Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Реферат на тему: Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання Зміст Вступ 1. Спеціальні технічні засоби навчання та особливості їх використання на уроках 2. Комп’ютер – сучасний технічний засіб навчання 3. Негативні сторони використання комп’ютера на уроках 4. Дидактичні функції комп’ютера 5. Інформаційна культура вчителя 6. Можливості комп’ютера як засобу навчання 7. Доцільність використання комп’ютерів на уроках трудового навчання Висновки Література Вступ Успішність процесу навчання, ефективність використання в ньому сучасних методів навчання значною мірою залежать від матеріальних передумов. Засоби навчання — допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними дидактичними функціями. Слово вчителя — найістотніший засіб навчання. За допомогою слова вчитель організовує засвоєння знань учнями, формування в них практичних умінь і навичок. Викладаючи новий матеріал, він спонукає учнів до міркувань, обгрунтувань, роздумів над ним. Підручник як важливий засіб навчання слугує учневі для відновлення в пам'яті, повторення та закріплення знань, здобутих на уроці, виконання домашнього завдання, повторення пройденого матеріалу . Інші засоби навчання виконують різноманітні функції: одні заміняють учителя як джерело знань (кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої та ін.); другі — конкретизують, уточнюють, поглиблюють відомості, які повідомляє вчитель (картини, карти, таблиці та інший наочний матеріал); треті — є прямими об'єктами вивчення, дослідження (машини, прилади, об'єкти природи, виробництва); четверті — «посередники» між школярем і природою або виробництвом у тих випадках, коли безпосереднє вивчення останніх неможливе або утруднене (препарати, моделі, колекції тощо); п'яті використовують переважно для озброєння учнів уміннями та навичками — навчальними і виробничими (прилади, інструменти та ін.); шості — символічні (знакові) засоби (схеми, карти, графіки, діаграми тощо). 1. Спеціальні технічні засоби навчання та особливості їх використання на уроках Спеціальні технічні засоби навчання (ТЗН) — необхідний чинник засвоєння знань. Комплексне використання аудіовізуальних засобів навчання на уроках повинно враховувати пізнавальні закономірності навчальної діяльності учнів, їх підготовленість до сприймання і засвоєння навчального змісту за допомогою цих засобів; забезпечувати органічне поєднання їх з розповіддю вчителя, іншими засобами навчання. Необхідно ретельно продумати поєднання слова вчителя з ТЗН, можливості використання різних методичних прийомів: пояснення, установка на сприймання перед демонструванням (простеженням) окремих елементів комплексу чи комплексу загалом, бесіда за їх змістом; пояснення (бесіда) за змістом аудіовізуальних засобів; демонстрування (прослуховування) окремих частин, фрагментів або кадрів, що чергується з розповіддю (поясненням); демонстрування (прослуховування), що супроводжується поясненням (синхронним коментуванням). У процесі підготовки до проведення уроку з використанням ТЗН слід: детально проаналізувати зміст і мету уроку, зміст і логіку вивчення навчального матеріалу; визначити обсяг і особливості знань, які повинні засвоїти учні (уявлення, факти, закони, гіпотези), необхідність демонстрування предмета, явища або їх зображення; відібрати і проаналізувати аудіовізуальні та інші дидактичні засоби, встановити їх відповідність змістові та меті уроку, можливе дидактичне призначення як окремих посібників, так і комплексу загалом; встановити, на якому поперед ньому пізнавальному досвіді здійснюватиметься вивчення кожного питання теми; визначити методи і прийоми забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів, міцного засвоєння ними знань, набуття умінь і навичок.

