Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Теорія міжнародного менеджменту

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Варіант №8 18. Суть міжнародного стратегічного планування 38. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях 78. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18. Суть міжнародного стратегічного планування У міжнародному менеджменті стратегія - весь комплекс дій, пов'язаний зі створенням і посиленням життєздатності і конкурентних переваг міжнародних корпорацій. Стратегія — це створення унікальної і вигідної позиції, що передбачає певний набір видів діяльності. . Стратегія — це процес створення стійких конкурентних переваг компанії та їх зниження у суперників» . Стратегія — це взаємозв'язаний комплекс дій, які здійснює фірма для досягнення своїх цілей з урахуванням власного ресурсного потенціалу, а також факторів і обмежень зовнішнього середовища. Стратегія — це об'єднаний план, що зв'язує всі складові елементи фірми і різні аспекти її діяльності. Усі складові стратегії повинні бути інтегровані і сумісні між собою» . В працях відомих фахівців з питань стратегічного менеджменту наводиться п'ять підходів до визначення категорії «стратегія» — так звані 5П: стратегія як: план, принцип поведінки, позиція, перспектива прийом з метою перехитрити конкурента . У процесі самостійного вивчення теми важливо сприйняти принципову особливість стратегічного планування в міжнародних корпораціях. Вона полягає в тому, що міжнародним компаніям доводиться при розробці стратегій робити складний вибір між глобалізацією та національною відданістю. Цей вибір ілюструє наведена матриця (рис. 1). Автори цієї матриці К. Барлетт та С. Гошал у процесі дослідження практики міжнародного менеджменту виявили конфлікт між прагненням корпорацій зробити свій бізнес однорідним по всьому світу і відповідним світовим стандартам, а отже, і прибутковішим, з одного боку, та зважувати на різницю національних смаків своїх споживачів — з іншого. Виходячи з цих двох протилежних підходів, корпорація може скористатись перевагами глобалізації (квадрат 1) за рахунок переваг масштабів і цінової конкуренції або ж перевагами диференціації (квадрат 4), яка дає можливість запропонувати місцевим споживачам унікальні товари (послуги). Зазначені квадрати є сферами прийняття простих, але ризикованих стратегічних рішень. Рис. 1. Матриця «глобалізація — національна відданість» (Barle С. A., Ghoshal S., p. 129)Інші сфери потребують прийняття менш ризикованих, але складних комплексних рішень. Типові стратегії для квадрата 2 пов'язані з нарощуванням рівня міжнародної стандартизації продукції чи послуг, однак ситуації можуть вимагати децентралізації управління якістю і контролю і пристосовуватись до особливостей окремих країн. У квадраті 3 потреби інтеграції і диференціації є високими. У цій ситуації сильне прагнення інтеграції виробництва має поєднуватись із вимогами регіональної диференціації в маркетингу. Цей квадрат становить собою найвизначніший виклик для міжнародних корпорацій, оскільки він за своєю природою є міжкультурним та асоціюється з формулою локалізації глобального фокусу. Проте важливо підкреслити, що найбільш успішні корпорації, такі як «Дженерал Електрик», «Моторола», «Філіпс», «Нокіа» та ін.,

