Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Відношення і схеми відношень

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти України Державний університет“Львівська політехніка” Кафедра ICMВІДНОШЕННЯ І СХЕМИ ВІДНОШЕНЬ Виконала: студентка ФКТ групи ІСМ-51 Шаховська Н. Б. Перевірив: Пасічник В. В. Львів - 1999 Відношення і схеми відношень. Теоретичні відомості. Однією з основних переваг реляційної моделі є її однорідність. Всі дані розглядаються як такі, що зберігаються у таблицях, в яких кожна стрічка має один і той же формат і представляє собою деякий об’єкт реального світу або відношення між об’єктами. Будь-який об’єкт реального світу характеризується певною множиною характеристик  атрибутів (А1, А2, ., А ). Ця характеристика має ім’я атрибута (А1, А2, ., А ) і множину допустимих значень  доменів. Тоді таблиця являє собою відношення, в якому кожна стрічка є множиною значень, взятих по одному з домена кожного імені атрибута. Стрічки відношень називаються кортежами і мають арність яка дорівнює кількості атрибутів. Кортежі відношень утворюють множину, так як стрічки не дублюються. Схемою відношення R називається скінченна множина імен атрибутів {А1, А2, ., А }. Кожному імені атрибута Аі ставиться у відповідність множина Di  домен атрибута. Це довільні непусті скінченні множини. Нехай D = D1  D2   D . Відношення r зі схемою R  це множина відображень { 1, 2, , p} з R в D; Причому кожне відображення (Ai)  Di. Ці відображення називаються кортежами. Наведемо приклад. Нехай ми маємо відношення РЕЙСИ  розклад авіаліній. Табл. 1 номер пункт-відправлення пункт-призначення час-вильоту час-прибуття 83 Нью-Йорк Чікаго 1130 1343 84 Чікаго Нью-Йорк 1500 1755 109 Нью-Йорк Лос-Анджелес 2150 252 213 Нью-Йорк Бостон 1143 1245 В даній таблиці R = {номер, пункт-відправлення, пункт-призначення, час-вильоту, час-прибуття}; dom (номер)  множина одно-, дво-, трьозначних чисел; dom (час-вильоту) = dom (час-призначення)  множина моментів часу. (номер) = 84 для першого кортежу. Дане значення 84 називають А-значенням кортежу . Якщо інтерпретувати як стрічку таблиці, то А-значення кортежу є його входом у стовпчик з іменем А. Ключем відношення r(R) є така підмножина K  R, що для будь-яких різних кортежів 1 і 2 з r виконується 1(K)  2(K), і жодна підмножина K  K не володіє цією властивістю. Множина K називається суперключем, якщо K містить ключ відношення r. В табл. 1 {НОМЕР} є ключем і суперключем, а {НОМЕР, ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ} є суперключем але не є ключем. Ключем також може служити {ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ, ЧАС-ВИЛЬОТУ}. Відношення розглядаються як об’єкти, що можуть змінюватись у часі, тобто кортежі можуть додаватись, знищуватись або мінятись в певних характеристиках. Тому існують операції оновлення відношень. Операція додавання призначена для додавання кортежів у відношення r і має вигляд ADD (r; A1 = d1, , A = d ). Коли порядок імен атрибутів фіксований, то дана операція має вигляд ADD (r; d1, , d ). Для даного прикладу ADD (РЕЙСИ; 117, Атланта, Бостон, 2205, 043). Дана операція не виконується по наступних причинах: 1) кортеж, що додається, не відповідає схемі відношення.

