Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Концепція демократичного переходу про умови, стадії і моделі демократичних переходів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат на тему Концепція демократичного переходу, про умови, стадії і моделі демократичних переходів ПЛАН 1. Моделі демократичних трансформацій сучасних недемократичних режимів у напрямі до демократії. 2. Основні стадії (фази) демократичного переходу. 3. Особливості та перспективи демократичного переходу в Україні. 4. Література. 1. Моделі демократичних трансформацій сучасних недемократичних режимів у напрямі до демократії. Вчені, що аналізували трансформаційні процеси кінця 70 - початку 80-х років XX ст. в країнах Латинської Америки, ввели в науковий обіг термін демократичний перехід ( ra si io o democracy). Звідси й назва напряму, який вивчає перехідні суспільства, — транзитологія Транзитологи стверджують, що, враховуючи хвилеподібне наростання демократії, її припливи та відпливи, ніхто не може з упевненістю прогнозувати, якими будуть наслідки переходу в кожному окремому суспільстві. Проте саме демократизація є свідченням успішності переходу, уособленням його змісту й мети. Беручи до уваги усі три хвилі демократизації, вчені виділяють три моделі переходу від недемократичних режимів до демократії. Класична лінійна модель (Велика Британія, Швеція), їй властиве поступове обмеження абсолютної монархії та розширення прав громадян і парламенту; поступове збільшення гарантії особистих прав — спочатку громадянських, потім політичних і, нарешті, соціальних; розширення виборчого права і поступове витіснення виборчих цензів; перетворення парламенту у вищий законодавчий орган і здійснення ним контролю за діяльністю уряду. Циклічна модель (країни Латинської Америки, Азії, Африки). Демократичні й авторитарні форми правління по черзі змінюють одні одних — чи то шляхом військових переворотів, чи зусиллями правлячих еліт. Причиною таких коливань є слабкість демократичних традицій та незрілість інших внутрішніх передумов демократії в цих країнах. Діалектична модель (Іспанія, Португалія, Греція). Вона передбачає стрімке падіння авторитарних режимів і встановлення життєздатної демократії за відносно короткий проміжок часу. Цьому сприяє зрілість внутрішніх передумов демократії (високий рівень урбанізації, індустріалізації, високий освітній рівень населення, численність міського середнього класу, раціоналізація й індивідуалізація масової свідомості як культурна передумова демократії тощо). Усі ці моделі переходу до демократії передбачають певні зміни, без яких демократизація взагалі неможлива. Універсальними вимогами успішного переходу до демократії є: - утвердження сфери приватної власності та формування ринкових відносин; - створення середнього класу й умов для соціальної мобільності; - широкі інвестиції в освіту й розвиток науки; - формування громадянського суспільства; - гарантії прав людини й створення системи їх захисту; - поділ політичної влади на законодавчу, виконавчу і судову, чітке розмежування їхніх повноважень; - політичний плюралізм; - розгалужена система вільної політичної комунікації. 2. Основні стадії (фази) демократичного переходу. Стадії (фази) демократичного переходу. Більшість транзитологів відзначають циклічність процесів переходу до демократії.

І хоч стадії, які вони виділяють, дещо різняться назвами та тривалістю, все ж послідовність змін, їхня спрямованість та динаміка доволі схожі. Тривалий час популярною була модель демократичного переходу, запропонована американським політологом Д. Растоу. Він виділив три фази політичних змін: - підготовчу фазу (загострення конфлікту між основними соціальними і політичними силами); - фазу прийняття рішень (коли досягається компроміс між ними щодо нових, демократичних правил політичної гри); - фазу звикання (закріплення здобутків), за якої демократичні інститути набувають стійкості, а демократичні зміни стають незворотними. Запорукою успішної демократизації Д. Растоу вважав комбінацію об'єктивних чинників: національної єдності, мінімально необхідного рівня економічного розвитку, наявності соціальної диференціації суспільства та політичного протиборства основних соціальних груп і політичних акторів. Інші дослідники підкреслюють значення конкретної політичної й історичної ситуації, співвідношення політичних сил, яке складається на час переходу. Деякі з них (наприклад, А. Пшеворський) надають ключового значення правильно обраній стратегії і тактиці демократичних перетворень. Процес демократичного переходу, згідно з уявленнями цих дослідників, розпадається на дві фази: лібералізації та демократизації. Фаза лібералізації є своєрідним стартовим майданчиком для демократичних змін. Вона розпочинається кризою легітимності авторитарного чи тоталітарного режиму та кризою всередині правлячих еліт, яка зазвичай закінчується їх розколом, зміною балансу сил між правлячими групами й опозицією на користь другої, в результаті чого зростає рівень свободи у суспільстві. Саме в цей період відбувається звільнення політв'язнів і повернення політемігрантів, послаблюється політична цензура, надається певна свобода засобам масової інформації, встановлюється свобода слова і розширюються можливості її організованого виявлення, визнається деяка автономність громадських (насамперед професійних) організацій, частково відновлюються гарантії прав людини, з'являються перші ознаки терпимості щодо політичної опозиції. Уже в період лібералізації може виникнути «дозована демократія» і нові правила «політичної гри», що служать сходинкою для подальших процесів демократизації. Але так само можливий і інший розвиток подій. Жорстке протистояння між владою й опозицією без розв'язання проблем, що найбільше турбують пересічних громадян, може призвести до катастрофічного падіння довіри населення до всіх соціальних інститутів. Наслідком цього може стати відновлення жорсткого авторитарного правління. Фаза демократизації відрізняється інституціональними змінами в політичній системі. На цьому етапі з'являються такі демократичні інститути, як політичні партії, виборча система, які дають змогу формувати органи влади демократичними методами. Впровадження демократичних процедур відкриває шлях до влади для нової, демократичної еліти й супроводжується висуванням реформаторських груп на владні позиції. Водночас прагнення оволодіти владою та контролювати ресурси змушує реформаторські сили йти на певний, хоча б мінімальний компроміс із поміркованими силами старої правлячої еліти.

