Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Паламарчук Олена, ст. 4-го курсу гр. ОПс-42 Науковий керівник – Балазюк О. Ю. Вінницький інститут економіки З моменту проголошення незалежності, у процесі розбудови ринкового середовища в Україні запровадження значної кількості податків спричинило кризові явища в механізмі розподілу фінансових ресурсів на користь держави. Система оподаткування доходів населення в кожній країні має свої особливості, які залежать від соціально-економічної стратегії держави. Встановлюючи розміри ставок оподаткування та запроваджуючи конкретний механізм справлення податків, держава прагне забезпечити не тільки стабільну дохідну базу, а також регулювати діяльність платників податків і впливати на розмір їх заощаджень. Одним із основних завдань проведення податкової реформи в Україні є збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Податкові надходження від податку з доходів фізичних осіб є важливою складовою у наповненні як Державного бюджету так і місцевих бюджетів. Тому, дослідження проблем, які пов’язанні із оподаткуванням доходів фізичних осіб, а також створення простих і прозорих умов для оподаткування на сьогодні особливо актуальні. У сучасній економічній літературі аспектами розвитку оподаткування присвяченні праці багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків, зокрема: Бризгалін А.В., Горбунова О.М., Кембелл Д., Данілов О.Д., Кучерявченко М.П., Мельник В.М., Рогозін Б.А., Русаков І.Г., Суторміна В.М., Тихонов Д.Н., Яроцька Т.Р. та інші. Метою статті є розгляд і наліз нового Податкового кодексу України та перспектив щодо оподаткування доходу громадян України. Розглядаючи стару податкову систему України, можна зазначити, що основним недоліком податку з доходу фізичних осіб на сучасному етапі розвитку економіки України полягає у суперечливості податкового законодавства й економічних відносин, які склались у суспільстві. Аналіз тенденцій у сфері розподілу доходів населення засвідчив невідповідність прогресивних властивостей податку з доходу фізичних осіб ступеню нерівності доходів населення. На сьогодні потенційна межа нерівності доходів населення є досить високою. Аналіз результатів і наслідків реформи податку з доходу фізичних осіб в Україні показав, що поряд з зниженням прогресивності податку з доходу фізичних осіб не було дотримано принципу фіскальної нейтральності реформи, основними бенефіціарами якої стали верстви населення з високими доходами, оскільки саме на цю категорію громадян податкове навантаження зменшилося. Аналіз міжнародної практики оподаткування свідчить, що протягом останніх 20 років у більшості країн було проведено різномасштабні податкові реформи як систем оподаткування в цілому, так і її окремих елементів. В деяких країнах обсяги надходження податків від населення значно більші через застосування вищих ставок оподаткування . Сучасні умови України, коли економіка не працює в міру своїх можливостей, не дозволяють встановити вищу за діючу ставку податку з фізичних осіб, остільки це може призвести до більшої тонізації економіки держави. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу спричинило значні зміни у податковій системі.

Процес реформування податкової системи України як європейської відбувався з урахуванням тенденцій розвитку системи оподаткування у країних-членах і сусідах ЄС. Зокрема реформування податку з доходу фізичних осіб змінено в таких напрямках: упорядкування процедур справляння податку з доходу від продажу майна, а також доходів у вигляді спадщини й подарунків; відмова у процесі реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності від використання фіксованого податку з наданням фізичним особам-платникам, які здійснюють підприємницьку діяльність із продажу товарів і надання супутніх послуг на ринку, права переходу на сплату єдиного податку; встановлення чітких критеріїв при наданні пільг із урахуванням рівня задекларованого доходу особи; уніфікація підходів до оподаткування пасивних доходів із метою стимулювання інвестиційної діяльності; застосування методів виявлення перевищення витрат над задекларованими доходами (крім витрат, що дозволено враховувати при оподаткуванні) з метою недопущення ухилення від виконання конституційного обов’язку щодо сплати податків. При розробці нового Податкового кодексу та формуванні закону щодо податку з доходу фізичних осіб, держава повинна створити прогресивну систему оподаткування доходів громадян. Однак прогресія повинна бути розрахована таким чином, щоб ураховувати реальний, наявний у цей час діапазон доходів громадян. Також необхідно врахувати, що запровадження низького рівня оподаткування доходів громадян спрямовано на зміну думки і ставлення до податкового законодавства, а також створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності. Економіка кожної держави має свої особливості, які варто враховувати при побудові ефективної податкової системи. Звичайно, держави з високим рівнем розвитку економіки при оподаткуванні доходів громадян вирішують завдання, які не є ключовими для українського суспільства. Це пов’язано з тим, що рівень розвитку нашої економіки значно нижчий від розвинених країн, проте, спираючись на їхній досвід, можна використовувати певні світові здобутки в українську систему оподаткування. Потрібна активізація державної політики високих доходів громадян, насамперед – для економічного активного населення, що забезпечує генерації первинних доходів як об’єкта оподаткування. Список використаних джерел 1. Г.М. Білецька, Н.Г. Шкуренко. Щодо розгляду впливу на надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету // Економіка,Фінанси,Право №7 2010. – С. 23-26 2. Василь Кравець. Сучасний стан та перспективи оподаткування доходів громадян України // Світ фінансівй №2 2010. – С. 62-67 3. В.В. Іщенко. Ретроспективний аналіз оподаткування доходів в Україні // Економіка та держава №8 2010. – С. 73-76 4. О.Г. Рябчик. Необхідність удосконалення адміністрування податку з фізичних осіб Формування ринкових відносин в Україні №1 2009. – С. 82-88 5. Ф.О. Ярошенко. Реформування податкової системи в контексті прийняття Податкового кодексу // Фінанси України №7 2010. &mi us; С. 3-21