2) деякі значення кортежа не належать відповідним доменам. 3) кортеж співпадає по ключу з кортежем, що вже існує у відношенні. Операція знищення вводиться для знищення кортежів і має вигляд DEL (r; A1 = d1, , A = d ). Скорочений варіант DEL (r; d1, , d ). Якщо відношення має виділений ключ (ключ, який явно перечислений разом з реляційною схемою), то допустима така форма запису DEL (r; КЛЮЧ). Приклад: DEL (РЕЙСИ; 83). Операція зміни призначена для модифікації частин кортежа. Вона має вигляд CH (r; A1 = d1, , A = d ; C1 = e1, , Cp = ep). Модифікувати також можна, використовуючи значення ключа. CH (r; КЛЮЧ; C1 = e1, , Cp = ep). Так як дана операція може бути отримана за допомогою операцій знищення і додавання, то їй притаманні і всі помилки даних операцій. Приклад: CH (РЕЙСИ; НОМЕР = 109; ЧАС-ВИЛЬОТУ = 2140). ПРИКЛАДИ I. (а) Нехай дано схему відношення R = {ПРАЦІВНИК, УПРАВЛЯЮЧИЙ, ПОСАДА, ЗАРПЛАТА, СТАЖ}, де атрибути ПРАЦІВНИК і УПРАВЛЯЮЧИЙ своїми значеннями мають прізвища, ПОСАДА  назву посади, ЗАРПЛАТА  числа, що виражають річну зарплату працівників, СТАЖ  кількість повних років, які пропрацював працівник на даній посаді. Побудувати відношення із схемою R, опираючись на наступну інформацію:  Робертс, Раскін та Рафаель  агенти по продажу квитків;  Рейбен приймає багає;  Райс  авіамеханік;  Прайс керує всіма агентами по продажу квитків;  Пауель керує Рейберном;  Портер керує Райсом, Прайсом, Пауелем і самим собою;  Пауель  начальник наземних служб, а Портер  начальник по експлуатації;  Кожен працівник одержує 10 %-ну надбавку за кожен повний пропрацьований рік;  Робертс, Раскін, Рафаель і Рейберн почали з окладу 12000. Робертс тільки приступив до роботи, Раскін і Рафаель працюють півтора року, а Рейберн  2 роки;  Райс почав з окладу 18000 і зараз одержує 21780;  Прайс і Пауель почали з окладу 16000 і працюють 3 роки;  Портер почав з окладу 20000 і пропрацював на 2 роки більше ніж будь-хто інший. (b) Задайте операції оновлення для наступних змін у відношенні:  Раскін і Рафаель пропрацювали повних 2 роки;  Райс звільнився;  Рендольф найнявся на посаду агента по продажу квитків; Розв’язок На основі поданої інформації отримуємо наступне відношення, яке назвемо ПРАЦІВНИКИ: ПРАЦІВ-НИК УПРАВЛЯ-ЮЧИЙ ПОСАДА ЗАРПЛА-ТА СТАЖ Робертс Раскін Рафаель Райс Рейберн Портер Портер Пауель Прайс Прайс Прайс Прайс Портер Пауель Портер Прайс Агент по продажу квитків Агент по продажу квитків Агент по продажу квитків Авіамеханік Відповідальний за багаж Начальник по експлуатації Начальник по експлуатації Начальник наземних служб Керуючий агентами по продажу квитків 12000 13200 13200 21780 14520 32210,2 32210,2 21296 21296 0 1,5 1,5 2 2 5 5 3 3 Розрахунок зарплати проходить у залежності від початкової зарплати та кількості відпрацьованих років. Наприклад, продемонструємо процес нарахування зарплати для працівника Прайс. Початковий його оклад становив 16000. отже, за один пропрацьваний рік він отримує надбавку до зарплати у вигляді 10-ти відсотків.

