Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Права і обов`язки юриста

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ. Предмет з якого друкуєтся реферат моє назву „Юридична деонтологія ”,тема для надрукування реферата „Права і обов`язки юриста”. Мабуть всім відомо що справжній професіонал повинен знати і дотримувати певні права, обов`язки, і культуру, за якими він і поводить себе як серед колег так і серед населення. За цими ж нормами юрист повинен виконувати такі обов`язки як наприклад адвокатська таємниця. У цьому рефераті використано 7 джерел. За якими і написана подана робота. Права і обов`язки юриста складаються з багатьох факторів наприклад одну з найголовніших відіграє юридична освіта. Вона і формує правову культуру, освіта повинна забезпечувати юридичні знання, необхідні для практикуючого юриста, включаючи розуміння його правових його правових і моральних обов`язків, прав і основних свобод людини, розуміння права і сутності механізму правового регулювання. Знання, навички, і вміння , які юрист-професіонал одержує під час навчання у вищому юридичному закладі, повинні значною мірою відповідати сучасному рівню юридичної науки. Юрист повинен постійно підвищувати власну професійну культуру, опановувати досягнення теоретичної та практичної юриспруденції. Виконувати усі передумовленні згідно до закону срідства для захисту прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб. Юрист не має права використовувати свої повноваження в шкоду до громадян в інтересах яких виконує доручення. Не має право прийняти справу якщо вона не відповідає або противажіть чинному законодавству. Це важлива передумова переходу особистої правової культури юриста на більш високий рівень. Далі формуються умови для засвоєння нових підходів і запозичення досвіду інших юристів для пошуку права, його розвитку й удосконалення. Правова культура полягає в критичному, творчому осмисленні правових норм, законів, правових явищ з точки зору їх гуманістичного, демократичного і морального змісту. Разом з тим кожна юридична професія має свою специфіку, що обумовлює і особливості професійної правової культури різних її представників (суддів, юрисконсультів, адвокатів, прокурорів, працівників міліції тощо). Тому йдеться про існування цивілістичної, криміналістичної, адміністративної, судово – процесуальної правової культури тощо. Отже можна зробити на цьому етапі висновок, що правова культура юриста – це єдність його професійних знань про право, особистого ставлення до нього і практичних дії з врахуванням правових вимог. Зміст правової культури юриста складається з таких елементів як: професійно - правова майстерність(всебічне і глибоке знання правових норм, специфіки їх практичної реалізації, висока нормативна культура, якісний рівень правового мислення, навички і вміння необхідні для юридичної діяльності, оптимальна професійна підготовка і ефективне використання спеціальних юридичних засобів) ціннісно-правові орієнтації в сфері права (належний рівень загальної правової культури, ступінь готовності послідовно і цілеспрямовано проводити в життя принципи права, ставлення до чинного законодавства та практики його застосування, мотиви власної професії) соціально-політична і громадянська відповідальність(забезпечення прав і свобод громадян, які виступають не тільки за особисті цінності, але й як загальний суспільний інтерес) ґрунтовні знання у різних галузях суспільного життя(належний ступінь глибини політичного і економічного мислення, кругозір в сфері специфічних проблем) Що відноситься до оплати праці, правового і соціального захисту юристів то оплата різних категорій юристів має певні особливості.

