Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Проблематика дослідження цінностей набула значного поширення у соціологічній науці. У зв’язку з динамічністю суспільного розвитку та зміною ідеологічних засад функціонування пострадянських суспільств зростає актуальність вивчення ціннісних орієнтацій та життєвих пози цій молодих поколінь українців. Адже саме вони у недалекому майбутньому відповідатимуть за відтворення не лише населення нашої країни, а й того культурного контексту, в якому відбуватиметься життєдіяльність наших нащадків, створюватимуться умови для гармонійного існування у межах сім’ї, інших соціальних інститутів, суспільства в цілому. У зв’язку з цим постають важливі завдання науково виваженого аналізу структури життєвих цінностей та пріоритетів сучасних молодих людей, експертизи відповідності існуючого стану речей у цій сфері тим завданням, що вже сьогодні постають перед наймолодшими з соціально активних членів суспільства, а також вивчення можливостей впливу на формування ціннісних ієрархій громадян України з метою оптимізації вказаної відповідності. Результати моніторингових опитувань молоді, що проводяться УІСД на регулярній основі, дозволяють визначити загальну структуру ціннісного світу сучасної української молоді та тенденцій її розвитку в сучасних умовах, пріоритети молодих людей стосовно ціннісних орієнтацій та їх ієрархізацію. Крім того, змістовна інформація щодо ціннісного світу молоді отримана в межах проекту «Ціннісні орієнтації населення» (1999 р.). Період трансформації характеризується зміною ціннісних орієнтацій, їх нестабільністю та певною амбівалентністю. Ціннісні орієнтації молоді певною мірою залежать від сформованих ідеологічних стереотипів та від структури цінностей старшого покоління. Але визначальними у формуванні нової ціннісно-нормативної системи у нестабільному суспільстві виступають особливості індивідуальної свідомості громадян, індивідуальні ціннісні орієнтації, які визначаються тому числі й соціальним самопочуттям та загальним психічним здоров’ям. 1 Основні цінності життя молоді Важливим показником процесу трансформаційних змін, які відбуваються в Україні, є рейтинг життєвих орієнтацій молоді. Можна вважати закономірним, що серед життєвих цінностей молоді сучасної України перше місце посідає сім’я. Це й справді найважливіша проблема молодіжної когорти населення, саме вирішення її є стрижневим завданням цього періоду людського життя. Наступними, як видно із результатів опитування, які визнані як такі, що є цінними, йдуть проблеми, котрі характеризують сферу дозвілля (друзі, вільний час, хобі тощо), що теж зрозуміло і закономірно для молоді. Щодо таких цінностей молодих громадян України, як робота, успіх у суспільстві, заснування власної справи, тобто всього того, що є чи не найважливішою проблемою самовизначення людини, то, як свідчать результати опитування, вони займають не найперші місця. На останньому місці серед життєвих цінностей, згідно з результатами цього опитування, стоїть політика. Це наводить на думку, що саме в цій царині суспільного життя сьогодні потрібні нові, свіжі підходи, подолання багатьох стереотипів, якими «незаражена» молодь.

