Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Местные органы самоуправления /Укр./

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство Осіти України Українська Академія Друкарства Реферат на тему: Місцеві органи самоврядування Виконав: Cт.гр.К-ххх Хххххх Хххххх Перевірила: Cт.викладач: Кравчук С.М. Львів Зміст: ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАНН Я Закон України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» визначає місцеве самоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази. Місцеве самоврядування є органічним поєднанням форм представницької і безпосередньої демократії, тобто систему самоврядування становлять як певні представницькі органи, так і форми безпосередньлго волевиявлення населення територіальної одиниці. Самоорганізація громадян для здійснення самоврядування є територіальною, тобто місцеве самоврядування здійснюється в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Територіальну основу місцевого самоврядування становлять сільські поселення, селища, міста. Тому система місцевого самоврядування включає, по-перше, сільські, селищні, міські Ради народних депутатів та їх органи, по-друге, інші форми тери горіальної самоорганізації громадян (громадські комітети і ради мікрорайонів, житлових комплексів, домові, вуличні, квартальні, дільничні, селищні, сільські комітети та інші органи), по-третє, місцеві референдуми, загальні збори (сходи) громадян — форми безпосереднього волевиявляння населення. Районні в містах Ради народних депутатів є складовою частиною міського самоврядування. Для більш ефективного здійснення своїх повноважень органи місцевого самоврядування можуть об'єднуватися в асоціації, інші добровільні об'єднання. Територіальну основу регіонального самоврядування становлять район, область, а в його систему входять районні і обласні Ради народних депутатів, місцеві референдуми в межах території району, області, інші форми самоорганізації громадян районів і області (Закон України «Про місцеві Ради та місцеве і регіональне самоврядування» зі змінами і доповненнями від 16 березня 1993 р.). Представницькі органи регіонального самоврядування — обласні, районні Ради. З числа депутатів відповідної Ради обирають голову і заступника голови Ради, утворюють і обирають постійні та інші комісії. Голови обласної, районної Рад є найвищою посадовою особою в системі самоврядування відповідно області, району. Обласні, районні Ради утворюють підзвітний їм секретаріат Ради, який здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради та її органів. Структура і чисельність секретаріату визначається Радою за поданням її голови, керівник секретаріату призначається головою Ради. На відміну від органів місцевого самоврядування регіональні самоврядні органи не утворюють своїх виконавчо-розпорядчих органів.

РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ Розглянемо насамперед систему Рад народних депутатів. За законом, базовим рівнем місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські Ради народних депутатів. Саме слово базові говорить про їх особливе положення в системімісцевого самоврядування, найбільшу відповідальність за соціально-економічний розвиток територіальних регіонів, всебічне задоволення прав і свобод громадян. Органи місцевого самоврядування складаються не тільки із відповідних Рад народних депутатів, а й виконавчо-розпорядчих органів, що утворюються Радами та їм підзвітні. Виконавчий комітет утворюється Радою на строк її повноважень і формується одноосібне головою Ради у складі заступника (заступників) голови, керуючого справами (секретаря) і членів виконавчого комітету. Кількісний склад виконкому встановлюється Радою за поданням її голови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної Ради. Виконком зберігає свої повноваження аж до сформування нового складу виконавчого комітету новообраною Радою. За рішенням відповідної Ради в органах місцевого самоврядування виконавчі комітети можуть не утворюватися; у цих випадках виконавчо-розпорядчі функції здійснює голова Ради одноособово. Ради самостійно встановлюють структуру, затверджують загальну чисельність апарату управління та витрати на його утримання, умови оплати праці і затверджують за поданням виконкому гхеми організації самоврядування на відповідній території. Основними принципами місцевого та регіонального самоврядування є самостійність і незалежність Рад народних депутатів у межах своїх повноважень, самофінансування і самозабезпечення, оптимальна децентралізація. Правовий механізм взаємовідносин Рад народних депутатів різних рівнів спрямований на досягнення самостійності та оптимальної економічної доцільності їх функціонування. Характеризуючи функції Рад народних депутатів, передусім зазначимо, що вони у межах своєї компетенції вирішують питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, які проживають на їх території, та державних інтересів. Власне в цій функції насамперед реалізуються такі принципи місцевого та регіонального самоврядування, як захист прав, свобод і законних інтересів громадян, соціальної справедливості, поєднання місцевих і державних інтересів інтересів особи і всього населення відповідної території. У і-воїи діяльності самоврядні органи не можуть не взаємодія ги з трудовими колективами, громадськими організаціями і рухами — це також один із основних принципів самоврядування. Зазначені принципи визначають зміст і наступних функцій органів самоврядування — забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку підвідомчої території; здійснення керівництва підприємствами(об'єднаннями), організаціями та установами, які є їх комунальною власністю. Базуючись на принципі законності, Ради народних депутатів забезпечують виконання Конституції та законів України. Органи місцевого та регіонального самоврядування є правочинними розглядати питання, віднесені законодавством України до їх відання. При цьому реалізують вони надану їм компетенцію самостійно.

