Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти та науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Кафедра організації виробництва та управління персоналом КУРСОВА РОБОТА По дисципліні «Організація виробництва» на тему: «Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників» ХАРКІВ - 2007 Зміст Вступ 1. Вихідні дані 2. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі 2.1. Особливості та переваги потокового виробництва 2.2. Розрахунок такту (& au;) потокової лінії 2.3. Розрахунок кількості обладнання, його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу 2.4. Вибір обладнання 2.5. Планування потокової лінії 2.6. Побудова графіка-регламенту роботи потокової лінії 2.7. Розрахунок заділів на потоковій лінії 2.7.1. Технологічний заділ 2.7.2. Транспортний заділ 2.7.3. Страховий заділ 2.7.4. Оборотний між операційний заділ 2.8. Розрахунок основних і оборотних засобів дільниці 2.9. Розрахунок амортизаційного фонду дільниці 2.10. Розрахунок штатів потокової лінії 2.10.1. Розрахунок чисельності основних робітників 2.10.2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників 2.10.3. Розрахунок чисельності службовців 2.11. Розрахунок фондів заробітної плати 2.12. Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання 2.12.1. Витрати на електричну енергію 2.12.2. Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб 2.12.3. Витрати на воду для технологічних потреб 2.12.4. Витрати на утримання обладнання 2.12.5. Витрати на планові ТОіР 2.12.6. Вартість допоміжних матеріалів 2.12.7. Амортизаційні відрахування 2.12.8. Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань 2.13. Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат 2.13.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом 2.13.2. Витрати на електричну енергію для освітлення 2.13.3. Витрати на пару для опалення 2.13.4. Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв 2.13.5. Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв 2.13.6. Витрати на охорону праці і техніку безпеки 2.13.7. Витрати по винахідництву та раціоналізації 2.13.8. Інші витрати 2.14. Калькулювання собівартості та ціни деталі 3. Розрахунок техніко-економічних показників дільниці (потокової лінії) Висновки Список джерел інформації Вступ Потокове виробництво – одна з найбільш ефективних та високоорганізованих форм організації та проведення виробничого процесу на підприємствах. Воно являє собою послідовне виконання необхідних для виготовлення виробу операцій на потоковій лінії. Потокове виробництво на Україні було деякий час одним з найбільш високорозвинених. Але в нинішніх нестабільних умовах як сам верстатний парк так і способи виробництва починають морально застарівати. Це спричинено нестачею коштів на оновлення обладнання, розривом економічних зв’язків, станом економіки та іншими причинами, пов’язаними із цими. Ціллю цього проекту є проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників, а з основних завдань можна назвати такі: визначення особливостей та переваг потокового виробництва; розрахунок кількості обладнання його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу, вибір обладнання; планування потокової лінії, побудова графіка-регламенту роботи потокової лінії і розрахунок заділів на потоковій лінії; розрахунок основних і оборотних засобів дільниці, а також амортизаційного фонду; розрахунок штатів потокової лінії, фондів заробітної плати, а також кошторисів витрат на утримання та експлуатацію обладнання та загальновиробничих витрат; калькулювання собівартості та ціни деталі і прибутку; розрахунок техніко-економічних показників потокової лінії.