Тому треба розмежувати оплату праці юристів – державних службовців(судді, працівники прокуратури), і юристів, що займаються приватною практикою (адвокати). Грошове утримання юристів – державних службовців складається з посадових окладів, надбавок за класи, класні цини, спеціальні звання, вислугу робіт тощо. Оплата праці цієї категорії юристів має забезпечувати достатній матеріальний рівень для належного виконання службових обов`язків, збереження у цих органах кваліфікованих юридичних кадрів. Правовий та соціальний захист юристів – державних службовців передбачає цілий ряд гарантій їх діяльності. Заходи правового і соціального захисту юристів – державних посадових осіб передбачає їх захист згідно з законодавством, а саме : встановлення відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, образу ,погрозу щодо них чи їх близьких родичів, знищення їх майна, інші насильнецьки дії у зв`язку з виконанням службових обов`язків; відшкодування державного бюджету збитків, що заподіяні знищенням або пошкодженням майна їм, членам їх сімей і близьким родичам у зв`язку з виконанням службових обов`язків; обов`язкове державне страхування їх життя і здоров`я за рахунок коштів відповідних бюджетів; виплата їм у разі каліцтва чи інвалідності,отриманих під час виконанням службових обов`язків; виплата членам сім`ї чи утриманцям одноразової допомоги у випадку загибелі, що пов’язана з виконанням службових обов`язків, а також призначення пенсій у зв`язку з втратою годувальника та збереження права на одержання житлового приміщення на умовах і підставах, які існували на час загибелі , що сталася у зв`язку з виконанням службових обов`язків; щорічна відпустка згідно із законодавством; надання додаткової оплачувальної відпустки; призначення пенсії за вислугу років за особливими правилами; безкоштовне користування за службовим посвіченням на території України всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполученням(крім таксі); користування під час службового відрядження правом на бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергово придбання проїзних документів; забезпечення житловою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку протягом визначеного законодавством строку; Особи , що займаються приватною юридичною практикою, отримують плату своєї праці за рахунок доходів, які одержані від здійснення професіональної діяльності після сплати встановлених законом податки. Оплата їх праці здійснюється на підставі домовленостей між громадянином, юридичною особою та юристом(юридичним об`єднанням ),розмір якої встановлюється цими домовленостями, але не може бути нижчого від встановленого державою мінімального розміру заробітної платні. Оплата праці проводиться за фактично виконану роботу, якщо договір розривається достроково. У випадку звільнення громадян від оплати юридичної допомоги через їх малозабезпеченість, праця винагороджується за рахунок держави. Приватні юристи. Приватні юристи теж мають права такі як: право на життя право на особисту недоторканість право на труд право на відпочинок право вступати в громадські об`єднання Це так звані права першої групи.

До другої групи належать права які зв`язані с виконуванням своїх професійних забов`язень, це такі як: представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням в усіх інстанціях; збирати свідоцтва і факти, які можуть бути використані в громадянських, господарських, кримінальних справах і також у справах про адміністративні правопорушення; запитувати і одержувати документи або їх копії від підприємств, об`єднань, організацій, а також від громадян але за їхнім бажанням; ознайомлюватися на підприємствах з необхідними документами для виконунування доручень, але за виключенням тих які складають таємницю; отримувати від спеціалістів письмових висновків з питань, які потребують спеціальні знання; використовувати науково-технічні методи згідно з чинним законодавством; докладати ходайства і скарги на прийме посадових осіб і згідно до чинного законодавства одержувати від них мотивовані відповіді на свої ходайства і скарги; бути присутнім при розгляне ні своїх ходайств і скарг на засіданні колегіальних органів і давати мотивовані відповіді відносно своїх скарг і ходайств; виконувати інщі дії, передбачені законодавством; Юрист має право на помічника, який за дорученням адвоката може виконувати якісь справи, але помічник повинен мати юридичну освіту, і не працювати в суді, прокуратурі, нотаріаті, міліції, служби безпеки, а також не мати судимостей. Соціальні права приватного юриста і помічника складаються з : відпустки; соціальної відпустки; отримання грошової підтримки за тимчасову втрату працездатності; пенсійне, медичне, та інших страхових випадків; Гонорар приватного юриста прописується в узгоджені по наданню юридичної допомоги , гонорар залежить від: об`ему часу які необхідні для якісного виконання доручення; ступені складнощі справи ймовірність того, що дане доручення може викликати виконання іншого; необхідність відрядження у командування; характер та професійні взаємостосунки юриста і клієнта; Мабуть один з найголовніших обов`язків юриста це адвокатська таємниця, це відомості які отримані юристом у процесі професійної діяльності у рамках відношення з клієнтом у тому числі і данні отримані безпосередньо під час надання клієнту юридичної допомоги. До адвокатської таємничі також належать і сам факт консультації з юристом, а також фінансові взаємовідношення юриста з клієнтом, які в жодному випадку не можуть бути предметом показань свідків. Основними критеріями юридичної етики з питань збереження адвокатської таємниці є: по-перше, гарантії таємниці відношень юриста з клієнтом, як необхідні дані для отримання професійної юридичної допомоги, яке прописане в міжнародно-правових нормах, у цілому в статті 14 Міжнародного пакта о цивільних і політичних правах. По-друге, в кримінальних справах допомога захисна не стримується у рамках його участі у кримінальній справі і судового процесу, вона включає в себе і юридичні консультації. Згідно до 5 статті законі „про адвокатуру” захисники можуть давати консультації та роз`яснення з юридичних питань, усні та письмові довідки до законодавства, зкладати заяви, довідки, скарги та інщі правові документи, і юридично допомагати з інших правових питань.