Отже, його зарплата становитиме 16000 1600 = 17600. за наступний пропрацьований рік він отримує надбавку у розмірі 1760 і його загальна зарплата становитиме 19360. За третій рік роботи він отримав надбавку 1936. Його теперішня зарплата становить 21296. Пауель і Прайс не мають керівників. В даному випадку ключем відношення є підмножина атрибутів К{ПРАЦІВНИК, УПРАВЛЯЮЧИЙ}, так як лише ці атрибути однозначно ідентифікують кортежі. Так як даний ключ не є виділений, то для проведення операцій оновлення не можна використовувати найкоротшу форму запису. Для завдання (b) отримуємо наступні операції оновлення: СН (ПРАЦІВНИКИ; Раскін, Прайс, Агент по продажу квитків, 13200, 1.5; СТАЖ = 2). СН (ПРАЦІВНИКИ; Рафаель, Прайс, Агент по продажу квитків, 13200, 1.5; СТАЖ = 2). DEL (ПРАЦІВНИКИ; Райс, Портер, Авіамеханік, 21780, 2). ADD (ПРАЦІВНИКИ; ПРАЦІВНИК = Рендольф, ПОСАДА = Агент по продажу квитків) ІІ. Задано схему відношень R = {НОМЕР-РЕЙСУ, АЕРОПОРТ-ПРИЗНАЧЕННЯ, ГАЛЕРЕЯ, ДАТА, ЧАС}. Кортеж {d1d2d3d4d5} відношення r(R) означає, що “посадка на рейс d1, що вилітає у пункт призначення d2, здійсниться через галерею d3; дата відправлення d4; час відправлення d5”. Визначити ключі відношення. Розв’язок Ключем даного відношення виступає НОМЕР-РЕЙСУ, так як не може існувати двох рейсів , що здійснюються в одному аеропорті-відпранику і мають однаковий номер. Також унікально ідентифікує кортежі такого відношення підмножинав атрибутів {ГАЛЕРЕЯ, ДАТА, ЧАС}, так як з одного місця не може одночасно відправитись два літаки. Дане відношення має багато суперключів, які можна отримати з визначених ключів шляхом додавання до них імен атрибутів, що не ввійшли у ключ. ІІІ. Нехай  кортеж відношення r(R). Х, У  підмножини R. Коли вираз (X)(Y) має зміст? Як його можна спростити у тих випадках, коли воно має зміст? Розв’язок Так як є відображенням з R в D, то це означає, що ми послідовно знаходимо значення елементів на підмножині Х, а потім на підмножині У. Тоді дані підмножини повинні перетинатись, а, отже, даний запис можна спростити до вигляду (X)  (Y). IV. (a) Чи може об’єднання двох ключів бути ключем? (b) Чи обов’язково перетин двох суперключів є ключем? Розв’язок За означенням ключем відношення r(R) є така підмножина K  R, що для будь-яких різних кортежів 1 і 2 з r виконується 1(K)  2(K), і жодна підмножина K  K не володіє цією властивістю. Так як при об’єднанні частини утвореного ключа самі володіють властивістю ключа, то отримана множина атрибутів стає надлишковою і тому не утворює ключа. За означенням суперключ одержується з ключа шляхом додовання до нього імен атрибутів, що не увійшли у ключ. Якщо у ці суперключі входять однакові ключі, тоді при перетині ми дійсно отримаємо ключ. Але можна перетинати суперключі, у які входять різні ключі. Тоді ключа ми не отримаємо. Наприклад, перетинаючи суперключі з таблиці 1 {НОМЕР, ЧАС-ВИЛЬОТУ} та {ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ, ЧАС-ВИЛЬОТУ, ЧАС-ПРИБУТТЯ} ми отримаємо {ЧАС-ВИЛЬОТУ}, який не є ключем.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

2. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

3. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

4. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

5. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

6. Відношення "людина—Бог" в контексті пошуку передумов психологічного осягнення релігії
7. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії
8. Співвідношення факторів виробництва

9. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

10. Схема вызова всех служб города Кургана

11. Схема системы налогообложения

12. Схема анализа литературно-художественного произведения

13. Структурная схема ЭВМ

14. Разработка программы расчета определенного интеграла по формуле Буля по схеме двойного пересчета с заданной точностью

15. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

16. Источники излучения в интегрально-оптических схемах

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

17. Политология в схемах и таблицах

18. Расчет схемы электроснабжения плавильного цеха обогатительной фабрики

19. Схемы управления электродвигателями

20. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами

21. Общая схема электроснабжения

22. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)
23. Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов
24. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

25. Принципиальные схемы КШМ. Компоновочные схемы двигателей

26. Разработки функциональной схемы и определение ее быстродействия

27. Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/

28. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

29. Описание работы электрической схемы охранного устройства с автодозвоном по телефонной линии