Учителі часто вдаються до поєднання аудіовізуальних засобів: статичних екранних і звукових посібників; динамічних і статичних екранних; динамічних екранних і звукових; динамічних і статичних, екранних, звукових. 2. Комп’ютер – сучасний технічний засіб навчання Комп'ютеру належить чільне місце серед сучасних технічних засобів навчання. Перелік професій, пов'язаних з використанням комп'ютерів, дедалі ширшає. Тому вміти працювати з ними повинен кожний, і школа не може стояти осторонь цієї справи. Узагальнивши сучасні уявлення про можливості комп'ютеризації в царині освіти, можна виявити такі чотири напрями використання комп'ютерів: 1) комп'ютер як об'єкт вивчення; 2) комп'ютер як засіб навчання; 3) комп'ютер як складова частина системи управління народною освітою; 4) комп'ютер як елемент методики наукових досліджень. Враховуючи потребу в підготовці учнів до життя та діяльності в умовах комп'ютеризації виробничих і управлінських процесів, школа має забезпечити їх комп'ютерну готовність, тобто не лише ознайомити з основними сферами застосування комп'ютерів, їх роллю в розвитку суспільства, знанням будови, принципу їх роботи, з поняттям про алгоритми і алгоритмічну мову, уміння будувати алгоритми для вирішення завдань, а й навчити користуватися комп'ютерними редакторами, складати програми на. одній із мов програмування. За допомогою комп'ютера як засобу навчання можна реалізувати програмоване і проблемне навчання. Комп'ютер використовують для навчального моделювання науково-технічних об'єктів і процесів. Використання комп'ютера в процесі навчання сприяє також підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу; активізації навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, змаганню учнів з машиною та самих із собою, прагненню отримати вищу оцінку; індивідуалізації навчання — кожен працює в режимі, який його задовольняє; розширенню інформаційного і тестового «репертуарів», доступу учнів до «банків інформації», можливості оперативно отримувати необхідні дані в достатньому обсязі; об'єктивності перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів. 3. Негативні сторони використання комп’ютера на уроках Водночас педагоги повинні враховувати й негативні моменти. Передусім робота з комп'ютером швидко стомлює учнів, може погано впливати на зір або навіть призводити до розладу нервової системи. Комп'ютеризоване навчання не розвиває здатності учнів чітко й образно висловлювати свої думки, істотно обмежує можливості усного мовлення, формуючи логіку мислення на шкоду збагаченню емоційної сфери. В умовах автоматизованого навчання швидко формуються егоїстичні нахили людини, загострюється індивідуалізм, розширюється конкурентність, сповільнюється виховання колективізму, взаємодопомоги. Здебільшого інтерес до програми з обмеженою інформативністю швидко згасає. Оскільки діалог з машиною синтаксично збіднений, учень нерідко почувається «дурнішим» за комп'ютер, що згодом може стати причиною стійкого негативізму до машини.

Загалом спілкування з комп'ютером сприяє розвиткові інтелектуального, духовного та морального потенціалу учнів, виховує уміння планувати й раціонально будувати трудові операції, точно визначати цілі діяльності, формує акуратність, точність і обов'язковість. 4. Дидактичні функції комп’ютера Комп’ютери в навчальному процесі виконують такі дидактичні функції: - підсилення унаочнення; - забезпечення науковості навчання; - розвиток пізнавальних інтересів і здібностей учнів; - підвищення якості знань, умінь і навичок школярів; - прискорення темпу навчання; - поліпшення усвідомлення і запам'ятовування навчального матеріалу; - активізація самостійної роботи учнів; - зв'язок теорії з практикою; - індивідуалізація навчання; - контроль за засвоєнням знань. Необхідність використання ком’ютерних технологій веде до докорінної перебудови різноманітних сторін діяльності, в тому числі навчальної. Кожен вчитель повинен вміти працювати на комп’ютері, самостійно розробляти теоретичні відомості з необхідними зображеннями, тести та інші завдання, щоб вміти провести урок на належному науково-методичному рівні. Це зумовлює необхідність оволодіння кожним майбутнім учителем інформаційною культурою. Під останньою розуміють сукупність методів, прийомів і навичок по збиранню, зберіганню, обробці та створенню освітньої інформації. 5. Інформаційна культура вчителя Необхідність розвитку інформаційної культури вчителя визначається такими положеннями: збільшенням доступності персональних комп'ютерів (ПК), появою різноманітних систем мультимедіа, наявністю різноманітного програмного продукту як професійного, так і ігрового; знайомством багатьох учнів з цими технічними засобами до їхнього вивчення в школі; невідповідністю, що зустрічається під час вивчення, коли наявність в учнів вдома більш сучасної та досконалої техніки приводить до відсутності зацікавленості та бажання працювати із застарілою в навчальних закладах. Інформаційна ситуація в нашому суспільстві характеризується появою на вітчизняному ринку персональних комп'ютерів, що мають значну швидкість обробки інформації та значний потенціал у роботі з графічними зображеннями та звуком. Постійне вдосконалення цих можливостей при одночасному зниженні цін на цю техніку, підвищує зацікавленість у ній, а також попит. Крім цього, широкий спектр наявного програмного продукту дозволяє використовувати сучасні ПК у різних сферах людської діяльності: від навчальної та ігрової до ведення домашнього господарства. Все це й виводить комп'ютерну техніку в один ряд з телевізорами, магнітофонами та іншими інформаційними засобами. Водночас, використання на основі персональних комп'ютерів різноманітних систем мультимедіа значно збільшило дидактичні можливості такої техніки. Здійснюється це через повноцінне поєднання комп'ютерної техніки з іншими видами інформаційних технологій: кіно, фото, відео, аудіо, телекомунікації, тексту й графіки. Унаслідок цього до систем мультимедіа відносять спеціальні програмно-апаратні засоби, які розширюють можливості комп'ютера, що дозволяє обробляти не лише алфавітно-цифрову інформацію, а й звук, нерухомі зображення, відеофільми, а також двох- і трьохвимірну анімацію.