Успішні дії єгиптян, можливо, були пов'язані з добрим озброєнням залоги їхніх кораблів. 17.2. Він одружився з дочкою Алкмеоніда Мегакла, Дейномахою, і став батьком знаменитого Алкібіада. 17.3. Як правило, корабель споряджала держава. На обов'язку тріерарха було тримати корабель у доброму стані і дбати про муштру залоги. 18.1. Поховати тих, хто загинули в битві, було ознакою перемоги. 18.2. Пізніше за Геродота грецькі історики це рішення греків віддалитися пояснюють тим, що вони одержали відомість про поразку при Фермопілах і наближення перського війська. 19.1. Тут до іонійців зараховуються і всі інші греки Малої Азії. 19.2. Щоб обдурити ворогів і в такий спосіб відступити без перешкод. 20,1. Первісно це ім'я не було особистим, але загальним і означало «пророк». Із трьох Бакідів найславнозвіснішим був той, що походив із беотійського міста Елеос. Йому приписується note 1 збірка оракулів, складених у VII ст. до н. є. її було видано з усією ретельністю в епоху Пейсістратідів. 21,1. За два роки після того цей Аброніх був посланий разом із Арістідом і Фемісток-лом до Спарти, щоб вести переговори про побудову в Афінах довгих мурів. 22,1

1. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

2. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

3. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

4. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

5. Значение изучения теории государства и права в подготовке юристов-специалистов

6. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди
7. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)
8. К вопросу об объектах вещных прав

9. Римские юристы о государстве и праве

10. Понятие, структура и субъектный состав законодательства об охране прав потребителей

11. Уголовное право и процесс о совершенствовании закона об ответственности за вновь совершенное убийство

12. Анализ постановления правления Национального банка от 24 августа 2007 г. №166 "Об утверждении правил организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь"

13. Об’єкти статистичного спостереження у правовій статистиці

14. Судебная экспертиза (на примере рассмотрения гражданского дела об авторском праве)

15. Взгляды русских юристов конца 19 – начала 20-х веков и их вклад в развитие права России

16. Отклики за рубежом об отмене крепостного права

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

17. Об’єкти права природокористування

18. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

19. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

20. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

21. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

22. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)
23. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
24. Граждане как субъекты административного права

25. Административное право (Контрольная)

26. Административное Право Республики Казахстан

27. Граждане, как субъекты административного права

28. Проблемы избирательного права современной России

29. Производство по делам об административных правонарушениях

30. Производство по делам об административных правонарушениях

31. Предмет, метод, источники Административного права

32. Производство по делам об административных правонарушениях

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

33. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

34. Административно-процессуальное право РФ

35. Природа и система административного права

36. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

37. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

38. Банковское право
39. Учебник по банковскому праву
40. Общие положения об обязательствах и договорах

41. Гражданское право

42. Гражданское право - сделки

43. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

44. Авторское право

45. Авторское право

46. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

47. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

48. Гражданское общество и право по Гегелю

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие

49. Гражданское право (Контрольная)

50. Гражданское право (Контрольная)

51. Гражданское право (Шпаргалка)

52. Гражданское право РФ

53. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

54. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав
55. Гражданское право
56. Гражданское, торговое и международное частное право

57. Защита прав потребителя

58. Место обязательственного права в системе гражданского права

59. Объекты гражданских прав

60. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

61. Ответы по Гражданскому праву РФ

62. Права молодежи в РБ

63. Права человека

64. Право собственности на квартиру и жилой дом

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

65. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

66. Пределы осуществления гражданских прав

67. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

68. Собственность и право собственности

69. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

70. Ценные бумаги как объекты гражданских прав
71. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО
72. Юниты по Гражданскому праву

73. Юридические формы защиты прав потребителей

74. Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

75. Гражданское право (лекции)

76. Осуществление гражданских прав

77. Шпаргалки по гражданскому праву

78. Шпора по гражданскому праву

79. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

80. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

81. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

82. Право собственности граждан

83. Гражданское право в системе права

84. Потребитель и его права

85. Защита прав потребителей

86. Право собственности на автомобиль
87. Финансовая аренда и право промышленной собственности
88. Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

89. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

90. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

91. Право собственности и другие вещные права

92. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

93. Авторское право на программное обеспечение

94. Международные документы о правах женщин

95. Договор об оказании образовательных услуг

96. Защита прав потребителей при продаже товаров

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Ответственность в российском гражданском праве

98. Принципы гражданского процессуального права

99. Предмет гражданско-процессуального права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.