Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ2 1.Передумови і труднощі культурного піднесення XVI – XVII ст.3 2.Особливості релігійної ситуації в Україні6 2.1Брестська унія6 2.2Брацтва7 3.Книгодрукування і література9 4.Освіта15 5.Нові галузі науки19 6.Мистецтво22 6.1 Образотворче мистецтво24 6.2 Музика26 6.3 Театр26 Висновки28 Перелік джерел інформації29 Вступ Період кінця XVI – початку XVII століття є дуже яскравим і насиченим в історії нашої країни. Його основні риси характеризуються діяльністю козацтва, його волелюбними й демократичними ідеями, характером, що перегукуються з такими явищами Західної Європи як Відродження та Реформація. Я обрала саме цю тему для більш детального вивчення тому що саме культура може найбільш точно й живо передати особливості життя українського народу впродовж двох століть, що стали важливою сторінкою нашої історії, адже саме культура визначає рівень розвитку суспільства, творчих сил і можливостей людини, а також визначений в типах і формах організації життя людей та створюваний ними світ матеріальних та духовних цінностей, який буде розглянуто в цій роботі. 1. Передумови і труднощі культурного піднесення XVI – XVII ст. XVI-XVIII ст. - виключно складний і важливий період в житті українського народу. У політичній історії він охоплює такі процеси, як перехід всіх українських земель під владу Речі Посполитої, наростання визвольної боротьби, створення національної державності в ході Хмельниччини, подальша втрата завоювань. У вітчизняній культурі це була яскрава, плідна епоха, принципова для подальшого розвитку. Можна виділити цілий ряд причин, які пояснюють культурне піднесення в Україні у XVI-XVIII ст. Передусім треба підкреслити, що тоді ще були живі традиції Київської Русі. Найкраще вони збереглися у західноукраїнських землях, менш потерпілих від монголо-татарського нашестя. Крім того, у великому князівстві Литовському культурна спадщина Київської Русі була сприйнята на державному рівні. У XVI ст. триває стабілізація і пожвавлення економічного життя, зростання міст. Нараховувалося до 20 великих українських міст з населенням понад 10-15 тис. жителів. У Львові, Києві кількість ремісничих спеціальностей досягала 300. Розвитку товарно-грошових відносин сприяло магдебурзьке право (правова система, яка закріплювала самоврядування городян). На Волині і в Галичині все ширше практикувалося будівництво світських споруд не з дерева, а з каменю і цегли, у XV ст. у Львові було побудовано водопровід. Свою роль відіграв і вплив західноєвропейського Відродження та Реформації. В містах України, як і в ряді інших європейських країн, проживало етнічно різнорідне населення: крім українців - поляки, німці, євреї, вірмени, угорці, греки, що сприяло взаємопроникненню різних культур. У XV ст., коли під ударами Туреччини прийшли до занепаду італійські колонії у Криму, частина генуезьких купців переселилася до Львова і Києва. З іншого боку, діти українських вельмож навчалися в університетах Праги, Кракова, Болоньї. Варто пригадати імена українського поета XV ст. Павла Русина, професора медицини й астрономії з Дрогобича Юрія Котермака. Гуманістичні настрої та ідеї, європейські художні стилі набували на українському культурному ґрунті нових форм.

