споживання сировинних ресурсів 8 5. Фактори які викликають надзвичайні ситуації техногенного характеру11 Список використаної літератури12 Вступ Важливим аспектом життєдіяльності є захист населення, об'єктів економіки і в цілому території від негативних наслідків надзвичайних ситуацій. Стихійні лиха та природні катаклізми, техногенні та антропогенні аварії і катастрофи, соціальні конфлікти призводять до значних людських жертв, наносять великі матеріальні збитки суспільству. БЖД у сфері надзвичайних ситуацій базується на концепції запобігання цим ситуаціям, адекватного реагування на них, ліквідації їх наслідків. В навчальному посібнику розглянуто основні питання безпеки життєдіяльності стосовно вищезазначених підсистем та системи „людина — життєве середовище&quo ; в цілому, значна увага приділена проблемам безпеки у надзвичайних ситуаціях. 1. ВПЛИВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ'Я ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Нормальна життєдіяльність людини вагомо залежить від умов зовнішнього середовища, зокрема виробничого. Адже в процесі трудової діяльності на організм людини чиниться своєрідний „тиск&quo ; несприятливими виробничими факторами, що прямо чи опосередковано впливає на її здоров'я та працездатність. Серед виробничих факторів прийнято розрізняти небезпечні та шкідливі. Небезпечний виробничий фактор — виробничий фактор, дія якого за певних умов може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров'я працівника. Шкідливий виробничий фактор — виробничий фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров'я, зниження працездатності працівника. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори за природою дії поділяються на такі групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. До фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать: рухомі машини та механізми; пересувні частини виробничого устаткування; підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони; підвищена чи понижена температура поверхонь устаткування, матеріалів чи повітря робочої зони; підвищений рівень шуму, вібрацій, інфразвукових коливань, ультразвуку, іонізуючих випромінювань, статичної електрики, електромагнітних випромінювань, ультрафіолетової чи інфрачервоної радіації; підвищені чи понижені барометричний тиск, вологість, іонізація та рухомість повітря; небезпечне значення напруги в електричному колі; підвищена напруженість електричного чи магнітного полів; відсутність чи нестача природного світла; недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; пряме та відбите випромінювання, що створює засліплюючу дію.

До хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать хімічні речовини, які за характером дії на організм людини поділяються на: загальнотоксичні, що викликають отруєння всього організму; подразнюючі, що викликають подразнення дихального трактута слизових оболонок; сенсибілізуючі, що діють як алергени; канцерогенні, що викликають ракові захворювання; мутагенні, що призводять до змін наслідкової інформації; такі, що впливають на репродуктивну (дітонароджувальну)функцію. До біологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, мікроскопічні грибки та ін.) та продукти їх життєдіяльності, а також макроорганізми (рослини та тварини). До психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать фізичні (статичні та динамічні) і нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження органів чуття, монотонність праці, емоційні перевантаження). Один і той же небезпечний і шкідливий виробничий фактор за природою своєї дії може належати одночасно до різних груп. Залежно від наслідків впливу на працюючих шкідливих та небезпечних виробничих факторів розрізняють виробничі травми, професійні захворювання та професійні отруєння, внаслідок яких може відбутись зниження або втрата працездатності (тимчасова чи постійна, повна чи часткова), можливий і фатальний кінець. Виробнича травма — порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок дії виробничих факторів. Професійне захворювання — патологічний стан людини, обумовлений роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів. Професійне отруєння — це порушення стану здоров'я в результаті дії шкідливих речовин при їх проникненні в організм людини у виробничих умовах. Довготривалий вплив незначних доз шкідливих речовин (однак дещо вищих за ГДК) призводить до хронічних отруєнь. Проникнення в організм великої кількості шкідливих речовин за короткий час (не більше доби) спричинює гострі отруєння. 2. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИК КРИЗ ТА ІХ ВПЛИВ НА НАСЕЛЕННЯ На відміну від екологічної катастрофи, при виникненні котрої людина є пасивним елементом незворотнього природного процесу, екологічна криза розглядається як зворотний стан, в котрому людина є активною, діючою стороною. В широкому сенсі слова екологічна криза — фаза розвитку біосфери, котра характеризується якісним оновленням живої речовини (вимиранням одних видів та виникненням інших). Людська цивілізація пережила ряд криз в передісторії та історії (рис. 1). Зі зростанням споживання енергії за рахунок енергоресурсів Землі інтенсивно розвиваються транспортні системи, зростає промисловий потенціал провідних країн світу. Зростає використання природних ресурсів, але, разом з тим, відбувається масове утворення і накопичення відходів, порушуються кругообіги речовин, а високотоксичні речовини розсіюються в біосфері, активно забруднюючи її. Основними причинами руйнування біосфери та екологічної кризи є: демографічний вибух; урбанізація населення; підвищене використання енергії, промислової продукції тавикористання транспортних засобів; інтенсифікація сільськогосподарського виробництва; екологічно нераціональне господарювання; —аварії, катастрофи, військові навчання, випробування, війни.Д

