Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Рентабельність підприємства

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

смотреть на рефераты похожие на "Рентабельність підприємства"Вступ Вступ 1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності 1.1. Формування прибутку підприємства 1.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації 1.3. Розділ і використання прибутку 1.4. Система показників рентабельності 2. Аналіз прибутку і рентабельності виробничо-господарської діяльності підприємства 2.1. Методи обробки економічної інформації в аналізі фінансової діяльності підприємства 2.2. Аналіз прибутку діяльності підприємства 2.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства 3. Визначення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності 3.1. Визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення діяльності підприємств 3.2. Резерви збільшення прибутку 3.3. Резерви збільшення рентабельності Висновок Список літератури Вступ В дипломній роботі висвітлюється рентабельність підприємства – котра невід'ємно залежить від прибутку. Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством від основної діяльності є дуже важливим показником. Однак він не може характеризувати рівень ефективності господарювання. Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами. По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робот, послуг). Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються у розрахунках. По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення виробничої та фінансово- господарської діяльності підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунків. Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; доходність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки. Рентабельність безпосередньо зв'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Різні варіанти рішень, що приймаються для визначення прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку рентабельності зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності. Класифікація показників рентабельності: Госпрозрахункова рентабельність - рентабельність окремих видів продукції (робіт послуг): o прибуток від випуску, реалізації (собівартість); o прибуток від випуску, реалізації (собівартість за мінусом матеріальних витрат); o прибуток від випуску реалізації (вартість за оптовими цінами). - рентабельність підприємств, організації установ: o балансовий прибуток (авансова вартість); o прибуток від основної діяльності (поточні витрати, собівартість); o прибуток від основної діяльності (обсяг реалізації за оптовими цінами); - рентабельність галузей економіки: o прибуток галузі (головний капітал); o прибуток галузі (поточні витрати); o прибуток галузі (обсяг реалізації).

Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) може групуватися на показниках прибутку від їхнього випуску або реалізації. При цьому поточні витрати можуть братися в таких варіантах: собівартість (виробнича або повна); собівартість за виключенням матеріальних витрат (рентабельність щодо заново створеної вартості; вартість в оптових цінах (вартість за мінусом непрямих податків). Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: балансовий прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна брати в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний капітал, оборотний капіталі. Для розрахунку рентабельності галузей береться загальна сума прибутку, отримана підприємствами, об'єднаннями, іншими госпрозрахунковими формуваннями, що входять у відповідну галузь економіки. На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній низькорентабельних і збиткових підприємств. В даній дипломній роботі розглянуто рентабельність виробничо- комерційної фірми "Консалекс", яка створена в січні 1997 р. По організаційно-правовій формі - це товариство з обмеженою відповідальністю. ТОВ ВКФ "Консалекс" є комерційною організацією, мета діяльності якої є отримання прибутку шляхом виробничо-комерційної діяльності. Це мале підприємство займається виготовленням консервів на орендованих лініях. ТОВ ВКФ "Консалекс" працює в селищі Кохнівка Кременчуцького району. Виробнича структура управління складається з: Генерального директора: 1. Виконавчий директор. - замісник виконавчого директора: o по технологічним питанням – головний інженер; інженер механік, інженер по технологічному обладнанню, ремонтно- інструментальний відділ; відділ контролю якості. o по виробництву – технолог; рибо роздільний відділ; фасовочний відділ; автоскладальне відділення. o по загальним питанням – складський відділ; транспортний відділ, підсобне господарство; канцелярія: - головний бухгалтер: o бухгалтер o бухгалтер касир. Структура дипломної роботи викладена в трьох розділах. Перший розділ – теоретичне дослідження. В цьому розділі здійснюється аналіз макроекономічних показників рентабельності, що є відображенням економічного стану фірми "Консалекс", її розвиток, фінансова діяльність підприємства. Другий розділ – аналітичний. Цей розділ виключає наслідки аналізу використані для виявлення тенденції, недоліків у фінансовій діяльності фірми, узагальнення результатів аналізу. Третій розділ має про позиційно-впроваджувальний характер. 1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності. 1.1. Формування прибутку підприємства При прийнятті рішень, пов'язаних управлінськими процесами формування прибутку, використовується показник рентабельності капіталу, витрат та продаж. Рентабельність є однією з базових економічних категорій економіки. Пояснення терміну "рентабельність" не визичає різних думок, оскільки під ним розуміється відношення, в чисельнику якого завжди фігурує прибуток.

