Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Ергономічні основи проектування

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат ТЕМА: ЕРГОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАГАЛЬНІ ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ Для створення сучасних меблів, формування предметно-просторового середовища потрібне знання особливостей структури, розмірів, пластичного характеру форми людського тіла, біомеханічних властивостей людини, процесу приймання, переробки та зберігання інформації, гігієнічних зв'язків і найзагальніших контактів у системі людина-меблі-середовище. Ці проблеми вивчає комплексний предмет - ергономіка. Ергономіка - наука, яка комплексно вивчає людину (групу людей) та її (їх) діяльність, пов'язану з використанням технічних засобів для підвищення ефективності діяльності в системі людина-предмет діяльності-середовище при одночасному збереженні її здоров'я й створенні передумов для гармонійного розвитку особистості. Ергономічні вимоги — органічний комплекс взаємопов'язаних антропометричних, фізіологічних, психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних та гігієнічних вимог до меблів, що дають змогу забезпечити створення оптимальних умов для діяльності людини та збереження її здоров'я. Антропометричні вимоги зумовлюють: взаємозв'язок структури людського тіла з формою й елементами виробів; відповідність виробу та його елементів зростовим і ваговим параметрам і пропорціям тіла; відповідність характеру форм виробу анатомічній пластиці тіла. Фізіологічні вимоги зумовлюють відповідність меблів фізіологічним властивостям людини, її біологічним та енергетичним можливостям. Психофізіологічні вимоги забезпечують відповідність меблів можливостям і особливостям функціонування органів чуттів людини. Комплекс психофізіологічних вимог містить такі компоненти: забезпечення умов візуального комфорту, що залежать від просторових зв'язків між собою меблевих виробів й архітектурно-будівельною оболонкою будівлі, загальної гармонізації предметно-просторового середовища; забезпечення умов візуального орієнтування в предметному середовищі, зумовлених взаємозв'язками елементів середовища; забезпечення умов проходження процесів візуальної динаміки, що залежать від трансформативності та варіантності предметно-просторового середовища. Психологічні вимоги зумовлюють відповідність меблів психологічним особливостям людини, включаючи її характер і темперамент, інтелектуальну й емоційно-вольову сферу, здібності й інтереси, системи навичок і вмінь, вироблення динамічного стереотипу настрою та поведінки. Соціально-психологічні вимоги включають: відповідність меблів й організації робочих місць характерові та ступеню групової взаємодії; ступінь опосередковування міжособистісних відносин змістом спільної діяльності в управлінні об'єктом. Гігієнічні вимоги зумовлюють відповідність меблів, їх експлуатаційних характеристик і елементів фізичного середовища (мікроклімату, акустичного режиму, світлового клімату, умов гігієни та безпеки) особливостям організму людини. Гігієнічні вимоги включають: чистоту, що вимагає застосування гігієнічних матеріалів, розрахованих на можливість вологого прибирання з використанням дезинфікуючих засобів; теплопровідність (не більше ніж 0,4 к кал/м.г.град), зумовлювану застосуванням поверхонь, із якими людина стикається тривалий час; температуротривкість для застосування гігієнічних матеріалів, які витримують вплив високих (до 80 °С) та низьких (до 40 °С) температур; антитоксичність, зумовлювану використанням антитоксичних матеріалів; антимікробність, необхідну для застосування матеріалів, які б виключали розвиток патогенних мікроорганізмів; пилоненакопичуваність, зумовлювану використанням гігієнічних матеріалів, що мають антистатичні властивості та здатність не накопичування пилу; кольоротривкість - зберігання декоративних властивостей покриттів у часі, застосування поверхонь, які б витримували дію прямого сонячного проміння та ін.;

