Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Искусство Искусство

Львівський музей українського мистецтва

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Реферат на тему: «Львівський музей українського мистецтва» Виконала ст. гр. ХМК-3С Патляковська І.І. Львів 2000 Львівський музей українського мистецтва – це зібрання творів українського образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Мистецтво XIX – поч. ХХ ст. представлено творчістю митців: Володимира Гнатюка , Станіслава Людкевича , Філарета Колеси , Василя Щурата та інших. Першим його директором був відомий вчений Іларіон Семенович Свєнціцький. У перші роки існування музей обмежив свою діяльність збиранням і вивченням стародавнього мистецтва , і лише згодом , завдяки зусиллям ентузіастів , його зацікавлення розширились. У 1913 році Національний музей був відкритий для публічного відві-дування. Він розмістився в просторих залах придбаного будинку , де знаходиться й тепер.Відтоді музей стає відомим у Західній Україні та за її межами , встановлює тісні взаємини з іншими музеями , зокрема Києва , Москви , Петербурга.Сюди ввійшли полотна , подаровані , зок- рема , визначними діячами російської культури О.Шахматовим , О.Со- болєвим , В.Васнецовим , твори народного мистецтва та українських митців-професіоналів. Тепер у музеї зібрані цінні колекції творів стародавнього мистецтва , мистецтва , мистецтва ХІХ- початку ХХ ст. , українських радянських професійних та народних художників. У фондах стародавнього мистецт- ва є памятки ХІІ-ХІV ст. – бронзові ікони , фрагменти декоративного різблення по каменю тощо , що репрезентують мистецтво доби Київсь- кої Русі. Зібрання ікон – одне з найкращих і найцінніших на Україні.Експозиція музею дає доволі повне уявлення про шляхи розвитку українського іко-нописного малярства ХІV-ХVІІІ ст. Бурхливий розвиток українського мистецтва ХVІІ ст. зумовлений боротьбою українського народу за соціальне й національне визволення та воз’єднання України з Росією, широко ілюструє чимала збірка творів тогочасного малярства.Особливо цінні твори двох найвизначніших митців – Йова Кондзелевича ( автора славнозвісного Богородчанського іконостаса ) та Івана Рутковича.Обидва художники залишили нам прекрасні твори , в основу яких покладені вже не абстрактні уявлення про потойбічний світ , а глибоке знання життя , вивчення натури. Серед живопису ХVІІІ ст. слід згадати цікаву колекцію портретів майст- рів О. Білявського , І.Барановського та Л. Долинського , вихованців ху- дожніх академій Рима й Відня. Чимала кількість творів декоративної різьби ХVІІ-ХVІІІ ст. дає змогу простежити розвиток цієї галузі українського мистецтва. Не дуже велика збірка старовинної скульптури має зразки кам’яної і де- рев’яної скульптури. Про блискучий розвиток книжкової мініатюри та орнаменту , високий художній рівень оформлення книжок на Україні свідчить колекція рукописів XIV-XVIII ст. і зібрання перших стародруків , з-поміж яких московський ”Апостол”(1564) та львівський “Апостол” (1573-1574) І.Федорова. Багату експозицію стародавнього мистецтва доповнюють окремі колекції гравюр та гаптувань XV-XVIII ст., металевий посуд та інші зразки прикладного мистецтва, що мають велику пізнавальну та історичну цінність.