Вихідні дані Приймається, що механічна дільниця виготовляє вироби типу втулка з вертикальним отвором і лисками з однієї сторони. Перелік технологічних операцій та характеристика обладнання, що застосовується для механічної обробки, наведені в таблицях 1.1 та 1.2. Таблиця 1.1 Перелік технологічних операцій та характеристика обладнання № опе-рації Назва операції Обладнання Марка (орієнтовна) Оптова ціна, грн. Потужність двигуна, кВт Габарити, мм Займана площа, м2 1. Обробка отвору і торця 2Н135 11500 4 1030Ч825 4,25 2. Протяжка отвору 7Б55У 59800 17 4070Ч1600 26,05 3а. Токарна обробка 1И611П 66700 3 1820Ч970 8,83 3б. Токарна обробка 1Б24СБ-6К 167900 17 4330Ч1600 27,71 4. Фрезерування торцевою фрезою 6Р80 23000 3 1525Ч1875 14,3 5. Свердлення отвору Ш20 2Н125 9200 2,5 915Ч785 3,59 6. Слюсарна обробка Слюсарний верстат 4600 - 1000Ч800 4,1 7. Миття Мийка 6900 0,5 950Ч750 3,6 8. Термічна обробка Термопіч 13800 4 1020Ч950 6,2 9. Внутрішнє шліфування 3К227А 82800 4 5815Ч1900 24,07 10. Зовнішнє шліфування 3А-110В 71300 4,2 1880Ч2025 17,03 В таблиці 1.1 Мз – мінімальний розмір оплати праці робітників на поточний період. В нинішньому році дорівнює 460 грн. Таблиця 1.2 – Тривалість технологічних операцій Показники Номер операції Розряд роботи Значення Річний обсяг виробництва ( р), шт./р. 54000,00 Трудомісткість операції ( шт i), хв./шт. 1 3 7,46 2 5 2,32 3а 5 11,32 3б 5 4,42 4 6 6,04 5 3 4,06 6 2 2,98 7 1 2,12 8 4 6,00 9 6 9,94 10 6 5,08 Чиста маса деталі, кг/шт. 7,02 Норма витрат металу, кг/шт. (НВМ) 8,26 Трудомісткість виготовлення виробу, хв/шт. 3а 57,32 3б 50,42 В таблиці 1.2 «№» - порядковий номер студента в журналі групи в даному випадку дорівнює 4. Для того, щоб визначити норму витрат металу, використовуємо коефіцієнт витрат металу, який дорівнює 0,85. Трудомісткість виготовлення виробу одержуємо підсумувавши десять значень трудомісткості технологічних операцій. ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ Особливості та переваги потокового виробництва Потокове виробництво – це виробництво, при якому верстати розташовуються в послідовності технологічних операцій, установлених для деталей, оброблюваних на даній верстатній лінії; найвища форма організації виробництва однорідної продукції, що ґрунтується на принципах спеціалізації, прямоточності, паралельності, безперервності, пропорційності та ритмічності. Основу цього виробництва становлять потокові лінії. Потокова лінія — група робочих місць, об'єднаних єдиною технологією виробництва, де послідовно здійснюється процес обробки чи складання виробів одного або кількох найменувань. Однопредметні потокові лінії — потокові лінії які створені для виготовлення однієї деталі чи виробу. Багатопредметні потокові лінії—технологічні лінії, створені для вироб­ництва подібних за конструкцією та технологією деталей або виробів. Безперервно-пoтокові лінії — потокові лінії з безперервним рухом предметів праці Перервно-потокові лінії — технологічні лінії, що передбачають різні зупинки предметів праці для виконання робочих операцій. Потокові лінії з регламентованим ритмом — потокові лінії, де випуск продукції здійснюється через заздалегідь визначені інтервали часу.