А керувати місцевими Радами може лише закон. Ідея самостійності окремих рівнів органів самоврядування проявляється і в субординації правових актів, які вони приймають. Рішення Рад, їх виконавчо-розпорядчих органів, прийнятих в межах своєї компетенції, якщо вони не суперечать Конституції України і чинному законодавству, є обов'язковими для виконання. Законом України про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування передбачається відповідальність у разі невиконання рішень органів самоврядування (ст. 57); рівно ж як і органи самоврядування несуть відповідальність за законність та наслідки прийнятих ними рішень (ст. 58). Спори про відповідальність вирішуються в суді або арбітражному суді. А якщо органи місцевого та регіонального самоврядування своїми діями порушують Конституцію України і чинні закони, конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому вимогу компетентних органів про припинення незаконних дій, їх повноваження за рішенням Верховної Ради України можуть бути достроково припинені. Закон передбачає (ст. 59) й інші випадки можливого дострокового розпуску органів самоврядування. Так проявляється принцип законності в діяльності самоврядних органів та обов'язковості їх рішень, прийнятих у межах закону. Принцип самостійності і незалежності Рад народних депутатів не означає відсутності їх взаємодії. Закон (ст. 4) дозволяє місцевим Радам різних рівнів перерозподіляти між собою окремі повноваження в галузі господарського і соціально-культурного будівництва з урахуванням місцевих демографічних, територіальних, економічних умов і національних особливостей. Місцеві самоврядувальні органи проводять свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради. Сесії скликаються головою Ради в міру необхідності, але не менш як два рази на рік, а позачергові сесії можуть скликатися за пропозицією не менш як третини від загальної кількості обраних депутатів Ради, а також за пропозицією постійної комісії, виконавчого комітету Ради, голови місцевої державної адміністрації. Перша сесія новообраної Ради скли- кається відповідною територіальною виоорчою комісією не пізніше як через місяць після виборів. Органи самоврядування є правочинними розглядати питання, віднесені законодавством України до їх відання. Є, однак, перелік питань, які можуть вирішуватися виключно на пленарних засіданнях Ради. Їх ще називають виключною компетенцією представницьких органів самоврядування. Так, виключно на пленарних засіданнях Ради вирішують питання про визнання повноважень депутатів; обрання голови, заступника голови Ради і звільнення з посади або прийняття їх відставки; утворення і обрання постійних та інших комісій Ради, зміну їх складу, обрання голів комісій; утворення виконавчого комітету Ради; заслуховування звітів утворюваних Радою органів та оцінка їх діяльності. На пленарних засіданнях затверджуються плани і програми економічного та соціального розвитку території Ради, місцеві економічні програми, плани приватизації об'єктів комунальної власності, місцеві бюджети та зміни, що до них вносяться, звіти про виконання бюджету, приймаються рішення про проведення місцевого референдуму та деякі інші питання.

Электрические плиты не поставляются и не устанавливаются. Вопрос 197. В чем заключаются особенности электроснабжения нежилых помещений? Ответ. Наряду с выполнением требований действующих норм и правил особенности электроснабжения нежилых помещений регламентируются распоряжением местного органа самоуправления. Например, распоряжением Правительства Москвы от 30.04.2002Pг. P618-РП установлен следующий порядок электроснабжения нежилых помещений: электрощитовые нежилых помещений должны иметь выход непосредственно на улицу. Допускается организовывать выход из них в общий коридор для всех владельцев нежилых помещений; в отдельных случаях при незначительной мощности, резервируемой для нежилых помещений (до 15P% от нагрузки жилой части дома), допускается питание нежилых помещений от ВРУ жилого дома. В этом случае в щитовой жилого дома устанавливается только учетно-распределительная панель, подключаемая, как правило, по двум линиям от вводов жилого дома после коммутационных аппаратов и до вводных защитных аппаратов (предохранителей)

1. Преступления против основ конституционного строя, безопасности, политической системы, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления Российской Федерации

2. Органы юстиции Российской Федерации

3. Органы государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления

4. Местное самоуправление в Российской Федерации

5. Местное самоуправление в Российской Федерации

6. Местное самоуправление в Российской Федерации на современном этапе
7. Правовое обоснование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации
8. Реформы местного самоуправления в Российской Федерации

