Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Шуми у роботі приймачів та детекторів

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

1 Загальні відомості В основі роботи детектора лежить генерація електричного струму у відповідь на падаючі фотони. Від нього потрібно уловлювання навіть дуже слабкого оптичного сигналу і відтворення помітного електричного струму. Однак у дійсності електричний сигнал може бути достатньо слабким при рівні оптичної потужності від декількох десятків до декількох сотень нановатт. По цьому в приймачі відбувається посилення електричного сигналу, отриманого від детектора, і можливо спотворення його форми. Шум є непереборним ефектом, що серйозно обмежує чутливість детектора. Шумом називається будь-яке збурювання електричного чи оптичного характеру, відмінне від корисного сигналу. Сигнал несе корисну інформацію, а шум містить випадковість. Хоча шум може бути присутнім і є присутнім у всіх частинах комунікаційної системи, особливо важливий його рівень на вході в прийомний пристрій. Причина в тім, що прийомний пристрій працює зі слабким сигналом, що втратив свою первісну потужність при передачі. По цьому слабкий у більшості контурів у порівнянні із сигналом шум стає помітним на тлі слабкого сигналу. Того ж рівня шум у передавальному пристрої звичайно несуттєвий, оскільки тут рівень сигналу набагато вище. Отже, шум впливає на поріг чутливості детекторів. Занадто слабкий оптичний сигнал неможливо розрізнити на тлі шуму, для цього необхідно або зменшити рівень шуму, або підсилити сигнал. У процесі посилення в прийомному пристрої підсилюється не тільки сигнал, але і шум. Деякі види шуму можна отфильтровать за допомогою електронних фільтрів. Зручно мати рівень сигналу більш високий у порівнянні з рівнем шуму, а ще краще мати сильний сигнал і слабкий шум. Деякі види шуму обумовлені самим фотодетектором. Уже згадувався шум, зв'язаний із процесом мультиплексирования в APD, що порозумівається статистичною природою самого процесу. До інших видів шумів, також важливих для розуміння роботи фотодіодів і волоконної оптики, відносяться дробовий і тепловий шум. 2. Дробовий шум Дробовий шум виникає внаслідок дискретної природи електронів. Електричний струм не є безупинним однорідним потоком. Це потік окремих дискретних електронів. Нагадаємо, що фотодіод працює завдяки поглинанню фотонів, що ініціюють появу електронно-діркових пара, а ті, у свою чергу, – струму в зовнішньому контурі. Це триступінчастий процес: фотон, електрон-дірка, електрон. Падіння і поглинання кожного фотона і генерація пари носіїв є частинами випадкового процесу. Він протікає як серія дискретних подій, а не однорідний потік. Таким чином, у дійсності струм змінується у залежності від того, наскільки багато чи мало електронно-діркових пар виникло в даний момент часу. Дробовий шум присутній і тоді, коли світло не падає на детектор. Навіть під час відсутності світла малий дребезг струму генерується за рахунок теплові флуктуацій, причому його рівень збільшується приблизно на 10% при зрості температури на 1 градус. Типове значення шумового струму складає 25 на при 25 градусах. Дробовий шум визначається виразом де q – заряд електрона ( кулон), i – середня сила струму (включаючи фоновий струм і струм сигналу) і В-ширина частотної смуги приймача.

