Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Дослідження та розробки на підприємстві

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Кафедра управління і ЗЕД Контрольна робота з дисципліни: «Інноваційний менеджмент» Зміст 1. Що розуміється під дослідженнями та розробками 2. Ліцензійна угода з періодичними платежами (роялті) 3. Яке значення має управління технічним рівнем та якістю нової продукції? 4. Які показники враховуються при відборі проектів для реалізації? Список літератури 1. Що розуміється під дослідженнями та розробками Дослідження – заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань. Міжнародне визначення: Дослідження – систематична розробка теми з метою відкриття або перегляду фундаментальних наукових теорій, проектів, ідей або фактів. Дослідження (випробування) – експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта досліджень. Випробування бувають: досліджувальні (визначальні), які проводяться для вивчення певних характеристик властивостей об'єкта; порівняльні – для порівняння характеристик об'єктів; контрольні – для встановлення відповідності об'єкта згідно з нормативними вимогами. Дослідження ефективності комплексу технічного захисту інформації – оцінювання відповідності фактичного рівня технічного захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності від витоку та спеціальних впливів або в інформаційній системі від несанкціонованого доступу вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації. Дослідження об'єктів інформаційної діяльності, інформаційних систем щодо безпеки інформації – вивчення та аналіз проектної, програмної документації, технологічних процесів, інформаційних потоків, умов функціонування об'єктів інформаційної діяльності, інформаційних систем з метою визначення загрози безпеці інформації щодо її витоку, блокування чи порушення цілісності. Дослідження сумнівних банкнот (монет) національної та іноземної валюти – аналіз банкнот (монет) з метою перевірки наявності ознак справжності та платіжності, оцінки їх відповідності встановленим зразкам з обов'язковим оформленням відповідного акта про результати досліджень. Дослідник – фахівець, який безпосередньо проводить клінічне випробування лікарського засобу в лікувально-профілактичному закладі та ознайомлений чи пройшов підготовку з питань проведення клінічних випробувань. «Дослідницький проект» означає будь-який проект, організований університетом, науково-дослідницьким інститутом або подібною організацією (приватною або державною) виключно з некомерційною дослідницькою метою, за умови, що всі отримані результати будуть доступні за ціною їх доставки та будуть надаватись одразу без будь-яких затримок, пов'язаних з їх комерційним використанням, а також, що самі дослідження будуть відкриті для публікації. Ліцензійна угода щодо безкоштовного використання півгодинних даних зображення високого розрізнення для дослідницьких проектів між Європейською організацією з використання метеорологічних супутників (ЄВМЕТСАТ) та Національним космічним агентством України. Розробка – застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.

Розробка – всі стадії робіт до початку серійного виробництва: прикладні дослідження; науково-дослідні роботи; дослідно-конструкторські роботи, а також: проектування; проектні дослідження; аналіз проектних варіантів; розроблення концепцій проектування; складання та випробування прототипів (дослідних зразків); схеми дослідного виробництва; технічна документація; процес передавання технічної документації у виробництво; визначення проектного вигляду; компонувальна схема; макетування. «Розробка» – усі стадії робіт до серійного «виробництва», зокрема такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз проектів, проектні концепції, складання та випробування прототипів, схеми дослідного виробництва, технічна документація, процес передачі технічної документації у виробництво, конструктивне виконання конфігурацій, конструктивне виконання складання, макетування. Розробки – це систематичні роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного досвіду, і направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об'єктів, що вже існують. Розробка родовища нафти і газу – технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, який складається з двох послідовних етапів – дослідно-промислової розробки родовища та промислової розробки родовища. Розроблення (Developme ) – усі стадії робіт до серійного виробництва, такі як: проектування, проектні дослідження, аналіз проектних варіантів, розроблення концепцій проектування, складання та випробування прототипів (дослідних зразків), створення схеми дослідного виробництва, створення проектної документації, процес перетворення проектної документації у продукт, проектування конфігурації, проектування схеми компонування, макетування. Розроблення – усі стадії робіт до серійного виробництва такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз проектів, проектні концепції, складання та випробування прототипів, схеми дослідного виробництва, технічна документація, процес передачі технічної документації у виробництво, конструктивне виконання конфігурації, конструктивне виконання складання, макетування. Розроблення засобу забезпечення технічного захисту інформації або комплексу технічного захисту інформації – стадія життєвого циклу засобу забезпечення технічного захисту інформації або комплексу технічного захисту інформації, яка пов'язана із: складанням технічного завдання, ескізним, технічним (ескізно-технічним), робочим проектуванням; розробленням експлуатаційної документації, програм і методик приймальних (атестаційних) випробувань; виготовленням та випробуванням дослідних зразків, приймальними випробуваннями. 2. Ліцензійна угода з періодичними платежами (роялті) Роялті – платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео – або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об'єкт власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошування) є обов'язковим згідно із законодавством України. Доходи з авторських прав і ліцензій (роялті) – платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород за використання або за надання права використання авторських прав на будь-які твори літератури, мистецтва, науки, включаючи кінофільми, записи для радіомовлення і телебачення та відеокасети, будь-якого патенту, товарного знака, креслень або моделі, схеми, комп'ютерної програми, секретної формули або процесу, чи за використання або надання права використання промислового, комерційного або наукового обладнання, чи за інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду («ноу-хау»); Роялті та ліцензійні послуги – офіційно дозволене використання нематеріальних активів (патенти, ліцензії, авторські права, торговельні знаки, технології). Проте придбання та продаж таких активів враховується за рахунком операцій із капіталом (капітальні трансферти). 3. Яке значення має управління технічним рівнем та якістю нової продукції? Економічна ефективність нової техніки оцінюється в трьох випадках: при аналізі технічного рівня виробництва; при виборі оптимального варіанта придбаного устаткування (модернізація чи створення нового виробництва); при аналізі ефективності використання нової техніки існуючого виробництва. При аналізі й оцінці технічного рівня виробництва використовуються показники відновлення і вибуття техніки, рівень механізації (автоматизації, роботизації), середній вік устаткування, коефіцієнт фізичного зносу, фондовіддача. Рівні відновлення і вибуття техніки характеризують інтенсивність придбання нової і вибуття застарілої техніки. Вони відображають стан активної частини основних виробничих фондів (АЧОВФ) безпосередньо беруть участь у виробництві продукту, що випускається. Рівень відновлення розраховується за наступною формулою: де Фнт – вартість нової техніки, введеної протягом року, грн.; Фкак – вартість АЧОВФ на кінець розглянутого періоду (року), грн. Рівень вибуття техніки визначається виразом:де Фст – вартість старої техніки, що вибула за розглянутий рік, грн.; Фнак – вартість АЧОВФ на початок року. грн. Показники Ооф і Воф вважаються досить точно високими, якщо вони коливаються в межах 15–20%. Ступінь механізації (автоматизації, роботизації) визначається відношенням кількості механізованих (автоматизованих) робіт (операцій) до загальної кількості робіт (операцій). Середній вік устаткування визначається відношенням загальної суми років фактичної експлуатації елементів устаткування до кількості цих елементів. Коефіцієнт фізичного зносу техніки дорівнює відношенню загальної суми років фактичної експлуатації елементів устаткування до суми нормативних термінів служби.