Найважливішим чинником, який впливав на розвиток культури в Україні в цей період, була національно-визвольна боротьба українського народу. Утворення Речі Посполитої внаслідок Люблінської унії у 1569 р. призвело до концентрації практично всіх українських земель у єдиних державних кордонах, поставило їх населення у найважчі політичні, соціально-економічні умови. У зв'язку зі зростанням міст в Європі зріс попит на продукцію сільського господарства, а Іспанія, яка досі була &quo ;житницею Європи&quo ;, не справлялася з цим завданням. Потрібні були нові постачальники, і на цю роль претендувала Польща. Польські феодали захопили землю, закріпачили селян, витискали з України максимум прибутку, але в той же час захистити її від набігів турок і татар виявилися неспроможними. У цих умовах всі культурні процеси перепліталися як з боротьбою проти польського засилля, так і з обороною рубежів від натиску Кримського ханства й Османської Туреччини. Неоднозначною у розвиткові української культури в XVI ст. - першій половині XVIII ст. була позиція соціальної еліти. Своєю меценатською діяльністю прославилися князь Костянтин (Василь) Острозький, князь Юрій Слуцький, Єлизавета (Галшка) Гулечівна. Однак більшість українських феодалів, верхівка духовенства в умовах панування Речі Посполитої віддалялися від національної культури - мови, традицій, православної віри і сприймали польську. Один з українських публіцистів - Мелетій Смотрицький в полемічному трактаті &quo ;Тренос&quo ; (&quo ;Плач&quo ;) відобразив скорботу православної церкви за династіями, які раніше були віддані вірі своїх предків, а зараз її покинули: ”.Де тепер той безцінний камінь карбункул, блискучий як світильник – дім князів Острозьких, що світив над усіма іншими блиском святості старої віри своєї. Де інші, також безцінні камені тієї корони – славні доми руських князів, неоціненні сапфіри, безцінні діаманти: княжата Слуцькі, Заславські, Збаразькі, Вишневецькі, Сангушки, Чорторийські, Пронські, Руженські, Масальські, Лукомські та ін. незчисленні, яких довго було б вичисляти “. Втрата народом своїх поводирів, еліти суттєво вплинула на розвиток культури. У цій історичній ситуації роль духовного лідера народу взяло на себе козацтво – самобутній суспільний стан, який сформувався в XV-XVI ст. Саме козацтво підхопило традицію національної державності, виступило захисником православної церкви, української мови. Всенародна війна за свободу України 1648-1657 рр. безпосередньо відбилася і на культурному житті. Патріотичні почуття, спільні походи, масове переселення - все це сприяло культурній інтеграції різних регіонів. У ході війни міцніла нова українська державність, що спиралася на козацькі традиції. Хоч Гетьманщина включала тільки частину національної території, але саме її існування вело до зростання національної самосвідомості. Кризова ситуація в культурі України виникла в кінці XVIII ст. після того, як внаслідок трьох поділів Польщі українська територія виявилася у складі двох імперій - Російської та Австрійської, в яких проводився антиукраїнський політичний курс. У Російській імперії по суті повторилася ситуація попереднього сторіччя, тільки тепер козацька старшина стала частиною дворянства, сприйняла російську культуру.

Єдиними носіями і творцями української культури в цій ситуації залишилися низи суспільства, простий народ. 2. Особливості релігійної ситуації в Україні На зламі історичних епох, при переході від Середньовіччя до Нового часу у всіх європейських країнах надзвичайно гостро стояло питання про роль церкви і релігії. Виникнення централізованих держав супроводжувалося формуванням національно-релігійних ідеологій. У результаті католицизм переміг в Італії, Іспанії, Франції, протестантизм - у Швейцарії, Голандії, англіканство - у Британії. На українських землях виникло протистояння двох християнських церков. Українське населення сповідувало православ'я, а Річ Посполита була оплотом католицтва. Католицька церква за підтримки уряду виявляла значну активність та агресивність. З дозволу короля на території держави діяв орден єзуїтів. Польщі порівняно швидко вдалося перевести в католицтво феодальну верхівку суспільства, народ же зберігав відданість православ'ю. 2.1 Брестська унія У 1596 р. в Бресті відбувся собор, який проголосив унію (союз) православної і католицької церков. Польський уряд бачив у цьому засіб посилення свого впливу в українському суспільстві. Православні ж єпископи України пішли на цей крок, сподіваючись зміцнити особисту владу. Однак по суті було укладено не союз церков, а створено нову Українську греко-католицьку (уніатську) церкву, православну за обрядовістю, але адміністративно підпорядковану Риму. З 1596 р. польським урядом визнавалися лише католицькі і греко-католицькі общини, фактично ж більшість приходів залишалися православними. Всупереч розрахункам польського короля, папи Римського, єзуїтів Брестська унія не спростила, а загострила ситуацію в Україні. Вона викликала гарячі суперечки, чітко виявила позиції, активізувала консолідацію українських культурних сил - православної української шляхти, духовенства, міщан, козацтва. Відразу після проголошення унії її противники зібралися в будинку князя Острозького і прокляли змову. Розгорілася запекла полеміка між найбільш освіченими священиками - противниками і прихильниками унії, склався особливий жанр - полемічна література. У 1620 р. за сприяння гетьмана П.Сагайдачного православна митрополія з центром у Києві була відновлена. У містах активну діяльність розгорнули братства. 2.2 Брацтва Братства - релігійно-національні організації українських православних міщан. Така організація створювалася навколо парафіяльної церкви, зібрані внески йшли на її матеріальну підтримку, на благодійність. Поступово сфера діяльності братств розширювалася, вони відгукувалися на всі найважливіші події суспільно-політичного життя, посилали своїх представників у сейми, брали участь у розв'язанні питання про парафіяльного священика, відкривали школи, друкарні, видавали підручники. Раніше за все братства виникли у Львові, інших містах Галичини, а згодом і по всій Україні. Першим найбільшим і найвпливовішим у Львові стало Успенське братство (1544 р.), згодом у передмісті були засновані ще десять братств. Зберігся цілий ряд друкованих документів, підготовлених львівськими братствами, в яких вони протестують проти національного гноблення.