намагаються діяти в квадраті 1. Для розбудови своїх глобальних стратегій на основі власних піонерних переваг в обраних сферах бізнесу вони часто вдаються до злиттів і поглинань, продажів окремих бізнесів. Одним з таких яскравих прикладів є купівля корпорацією «Дженерал Електрик» у 1985 р. контрольного пакета акцій Американської радіомовної корпорації (RCA) за 6,3 млрд. дол., у результаті чого утворився новий гігант обсягом продажу 40 млрд. дол. Злиття компаній дозволило «Дженерал Електрик» змістити структуру бізнесу в напрямі послуг і високих технологій, де планувалось отримувати 80% прибутку. Однак головна перемога полягала в тому, що «Дженерал Електрик» перетворилась на корпорацію світового рівня. Завдяки потужним технологічним можливостям, фінансовим ресурсам і глобальному охопленню, за переконаннями Дж. Уелча, корпорація могла впевнено конкурувати з ким завгодно і де завгодно, на будь-яких привабливих для неї ринках. Важливо у вивченні питання зробити наголос на тому, що стратегічне планування — це процес визначення основної лінії організації, довгострокових цілей і виконання планів діяльності щодо досягнення зазначених цілей. Необхідність і значення стратегічного планування в міжнародному менеджменті зумовлені: утриманням напрямом розвитку компанії в умовах диверсифікації міжнародних операцій; потребою в координації та інтеграції різноманітних операцій у масштабах усієї корпорації; належною підготовкою до виникаючих нових міжнародних викликів і проривів. Переваги стратегічного планування полягають у: координації і моніторингу тривалих міжнародних операцій; детальному опрацюванні проблем, пов'язаних з політичними ризиками, конкурентами, стабільністю валютних курсів та ін. Доцільно звернути увагу слухачів на основні підходи до формулювання і реалізації міжнародних стратегій: економічний імператив; політичний імператив; якісний імператив; адміністративний імператив. Економічний імператив стратегічного планування ґрунтується на виборі міжнародними корпораціями належних продуктів для просування в інші країни шляхом використання брендів цінової конкуренції, обслуговування і т. ін. (автомобілі, побутова електроніка і хімія, сталь тощо). Політичний імператив означає насамперед відбір міжнародними корпораціями певних країн для ведення бізнесу, забезпечення захисту своїх позицій на зарубіжних ринках за допомогою урядів своїх країн (АвтоЗАЗ-Деу). Якісний імператив означає використання нових систем управління якістю для докорінного поліпшення позицій міжнародної компанії як на внутрішніх, так і зарубіжних ринках (використан­ня корпорацією «Тойота» амортизаторів компанії «Монро Ауто Еквіпмент» (США), що мають нульовий рівень деферентності). У країні базування компанії Адміністративний імператив базується на врахуванні особливостей кожної ситуації та обгрунтуванні рішень в умовах високого рівня невизначеності, використанні гнучких систем координації. Зазначені імперативи застосовуються у комбінації. Прагнучи опанувати навички стратегічного планування у міжнародних корпораціях, важливо відрізняти два види конкурентних переваг.

Перший пов'язаний зі здатністю фірми додати до продукції певну додаткову цінність, за яку споживачі готові платити більше. Цей вид ґрунтується на ефективних науково-технічних розробках корпорації, що забезпечують унікальні характеристики продукції і є основою стратегії диференціації. Другий тип переваг полягає у можливості корпорації зменшити виробничі витрати і являє собою основу стратегії зменшення витрат. Наприкінці вивчення питання важливо звернути увагу на стратегію глобального розміщення, що дозволяє міжнародним корпораціям привести в дію такі фактори збільшення прибутковості, які недоступні для національних підприємств: Передача зарубіжним відділенням базових знань і навичок, які не піддаються швидкому відтворенню чи імітації конкурентами. Економія на розташуванні компанії та її підрозділів шляхом розміщення виробництва в тих місцевостях, в яких конкретні операції по створенню цінностей можуть здійснюватись ефективніше і формування на цій основі глобальної мережі. Використання кривої досвіду, що являє собою систематичне скорочення виробничих витрат протягом усього життєвого циклу продукції шляхом набуття досвіду виробництва й реалізації продукції та економії за рахунок розширення масштабів бізнесу. 38. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях Опрацьовуючи питання про систему відбору персоналу в міжнародних корпораціях, насамперед слід спиратися на: 1. Критерії відбору персоналу для міжнародних призначень: а) загальні критерії Технічні навички. Людські навички. Керуючі дочірніми компаніями: комунікації; управлінський талант; емоційна стабільність; здатність адаптуватись до нового середовища. Функціональні керівники: зрілість; емоційна стабільність; технічні здатності до виконання службових обов'язків. Операційні менеджери: зрілість; емоційна стабільність; знання місцевих законів; знання людей країни-господаря. Американський підхід Наголос на технічних навичках. Японський підхід Наголос на поведінкових навичках (клієнтів, споживачів, підлеглих та ін.). б)Адаптація до культурних змін Здатність інтегрувати з персоналом іншої культури. Здатність розуміти розвиток у країні-господарі. Здатність вирішувати проблеми з різними мережами і перспективами. Відчуття кращої точки в іншій культурі, політиці, релігії і етиці в адаптації до індивідуальних відмінностей. Гнучкість в оперативних справах за нестачі помічників і інформації. в)Незалежність і самозабезпеченість Потреба в помічниках І настановах. Досвід самостійної роботи (домашній чи зарубіжний). Досвід проектного менеджменту. Хоббі. Активність на підприємстві. Громадська діяльність. г)Фізичне та емоційне здоров'я Співвідношення стану здоров'я та умов праці. Психологічна спроможність пристосуватись до іншої культури. Здатність справитись з культурним шоком. д)Вік, досвід, освіта Балансування між віком і досвідом. Ступінь освіти, бажано післявузівський. Критичне значення міжнародного досвіду. е) Мовний тренінг Знання англійської мови. Знання інших мов. є) Мотивація до зарубіжного призначення Віра в можливість роботи за кордоном. Очікування пригод і цікавої діяльності.