З рівняння видно, що дробовий шум підсилюється при росту струму і ширини смуги. Дробовий шум мінімальний, коли є присутнім тільки фоновий струм (коли i=фоновому струму), і росте при виникненні струму, порушуваного оптичним сигналом. Детектор з рівнем фонового струму 2 нА, що працює в частотній смузі 10 МГц, має дробовий шум на рівні 80 пА: 3. Тепловий шум Тепловий шум, чи шум Джонсона-Найквіста, виникає завдяки флуктуаціям опору детектора. Електрони в просторі між електродами поводяться мінливо. Їхня теплова енергія дозволяє їм випадковим образом зміщатися. У кожен момент часу сумарний потік випадкового руху електронів може бути спрямований до одного або до іншого електроду. У такий спосіб з'являється постійно мінливий випадковий струм. Він накладається на корисний струм сигналу і змінює його. Тепловий струм задається виразом де k – постійна Больцмана ( Дж/К), Т – абсолютна температура по шкалі Кельвіна, В-ширина частотної смуги приймача і – опір навантаження. Розглянемо 510-омне навантаження, що працює при абсолютній температурі 298 К. Припустимо ширину смуги в 10 МГц. Тепловий шум дорівнює . Тепловий і дробовий шум у приймачі виникають незалежно від оптичної потужності що надходить. Вони визначаються структурою матерії. Вони можуть бути зменшені при поліпшенні пристрою детектора, але позбутися від них цілком неможливо. Сигнал – оптичний, електричний, чи голосовий – обов'язково існує разом із шумом. Після прийому, на стадії наступній після детектирування, відбувається посилення сигналу разом із шумом. Таким чином, сигнал повинний бути істотно сильніше шуму. Якщо амплітуда сигналу дорівнює амплітуді шуму, то це наслідок неадекватного детектирування. При адекватному детектируванні амплітуда сигналу повинна мінімум у два рази перевершувати амплітуду шуму. 4. Відношення сигнал/шум Відношення сигнал/шум (S R) – загальноприйнятий спосіб вираження якості сигналу в системі. Це просте відношення середньої енергії сигналу до середньої енергії шумів різної природи. У децибелах S R дорівнює Якщо сигнал має потужність 50 мкВт, а потужність шуму дорівнює 50 нВт, то дане відношення дорівнює 1000, чи 30 дБ. Великі значення S R відповідають ситуації, коли сигнал істотно перевищує шум. Потужність сигналу залежить від потужності оптичного сигналу що надходить. У різних випадках вимагаються різні значення S R. Відношення сигнал/шум для телефонних ліній менше аналогічного параметра для телевізійного сигналу, оскільки навіть достатньо високий рівень шумів на телефонній лінії може залишитися непоміченим. Також можна приймати великі звукові перекручування в порівнянні з прийомом телевізійного сигналу. Більш того, переданий в ефір телевізійний сигнал має більш високе значення відношення сигнал/шум, ніж телевізійний сигнал, прийнятим удома. Чому? На переданий в ефірі сигнал накладається шум. По цьому необхідно, щоб навіть після передачі і прийому відношення сигнал/шум залишалося достатньо високим і забезпечувало якісну телевізійну картинку. 5. Відношення біт/помилка Для цифрових систем існує аналог S R, що називається відношення біт/помилка (BER).

Даний параметр є відношенням кількості правильно переданої інформації, вираженої в бітах, до кількості неправильно переданої інформації. Відношення означає, що при передачі одного мільярда біт інформації була допущена одна помилка. Подібно S R вимоги до величини відношення біт/помилка залежать від області застосування. Вимоги до цифрової телефонії нижче, ніж до цифрових комп'ютерних даних, вони співвідносяться як к. Декілька помилково переданих біт не викликають катастрофи на телефонній лінії. У той же час декілька неправильних біт інформації в комп'ютерних даних можуть істотно змінити фінансові чи інші дані про оцінки студентів і привести до неправильної роботи програми. Параметри BER і S R зв'язані між собою. Краще S R відповідає краще відношенню BER. Параметр BER залежить також від формату кодування даниому пристрою приймача. Існує техніка детектирування і виправлення помилкових бітов. Неможливо представити просту формулу, що дозволяє виражати один вираз через інший, оскільки їх співвідношення визначається безліччю факторів, таких як пристрій контуру і схема корекції помилкових бітов. У якійсь системі значенню S R = 22 дБ відповідає значення BER, рівне . У той же час значенню S R = 17 дБ відповідає BER = . В іншому пристрої BER може досягатися при S R =18 дБ. 6. Характеристики детекторів Чутливість детекторів Чутливістю називається відношення вихідного струму до оптичної енергії, яка виражається в амперах/ват. Оптична енергія робить струм. Типове значення чутливості фотодіода складає від 0.4 до 0.6 А / Вт. Чутливість 0.6 А / Вт означає, що оптична потужність, що надходить, 50 мкВт виробляє струм у 30 мкА: де – струм діода. Для лавинних фотодіодів типове значення чутливості складає 75 А / Вт. При цьому та ж оптична потужність 50 мкВт виробляє струм силою у 3.75 ма. Чутливість змінюється в залежності від довжини хвилі, по цьому вона задається або при довжині хвилі, що відповідає максимуму чутливості, або при довжині хвилі 850 нм або 1300 нм. Кремній є найбільш розповсюдженим матеріалом, використовуваним у детекторах у діапазоні довжин хвиль від 800 до 900 нм. Його пікова чутливість складає 0.7 А / Вт при 900 нм. При довжині хвилі 850 нм чутливість близька до свого максимального значення. В оптичних системах, що працюють на пластикових волокнах, звичайно використовується випромінення видимого діапазону з довжиною хвилі 650 нм. При цьому чутливість фотодіода далека від максимуму і складає від 0.3 до 0.4 А / Вт. Кремнієві фотодіоди не цілком придатні для більш довгохвильового діапазону 1300 нм і 1550 нм. У цьому діапазоні використовуються германій (Ge) і індій-галій-арсенід (I GaAs). Фотодіод pi -типу на основі I GaAs має достатньо широку область високої чутливості. Даний матеріал на відміну від Si не утворює яскраво виражений пік на кривої чутливості. У діапазоні від 900 до 1650 нм його чутливість не опускається нижче 0.5 А / Вт, що дозволяє використовувати його як для довжини хвилі 1300 нм, так і для 1550 нм. Квантова ефективність Квантовою ефективністю називається відношення числа первинних пар електрон-дірка до числа падаючих на матеріал діоду фотонів.