Потокові лінії з вільним ритмом - багатопредметні технологічні лінії, для яких ритм визначається особливостями продукту та розміром партії, що обробляється. Конвеєрні потокові лінії — потокові лінії, де переміщення предметів праці здійснюється за допомогою конвеєра. Потокові лінії періодичної дії — лінії, що передбачають чітко визначену зупинку конвеєра (технологічної лінії), для виконання виробничих операцій. Автоматичні потокові лінії — потокові лінії, оснащені сучасною робо-тизованою та комп'ютеризованою технікою. що забезпечують повну автоматизацію виробничих процесів. Гнучке автоматизоване виробництво — це комплекс із кількох гнучких виробничих модулів, поєднаних автоматизованою системою управління, у якому технологічне обладнання розміщене в послідовності виконання технологічних операцій. Перевагами потокового виробництва перед традиційними є такі: безперервність праці; принцип паралельності; легко планувати процес виробництва; ритмічний випуск продукції; зменшення часу на виробництво. Головною умовою організації безперервно-потокових ліній (БПЛ) є забезпечення суворої синхронізації такту потокової лінії i тактів виконання (в безперервному режимі) всіх операцій, пов'язаних із цією лінією. Синхронізація здійснюється в два етапи: Попередня — виконується на стадії проектування потокової лінії (ПЛ). Вона здійснюється завдяки добору, розчленуванню та поєднанню операцій та їх окремих частин так, щоб забезпечити рівномірне завантаження робітників (устаткування), а також добором обладнання з відносно однаковою продуктивною. Попередня синхронізація зазвичай здійс­нюється з точністю до 10—15%. Остаточна синхронізація виконується під час налагодження БПЛ i передбачає повну ліквідацію перевантаження робочих місць за раху­нок удосконалення технології, використання спеціального оснащен­ня i пристроїв, підвищення механізації, автоматизації робіт, рівня кваліфікації робітників, їх продуктивності за рахунок матеріального стимулювання та іншими подібними шляхами. Розрахунок такту (& au;) потокової лінії Такт потокової лінії – це проміжок часу, через який виходять з потокової лінії готові деталі. Такт потокової лінії можна ще візначити іншим формулюванням – як проміжок часу між запуском у виробництво двох чергових виробів. Такт потокової лінії визначається по формулі: & au; = , (2.1) де Фдоб – добовий фонд часу: (8х2)·60=960 хв., при 8-годинному робочому дні в дві зміни; Вр – регламентовані витрати часу на технічне обслуговування верстата, прийняти Вр=60 хв.; доб – добова програма випуску, шт. Добова програма випуску розраховується по формулі: , (2.2) де р – задана річна програма випуску, шт.; рд – кількість робочих днів в році. доб = 54000,00 / 252 = 214 шт. & au; = (960 – 60) / 214 = 4,20 Розрахунок кількості обладнання, його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу Розрахунок кількості обладнання для кожної операції проводиться по формулі: , (2.3) де рi – розрахункове число верстатів на і-тій операції, шт.; штi – штучний час на і-ту операцію, хв.; & au; – такт потокової лінії, хв./шт. Округляємо рi до першого більшого або найближчого цілого числа – отримаємо прийняту кількість верстатів прi.

Не можна для само механчно дности, щоб не було розходжень  подлу в укранському полтичному житт, вдступити вд нашо визвольно концепц, припиняти нашу безкомпромсову боротьбу з ворогами укрансько державно незалежности, сходити на шлях тих, що вдходять вд боротьби, шукають примирення з ворогом чи вибирають лню пасивности. У найтяжч сторичн моменти мусять тримати фронт  прапор безкомпромсово боротьби з ворогом т сили, як на те спроможн. Зрештою, постава рзних органзованих полтичних чинникв ще не вддзеркалю постави народнх мас. У нашй дйсност полтичн органзац  парт охоплюють своми членськими кадрами дуже незначну частину народу. Широк народн маси виявляють сво наставлення прямою участю в полтичних акцях, свою пдтримкою, байдужстю чи неприхильнстю до починв поодиноких органзованих полтичних середовищ. Часом за одним рухом може йти переважна бльшсть народу, ввесь актив, а нш угруповання можуть залишатися самотн. Отож  в нашй д звертамо увагу головно на народн маси, х активзумо, приднумо до наших акцй, до боротьби, на них ставимо, бо тльки активна участь мас може дати визвольному рухов потрбну для перемоги динамку

1. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

2. Крестьянский социализм А.Н.Герцена и Н.Г.Чернышевского. Экономические программы народничества

3. К.Н. Леонтьев и Н.Я. Данилевский о "славянской цивилизации"

4. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

5. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

6. Сопоставительная характеристика творчества поэтов-романтиков Н. Тихонова и Н. Асеева
7. Нейротропні ефекти координаційних сполук на основі оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою кислотою, нікотинамідом і магнієм (МІГУ-4, 5, 6)
8. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

9. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

10. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

11. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

12. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн)

13. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

14. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

15. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

16. Статья Н.Н. Баранского "Экономико-географическое положение"

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

18. Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

19. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

20. Н.Ф.Катанов - первый хакасский учёный

21. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

22. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова
23. А.Н. Островский и Малый Театр
24. "О культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

25. Человек, творчество, культура в философии Н.А.Бердяева

26. Любимая героиня Л.Н.Толстого - Наташа Ростова

27. Спор Иуды Искариота с Иисусом Христом в рассказе Л.Н.Андреева "Иуда Искариот"

28. Гумилев Н.С.

