Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Управління ризиками

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство аграрної політики України Дніпропетровський державний аграрний університет Кафедра менеджменту організацій Курсовий проект з дисципліни „Менеджмент організацій” на тему: „Управління ризиками галузі тваринництва” (на прикладі приватного підприємства „Ареал” Знам’янського району Кіровоградської області) Виконала: студентка V курсу факультету менеджменту та маркетингу групи СпМО-3-04 Перевірила: Дніпропетровськ 2005 План Вступ Коротка організаційно-економічна характеристика ПП „Ареал” Оцінка ризиків в діяльності підрозділів галузі тваринництва ПП „Ареал” Характеристика зовнішніх факторів прямого і посереднього впливу на підприємницький ризик, їх дія і стан справ підприємства, ранжування в напрямку пріоритетності Характеристика внутрішніх факторів, що впливають на рівень підприємницького ризику в галузі Інтегрований аналіз та оцінювання ризику діяльності підрозділів галузі. Оцінка підприємницького ризику на основі фінансового стану підрозділів галузі Аналіз ризиків в умовах невизначеності ринкової ситуації Розрахунок реалізаційної ціни та ризик перевищення оптимальної ціни Прогноз оптимального розміру замовлення кормів та оцінка ризику додаткових витрат Оцінка інфляційного ризику на основі індексу цін Прогнозні розрахунки та аналіз ризиків в умовах невизначеності майбутніх відсоткових ставок та адміністративно-податкової ситуації Прогноз ануїтету та ризик підвищення терміну окупності Прогноз фактичної вартості проекту та ризик інвестицій невигідного проекту Управління ризиками в підрозділах галузі підприємства. 4.1. Організація управління ризиками 4.2. Можливі напрямки диверсифікації операційної діяльності підприємства та страхування ризиків Висновки та пропозиції Список літератури Додатки Вступ У ринковій економіці ризик є невід'ємним атрибутом господарювання. Невизначеність призводить до того, що уникнути ризику неможливо. Але це не значить, що слід шукати такі рішення, в яких завчасно відомий результат, вони, як правило, неефективні. Планування та реалі­зація проектів відбувається в умовах невизначеності, що породжується зміною внутрішнього та зовнішнього середовища . Для оцінки можливостей освоєння сегменту ринку аналізуються можливі ризики, втрати та ускладнення. Як складова підприємницьких рішень, ризик стосується всіх об’єктів ринкової діяльності і має безліч причин і форм вияву. За кордоном аналіз ризиків здійснюють або безпосередньо виробники, або спеціальні наукові установи. У ФРН, наприклад, це робить «Об’єднання Німецьких інститутів вивчення ринку», членами якого є понад 30 організацій. Крім інститутів та консалтингових фірм, маркетинговими дослідженнями займаються рекламні агентства, торговельно-промислові асоціації, спеціальні наукові установи. До них, наприклад, належить американський інститут BERI (BUSI ESS E VIRO ME RISK I DEXES), який має філіали в 45 країнах, всесвітньо відома фірма „А. С. Нільсен”, „Американська корпорація маркетингових досліджень”, „Ей Джі Бі” (Англія), „Джетро” (Японія).