У ширшому значенн населення крани, обднане спльним незалежним урядом; держава. 5. Студентська громада в середньовчних унверситетах, обднана за територальним принципом. 6. Натовп, маса [людей]. 7. Племя з групи нданських племен[45]. Якщо повернутися до суто наукових дефнцй нац, можна дйти висновку, що загалом бльшсть з них не виходить за рамки «класичних». Звичайно, не можна стверджувати, що пошук формальних визначень припинився,  сучасн науков розробки у цьому вдношенн це лише широк коментар «класикв» певних наукових шкл. Зявляються нов аспекти, повязан з подальшою деталзацю усталених дефнцй, котр модифкуються у звязку з поглибленням дослджень нац й нацоналзму, з появою нових методв та пдходв у вивченн дано проблеми. Докладнше про це йтиметься у наступному нарис. Закнчуючи огляд визначень «нац», мамо навести ще одне, надзвичайно цкаве мркування стосовно методолог пзнання цього явища. На думку професора соцолог Калфорнйського унверситету Роджерса Брубейкера, для бльшост пдходв до визначення «нац»  характерною есенцалстська (субстанцалстська) вра в те, що сну якась конкретна спльнота, яку лише треба адекватно дентифкувати за певною системою ознак. «Проблема з цим субстанцалстським пдходом до розумння нацй як реальних явищ поляга в тому, зауважу вн, що категор [суспльно} практики ототожнюються з аналтичними категорями»[46]

1. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

2. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

3. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

4. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

5. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

6. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)
7. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
8. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

9. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

10. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

11. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

12. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

13. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

14. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

15. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

16. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

18. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

19. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

20. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

21. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

22. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
23. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
24. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

25. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

26. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

27. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

28. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

29. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

30. Фінансова санація та банкрутство підприємств

31. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

32. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

33. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

34. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

35. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси

36. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

37. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

38. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
39. Дослідження харчування
40. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

41. Система маркетингового планування на підприємстві

42. Податок на прибуток підприємств

43. Суть комерційної діяльності на підприємстві

44. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

45. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

46. Організація оплати праці на підприємстві

47. Реструктуризація підприємств

48. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Підприємство та підприємництво

50. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

51. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

52. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

53. Про методи дослідження малих річок

54. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера
55. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок
56. Метеорологічні дослідження

57. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

58. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

59. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

60. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

61. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

62. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

63. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

64. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

65. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

66. Бухгалтерський облік на підприємстві

67. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

68. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

69. Облік доходів підприємств

70. Облік неопераційних витрат на підприємстві
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
72. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

73. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

74. Організація облікового процесу на підприємстві

75. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

76. Організація управлінського обліку на підприємстві

77. Ревізійні комісії підприємств і організацій

78. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

79. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

80. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

81. Методика гідрогеологічних досліджень

82. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

83. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

84. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

85. Теорія і методологія дослідження управління

86. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
87. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
88. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

89. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

90. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

91. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

92. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

93. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

94. Дослідження методів чисельного інтегрування

95. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

96. Дослідження чисельних методів інтегрування

Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

97. Історіографія досліджень голодомору

98. Медичні дослідження Герофіла

99. Дослідження активних фільтрів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.