емографічний вибух. Інтенсивний розвиток сільського господарства, підвищення рівня життя, комфортності виробничої діяльності та побуту сприяють підвищенню тривалості життя. Одночасно зі зростанням тривалості життя в деяких регіонах зростає народжуваність (країни Африки, Центральна Америка, Ближній та Середній Схід, Південно-Східна Азія, Індія, Китай). 2.1. ПОРОДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИЗ ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ. В наш час цілком обгрунтованою є думка про те, що щільність заселення Землі наближається до критичної величини. Населення Землі зростає за експоненціальним законом. На початку нашої ери на Землі мешкало 250 млн. чоловік. Через 1,5 тис. років ця цифра подвоїлась. На початку XIX століття чисельність населення планети досягла 1 млрд., а в 1986 році на Землі жило 5 млрд. чоловік. На доповнення п'ятого мільярда вистачило лише 12 років. В листопаді 1999 року на Землі з'явився 6-мільярдний мешканець. За відсутності опору середовища існування населення Землі до кінця XXI століття зросте до ЗО млрд. чоловік. За цієї умови Земля не може при сучасному стані технологій забезпечити населення їжею і предметами першої необхідності. З певного періоду почнуться голод, деградація біосфери, масові захворювання, зниження чисельності населення і внаслідок цього — руйнування людської спільноти. Нинішні темпи зростання чисельності планети такі, що для забезпечення навіть наявних зараз умов існування кожне покоління, що з'являється, зобов'язане створити нову техноструктуру, яка відповідала б тій, котра в даний момент існує на Землі. Деякі країни, зокрема Китай та Індія, намагалися на законодавчому рівні обмежувати народжуваність, однак це не призвело до помітних позитивних результатів. В Україні, незважаючи на ЇЇ досить великі розміри та природні багатства, чисельність населення знижується поряд зі зниженням тривалості життя, що загалом свідчить про початок депопуляції. Урбанізація. Одночасно з демографічним вибухом відбувається процес урбанізації населення. Процес урбанізації населення має об'єктивний характер, оскільки сприяє підвищенню продуктивності діяльності, дозволяє розв'язати багато соціальних, культурно-просвітницьких проблем суспільства. До 2000 року, за даними ООН, частка міського населення у світі складе понад 80%. Створення мегаполісів, великих міст та промислових центрів знищує в цих регіонах біосферу практично повністю, перетворюючи її в техносферу. Техносферам міст притаманний великий рівень забруднення компонентів середовища існування. У великих містах обсяги твердих відходів неухильно зростають, досягаючи 1 т на рік на одного мешканця. Спалювання міського сміття призводить до додаткового забруднення атмосферного повітря. Концентрації токсичних домішок у великих містах порівняно з повітрям сільської місцевості значно вищі. 70 мільйонів мешканців 103 міст колишнього СРСР дихають повітрям, котре містить токсичних речовин в 5 разів більше, ніж ГДК.ІВ 66 містах, де рівень забрудненості в 10 разів вищий (мешкає 40 млн. мешканців). До негативних наслідків урбанізації відноситься також просідання центральних районів міст, забудованих висотними будинками і одночасне підняття земної поверхні в приміській зоні.

Выбор оптимального использования земельного участка зависит: – от потенциала местоположения участка – оценка удобств (неудобств), негативных факторов, сопутствующих данному варианту; – возможности рынка принять данный вариант использования – оценка того, насколько данный вариант использования участка вписывается в характер спроса и предложения на данном рынке – инфраструктура, демографическая ситуация в исследуемом районе, возможные конкуренты; – правовой обоснованности застройки – экспертиза с точки зрения законодательства, градостроительных нормативов, перспективных планов застройки, ограничений местной администрации и требований местного населения; – технологической обоснованности застройки – оценка возможности осуществления планируемого варианта строительства в заданные сроки, при соответствующем графике финансирования и проекте организации строительно-монтажных работ; – финансовой обоснованности застройки – подразумевает оценку эффективности инвестиционного проекта; – физических, грунтовых и ландшафтных характеристик

1. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

2. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

3. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

4. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

5. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

6. Рівень життя населення України
7. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.
8. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

9. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

10. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

11. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

12. Структура системи соціального захисту населення і політики України

13. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

14. Атомна енергетика України і РПС

15. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

16. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Політичні права і свободи громадян України

18. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

19. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

20. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

21. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

22. Історія України
23. Історія соборності України
24. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

25. Господарство України періоду утвердження капіталізму

26. Походження людини та її поява на території України

27. Історія держави та права України

28. Культура України в 30-х рока

29. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

30. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

31. Податкова політика України

32. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

33. Загальна характеристика конституції України

34. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

35. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

36. Поняття, форма та функції Конституції України

37. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

38. Суверенітет України
39. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
40. Бюджет України: актуальні проблеми

41. Державній бюджет України

42. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

43. Управління фінансами України

44. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

45. Організаційна система управління природокористуванням України

46. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

47. Інтеграція України у світове господарство

48. Використання трудових ресурсів Західної України

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

49. Міжнародний ринок туристичних послуг України

50. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

51. Особливості перехідної економіки України

52. Роль і значення АПК для господарства України

53. Авіаційний транспорт України

54. Чорна металургія України
55. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
56. Банківська система України

57. Механізм кредитування банками України

58. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

59. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

60. Інформаційна політика України

61. Конституційні засади виконавчої влади України

62. Судова система України

63. Грошова система України

64. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Легка промисловість України i транспорт

66. Сільське господарство i харчова промисловість України

67. Електроенергетика України

68. Законодавство України про військову службу

69. Діяльність уряду України в галузі екології

70. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький
71. Легка промисловість України укр
72. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

73. Аграрне право України

74. М.О. Скрипник - видатний діяч України

75. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

76. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

77. Ліквідність банківської системи України

78. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

79. Національний банк України

80. Національний банк України та особливості його функціонування

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

81. Проблеми функціонування фінансових бірж України

82. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

83. Структура страхового законодавства України

84. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

85. Фондовий ринок України

86. Формування та розвиток банківської системи України
87. Банки на валютному ринку України
88. Банківська система України

89. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

90. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания, их локализация, ликвидация и оказание медицинской помощи

91. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания"

92. Мохоподібні України

93. Фактори, що визначають еволюцію людини

94. Геоботанічне районування України

95. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

96. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

97. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

98. Сільськогосподарські регіони України

99. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.