шум (відкривання й закривання дверцят ємності, перенесення, пересування меблів і т.п.). АНАТОМО-БІОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ Для визначення параметрів меблів, величини простору, який займає людина в процесі своєї діяльності, аналізу й оцінки системи людина-меблі-середовище велике значення має врахування антропометричних характеристик тіла людини, її антропометричних ознак, пропорційних співвідношень частин і особливостей будови тіла. Анатомічний аналіз положень людини при виконанні різних рухових операцій допомагає розкрити зміст поняття відповідності чи невідповідності виробу антропометричним характеристикам. АНТРОПОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Антропометрія (від грецьк. ангропос - людина, метріо - вимірюю) - це метод вивчення людини, заснований на вимірюванні морфологічних і функціональних ознак її тіла. Антропометричні ознаки - це соматичні якості людини (лінійні, параметричні метричні, кутові розміри тіла, сила м'язів та ін.), які зумовлюють внутрівидові варіації її будови та закономірності розвитку. Орієнтирами їх визначення виступають антропометричні точки, лінії та площини . Антропометричні ознаки за практичною й науковою значимістю поділяють на дві групи: класичні та ергономічна і. Перші широко використовують у процесі вивчення пропорцій тіла й конституції, вікової морфології, для порівняльної морфологічної характеристики різних груп населення; другі — під час проектування, ергономічних досліджень, у системі ноп. Антропометричні точки фіксуються за елементами зовнішньої будови тіла людини, точно локалізованих на кістних утвореннях, а також за так званими &quo ;найбільш виступаючими точками&quo ;, розташованими на м'яких тканинах тулуба, плеча, передпліччя, кисті, стегна, гомілки, ступні. Звичайно, використовують такі антропометричні точки (рис. 6.2): 1 — верхівкова; 2 — глабелла; 3 — потилична; 4—тім'яна; 5 — вушна; 6 —підносова; 7 — ротова; 8 — ентокатіон; 9 — підборідна; 10 — верхньогрудинна; 11 — середньогрудинна; 12 — соскова; 13 — пупкова; 14 — лобкова; 75 — клубово-гребенева; 16 — клубово-остиста передня; 17— шийна; 18 —нижньолопаткова; 19 — сіднична; 20 — плечова; 21 — дельтоїдна; 22 — ліктьова; 23 — променева; 24 — шиловидна радіальна; 25 — фалангова III точка; 26 — пальцева III; 27— п'ясткова внутрішня; 28 — п'ясткова зовнішня; 29 — вертлюжна; 30 — верхньогомілкова внутрішня; 31 — нижньогомілкова внутрішня; 32 — п'яткова; 33 — кінцева точка; 34—плеснова внутрішня; 35 — плеснова зовнішня. Антропометричні лінії використовують під час локалізації антропометричних точок, проводячи їх (подумки або демографічним олівцем) у системі двох взаємно перпендикулярних осей — вертикальної й горизонтальної. Більшою мірою використовують горизонтальні лінії, які проходять через центри обертання основних суглобів або на рівні тих орієнтирів на тілі людини, які необхідні для визначення конкретних розмірів, а також вертикальні лінії на тулубі (передня серединна, соскова, передньопахвова, задня серединна або хребтова). Просторова орієнтація тіла та його частин здійснюється в системі трьох взаємно перпендикулярних осей (рис.

6.3). Відповідно до цих осей розрізняють і три основні площини: сагітальна -,— вертикальна площина що проходить через передню й задню серединні лінії. Вона поділяє тіло на праву та ліву частини; фронтальна—вертикальна площина, що проходить перпендикулярно до сагітальної, а також будь-яка площина, паралельна до неї. Поділяє тіло на передню й задню частини; горизонтальна—площина, що проходить паралельно до лінії горизонту. Поділяє тулуб на верхню й нижню частини. При зміні антропометричних ознак, а також визначенні параметрів меблів й обладнання як бази відліку використовують такі додаткові площини: горизонтальна площина сидіння або опора для ніг — при визначенні висот точок над сидінням чи підлогою; вертикальні площини, дотичні до спини, до найбільш виступаючих назад точок тіла, до передньої або до правої й лівої бокових поверхонь тіла — при визначенні передньо-задніх і поперечних розмірів. У процесі проектування меблів, при ергономічній оцінці якості виробів використовують числові значення антропометричних ознак з перцентильним критерієм, із значеннями ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКТОРСЬКИХ ВИРІШЕНЬ Вимоги до конструктивних вирішень - це система цільової розробки конструкцій меблів, які б забезпечували її простоту, стійкість і міцність, технологічність і надійність в експлуатації. Вони включають: урахування нових прогресивних конструкцій і структур; забезпечення простоти вирішення конструктивної схеми виробу та його складових елементів, їх експлуатаційної міцності; врахування взаємозв'язку використовуваних матеріалів і конструкцій, їх залежності при утворенні форм меблів; забезпечення варіантної гнучкості конструктивних вирішень, універсальності і взаємозамінюваності елементів, раціонального їх збільшення, широкого застосування методів агрегатування; урахування комбінаторних поєднань і з'єднань окремих елементів між собою, їх взаєморозташування в конструкції й забезпечення примусової послідовності монтажу; забезпечення необхідної міцності при ударних, статичних і змінних навантаженнях, експлуатаційної надійності й довговічності. Перцентиль — сота частка обміряної сукупності людей, якій відповідає певне значення антропометричної ознаки. Крайні та оптимальні положення частин людського тіла в різних площинах зображено на рис. Для визначення розмірів елементів і виробів дитячих меблів користуються антропометричними ознаками дітей, згрупованих за зростом. Практичне використання антропометричних ознак вимагає врахування: контингенту людей, відсотка споживачів, для яких призначені ці меблі; антропометричних ознак або групи ознак, які є основними, їх порогових значень для розрахунку параметрів меблів та необхідного вільного простору для розташування тіла людини або його переміщень;особливостей антропометричних ознак, зумовлених статтю, віком, національністю. ОСНОВНІ КОНСТРУКТОРСЬКІ ВИРІШЕННЯ Від правильного вибору конструктивного вирішення меблевого виробу залежать його міцність, формотривкість і економічність. Видами виробів, що являють собою об'єкти конструкторської документації, е деталі, складальні одиниці, комплекси й комплекти.