Мишу туда, конечно, уже не звали, хотя немцы были первыми, кто ринулся на российский рынок, и переводчики с немецкого стали персонами номер один. Впрочем, работа в МИДе для Миши тоже уже шла на дни - его увольняли. Как-то очень поздним вечером самого конца 96-го года, в декабре, когда мороз был под тридцать, в дверь позвонили - это была Лена в ночной рубашке на голое тело. В Москве так не ходят, уверяю… И тем более Лена - всегда очень ухоженная, уравновешенная, воспитанная и интеллигентная дама. Одна Ленина нога была босая, как у какой-то последней бездомной; на другой - наполовину расстегнутый сапог, голенище которого болталось, как флаг. Мою подругу трясло, будто она провалилась под лед и ее только что достали из полузамерзшей воды. Лена была насмерть чем-то напугана, и шок не давал ей понятно изъясняться. – Миша… Миша… - повторяла она, как робот, говорящий одно слово, и продолжала рыдать в голос - совсем на себя не похоже, не останавливаясь и не замечая окружающие ее обстоятельства и людей. Вот уже и дети проснулись, тихонько выйдя из своей комнаты на странный шум

1. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

2. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

3. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

4. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

5. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

6. Операційні системи та робота з ними
7. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла
8. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

9. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

10. Загальні підходи та методи роботи з якістю

11. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

12. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

13. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

14. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

15. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

16. Режим роботи та захист трансформаторів

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

18. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

19. Метацінності та ідеали соціальної роботи

20. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

21. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

22. Принцип роботи та структура автопоїздів
23. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
24. Полная история танков мира

25. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

26. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

27. Цивільний та арбітражний процес

28. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

29. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

30. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

31. Латинский язык (Контрольна робота)

32. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана

34. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

35. Шум компьютера

36. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

37. Полная история танков мира

38. Шагающие роботы
39. Зарождение современных компьютерных роботов
40. Системы адаптивного управления роботами

41. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

42. Измеритель отношения сигнал (шум ТВ канала (WinWord)

43. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

44. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

45. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

46. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

47. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

48. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

50. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

51. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

52. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

53. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

54. Виникнення та формування українського етносу
55. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю
56. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

57. Люблінська та Берестейська унії

58. Перша світова війна. Причини та характер

59. Походження людини та її поява на території України

60. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

61. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

62. Історія держави та права України

63. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

64. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

65. Центральна рада: досягнення та прорахунки

66. Полиграф ("детектор лжи"): история и современность

67. Много шума из ничего. Уильям Шекспир

68. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

69. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

70. Технологія приготування страв та кондитерського виробу
71. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів
72. Лекції з української та зарубіжної культури

73. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

74. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

75. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

76. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

77. Непараметрический метод обнаружения гармонического сигналана фоне широкополосного шума

78. Литература - Терапия (Дифференциальный диагноз при шумах сердца)

79. Сердечные шумы

80. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Світові ринки зброї та військового спорядження

82. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

83. Керівництво та лідерство

84. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

85. Поняття та сутність менеджменту

86. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
87. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
88. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

89. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

90. Нано-роботы

91. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

92. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

93. Поняття, форма та функції Конституції України

94. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

95. Чистая правда о детекторе лжи

96. Психологический детектор лжи

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Измеритель отношения сигнал/шум ТВ канала

98. Візантійський ісихазм та давньоруська печерна аскеза

99. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.