9. Местное самоуправление и федерация

10. Правоохранительные органы Российской Федерации

11. О мерах по поддержанию занятости населения и работе служб занятости населения в Российской Федерации

12. Органы МСУ в Российской Федерации

13. Местное самоуправление и особенности социальной работы с местным сообществом

14. Выдвижение и регистрация федеральных списков кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

15. Налоговые органы Российской Федерации

16. Органы исполнительной власти Российской Федерации

Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг

17. Органы юстиции. Нотариат. Адвокатура в Российской Федерации

18. Правоохранительные и судебные органы Российской Федерации, их полномочия

19. Местные органы местного управления и самоуправления

20. Таможенные органы Российской Федерации

21. Органы управления финансами в Российской Федераци

22. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации
23. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе
24. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

25. Автомобильная промышленность Российской Федерации

26. Электроэнергетика Российской Федерации

27. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

28. Статистический анализ демографической ситуации в Российской Федерации

29. Виды налогов в Российской Федерации

30. Налогообложение в Российской Федерации

31. Судебная система Российской Федерации

32. Различия государственного регулирования страховой деятельности за рубежом и в Российской Федерации

Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

34. Государственная служба и эффективность государственной жизнедеятельности в Российской Федерации

35. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

36. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

37. Гражданство Российской Федерации

38. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации
39. Правительство в Российской Федерации и зарубежных странах. Сравнительный анализ
40. Сравнительный анализ Правительств Киргизской Республики и Российской Федерации

41. Гражданство Российской Федерации

42. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

43. Конституционный Суд Российской Федерации

44. Конституция Российской Федерации и ее развитие

45. Приобретение гражданства Российской Федерации

46. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан Российской Федерации

47. Суды субъектов Российской Федерации

48. Порядок выборов Президента Российской Федерации

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

49. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

50. Арбитражный суд как гарантия реализации экономических интересов субъектов в Российской Федерации

51. Институт гражданства Российской Федерации

52. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти

53. Муниципальное управление в Российской Федерации

54. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации
55. Структура налоговых органов Российской Федерации
56. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

57. Антимонопольное законодательство Российской Федерации

58. Организация страхования в Российской Федерации

59. Таможенное право Российской Федерации

60. Проблемы законности в Российской Федерации

61. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

62. Сохранение культурного наследия в Российской Федерации

63. Прокуратура Российской Федерации

64. Прокуратура Российской Федерации

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в Российской Федерации

66. Наказание по уголовному праву Российской Федерации

67. Преступления против жизни по Уголовному Законодательству Российской Федерации

68. Некоторые вопросы понятия потерпевшего в современном уголовном процессе Российской Федерации

69. Состояние водных ресурсов и водоснабжение пищевой промышленности в регионах Российской Федерации: риски и угрозы

70. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске
71. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Двухуровневая банковская система Российской Федерации
72. Реформа кредитно-банковской системы в Российской Федерации

73. Система безналичных расчетов в Российской Федерации

74. Тенденции развития розничного товарооборота в Российской Федерации в период с 1992 по 2000 год

75. Внешнеэкономические связи Российской Федерации на примере Северо-Западного и Дальневосточного регионов

76. Внешний долг Российской Федерации: проблемы управления

77. Состояние малого предпринимательства в Российской Федерации /г.Арсеньев, Приморский край/

78. Формы собственности и типы предприятий в Российской Федерации

79. Рынок ценных бумаг и его особенности в Российской Федерации

80. Конституционные гарантии предпринимательства в Российской Федерации

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

81. Бюджетная система Российской Федерации

82. Разработка экстремальных туристских маршрутов на Российском Севере (по регионам Российской Федерации на примере Ямало-Ненецкого автономного округа)

83. Этнополитические процессы в Российской Федерации

84. Российская федерация в 90-е гг. ХХ в.

85. Необходимость реформирования организации и деятельности исполнительной власти в Российской Федерации

86. Налоговые реформы Российской Федерации
87. Ответственность за налоговые правонарушения в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации
88. Система налогообложения в Российской Федерации на современном этапе

89. Химическая и нефтехимическая промышленность Российской Федерации

90. Российская Федерация

91. Торгово-экономическое сотрудничество между Монголией и Российской Федерацией

92. Правовое положение граждан бывшего СССР на территории Российской Федерации

93. Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации

94. Адвокатура Российской Федерации

95. Кредитная система Российской Федерации

96. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации

Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины

97. Конституционный строй Российской Федерации

98. Гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации

99. Теоретико-правовые перспективы совершенствования национально-государственного устройства Российской Федерации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.