Значне місце в музеї посідають роботи українських художників XIX-XX ст. , головним чином західноукраїнських. Це дає змогу глибоко вивчити своєрідні риси та особливості західноукраїнського мистецтва, познайомитися з течіями та напрямками , зумовленими специфікою політичного й культурного життя українського народу під владою Австро-Угорщини , а пізніше – панської Польщі. Серед мистецьких творів цього періоду особливо цінні “ Автопортрет” Т.Шевченка роботи часів заслання , його ж гравюри з картин К.Брюллова і Рембрандта , а також кілька картин К. Трутовського ( “Дівчина з снопа- ми” , “Побачення” ).Широко представлена творчість митців , що працю-вали на західних землях України в ІІ пол.ХІХ ст., зокрема К.Устияновича і Т.Копистинського – піонерів реалізму в західноукраїнському живописі.З творів К. Устияновича найліпші “ Т.Шевченко на засланні” , “Гуцул”. Кілька картин ілюструють творчість видатного портретиста , пейзажиста та майстра жанрової картини І.Романчука ( “ З дороги” , “ Лісовий крає- вид” ). У збірках музею є твори українських художників В.Орловського , К. Крижицького , П. Левченка , М.Ткаченка , С.Васильківського , М. Пимоненка , вихованців Петербурзької Академії мистецтв та Московського училища живопису , скульптури і архітектури. Кінець ХІХ-початок ХХ ст.- етап дальшого розвитку українського об-разотворчого мистецтва на шляху до реалізму , народності й демократиз- му – репрезентований творами О.Мурашка , Ф.Красицького , Й.Куриласа, І.Труша , О.Кульчицької та інших.З творів Ф.Красицького в музеї експо- нується найпопулярніша його картина – “Гість із Запоріжжя”. Дуже цікава велика колекція творів І. Труша , видатного художника- реа- ліста.Краєвиди та етюди , портрети , картини побутового жанру характе- ризують його як талановитого , своєрідного майстра.В музеї експонують- ся “Портрет Лесі Українки” , “Захід сонця в лісі” , “Дніпро” , “Самітня сосна” , “Автопортрет”. Широко й різноманітно представлено творчість О.Кульчицікої в галузі графіки , живопису і прикладного мистецтва. З невеликого зібрання О. Новаківського , засновника художньої школи у Львові , слід згадати роботи “Діти” , “Автопортрет” , “Пробудження” , “Натюрморт” , що дають уявлення про небуденний талант їхнього автора. М.Івасюк – майстер історичного , батального та побутового жанрів- представлений картинами “В”їзд Б.Хмельницького до Києва” , “Мати” , “Біля криниці” , “Автопортрет”. Цікаві також твори популярних українсь- ких художників Й.Куриласа ( “Бабуся” , “Бідна жінка” , “Портрет дружи- ни” , “На Гуцульщині” ) та А. Манастирського ( “Запорожець” , “Два приятелі” , “Паламар” ).Обидва вони типові послідовники реалістичного мистецтва , що переборювало на Західній Україні всілякі формалістичні течії. Експозиція відділу давнього українського мистецтва охоплює великий відтінок часу – з ХІ по ХVІІІ ст. В її основі – багата колекція творів деко- ративного мистецтва ( метал , різьба по каменю і дереву , гаптування ) , малярства , графіки , скульптури. У силу історичних умов колекцію відді- лу складають в основному твори , що походять із західних областей Ук- раїни.

Проте вони дають уявлення про основні напрями , течії та етапи розвитку українського мистецтва цього періоду в цілому. Експозицію відділу відкривають знайдені під час археологічних розко- пок зразки ужиткового мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинсь- кого князівства. Твори давнього станкового чи монументального малярст- ва західноукраїнських земель до наших днів не збереглися. Про них мож- на судити лише на підставі скупих даних книжкової мініатюри , литих бронзових чи різьблених з каменю іконок. Деяке уявлення про стиль та іконографічно-композиційні особливості цих видів давнього мистецтва дають представлені в експозиції мініатюрні ікони: різьблені з каменю - “Микола” з Крилоса (ХІІ ст.) , “Спас” із Звенигорода (ХІІІ – ХІV ст.) ; литі бронзові – “Спас на престолі” з Поморян (ХІ ст.) , “Благовіщення” з Жукова (ХІІІ – ХІV ст.) Дві ікони представляють мистецтво ХІV ст.Від того сповненого триво- гою і трагізмом часу , коли постійно повторювалися спустошливі татарсь- кі набіги і не припинялися напади польсько-литовських та угорських фео- далів , до наших днів дійшло дуже мало пам’яток культури.Серед них од- не з чільних місць займає ікона “Юрій Змієборець” із Станилі. Її лаконіч- на , площинно потрактована , скупа на кольори композиція символічно передає боротьбу добра зі злом , правди з кривдою.Кінцем ХІV ст. датується монументальна ікона “Преображення” з Бусовиська. Значно ширше представлене в експозиції малярство ХV ст. , якому при- таманні бережне дотримання давніх іконографічних канонів і стилю , під- несеність художнього образу , витонченість кольорових поєднань.Видат- ною пам”яткою цього періоду є ікона “Архангел Гавриїл” з Дальови.Вона привертає увагу вишуканістю колористичного рішення , досконалою ком-позицією. Другою половиною ХV – початком ХVІ ст. датуються ікони “Панток- ратор” з Милика , “Архістратиг Михаїл з діяннями” та “Цар Давид” з Да- льови , “Микола” із Здвиження , “Василій і Петро” з Лисятич.Вони ви-діляються насиченістю кольорів , чіткою графічною виразністю основи , деяким захопленням декором.В останніх двох іконах наявні готичні еле- менти. Розвиток мистецтва ХVІ ст. проходив під впливом гуманістичних ідей та мистецької культури Ренесансу.Цьому сприяли широкі міжнародні торговельні та культурні зв”язки , пробуджене самоусвідомлене почуття людської гідності. До класичних зразків українського малярства ХVІ ст. належить викона- на у мажорних кольорах ікона “Різдво Христове” з Трушевичів. Чимала колекція творів живопису , декоративної різьби , старовинної скульптури, книжкової мініатюри широко ілюструє бурхливий розвиток українського мистецтва ХVІІ – ХVІІІ ст. , обумовлений боротьбою українського наро- ду за соціальне і національне визволення та воз”єднання України з Росі- єю , поширенням гуманістичних та демократичних ідей. Від іконописних сюжетів художники ХVІІ ст. переходять до реального відтворення образів та навколишньої дійсності. Канонічні сюжети вони починають трактувати як світські жанрові сцени , канонізованим образам надають рис живої людини , з цікавістю передають її реальне оточення , предмети побуту , життєві ситуації.