Затем между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, заключается трудовой договор. От имени общества он подписывается председательствующим на общем собрании участников общества или тем участником общества, который уполномочен на это решением общего собрания. На предприятии можно разработать внутренний локальный нормативный акт, определяющий статус и полномочия генерального директора (директора, президента), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора (директора, президента) с иными органами управления обществом (Приложение 5). Срок трудового договора с руководителем предприятия согласно ст.275 ТК РФ определяется: 1)Pучредительными документами организации (например, Уставом ООО). В учредительных документах предприятия определяются наименование руководителя организации (директор, генеральный директор, президент и др.) и порядок принятия его на работу (назначение, утверждение, избрание) с последующим заключением с ним трудового договора; 2)Pсоглашением сторон

1. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

2. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

3. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

4. Дослідження взаємозв’язків між живими організмами на прикладі екосистеми озера

5. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

6. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах
7. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання
8. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

9. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

10. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

11. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

12. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

13. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

14. Понятия рыночной инфраструктуры. Актуальные проблемы в Украине

15. Актуальные проблемы отцов и детей ( По роману «Отцы и дети» Тургенева И.С.)

16. Актуальные проблемы музыкального образования детей

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

17. Актуальные проблемы административной ответственности

18. Об изменениях в понятийном аппарате дефектологической науки и ее актуальных проблемах

19. Глобальная социология:актуальные проблемы всемирного развития

20. Актуальные проблемы научных исследований в спортивном плавании 1980-1990 гг.

21. Актуальные проблемы социального развития и пути их решения

22. Актуальные проблемы современной экологии
23. Конференция "Человек, природа, общество, актуальные проблемы"
24. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

25. Актуальные проблемы современности и журналистика

26. Актуальные проблемы политического лидерства (на примере В.В. Путина)

27. Актуальные проблемы применения оружия сотрудниками правоохранительных органов

28. Актуальные проблемы дифференциальной психофизиологии

29. Актуальные проблемы экологической этики - взгляд с позиции антропоцентризма, биоцентризма и религиозной этической системы

30. Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины

31. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

32. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Актуальные проблемы гражданского права

34. Актуальные проблемы назначения наказания

35. Актуальные проблемы третейского производства

36. Формально-юридические аспекты и актуальные проблемы законотворческого процесса в Российской Федерации

37. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

38. Культура и актуальные проблемы современности
39. Актуальные проблемы маркетинговой деятельности высших учебных заведений современной России
40. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

41. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

42. Актуальные проблемы дошкольного образования в сельском социуме

43. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

44. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

45. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

46. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

47. Актуальные проблемы коррекционной педагогики

48. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

49. Актуальные проблемы раннего психолого-педагогического сопровождения

50. Актуальные проблемы подростковой субкультуры

51. Актуальные проблемы социального проектирования в России

52. Актуальные проблемы стратегии экономического и социального развития Украины на современном этапе

53. Актуальные проблемы современной политической теории и права в трудах Ю. Хабермаса

54. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів
55. Актуальные проблемы, возникающие в результате деятельности экологически опасных производств
56. Актуальные проблемы оценки деятельности и инвестирования субъектов хозяйствования в современной России

57. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

58. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

59. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

60. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

61. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

62. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

63. Проблеми реалізації норм права

64. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные

65. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

66. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

67. Характеристика та використання систем відеоспостереження

68. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

69. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

70. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей
71. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів
72. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

73. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

74. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

75. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

76. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

77. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

78. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

79. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

80. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

81. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

82. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

83. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

84. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

85. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

86. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
87. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
88. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

89. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

90. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

91. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

92. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

93. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

94. Проблеми та перспективи малого бізнесу

95. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

96. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

97. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

98. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

99. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.