В основе это борьба за самку, так как единственный источник роста населения Земли половое размножение. Борьба - это конкурентный механизм, который лежит в основе экономики, войн н прогресса как такового. Усиление борьбы на всех уровнях приводит и к росту населения, и к достижениям цивилизации, и к расслоению доходов, и к созданию империй. - Тогда все-таки - почему дорога эволюции привела нас на грань катастрофы? - Есть закономерность: чем больше людей живет на Земле, тем быстрее идет развитие. Плотность же внутреннего времени системы пропорциональна даже не числу живущих, а его квадрату, и для каждого отдельно определяется плотностью событийного ряда в единицу времени. Согласно данным профессора С.П.Капицы, число когда-либо живших на Земле на сегодня - около 100 миллиардов человек, а ко времени Рождества Христова, 2 тысячи лет назад, число живущих составляло 100 миллионов человек. Сегодня столько населения прибывает за год. К 2000 году в мире будет уже более 6 миллиардов человек, за следующие полвека население почти удвоится - в последний раз, достигнув 11,5 - 12 млрд. человек

1. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

2. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

3. Технологічні основи глобалізації

4. Методологічні основи міжнародного маркетингу

5. Теоретико-методологічні основи планування

6. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів
7. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку
8. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

9. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

10. Фізико-технологічні основи металізації інтегральних схем

11. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

12. Методологічні основи наукових досліджень

13. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

14. Економічні та правові основи управління організацією

15. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

16. Основы молекулярной биологии клетки

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

18. Основы ведения наступления подразделениями и частями

19. Гамма – каротаж. Физические основы метода

20. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

21. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

22. Финансовые и правовые основы полного товарищества
23. Правовые основы наследования в Российской Федерации
24. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

25. Основы полномочия парламента

26. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

27. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

28. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

29. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

30. Конституционные основы судебной власти

31. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

32. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Основы местного самоуправления

34. Организационные основы проведения налоговых проверок

35. Основы делопроизводства (Контрольная)

36. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

37. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

38. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
39. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности
40. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

41. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

42. И.А. Ильин. Основы христианской культуры

43. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

44. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

45. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)

46. Космоцентризм как основа философии Древней Греции

47. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

48. Основы информационных технологий

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Основы построения сетей

50. ПК на основе процессора INTEL 80286

51. Платежная система на основе смарт-карт

52. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

53. Курсовая работа по основам программирования. Игра "Паровоз"

54. Учебник по основам PHP
55. Основы ПЭВМ
56. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

57. Основы автоматики и управления

58. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

59. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

60. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

61. Основы математики

62. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

63. Физические и химические основы явлений наследственности

64. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

65. Основы управления в ОВД

66. Зоотехнические основы воспроизводства стада

67. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

68. Основы педагогической системы святителя Иоанна Златоуста

69. Теоретические основы активизации познавательней деятельности младших школьников

70. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе
71. Аудирование на основе коммуникативного подхода и его место в развивающем обучении
72. Развитие образной речи старших дошкольников на основе произведений и фольклорного жанра

73. Теоретические основы социально-педагогической работы с учащимися в микрорайоне

74. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

75. Основы политологии

76. Основы Политологии

77. Стекло и строительные материалы на основе органических вяжущих

78. Термодинамические характеристики расплавов на основе железа

79. Электротехника и основы электроники

80. Типовой расчет по основам светотехники

Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Расчет конденсационной турбины мощностью 165МВт на основе турбины-прототипа К-160-130-2 ХТГЗ

82. Лазеры. Основы устройства и применение их в военной технике

83. Основы автоматизации производственных процессов

84. Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)

85. Основы металлургичесуого производства

86. Основы взаимозаменяемости
87. Основы проектирования и конструирования машин
88. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

89. Основы психологии предпринимательского мышления

90. Психолого-педагогические основы и управление коллективом

91. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

92. Любовь как основа человеческого мира

93. Основы полемического мастерства

94. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

95. Физические основы проектирования оборудования микроэлектроники

96. Основы электроники

Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Основы теории цепей

98. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

99. Получение тонкопленочных электретов на основе фторопласта - 4 и изготовление приборов на их основе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.