Спорные вопросы древней истории славян и Руси // КС ИИМК — 1940. — Вып. 6. 30. Артамонов М. И. Средневековые поселения на Нижнем Дону // Изв. ГАИМК. — 1929. — Вып. 131. 31. Арциховский А. В. Археологические данные по варяжскому вопросу // Культура древней Руси. — М.: Наука, 1966. 32. Арциховский А. В. Археологическое изучение Новгорода // МИА. — 1956. — № 55. 33. Арциховский А. В. Русская дружина по археологическим данным // ИМ. — 1939. — № 1. 34. Арциховский А. В., Киселев С. В. Восстание смердов 1071 г. // ПИМК. — 1933. — №7/8. 35. Арциховский А. В., Тихомиров М. Н. Новгородские грамоты на бересте. — М., 1953. 36. Асеев Ю. С. Золотi ворота Києва та Єпископськi ворота Переяслава // Вiсн. КДУ. — 1967. — № 8. 37. Асеев Ю. С. К вопросу о времени основания киевского Софийского собора // СА. — 1980. — № 3. 38. Асеев Ю. С. Мистецтво Криму V—ХIV ст. // Iсторiя українського мистецтва. — К., 1966. — Т. 1. 39. Асеев Ю. С. Про дату будiвництва Софiйського собору // Археологiя, — 1979. — Вип. 22. 40. Астахова А. М. Илья Муромец в русском эпосе // Илья Муромец. — М.; Л., 1958. 41. Бабенчиков В. П

1. Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна

2. Скульптура XVIII века

3. Київська школа музики

4. Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

5. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

6. Реформи XVII-XVIII ст. в Російській імперії
7. Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.
8. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVIIXVIII ст.

9. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

10. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

11. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

12. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

13. Творчість письменників "Празької школи"

14. Зміст поточних планів та організація їх розробки

15. Педагогическая мысль и школа в период Французской буржуазной революции XVIII века

16. Школа и педагогика в странах Западной Европы и в Северной Америке (середина XVII - конец XVIII в. )

Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки

17. Школа софістів: уявлення про державу і право

18. Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті

19. Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

20. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

21. Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, матэрыялы фіскальнага ўліку канца XVIII – першай паловы ХІХ ст

22. Культура України в XVIII–XIX ст.
23. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст
24. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

25. Русская архитектура XVIII века

26. Тесты по биологии для школы

27. Билеты за курс средней школы (2003г.)

28. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

29. Сословная политика в XVIII веке

30. История России XVI-XVIII вв.

31. Ключевский В.О. о преобразованиях в России второй половины XVIII в.

32. Фаворитизм в России в XVIII веке

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

34. Позитивистская школа права

35. Зачетные темы по английскому языку для школы

36. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

37. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

38. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе
39. Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV - начала XVI веков
40. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

41. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

42. Ледовая и снежная скульптура

43. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

44. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

45. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

46. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

47. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

48. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Внешняя политика России XVIII в.

50. История России конец XVIII века - начало XIX века

51. Київська Русь

52. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

53. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

54. Отечественная техника в XVIII веке
55. Київська Русь – князівська держава
56. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

57. “The Role of Smallpox Vaccination in Mortality Decline in the Great Britain through Eradicating the Disease between XVIII-XX centuries – Facts or a Political Arithmetick?”

58. Мошенничество (ст.159 УК РФ)

59. Формирование экологического сознания в процессе изучения ест.-научн. дисциплин в курсе неполной средней школы

60. Проблемы русской национальной школы и изучения русской математики

61. Теории обучения в высшей школе

62. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

63. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

64. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Проблемы обучения информатики в школе

66. Отчеты по предпрактике в школе

67. Воспитание самостоятельности у учащихся вспомогательной школы в процессе профессионально-трудового обучения /на материале обучения швейному делу/

68. Чтение художественных произведений в начальной школе

69. Методика организации тематических выставок в школе

70. Содержание и формы работы социального педагога в школе
71. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий
72. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

73. Особенности работы с антонимамми в школе

74. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

75. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

76. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

77. Школа семейного типа

78. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

79. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

80. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов

81. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

82. Особенности использования дидактических игр при обучении в начальной школе

83. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

84. Меркантилизм, как первая школа политической экономики

85. Отечественная техника в XVIII веке

86. Гиперактивное поведение детей в школе и его коррекция
87. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)
88. Чикагская школа и основные подходы Парка и Берджесса

89. Ответы на билеты за 10 класс для школ с физико математическим уклоном

90. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

91. Эффективность использования нестандартных спортивных сооружений в ВУЗах, школах

92. Французские философы-просветители XVIII века об общественном прогрессе и цивилизации

93. Георгий Конисский - философ XVIII века

94. Французская философия XVIII века

95. Пифагорейская школа

96. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

97. Милетская школа- философское учение древней Греции

98. Экономические учения: Кембриджская школа

99. Кембриджская школа экономической теории


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.