Доречно розглянути рейтинг основних цінностей життя молоді у порівнянні з усім населенням та з його попередніми результатами. Сім’я, оточення друзів та робота були й залишаються найважливішими складовими життя. Цілком природно, що для молоді більшого значення набувають вільний час, хобі вечірки та відвідування кафе, що відбиває вікові особливості. Більш високий рівень зайнятості представників молодого покоління у політиці та власному бізнесі вже означає між поколінні зрушення та зміну системи життєвих орієнтирів. Рівень важливості складових життя (питома вага, хто відповів «дуже важливо» та «скоріше, важливо»),% 1996 рік 1999 рік Доросле населення Молодь Доросле населення Молодь Сім’я 97 97 95 Друзі, знайомі 87 86 91 Робота 83 81 86 Вільний час 69 64 76 Хобі 51 59 68 Політика 28 36 64 Мати власний бізнес 33 38 59 Відвідування вечірок, танців, дискотек, кафе 17 20 47 Релігія 49 51 40 За результатами дослідження «Ціннісні орієнтації населення» у 1996 та 1999 рр. В оцінці важливості основних життях цінностей серед чоловічої та жіночої молоді немає суттєвих розбіжностей. Хіба що секс має більше значення для юнаків. Для них також важливо мати власну справу. Релігія важливіша для жінок (вказали 53%), ніж для чоловіків (вказали 46 %). Різниця в оцінках життєвих цінностей спостерігається залежно від віку молодої людини. Для 15-17-річних більш важливими, ніж у середньому по масиву, є вільний час, відвідування вечірок, танців, дискотек, кафе та хобі. Молодь вікових груп 20-24 роки та 25-28- років досить близька між собою в оцінках більшості життєвих цінностей. Для 25-28річних пріоритетні робота, політика та секс. Цікаво, що можливість мати власну справу більш важлива для 15-19 річних, ніж 28-річних. Серед ціннісних орієнтацій молоді окремої уваги заслуговує ставлення молодих людей до роботи. Відбуваються певні зміни у системі цінностей щодо роботи. Аналіз ціннісних орієнтацій молодих людей на початку 90-х років минулого сторіччя (на початку формування незалежної української держави) засвідчив певні зрушення у ставлення молоді до критеріїв привабливого робочого місця. Зміна соціального устрою та економічної сфери суспільства вплинула на трудові орієнтації, перш за все, молодого покоління. Вже тоді було зафіксовано зростання пріоритету високої оплати праці та споживацькі орієнтації на додаткові зручності та пільги на робочому місці, зменшення значення суспільної важливості праці, зниження чинників професійного росту та підвищення кваліфікації. Реальні умови життя постійно коригують ціннісні настанови молоді. Але нерівність оплати праці між підприємствами різної форми власності, між вітчизняними установами і організаціями з іноземними капіталом не може не відбиватися на очікуваннях щодо бажаного робочого місця та оцінках «нормального» рівня заробітної плати. За рівнем важливості серед цінностей трудової діяльності на перше місце вийшов чинник – висока оплата праці. Ця цінність роботи є однаково важливою для молодих людей обох статей, з віком її значення дещо зменшується. Більш високо її важливість оцінили мешканці міст та молодь, яка працює, а непрацюючі і сільські мешканці надають їй трохи меншого значення, хоча «лідерство високої оплат и праці» зберігається серед усіх груп молоді.

Далі за значенням – нешкідливі умови праці, відсутність суттєвого ризику для здоров’я, гарний колектив (приємні стосунки з колегами) та цікава робота. Зазначенні чинники роботи відбивають високий рівень цінності здоров’я, очікування гармонії у соціальному житті та пошук справи, яка є цікавою для молоді. Ще одну групу цінностей склали такі, що характеризують «зручність» робочого місця (зручні часи роботи, зручне розташування, невелика відстань від дому) та «перспективні» з точки зору подальшої професійної кар’єри цінності (гарні можливості для підвищення свого кваліфікаційного , інтелектуального рівня, гарні умови для «кар’єри», просування по службі, добрі умови для реалізації власної ініціативи). Учнівська та студентська молодь значно більшою мірою орієнтована на перспективність робочого місця. Ці цінності також є більш важливими для мешканців обласних центрів. Зручні умови праці більш приваблюють жіночу молодь. Крім того, ці чинники виявляються важливими для неповнолітньої молоді 14-17 років, для якої в сучасних умовах притаманні прагматичні цінності життя в цілом у. Тривала відпустка та значна кількість вихідних також більшою мірою приваблює жінок, учнівську та студентську молодь, наймолодших представників молоді. А для чоловіків та молоді з вищою освітою цей чинник має значно менше значення. Гарантована оплата праці, не дуже напружена робота, суспільно значима (корисна для багатьох людей) робота, відповідальна робота – всі ці цінності є менш важливими для сучасної молоді. Суспільна значимість та відповідальна робота належить, скоріше, до «ідеальних» трудових цінностей і частіше обираються представниками студентської молоді та тими, хто має вищу освіту. Для непрацюючої молоді та мешканців сільської місцевості ці цінності виявилися найменш значущими. Молодь, яка працює, меншою мірою орієнтована на невеликий, але гарантований рівень оплати. Такими чином, для молоді більш важливішими стають такі ознаки, як хороша оплата праці, можливість чогось досягти та гарні можливості для підвищення, а також можливість проявити ініціативу. У поглядах на важливі аспекти роботи виявляється й більш прагматичний підхід молодих людей – важливішими стають зручні години роботи, тривала відпустка, відповідність здібностям. Молодь толерантніше у порівнянні із старшими віковими когортами ставиться до того, що працювати необов’язково, якщо людина не хоче. Разом з тим молодь вважає за справедливе диференційований підхід до оплати праці, коли одна й та ж робота, але виконана скоріше, ефективніше та надійніше має оплачуватись у більшому розмірі. 2 Погляди молодого покоління на обов’язки батьків стосовно дітей Меншою мірою відбуваються зміни у поглядах на щасливий шлюб. Як і серед старших поколінь, найважливішими умовами благополучного шлюбу є повага і підтримка, порозуміння і вірність, гарний доход та житлові умови. Для молодих людей більшого значення набувають гармонічні сексуальні стосунки, але менш значущими є наявність дітей, однакове соціальне походження, згода у політичних поглядах та релігійних переконаннях.