Ключовою умовою успішності другої фази демократичного переходу є здатність старої та нової еліт досягти трирівневого компромісу, який стосується оцінки недавнього минулого країни, головної мети і напряму подальшого розвитку суспільства, правил «політичної гри» на конкретному етапі. Лібералізацію й демократизацію можна також розглядати як два тісно переплетені аспекти переходу до демократії, без завершення яких не може утвердитися повноцінний, консолідований ліберально-демократичний режим. Без гарантованої свободи індивідів і соціальних груп, яку вони отримують у процесі лібералізації, демократизація може мати лише формальний характер. А без повноцінних демократичних процедур, які створюють ситуацію змінюваності правлячих еліт та їхньої відповідальності перед народом, вона може перетворитися в щось маніпулятивне й вигідне лише тим, хто був обраний до вищих органів державної влади. Теорія консолідованої демократії. Попри «зиґзаґи» перехідних процесів, кінцевою метою реформування усіх елементів політичної системи є створення режиму консолідованої, тобто стійкої демократії. Процес консолідації демократичного режиму містить два важливі компоненти: ціннісний (досягнення консенсусу стосовно набору політичних процедур) та інституційний (створення владних структур, що вбирають у себе інтереси конкуруючих політичних сил). Консолідована демократія існує, якщо: - на рівні поведінки жоден із значних суб'єктів суспільних відносин не діє задля утворення недемократичного режиму і не вдається до насильства чи іноземного втручання задля розколу держави; - на рівні суспільних орієнтацій (громадської думки) більшість громадян упевнена, що демократичні інститути та процедури є найбільш прийнятним способом управління суспільством, а підтримка антидемократичних сил у суспільстві незначна або вони більш-менш ізольовані від демократичного процесу; - на конституційному рівні політичні сили, що діють у рамках певної державної території, засвідчують свою готовність розв'язувати конфлікти лише на основі конституції, законів та правових процедур, які самі є наслідком демократичного процесу. Отже, консолідація демократії — це процес перетворення випадкових домовленостей та умовних рішень, що виникають між політичними елітами у період демократичного переходу, у стійкі норми відносин суперництва і співробітництва між головними дійовими особами політичного процесу. Консолідований демократичний режим гарантує громадянам, що конкуренція за місце у владній ієрархії або за здійснення політичного впливу буде чесною та передбачуваною. Найочевиднішим свідченням досягнення такого стану є наявність згоди щодо політичних процедур — виборів президента, парламенту, зміни уряду, прийняття політичних і управлінських рішень; приходу до влади нового уряду в результаті вільного волевиявлення народу; отримання урядом важелів управління для вироблення нової стратегії; відсутності фактів передачі функцій законно створеними органами виконавчої, законодавчої і судової влади іншим органам тощо. Досвід демократичних змін у різних країнах засвідчує, що далеко не завжди політичні еліти здатні тривалий час зберігати відданість демократичним інститутам та процедурам.