Чем отличаются методы списка и суммарной оценки ? Темы рефератов * Опишите пирамиду планирования для какой-либо известной Вам фирмы. * Основные идеи репрезентативной теории измерений. * Различные виды средних величин и соотношения между ними. * Использование средних величин в теории и практике менеджмента. * Различные методы усреднения мнений экспертов. * Инструменты стратегического менеджмента. * Проблема устойчивости выводов при решении проблем стратегического менеджмента по отношению к малым отклонениям исходных данных и субъективным "оцифровкам" качественных оценок. * Методы построения суммарной оценки проекта по оценкам отдельных факторов. * Способы выбора весовых коэффициентов и границ в задачах стратегического менеджмента. Литература * Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 256 с. * Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. - 296 с. * Шмален Г

1. Реферат по менеджменту

2. Організація міжнародного менеджменту

3. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

4. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

5. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

6. Финансовый менеджмент и его роль
7. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
8. Реферат по книге Фернана Броделя

9. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

10. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

11. Человек в системе менеджмента

12. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

13. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

14. Шпоры по финансовому менеджменту

15. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

16. Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

17. Менеджмент PR

18. Менеджмент

19. Сущность менеджмента

20. Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента

21. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

22. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/
23. Финансовый менеджмент (Контрольная)
24. Финансовый менеджмент

25. Фирма - организация деятельности. Менеджмент

26. Банковский менеджмент

27. Основы менеджмента

28. Менеджмент по-японски

29. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

30. Стратегическое планирование и менеджмент (Контрольная)

31. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического управления

32. Банкiвський менеджмент

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

33. Основы отраслевого менеджмента

34. Менеджмент

35. Менеджмент кризисных ситуаций

36. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

37. Инвестиционный менеджмент

38. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации
39. Особенности японского менеджмента
40. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте

41. Инновационный менеджмент

42. Экономика и менеджмент средств массовой информации (курс лекций)

43. Разработка системы менеджмента в организации

44. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

45. Экологический менеджмент и его связь с социально-экологическим маркетингом

46. Психодиагностика, реклама, менеджмент

47. Менеджмент: основные школы управления

48. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения

49. Бизнес-информация и информационный менеджмент

50. Американская и Японская школы менеджмента

51. Производственный менеджмент на предприятиях по производству металлоизделий

52. Экологический менеджмент

53. Шпаргалка по менеджменту (Пермь)

54. Курс лекций по менеджменту
55. Особенности развития Российского менеджмента
56. Менеджмент компании Toyota (Тойота)

57. Программа экологического менеджмента на московской обойной фабрике

58. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

59. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

60. Менеджмент и устойчивое развитие экономики

61. Исследование особенностей японской модели менеджмента

62. Американская школа менеджмента

63. Эволюция менеджмента

64. Рыночная экономика и менеджмент

Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки

65. Административная школа менеджмента

66. Управление персоналом как составная часть менеджмента предприятия

67. Мотивация в системе менеджмента

68. Менеджмент на рынке недвижимости

69. Образовательный менеджмент муниципальной системы образования города Рязани

70. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.
71. Становление и развитие менеджмента в США
72. Операционный менеджмент как система. Управление персоналом в системе операционного менеджмента

73. Тактические планы в менеджменте

74. ГОСЫ для "Менеджмент организации" спец. "Гостиничный и турбизнес"

75. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

76. Приемы газетного менеджмента

77. реферат

78. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

79. Важнейшие этапы становления теории менеджмента СМИ

80. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

82. Міжнародна економіка

83. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

84. Укрощенный хаос: истоки риск-менеджмента

85. Три модели русского менеджмента

86. Теоретико-методологические аспекты социологического исследования менеджмента
87. Менеджмент в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры
88. Журналистика и менеджмент

89. Тайна за тремя буквами: значение основных аббревиатур менеджмента

90. Менеджмент и менеджеры

91. Американский и Японский Менеджмент на пороге XXI века

92. Билеты к экзамену по менеджменту

93. Бухгалтерский учет в системе менеджмента

94. Виробнича практика з менеджменту

95. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. Конспект лекций

96. Инновационный менеджмент

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Инновационный менеджмент

98. Инновационный менеджмент

99. Инновационный менеджмент в фармацевтической компании

100. Информация и коммуникации в менеджменте


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.