30. Изучение режимов работы диодов и транзисторов в электронных схемах

31. Сверхбольшие интегральные схемы

32. Разработка схемы электронного эквалайзера

Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления

33. Схема технологии возделывания озимой пшениы

34. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

35. Роль схемы в процессе реализации государственного стандарта (философия)

36. Создание схемы мотивации и стимулирование персонала на предприятии

37. История применения активно - реактивной схемы в противотанковых гранатометах

38. Попытка создания сюжетной схемы в рассказах Чехова
39. Схемы по маркетингу
40. Гистология (Схема строения животной клетки по данным электронного микроскопа )

41. Математическое моделирование и оптимизация элементов тепловой схемы энерготехнологического блока

42. Описание химико-технологической схемы производства метанола

43. Влияние использования схем, чертежей, иллюстраций на формирование ЗУН при обучении младших школьников решению задач на движение

44. Некоторые принципы построения схем по минимизации налогообложения

45. Три фундаментальные схемы в прикладной психологии

46. Путь к успеху: схема проезда

47. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах

48. Схема сопряжения датчика с ISA

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах

50. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

51. Изучение режимов работы диодов и транзисторов в электронных схемах

52. Схема сопряжения датчика с ISA

53. Сущность и основные схемы перестрахования

54. Проектирование главной схемы электрических соединений подстанции
55. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2
56. Схема внутрицехового электроснабжения до 1000 В

57. Байесова схема принятия коллективных решений в условиях противоречий

58. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

59. Общая схема маркетингового исследования

60. О некоторой общей схеме формирования критериев оптимальности в играх с природой

61. Монолитные перекрытия, выполненные по балочной схеме

62. Схема Н.Н. Баранского

63. Сущность и схема процесса бурения скважин

64. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Типовые схемы применения коммутаторов в локальных сетях

66. Синтез логических схем

67. Моделирование логической схемы в PCAD (САПР)

68. Синтез комбинацонных схем и конечных автоматов, сети Петри

69. Конфликты схем сопоставления (collation) в Microsoft SQL Server 2000

70. Общая схема решения задачи на персональном компьютере
71. Схемы для внешнего устройства
72. Понимание и интерпретации схемы знания

73. Единая схема разработки маркетинговой стратегии

74. Схема организации ипотечного кредитования. Оформление и учет ипотечных операций банков

75. Узагальнена схема надання банківських гарантій

76. Результаты использования биометросанита и энроцида в схемах лечения острого послеродового эндометрита у коров в условиях ЗАО "НИВА" Муромского района Владимирской области

77. Обоснование основных параметров промысловой схемы с применением ваерной лебедки

78. Схема построения бухучета и учетная политика предприятия

79. Посреднические внешнеторговые договоры. Теория, практика, схемы, правовое регулирование

80. Алгоритмы и блок-схемы

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

81. Базис стандартной и рекурсивной схемы. Верификация программы

82. Будування плакатів та блок-схем

83. Компаратори слів, перетворювачі кодів та схеми контролю

84. Моделирование структурных схем в среде SIMULINK пакета MATLAB

85. Проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму

86. ПЭВМ: характеристика, история развития, структурная схема
87. Разработка в структурно логической схемы микропроцессора
88. Реорганизация схемы управления и оптимизация сегмента сети передачи данных

89. Розробка схеми електричної принципової годинника-будильника-термометра з ІЧ ПК

90. Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

91. Синтез схемы шифратора и кодопреобразователя для управления 1-разрядным 7-сегментным индикатором

92. Типовые логические схемы последовательностного типа

93. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

94. Выпрямители с умножением напряжения. Многофазные схемы выпрямителей

95. Двухзеркальная параболическая антенна круговой поляризации по схеме Кассегрена

96. Изучение принципа действия стабилитрона, освоение методики расчета схемы параметрического стабилизатора напряжения

Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Краткие сведения об элементах обобщенной схемы электронно-оптического прибора

98. Методы расчета составляющих и структурная схема цифровой станции

99. Прецизионные, высокочастотные, СВЧ, высокомегаомные и высоковольтные резисторы и резисторы интегральных схем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.