Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Инновации в сельском хозяйстве

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ ЗМІСТ2 1. СТАН І ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА3 1.1. Вітчизняна механізація для високоефективного виробництва овочів6 1.2. Перспективна технологія збирання овочів8 1.3. Машини для внесення добрив та захист рослин9 2. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУСАДОВО-ВИНОГРАДСЬКОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК11 3. ІНООВАЦІЇ В ТВАРИННИЦЬКОМУ КОМПЛЕКСІ18 3.1. Приємо-передающі інформаційні канали у тваринництві18 3.2. Молочному тваринництву - надійну техніку і енергозберігаючі технології19 3.3. Доїльні зали -майбутнє скотарство22 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ24 1. СТАН І ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА Першочергова задача механізації виробництва сільськогосподарської продукції нині і впродовж всього періоду її розвитку полягала в інтенсифікації праці, заміні ручної механізованою. 3 появою на полях України тракторів постала і проблема забезпечення їх шлейфом робочих машин та організації ефективного використання. Для вирішення цих проблем в 1930 р в Україні було засновано Науково-дослідний інститут механізації сільського господарства. За роки його функціонування колективом розроблено ряд актуальних наукових проблем розвитку сільськогосподарської техніки і й ефективного використання. Науковцями інституту розроблено велику гаму сільськогосподарських машин та обладнання, правила їх ремонту і експлуатації, застосування електроенергії у виробничих процесах Науков­цями інституту спільно з спеціалістами Міністерств сільського господарства і про­мисловості розроблено концепцію розвитку механізації сільського господарства і машинобудування і Національну програму розробки та освоєння виробництва техно­логічних комплексів машин та обладнання для сільського господарства харчової і пе­реробної промисловості. До виконання Програми було підключено близько 700 підприємств і організацій Міністерств промислової політики Агропромислового комплексу Внутрішніх справ та інші. У результаті реалізації цих Програм створено та освоєно виробництво більше ніж 470 найменувань нової в техніки. Навіть за умов фінансової скрути вдалось вирішити ряд гострих для України проблем технічного забезпечення АГТК. Насамперед це проблема забезпечення сільського господарства тракторами різної потужності. Створено і освоєно виробництво тракторів різного тягового класу які раніше в Україні не випускались. Практично вирішено проблему забезпечення потреб сільського господарства України в ґрунтообробній техніці машинах для захисту рослин, підготовки і внесення добрив сівби і садіння сільськогосподарських культур. Створено і освоєно виробництво сімейства доїльних установок та іншої техніки для тваринництва. За короткий період розроблені і підготовлені до серійного виробництва зернозбиральні комбайни Славутич та Лан бункерний бурякозбиральний комбайн КБ-6 комплекс машин для вирощування збирання і післязбиральної обробки картоплі та ряд інших машин. Слід зазначити, що технічним рівнем вітчизняна техніка ще значно поступається зарубіжним аналогам. Проте вона значно дешевша, а тому доступніша українським виробникам сільськогосподарської продукції.

В результаті аналізу світового досвіду розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки встановлено основні тенденції, яку необхідно врахувати при створенні та освоєнні виробництва нового покоління вітчизняної сільськогосподарської техніки. В тракторобудуванні необхідно забезпечити максимальне задоволення вимог різних типів споживачів щодо продуктивності МТА, раціонального агрегатування тракторів із сільгоспмашинами, умов експлуатації тощо. Виконання цих вимог може бути досягнуто за рахунок розробки і виробництва тракторів великої одиничної потужності, підвищення паливної економічності двигунів, підвищення надійності й уніфікації конструкцій завдяки застосуванню елементної бази високого технічного рівня автоматизації режимів роботи МТА, створенню комфортних умов праці для оператора, зменшенню шкідливого впливу на довкілля. Розвиток конструкцій машин для обробітку ґрунту проходить під впливом технологій вирощування сільськогосподарських культур та досягнень науково-технічного прогресу в машинобудуванні. За даними досліджень науковці-агротехнологів для умов України найдоцільнішою є диференційована система обробітку грунту. Для технічного забезпечення необхідно мати велику гаму ґрунтообробних машин. В умовах, коли вартість матеріально-технічних і енергетичних ресурсів значно зросла порівняно з вартістю сільськогосподарської продукції проблема енерго та ресурсо збереження стала пріоритетною в сільгоспвиробництві. Це поставило перед науковцями завдання пошуку шляхів зниження затрат матеріально-технічних і енергетичних ресурсів на виробництво продукції. В результаті виконаних досліджень і вивчення світового досвіду нами сформульовані основні вимоги до ґрунтообробної техніки. - висока якість і технологічна надійність виконання операцій обробітку ґрунту відповідно вимогам агротехніки, - мінімальне розпилення ґрунту при взаємодії робочих органів з ґрунтом, зменшення дії водної вітрової та механічної ерозії, - достатня технічна надійність, висока зносостійкість робочих органів, вузлів і деталей, - оптимальні комбінації робочих органів як в окремій машині, так і агрегатних, складених з однооперащйних машин, - зменшення питомих витрат енергії на обробіток ґрунту. Відповідно до цих вимог в інституті розроблено комплекс ґрунтообробних машин виробництво яких освоєно промисловими підприємствами України. Це відомі в Україні ярусні плуги ПНЯ-4-42, ПНЯ-6-42 та плуги-розпушувачі комбіновані ПРК-4-42, ПРК-6-42 культиватори-розпушувачі КР-4,5 КР-2 2 важю дискові борони БДВ-6, БДВ-ЗМ. Необхідно констатувати, що вітчизняна ґрунтообробна техніка за надійністю, довговічністю енерговитратами ще поступається іноземним аналогам. Це зумовлено недосконалою елементною базою, низьким рівнем кооперації відсутністю новітніх матеріалів сучасного технологічного обладнання в багатьох підприємствах, що виго­товляють ґрунтообробну техніку. Використовуючи цей фактор, дехто пропонує відмовитись від вітчизняної техніки і перейти до іноземної. При цьому замовчують, що іноземній техніці доведеться пра­цювати в інших умовах, часто в одних технологічних лініях з нашою недостатньо надійною технікою та низькою організацією праці, які спричинять неминучі простої.