Посилаючись на революцйне минуле  вдаючись до демагогчних роздумв про боротьбу за щастя  визволення народу вд ярма експлуатац, Махно мг завоювати довр'я будь-якого спвбесдника. У першй половин 1919 року "батько" зустрвся з В. О. Антоновим-Овснком, К. ґ. Ворошиловим, П. Ю. Дибенком, Л. Б. Каменевим, О. М. Коллонтай, В. ¶. Межлауком  зумв справити на них примне враження. Багато хто з них у той час вбачав в його театралзованй анарх славн традиц запорозьких козакв. О. М. Коллонтай навть назвала Гуляйполе "справжньою Сччю", а Л. Б. Каменев - "картинкою укранського XVII столття". Мж тим партизанщина на Укран 1918 - початку 1919 року була породжена, як зазначав В. П. Затонський, могутньою стихю революц. В загонах, що виникали стихйно, була вдсутня вйськова дисциплна, яку замняли революцйний ентузазм  безшабашне завзяття. Командири обиралися з рядових бйцв. Так формування сам забезпечували себе зброю  продовольством, в них не було чтко структури, постйно змнювалась чисельнсть особового складу, оскльки бйц самовльно приднувалися до загонв  виходили з них

1. Українське кіно початку ХХ століття

2. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

3. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

4. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

5. Культура України в 30-х рока

6. Культура України періоду феодальних відносин
7. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття
8. Культура України

9. Культура України в XVIII–XIX ст.

10. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

11. Православна церква України в XVI ст.

12. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

13. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

14. Німецька література XVII століття

15. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

16. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

17. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

18. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

19. Культура та побут населення України

20. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

21. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

22. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття
23. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст
24. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

25. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

26. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

27. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

28. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії в кінці XVI – першій половині XVII ст.

29. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

30. Первісна культура на терені сучасної України

31. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

32. Музично-інструментальна культура українців

Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

34. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVIIXVIII століття

35. Сільськогосподарська культура українців

36. Атомна енергетика України і РПС

37. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

38. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
39. Політичні права і свободи громадян України
40. Русская культура второй половины XIII-XVI вв.

41. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

42. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

43. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

44. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

45. Історія України

46. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

47. Господарство України періоду утвердження капіталізму

48. Період гетьманщини України

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

49. Центральна Рада і пролетаріат України

50. Історія держави та права України

51. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

52. Проблема личности в художественной культуре Западной Европы и русского средневековья XVII века

53. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

54. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
55. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.
56. Податкова політика України

57. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

58. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

59. Основні напрямки зовнішньої політики України

60. Господарське право України

61. Конституційний суд України

62. Цивільне право України

63. Суверенітет України

64. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Проект кримінального кодекса України

66. Бюджетна ситема України

67. Державний бюджет України і бюджетне право

68. Сбалансованість бюджета України

69. Фінансова система України

70. Організаційна система управління природокористуванням України
71. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
72. Машинобудування України

73. Бідність в України

74. Вплив російської кризи на економіку України

75. Місце України в глобалізаційних процесах

76. Машинобудівний комплекс України

77. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

78. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

79. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

80. Грошовий обіг України

Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры

81. Органи внутрішніх справ України

82. Грошові розрахунки в господарському обороті України

83. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

84. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

85. Інформаційна політика України

86. Конституційні засади виконавчої влади України
87. Судова система України
88. Грошова система України

89. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

90. Легка промисловість України i транспорт

91. Сільське господарство i харчова промисловість України

92. Електроенергетика України

93. Регіональний розвиток харчової промисловості України

94. Зародження партійно-радянської преси України

95. Проблеми золотоносності надр України

96. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья

97. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

98. Культура /Укр./

99. Верховна Рада України в системі органів влади


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.