Не завадить ще раз повторити, що провідні фірми вважають вивчення ринку ключовим чинником своєї комерційної діяльності, а отже витрати на ринкові дослідження зростають більш швидкими темпами, ніж масштаби комерційних операцій (до 0,5% від загального обороту фірми, а у США та Японії – навіть понад 1%) . Вплив факторів невизначеності на числові параметри проекту умовно можна поділити на три групи, які проявляються у вигляді: - невизначеності ринкової ситуації, яка проявляється в нечіткості вихідних та оперативних кількісних параметрів проекту (ціни реалізації та придбання, кількості реалізованих товарів та послуг, додаткові витрати і т.д.); - невизначеності відсоткових ставок, податкових та адміністративних умов і т.д.; - невизначеності майбутніх курсів валют, цінних паперів. Таким чином, вміння прогнозувати дозволяє оцінити природу, можливість появи, розміри ризиків знайти правильне рішення по їх мінімізації і тим самим забезпечити максимальну ефективність майбутнього проекту. Невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих умов, ситуацій та наслідків, називається ризиком . Важливим є проведення моніторингу ризиків. Моніторинг ризиків включає контроль ризиків протягом всього життєвого циклу підприємства. Якісний моніторинг ризиків забезпечує управління інформацією, яка допомагає приймати ефективні рішення до настання ризикових подій. Найбільш розповсюдженою характеристикою ризику є загроза або небезпека виникнення невдач у галузі тваринництва, небезпека виникнення несприятливих наслідків, змін зовнішнього середовища, які можуть викликати втрати ресурсів (постачання кормів, ліків для тварин, паливо-мастильних матеріалів), збитки, а також небезпеку (неспроможність реалізувати вироблену продукцію за бажаними цінами для підприємства, падіж худоби, хвороби працівників галузі, хвороби тварин і т.д.), від якої слід застрахуватися. Під господарським ризиком розуміють загрозу, небезпеку виникнення збитків у галузі тваринництва, пов'язаних із виробництвом продукції, послуг та їх реалізацією, товарно-грошовими та фінансовими операціями, комерційною діяльністю, здійсненням соціально-економічних, та науково-технічних програм. Податковий ризик включає: неможливість використання з тих або інших причин податкових пільг, встановлених законодавством (особливо у галузі тваринництва мають місце спеціальні ціни на молоко, м’ясо при умові, якщо продукція продається для переробних підприємств; в цьому випадку підприємство отримує додаткові пільги); зміну податкового законодавства та рішення податкової служби, які знижують податкові переваги. Динамічний ризик непередбачених змін вартісних оцінок проекту в результаті зміни початкових управлінських рішень, а також змін ринкових та політичних обставин, може привести як до втрат, так і до додаткових доходів . Статичний ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитків власності та незадовільної організації може проявитися у вигляді руйнування приміщень утримання худоби, птиці за умов виникнення форс-мажорних обставин (повені, землетрусу і т.ін.)

. Після реорганізації ПП „Суботці” утворилось 2 підприємства - одне, з яких ПП „Ареал”. Майно було розподілене, внаслідок чого дане підприємство втратило значну кількість техніки, сільськогосподарських машин, площ земель. При цьому основна частина засобів виробництва відійшла до іншого господарства. Так як великою часткою цих засобів володіють працівники колективу за правом володіння паєм (земельною ділянкою) або основними засобами, то саме її залучення на правах оренди визначає подальшу долю підприємства. Отже, вирішення цього питання відбулось саме не на користь ПП „Ареал”, тому що селяни віддали в оренду своє майно другому господарству, мотивуючись отриманням більшої вигоди від використання власності цим орендарем. Звідси, на мою думку, саме через недосконалу організацію виник статичний ризик. Він призводить лише до втрат. Метою даного проекту є обгрунтування тенденції розвитку управління ризиками в галузі тваринництва і його економічного впливу на діяльність підприємства, прогнозування ймовірності настання ризиків в досліджуваному господарстві та пропонування шляхів їх зниження на перспективу. Задачами курсового проекту є: - оцінка ризиків в діяльності підрозділів галузі тваринництва підприємства; - дослідження тенденції розвитку управління ризиками, вплив окремих факторів на нього; - інтегрований аналіз ризиків на основі фінансового стану галузі тваринництва; - розгляд можливих напрямків диверсифікації операційної діяльності господарства та страхування ризиків; - розробка пропозицій по вдосконаленню організації управління ризиками. - навчитися передбачати ризик, оцінювати його розміри, планувати заходи по його запобіганню, не перевищуючи допустимих меж. Дослідження проводилися на базі приватного підприємства „Ареал” Знам’янського району Кіровоградської області. Джерелами інформації є первинні документи та річні звіти ПП „Ареал”. Методичною основою курсового проекту є роботи та дослідження вчених по даній проблемі. В залежності від мети і задач рішення окремих питань, застосовувались такі методи дослідження: аналіз чутливості проекту (розрахунок за найгіршим та найкращим сценарієм), метод &quo ;Монте-Карло&quo ;, економічного аналізу, метод аналогії, метод експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод, статистичний метод, індексний аналіз (індекси цін Лашпер’є та Пааше), метод ануїтетів. Коротка організаційно-економічна характеристика ПП „Ареал” ПП „Ареал” розташоване у Південно-Західній частині Знам’янського району і відноситься до Лісостепової зони. Центральна садиба господарства знаходиться в селі Суботці: в 15км. від райцентру, та 25км. від обласного центру. Через село проходить автодорога республіканського значення. Приватне підприємство „Ареал” було створене шляхом реорганізації сільськогосподарського підприємства „Суботці” в 2003 році. Це засвідчує довідка Головного Управління статистики в Кіровоградській області про реєстрацію підприємства, реєстрація в об’єднаній державній податковій інспекції і т.д