Тому бажаний ефект не завжди буде реальним До того ж купуючи техніку зарубіжних фірм. ми прив'язуємо себе до їхніх запасних частин і ремонтних матеріалів, а це потребує значних коштів на підтримання техніки в робото здатному стані. Такий шлях для нас не прийнятий. По-перше, немає на це коштів, по-друге, він веде нас до небезпеки бути постійними боржниками західних фірм, спричинить атрофію національного машинобудування та науково-технічного потенціалу. Для виробництва ґрунтообробної техніки в Україні є наукові розробки та необхідні виробничі потужності. Близько 120 найменувань ґрунтообробної техніки виготовляють понад 20 підприємств України, які здатні забезпечити потреби виробників сільськогосподарської продукції. Дослідивши новітні технології обробітку ґрунту і досягнення науково-технічного прогресу, наш інститут разом з Міністерством аграрної політики і департаментом &quo ;Агромаш&quo ; визначили напрями розвитку ресурсозберігаючої техніки для обробітку ґрунту. Основними з них є - вдосконалення робочих органів, оптимізація їх параметрів, застосування нових матеріалів, - оптимізація технологічних процесів обробітку ґрунту стосовно умов вирощування сільськогосподарських культур, - підвищення продуктивності ґрунтообробних агрегатів на основі застосування тракторів високої потужності. Виходячи з названих напрямів створення перспективної ресурсозберігаючої техніки для обробітку ґрунту, в інституті ведуться дослідження з удосконалення. І розробки нових робочих органів оптимізації їх параметрів. Основним напрямом вдосконалення машин для внесення добрив є підвищення рівномірності розподілу добрив по поверхні поля при одночасному збільшенні ширини захвату Для цього проводяться дослідження з оптимізації параметрів розсіюючих та дозуючих робочих органів стосовно різних видів добрив. Для захисту рослин чимало господарств закупили імпортні обприскувачі, які забезпечують високу якість обробки. Останнім часом «Львівсільгоспмаш» підняв технічний рівень своїх обприскувачів. Вони комплектуються такими ж самими вузлами та робочими органами, цю й обприскувачі зарубіжних фірм. Якість їх роботи задовільна. Аналогічні обприскувачі виготовляє ВАТ &quo ;Львівагромашпроект&quo ;. У цьому році ВАТ «Завод Фрегат» освоєно випуск розробленого ІМЕСГ УААН обприскувача із стабілізуючою штангою ОСШ-2500, який за своїм технічним рівнем відповідає кращим світовим аналогам А вартість — в 2.5—3 рази менша. Головним напрямом розвитку обприскувачів є підвищення біологічної ефективності та екологічної безпеки використання пестицидів завдяки поліпшенню якості їх знесення, зокрема, застосування дисперсності краплин оптимального розміру для конкретних умов роботи, підвищенню рівномірності обробки та ступеню осідання краплин на поверхню, що обробляється. При цьому важливе значення мають впровадження автоматизованих систем управління процесом і контролю якості їх виконання, розробка обприскувачів із стабілізуючою штангою, яка б забезпечила постійною задану висоту розташування розпилювачів над рослинною поверхнею, дифе­ренційоване до конкретних умов використання розпилювачів різних типів та типорозмірів і, зокрема, спеціальних &quo ;із зниженим дрейфом&quo ;.