Рентабельність прибутку визначається як відношення прибутку до капіталу (активам), рентабельність витрат - як відношення прибутку до собівартості (витрат), рентабельність продаж відношення прибутку до ціни (виручки від реалізації). При розрахунках показників рентабельності також виходять з різними величинами, складаючих прибуток, - балансовий прибуток, прибуток від реалізації, чистий прибуток. Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Водночас прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які складаються в процесі первинного розподілу доходу, його перерозподілу і кінцевого використання. Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії "витрати виробництва". Прибуток - це та частина вартості продукту, яки залишається після покриття витрат виробництва. Уособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції. Необхідний і додатковий продукт - це категорії виробництва. Для з'ясування сутності цих категорій необхідно уточнити, що лежить в основі поділу чистого продукту на необхідний і додатковий. Згідно з економічною теорією це поділ часу праці, витраченої у сфері матеріального виробництва, на необхідний і додатковий. Протягом необхідного часу забезпечується створення фонду життєвих коштів або робочого фонду, що необхідний робітнику для підтримання і відтворення його життя і що за всіх систем суспільного виробництва він сам постійно повинен виробляти й відтворювати. Додатковий продукт - чистина чистого продукту, створювана безпосередніми виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього успішного розвитку. Прибуток - це частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої та готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми. Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток - це форма реалізації вартості в основному додаткового продукту. Однак прибуток включає і частину вартості необхідного продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва - це частина національного доходу, що в результаті його первинного розподілу набирає форми чистого доходу підприємств. Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного продукту, національного доходу. Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово- господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. На формування прибутку, як фінансового показника роботи підприємства, впливає встановлений державою порядок формування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); обчислення й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); визначення позареалізаційних прибутків і витрат; визначення балансового (валового) прибутку.

За наявност зазначених пдстав  умов матеральна вдповдальнсть може бути покладена незалежно вд притягнення працвника до дисциплнарно, адмнстративно чи кримнально вдповдальност. На працвникв не може бути покладена вдповдальнсть за шкоду, яка вдноситься до категор нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержан пдпримством, установою, органзацю прибутки  за шкоду, заподяну працвником, що перебував у стан крайньо необхдност. Працвник, який заподяв шкоду, може добровльно покрити  повнстю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працвник може передати для покриття заподяно шкоди рвноцнне майно або поправити пошкоджене. Стаття 131 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працвникв по збереженню майна Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити працвникам умови, необхдн для нормально роботи  забезпечення повного збереження дорученого м майна. Працвники зобов'язан бережливо ставитися до майна пдпримства, установи, органзац  вживати заходв до запобгання шкод

1. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

2. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

3. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

4. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

5. Методика оптимизации рентабельности экспортного контракта

6. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
7. Прибыль и рентабельность
8. Прибыль и рентабельность производственного предприятия

9. Применение статистических методов в изучении прибыли и рентабельности

10. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

11. Творчість Рембрандта

12. Маркетингова сутність реклами

13. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

14. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

15. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

16. Поняття та сутність менеджменту

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

17. Два ключевых показателя. Матрица рентабельности как средство управления ассортиментом

18. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

19. Діяльність римських магімтратів

20. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

21. Анализ рентабельности с помощью программы Олимп

22. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання
23. Свідомість та творчість
24. Суспільна свідомість та її структура

25. Анализ прибыли, рентабельности, работ и услуг

26. О системе показателей рентабельности

27. Рентабельность и резервы ее повышения

28. Рентабельность. Её виды и порядок расчета

29. Рентабельность и резервы ее роста

30. Інноваційна діяльність підприємства

31. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

32. Бідність в України

8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная

33. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

34. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

35. Показатели рентабельности и их расчет

36. Рентабельность сельскохозяйственного производства

37. Сутність витрат та методи їх зниження

38. Задача по анализу рентабельности
39. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
40. Анализ прибыли и рентабельности

41. Поняття сущність та ознаки держави

42. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

43. Хімічна промисловість України

44. АПК, його галузева структура і необхідність формування

45. Грошові потоки, звітність, планування

46. Діяльність уряду України в галузі екології

47. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

48. Легка промисловість України укр

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. З жуpбою pадість обнялась…

50. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

51. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

52. Разработка управленческих решений на основе анализа и оценки прибыли и рентабельности промышленного предприятия

53. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

54. Показатели рентабельности работы предприятия, порядок их исчисления
55. Комічне як соціокультурна реальність
56. Моральність колізії ХХ ст

57. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

58. Діяльність страхової компанії "Оранта"

59. Маркетингова діяльність комерційного банку

60. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

61. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

62. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

63. Сутність і значення соціального страхування

64. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

66. Фінансова стійкість комерційного банку

67. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

68. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

69. Запиленість повітря виробничих приміщень

70. Розселення й чисельність найдавнішого людства
71. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України
72. Адаптація й спадковість

73. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

74. Життєдіяльність організму

75. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

76. Ґрунт та його родючість

77. Економічна ефективність виробництва

78. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

79. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

80. Економічна ефективність птахівництва

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

82. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

83. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

84. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

85. Селекція озимої пшениці на урожайність

86. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту
87. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах
88. Несправжня вагітність сук

89. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

90. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

91. Виробництво зерна, його економічна ефективність

92. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

93. Економічна сутність виробничих запасів

94. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

95. Звітність бюджетних установ

96. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Маржинальный анализ прибыли и рентабельности

98. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

99. Прибыль и рентабельность в торговле

100. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.