Чесмен постйно орудував рухомим прожектором, замнюючи для свох нчних злочинв бле скло червоним. Але все було лише гпотезою. Не вистачало головного доказу червоного скла! Якщо Чесмен заявить, що розгвинчував прожектор, аби замнити перегорлу лампу, чи вдремонтувати щось нше, гайка в його кишен нчого ншого не доведе. Розчарували нспектора й кримналсти, що оглядали сидння форда в пошуках плям кров: вони нчого не знайшли. Няких наслдкв не дала спроба знайти слди замито кров. Але кримнальний нспектор Гузен не хотв так просто вдмовитись вд свого переконання. Ц ж ноч вн прагнув дстати остаточний доказ вини Чесмена. Дв останн жертви «бандита з червоним лхтарем» мусили особисто засвдчити його вину. Гузен наказав термново пригнати на подвр'я управлння дв автомашини, одна з яких по можливост мала бути срим лмузином форда. Щоправда, доставили лмузин свтлоблакитного кольору, але це не збентежило нспектора. PВноч свдки однаково не зможуть помтити, що машина ншого кольору,P розвяв нспектор сумнви свого асистента

1. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

2. Кредитний ризик та методи управління ними

3. Валютні ризики: економічна природа та управління

4. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

5. Ділові взаємовідносини в апараті управління

6. Методи управління підприємством
7. Процес управління та його основні стадії
8. Системний підхід до управління персоналом фірми

9. Управління затратами

10. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

11. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

12. Управління фінансами України

13. Організаційна система управління природокористуванням України

14. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

15. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

16. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

17. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

18. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

19. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

20. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

21. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

22. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів
23. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
24. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

25. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

26. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

27. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

28. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

29. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

30. Поняття і наукові засади державного управління

31. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

32. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки

33. Сутність і сфера міжгалузевого управління

34. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

35. Управління духовними процесами суспільства

36. Управління юридичним консалтингом

37. Функції та принципи державного управління

38. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю
39. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
40. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

41. Системний аналіз складних систем управління

42. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

43. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

44. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

45. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

46. Управління запасами матеріалів на підприємстві

47. Управління поведінкою споживачів

48. Управління процесом створення нового товару

Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

50. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

51. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

52. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

53. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

54. Аналіз стартегічного управління підприємством
55. Антикризове управління бізнесом
56. Дослідження аспектів управління якістю продукції

57. Ефективне управління виробництвом

58. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

59. Заохочення працівників як метод управління персоналом

60. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

61. Конфлікти та методи управління ними

62. Корпоративне управління акціонерним товариством

63. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

64. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Методологія системи управління персоналом

66. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

67. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

68. Національні моделі корпоративного управління

69. Організаційна структура управління підприємством

70. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
71. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
72. Основи управління персоналом підприємств

73. Особливості антикризового управління

74. Особливості управління організацією

75. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

76. Персонал як об’єкт управління організації

77. Принципи управління персоналом

78. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

79. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

80. Розвиток науки управління

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Система управління персоналом

82. Стратегічне планування і управління на підприємстві

83. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

84. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

85. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

86. Сутність лідерства та управління
87. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління
88. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

89. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

90. Управління виробничими витратами

91. Управління енергетичною безпекою

92. Управління інноваційним розвитком підприємств

93. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

94. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

95. Управління корпоративною власністю підприємства

96. Управління людськими ресурсами

Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Управління персоналом

98. Управління персоналом

99. Управління персоналом в соціальній сфері

100. Управління реальними інвестиціями на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.