Вс види «прадавнх» дентичностей, звязкв вважаються апрорними, природними, бологчною «данстю». Вони мають духовний, психологчний змст та основу й, вдповдно, снують окремо вд соцального досвду  практики, до них. У будьякому випадку соцальна сфера не розглядаться як хн джерело, скорше навпаки вони безпосередньо впливають на суспльну практику[97]. 2. Ц «прадавн» почуття  звязки не пддаються чткому, рацональному формулюванню, самоаналзов й усвдомленню, водночас вони мають регулятивну силу, домнують над людською свдомстю. Якщо людина  членом певно спльноти (етнчно чи нацонально), вона не вльна у вибор, так чи накше вона обовязково належить до ц групи, особливо з погляду мови та культури. 3. Примордалзм ма справу передусм з емотивною, чуттвою сферою людського буття. К. @ртц, зокрема, оперу такими поняттями, як «почуття належност», «сентименти», «звязки» тощо. Завдяки цьому примордалзм ста чимось бльшим за «теорю нтересу», а прадавн дентичност яксно вдрзняються вд будьяких нших форм дентичност (наприклад, класово)[98]. «Отже, пишуть Еллер  Кафлн, примордалзм пропону нам картину, в якй почуття снують як «дансть»: вони не пддаються соцальному моделюванню, аналзов чи змнам, вони домнують над нами

1. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

2. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

3. Традиції та культура харчування народів світу

4. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

5. Соціальна цінність права

6. Інтереси та культура. Цінності в управлінні
7. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури
8. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

9. Розвиток та сучасний стан соціології

10. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

11. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

12. Соціологія: становлення та сучасність

13. Етносоціологія та соціологія нації

14. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

15. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

16. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

17. Соціальне та особисте страхування

18. Людина: біологія й соціологічні проблеми

19. Виробничі запаси - облік та аналіз

20. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

21. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

22. Історія соціально-економічної географії світу
23. Сутність демократії та її основні цінності
24. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

25. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

26. Соціологія культури

27. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

28. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

29. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

30. Метрологія та взаємозамінність

31. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

32. Вплив хронічних захворювань на ціннісну сферу осіб похилого віку

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

34. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

35. Ідентифікація у сучасній соціології

36. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

37. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

38. Предмет соціологічного знання
39. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
40. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

41. Соціологічна концептуалізація освіти

42. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

43. Соціологічне інтерв’ю

44. Соціологія - наука про суспільство

45. Соціологія конфлікту

46. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

47. Соціологія освіти

48. Соціологія сім’ї

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

49. Соціологія як наука про суспільство

50. Соціологія як соціальна система

51. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

52. Справедливість як ціннісна основа права

53. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

54. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
55. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу
56. Сім чудес світу

57. Мекка - серце ісламського світу

58. Художня культура стародавнього світу

59. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

60. Вищі водні рослини в системі рослинного світу

61. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

62. Найвеличніші водоспади світу

63. Образна типологія країн світу

64. Місце правової системи України серед правових систем світу

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

65. Типологічна класифікація мов світу

66. Приватне право країн античного світу

67. Мистецтво: вираження духовного буття світу

68. Культура Древнього світу

69. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

70. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів
71. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу
72. Іудаїзм як найдавніша релігія світу

73. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

74. Християнський храм як образна модель світу

75. Еволюція філософських уявлень про субстанції світу

76. Філософія Стародавньго світу

77. Екосистеми світу

78. Різноманіття тваринного світу України

79. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

80. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

82. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

83. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

84. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

85. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

86. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
87. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
88. Аналіз та удосконалення оперативного управління

89. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

90. Суспільна свідомість та її структура

91. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

92. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

93. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

94. Туризм у світовій економіці

95. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

96. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки

97. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

98. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

99. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.