Биотехнология: панацея и оружие Биотехнологическая революция находится в относительно ранней стадии своего развития. XXI век станет свидетелем крупных достижений биологических наук в сочетании с информационными технологиями. Результатом исследований будут становиться все новые важные открытия в сфере инновационных медицинских технологий, здравоохранения, экологической реабилитации, сельского хозяйства, биологической защиты и в смежных областях. Следует отметить, что биотехнология может стать «выравнивающим» фактором между развитыми и развивающимися странами, поскольку она привнесет резкие положительные изменения в области экономики и здравоохранения беднейших уголков нашей планеты. Ожидаемые прорывы в биомедицине, такие как создание антивирусного барьера, положат предел распространению СПИДа, способствуя разрешению продолжающегося гуманитарного кризиса в странах, лежащих к югу от Сахары, и минимизировав потенциально серьезные помехи для экономического роста развивающихся стран, в частности Индии и Китая. Биотехнологические исследования и инновации, которые станут результатом продолжающихся инвестиций США в обеспечение национальной безопасности, такие как новые методы лечения, блокирующие возможность болезнетворных микроорганизмов проникать в тело,P эти разработки могут со временем привести к созданию революционных медицинских препаратов, чья роль выйдет далеко за рамки защиты США от террористической угрозы

1. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

2. Показники надійності сільськогосподарської техніки

3. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

4. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

5. Арифметичні основи обчислювальної техніки

6. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.
7. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки
8. Конструювання обчислювальної техніки

9. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

10. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

11. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

12. Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

13. Засоби вимірювальної техніки

14. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

15. Методика навчання техніки естафетного бігу

16. Філософія техніки

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

17. Процесс управления инновациями на предприятии

18. Процесс управления инновациями на предприятии

19. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

20. Методи і технічні засоби ергономіки

21. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

22. Гражданская авиация в период 1956-60гг. Начало внедрения реактивной техники
23. Марк Твен - Янки из Коннектикута при дворе короля Артура
24. Техно-музыка

25. Київська Русь – князівська держава

26. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

27. Внедрение информационных технологий при ведении социально-гигиенического мониторинга

28. Изучение теории и технологии выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ4

29. Марк Тулий Цицерон. Государство и право

30. Продвижение торговой марки пива на российский рынок на примере "ТИНЬКОФФ"

31. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в экономику России

32. Управление учебным процессом в колледже в период внедрения Государственных образовательных стандартов среднего специального образования

Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Финансирование инноваций в общей стратегии фирмы

34. Инновации

35. Инновации в малом и среднем бизнесе

36. Национальная система инноваций и проблема её становления

37. Река Днепр и город Киев

38. Особливості економічного розвитку Київської Русі
39. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.
40. Гражданская авиация в период с 1956 года по 1960 год. Начало внедрения реактивной техники

41. Приключения Гекльберри Финна. Твен Марк

42. Мозаїки Київської Русі

43. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

44. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

45. Оправдано ли подражание раскрученным торговым маркам?

46. Товарна (торгівельна, фабрична) марка

47. МТС - инновации в сфере мобильной связи

48. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки

49. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения

50. Сокращение издержек путем внедрения технологии Бизнес Юнит Менеджмент

51. Анатомия успешной торговой марки

52. Эпоха системных инноваций

53. Направленный на увеличение стоимости торговой марки анализ прибыльности покупателей

54. Расширение семейства торговой марки
55. Коммуникации: воплощение позиции торговой марки в жизнь
56. Київська школа музики

57. Важнейшие виды НТП, формы их правовой защиты и реализация их на рынке инноваций

58. К проблеме внедрения информационных и Интернет-технологий в систему образования

59. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

60. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

61. Внедрение информационных технологий в преподавание предметов школьного курса

62. Торговые марки консалтинговых компаний

63. Контрольный список вопросов по внедрению программ вирусного маркетинга

64. Внедрение традиции Серебряного Колечка

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

65. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

66. Разработка и внедрение технологического процесса по изготовлению женской одежды пальтово-костюмного ассортимента

67. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

68. Внедрение стратегии

69. Информационная культура специалиста как фактор внедрения новых технологий в практику физической культуры и спорта

70. Внедрение оздоровительных систем йоги в практику психофизической рекреации
71. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.
72. Стандарт сотовой связи CDMA, проблема внедрения и эксплуатации в России

73. Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе

74. «Мягкое» внедрение изменений

75. С чего начать внедрение системы для управления проектами в организации?

76. Проект разработки и внедрения новых технологий организации общества

77. Державне регулювання ринкової економіки

78. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

79. Оценка эффективности инноваций

80. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

81. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

82. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

83. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

84. Детcкие речевые инновации: опыт анализа

85. Разработка и внедрение средств противопожарной защиты на горных предприятиях

86. Антокольский Марк Матвеевич
87. Кио Игорь Эмильевич
88. Марк Антоний

89. Марк Аврелий

90. Антокольский Марк Матвеевич

91. Марков Николай Евгеньевич

92. Твен Марк

93. Марков Николай Евгеньевич

94. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

95. Основные источники эффективности разработки и внедрения систем автоматизированного управления процессом бурения

96. Система качества для типографии - предпосылки и преграды внедрения

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

98. Запозичення зі східних мов в українському правописі

99. Архітектура і мистецтво Київської Русі

100. Внедрение новых компьютерных и информационных технологий в учебно-воспитательный процесс


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.