29. Дом музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне

30. Н. Островский "Как закалялась сталь"

31. А.Н. Островский "Бесприданница"

32. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

33. Поэтический мир Н.С. Гумилева

34. "Многоликость" внутреннего мира Чичикова /на литературном материале поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души"/

35. Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого

36. Именное составное сказуемое в повести Н.С. Лескова "Очарованный странник"

37. Мольер "Скупой". А.Н. Островский "Гроза"

38. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"
39. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"
40. Сопоставление позиций лирических героев в стихотворениях "Ангел-Хранитель" А. Блок и "Рыцарь на час" Н.А. Некрасов

41. Высший свет в изображении Л.Н. Толстого (по роману "Война и мир")

42. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)

43. Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

44. Трактовка образа Обломова в статье Н. А. Добролюбова "Что такое Обломовщина?"

45. Родина и народ в творчестве Н.А. Некрасова

46. Партизанское движение в произведение Л. Н. Толстого "Война и мир"

47. Любимая героиня Л.Н. Толстого

48. Драма «Пучина» и ее место в драматургии А.Н.Островского

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

49. Личность Греча Н.И. в отечественной журналистике XIX века (на материалах электронных версий печатных изданий XIX века)

50. Н.М. Карамзин "Бедная Лиза"

51. Н.В.Гоголь

52. А. Н. Островский "Жестокие нравы"

53. Исповедальная поэма Н. А. Некрасова «Уныние» (1874): проблематика, поэтика, история восприятия

54. О Мартынове Н.С.
55. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"
56. Творчество Н.Паганини

57. Особенности формообразования и музыкального языка в хоровых сценах оперы "Псковитянка" Н.А. Римского-Корсакова

58. За что погиб Н.С. Гумилев?

59. Н. Г. Первухин - исследователь удмуртского этноса

60. Академик Н.И. Вавилов

61. Пирогов Н.И. и его время

62. Жизнь и исторические труды Н.И.Костомарова

63. Рецензия по истории на книгу Н. Н. Молчанова "Дипломатия Петра великого"

64. Древняя Русь и Великая Степь по книге Л.Н. Гумилева "Древняя Русь и Великая Степь"

Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей

65. Бронзовый век (4000 –500 гг. до н.э.)

66. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

67. Социально-политическая борьба в Афинах в конце 5 века до н.э.

68. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.

69. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

70. Рецензия на монографию по истории Н.Л. Пушкарева "Женщины Древней Руси"
71. Республиканская партия в Риме в 44-42 гг. до н.э.
72. Великий русский хирург Н.И.Пирогов

73. Педагогические взгляды Н.И. Пирогова

74. Реформы 50-60х годов нашего столетия /Н.С.Хрущев/

75. Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)

76. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

77. "Группы" по Н. Смелзеру

78. Русская религиозная философия конца XIX- начала XX вв. /Вл. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков/

79. Этногенез. Теория Л.Н.Гумилева

80. Революция, коммунизм, свобода: Н. А. Бердяев "Самопознание"

Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы

81. Философия Л.Н.Толстого

82. Н.Бердяев "Судьба России", анализ произведения

83. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

84. Физиократы в России (Экономические воззрения М.В. Ломоносова и А.Н. Радищева)

85. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

86. Н.Д.Кондратьев и его теория экономических циклов
87. Н.К.Михайловский о социальном прогрессе
88. О скифском восстании на Боспоре в конце II в. до н.э.

89. Нормы и степень эксплуатации труда сельскохозяйственных рабов в Италии II в. до н.э. – I в. н.э.

90. Н.М. Карамзин и Южно-Курильские острова

91. Общество Ассирии во второй половине VIII в. до н.э.

92. Общая характеристика Ассирийской державы в конце VIII в. До н.э.

93. Основные принципы политической деятельности государя в концепции Н.Макиавелли

94. Принципат Тиберия (14-37 гг. н. э.)

95. Образование государств-полисов (VIII – VI вв. до н.э.)

96. Аграрная политика Н.С. Хрущева

Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные

97. Голодомор в Україні 1932-33 годах

98. Изменение политической и социальной структуры Древнего Рима в 1-2 веках н.э.

99. Македония в 5-3 вв. до н.э.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.