Эти приемы способствуют появлению какого-то символа, несущего в себе возможность преобразования, усиливают способность наблюдать свой внутренний мир и выносить наружу, объективировать отдельные его элементы, позволяют свободнее изливаться содержанию, которое в противном случае могло бы остаться подавленным, и могут даже привести к появлению новых нервных путей в мозге. Подобно великим взлетам гения, прилив творческой активности, отмечаемый иногда во время пробуждения Кундалини, также может оказаться непроизвольным бессознательным механизмом выживания и роста. Узлы и разные я Концепция я, представленная в Юнговой модели индивидуации, достаточно широка для того, чтобы охватить весь спектр переживаний, обусловленных коллективным измерением человеческой психики. Она помогает соприкоснуться с духом и осознать божественные аспекты человеческого существования. Но когда мы переходим к рассмотрению природы переживаний, связанных с пробуждением Кундалини, нам приходится обратиться к рассмотрению восточных представлений о том, что это я сохраняет свое положение в комплексе ума-тела лишь до тех пор, пока не произойдет Самопостижение, в результате которого оно становится единым с Космическим Сознанием

1. Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики

2. Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений

3. Етіологія, патогенез, епідеміологія та протікання малярії

4. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

5. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

6. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
7. Предмет соціологічного знання
8. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

9. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

10. Програма соціологічного дослідження

11. Концепція "епічного театру" Бертольда Брехта

12. Концепція еволюції в біології

13. Догляд за тяжкохворими новонародженими дітьми у відділенні інтенсивної терапії. Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у відділенні в Україні

14. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

15. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

16. Концепції історичних етапів економічного розвитку

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

18. Концепции современного естествознания

19. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

20. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

21. Финансовый контроль в период перехода к рынку

22. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД
23. Реферат о Пугачеве
24. Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

25. Концепция разделения властей

26. Экологическая концепция РФ

27. Переход от "персонального" журнализма к "новому" в 80х-90х годах XIX веках в капиталистической прессе США

28. Дом и кров в славянофильской концепции

29. Культурологическая концепция Рихарда Вагнера

30. Несколько рефератов по культурологии

31. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

32. П.Я. Чаадаев Философская концепция

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

33. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

34. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

35. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

36. Разработка синтаксического распознавателя вычисляемого оператора перехода языка FORTRAN

37. Концепция создания и функционирования в России автоматизированной базы правовой информации

38. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)
39. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)
40. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

41. Концепции устойчивого развития как выражение взаимоотношений "общество- природа"

42. Концепции содержания и личностно ориентированное образование

43. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

44. Концепция разделения властей: теория и опыт, история и современность

45. Концепция национализма в трудах Э. Геллнера

46. Разработка общего плана обработки детали "Втулка" с подробной разработкой технологических переходов для поверхности 028e8

47. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

48. Исследование религиоведческой концепции Фрейда - психоаналитического метода в целом

Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

50. Техники семейной психотерапии в концепции Девида Фримена

51. Я-концепция

52. Расчет параметров ступенчатого p-n перехода (zip 860 kb)

53. Шпора по Концепциям современного естествознания

54. Несколько рефератов по Исламу
55. Концепции "Я" у Ч.Кули и Дж.Мида (Доклад)
56. Социологическая концепция Эмиля Дюркгейма

57. Концепции качества жизни в современном обществе

58. Два типа фазовых переходов и третье начало термодинамики

59. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

60. Современные концепции естествознания

61. Развитие концепции гуманизма в современной западной философии /Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сарт, Карл Ясперс/

62. Фридрих Ницше и его концепция сверхчеловека

63. Ницше и его концепция сверхчеловека

64. Концепция цикличности цивилизаций в философии истории Арнольда Тойнби

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

65. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

66. Первая научная революция. Гелиоцентрическая система мира(Концепции современного естествознания)

67. Концепции современного естествознания

68. Концепции современного естествознания

69. Нравственная концепция Л. Шестова

70. Философская концепция А. С. Хомякова
71. Концепция постиндустриального общества
72. Концепция АС. Эскизный проект

73. Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

74. Нейл Борден «Концепция маркетинга – микс»

75. Реферат по информационным системам управления

76. Концепция принятия управленческого решения в современной литературе

77. Концепции переходного периода

78. Концепция управления персоналом с точки зрения адаптации ОСУП к условиям рынка /на примере предприятия/

79. Концепция убывающей производительности факторов производства

80. Технополисная концепция развития экономики

Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Инвестиционная политика России при переходе к рыночной экономике: проблемы и перспективы

82. Нужна ли новой экономике новая концепция конкуренции ?

83. Проблемы экономической безопасности России в условиях перехода к рынку

84. Оплата труда и материальное стимулирование при переходе к рынку

85. Национально-теократическая концепция Святой Руси А.В.Карташева

86. Основные принципы политической деятельности государя в концепции Н.Макиавелли
87. К концепции национальной школы в России
88. Неопозитивизм начала XX века: историческая концепция П.Н. Милюкова

89. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

90. Переход на григорианский стиль

91. Переход от приказной и коллегиальной системы управления при Петре 1

92. Христианская концепция человека и гуманизм искусства

93. Синергизм – новая концепция культуры

94. Мифологическая концепция мира в культуре древних греков

95. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра

96. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

97. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

98. Концепция изучения культуры Ф. Ницше

99. Концепция культуры в работе О Шпенглера Закат Европы

100. концепция культуры и цивилизации (по О. Шпенглеру)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.