Мого двоюрідного брата вивезли на Сибір. Старого діда, бабу та дружину з 7-літньою дитиною серед зими викинули з хати. Розвалили піч та комин, повибивали всі вікна та двері. Вони примостилися в яру, в «собачій ямі»… Піде людина підстригатися до голяра, то той разом з волоссям відріже навіть голову, якщо в нього був золотий чи срібний зуб у роті. А скільки було випадків зникання людей, які, як виявлялось потім, були спожиті приватно, або продані людям у вигляді ковбаси чи інших виробів? Це був жах, якого я не в силах описати. Коли я сьогодні собі уявляю ті макабричні сцени з «соціялістичного раю», мені холоне кров у жилах, а попід горло починає щось душити… В самому Житомирі були ще інші наші кревні. Від цих інтелігентних людей я довідався, що тотальний терор, грабунок та голод в Україні, тоді, коли в Україні та в Росії було повно хліба, — це ніщо інше, як наслідки генеральної лінії комуністичної партії. Що ціла акція переводиться навмисне, за пляном, для того, щоб фізично знищити українську націю. Діється це тому, що вона не піддається ні комунізації, ні русифікації. — Вся вина лежить головним чином в науковому марксизмові, який, заперечуючи всі досьогочасні світогляди, породив свою дитину — комунізм, — так говорили мені ті люди

1. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб

2. Податок з доходів фізичних осіб

3. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

4. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

5. Історія розвитку фізичного виховання в Україні

6. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
7. Фінансова система України
8. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

9. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

10. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

11. Оподаткування сільського господарства в Україні

12. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

13. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

14. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку

15. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

16. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

18. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

19. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

20. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

21. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

22. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії
23. Фізична реабілітація при вадах серця
24. Фізична реабілітація при інсульті на лікарняному етапі

25. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

26. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

27. Функціональні проби та фізична працездатність

28. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

29. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

30. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

31. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

32. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина

33. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

34. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

35. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

36. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

37. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

38. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури
39. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
40. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями

41. Фізичні основи механічних торцевих ущільнень

42. Коливання фізичного маятника

43. Фізичні основи електроніки

44. Фізичні основи, принцип дії та параметри фотоелектронних приладів

45. Біомеханіка при контролі фізичного навантаження

46. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

47. Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу

48. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Методи фізичного вдосконалення

50. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

51. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

52. Степ-аеробіка на уроках фізичної культури в школі

53. Фізіологія фізичних вправ

54. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку
55. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)
56. Розвиток філософії в Україні

57. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

58. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

59. Оподаткування доходів іноземців (нерезидентів)

60. Фінансова система України

61. Фінансове право України

62. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

63. Культура України в 30-х рока

64. Голод в Україні в 1946 - 1947 роках

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

65. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

66. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

67. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

68. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

69. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

70. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
71. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
72. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

73. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

74. Методики оцінки фінансового стану банків України

75. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

76. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

77. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

78. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

79. Державний фінансовий контроль в Україні

80. Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду

Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие

81. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

82. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

83. Філософські засади європейської моделі розвитку України

84. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

85. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

86. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України
87. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку
88. Болонський процес - перспективи для України

89. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

90. Український філософ Памфіл Данилович Юркевич

91. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

92. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

93. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

94. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

95. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

96. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

97. Державний фінансовий контроль в Україні

98. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

99. Організація фінансового контролю в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.